Research literature

Research literature 26 records found  beginprevious17 - 26  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
17.
137 p, 1.8 MB Relational models for visual understanding of graphical documents. Application to architectural drawings. / de las Heras, Lluís-Pere ; Sánchez, Gemma, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Visió per Computador
Els documents gráfics són documents que expressen continguts semántics utilitzant majoritáriament un llenguatge visual. Aquest llenguatge está format per un vocabulari (símbols) i una sintaxi (relacions estructurals entre els símbols) que conjuntament manifesten certs conceptes en un context determinat. [...]
Graphical documents express complex concepts using a visual language. This language consists of a vocabulary (symbols) and a syntax (structural relations among symbols) that articulate a semantic meaning in a certain context. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
18.
126 p, 2.3 MB Estudi dels mecanismes de mort cel·lular induïts per un model d'isquèmia cerebral in vitro: implicació dels antagonistes dels receptors de mortJosé Rodríguez Álvarez / Sánchez Opazo, Guillem ; Rodríguez Álvarez, José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
L'ictus o accident cerebrovascular és la segona causa de mort en els països industrialitzats i constitueix la primera causa de discapacitat en adults. L'únic tractament aprovat en l'actualitat és el trombolític activador del plasminògen tissular (tPA), el qual només es pot aplicar en un nombre molt reduït de pacients i dintre d'una estreta finestra terapèutica. [...]
Stroke is the second cause of death in industrialized countries and is the leading cause of disability in adults. The only currently approved treatment is the thrombolytic tissue plasminogen activator (tPA), which can be applied only in a very small number of patients and within a narrow therapeutic window. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
19.
308 p, 2.6 MB Las emociones en la práctica enfermera / Sánchez Rueda, Guadalupe ; Sala Roca, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Bernabeu Tamayo, Ma. Dolores, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Infermeria) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Antecedentes: Desde la década de los ochenta se ha iniciado una especie de revolución entorno a las emociones y su influencia en el bienestar humano. Desde Gardner (1983) hasta la explosión mediática que supuso la publicación de la obra de Goleman (1995), el interés académico y popular por las emociones ha ido en progresivo aumento. [...]
Antecedents: From the eighties has started a kind of revolution concerning the emotions and their impact on human wellbeing. Starting from Gardner's work (1983) until the explosion of information in media regarding the publication of work of Goldman (1995), the scientific and popular interest in emotions has progressively increased. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
20.
451 p, 4.3 MB La Construcción de personajes: el subcomandante Marcos y la prensa en México 1994 a 1995 / Serrato Sánchez, Gloria María Guadalupe ; Velázquez García-Talavera, Teresa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Esta tesis revisa y analiza la construcción de personajes en la prensa mexicana, con el caso del discurso del Subcomandante Marcos a partir de la información generada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (E. [...]
This thesis reviews and analyzes the creation of media personalities in the Mexican press, in this case, Subcomandante Marcos' discourse derived from the information created by the Zapatista Army of National Liberation (E. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
21.
43 p, 1.6 MB Anàlisi i resolució de puzzles / Sureda Rodrigo, Xavier ; Sánchez Albaladejo, Gema, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte és una anàlisi d'algunes tècniques de reconeixement d'objectes en 2D, la seva comparació i equivalència. La solució presentada en aquesta memòria ha estat implementada en C++ per a poder avaluar els resultats així com les diferents problemàtiques aparegudes durant tot el procés. [...]
Este proyecto es un análisis de algunas técnicas de reconocimiento de objetos en 2D, su comparaciónn y equivalencia. La solución presentada en esta memoria ha sido implementada en C++ para poder evaluar los resultados así como los diferentes problemas que aparecen durante todo el proceso. [...]
This project is an analysis of some techniques of 2D object recognition, its comparison and equivalence. The solution presented in this report has been implemented on C++ to evaluate the results and the several problems that appear throughout the process. [...]

2010
2 documents
22.
69 p, 1.6 MB ICR a partir de traços d'escriptura natural captats amb un bolígraf digital / Navarro Parreño, Iván ; Sánchez Albaladejo, Gema, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Aquest projecte consisteix en la realització d'una anàlisi de diferents reconeixedors de caracters manuscrits, concretament de nombres, per a una possible implantació en la digitalització de formularis en la industria. [...]
Este proyecto consiste en la realización de un análisis de diferentes reconocedores de caracteres manuscritos, concretamente de números, para una posible implantación en la digitalización de formularios en la industria. [...]
This project involves an analysis of different manuscript character recognizers, particularly of numbers, for possible implementation in form digitalization of industry. Throughout the paper explores two different recognizers, specifically the incorporated into the "Tablet PC and Recognition Pack" package of Microsoft and Heloise Hse, provided by the University of California at Berkeley.

2009
2 documents
23.
76 p, 2.0 MB Interpretación y traducción de texto y matemáticas en Braille escrito a máquina / González Cano, Gabriel ; Sánchez Albaladejo, Gema, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
El trabajo expuesto en la presente memoria, forma parte de un proyecto de colaboración entre el Centro de Visión por Computador de la UAB y el Centro Joan Amades (ONCE), cuyo objetivo es la creación de recursos educativos que faciliten la integración de niños invidentes en las aulas. [...]
El treball exposat a la següent memòria, forma part d'un projecte de col·laboració entre el Centre de Visió per Computador de la UAB i el Centre Joan Amades (ONCE), que té per objectiu la creació de recursos educatius que facilitin la integració de nens invidents a les aules. [...]
The work outlined in this report is part of a collaborative project between the Computer Vision Center (UAB) and the Joan Amades Center (ONCE), which aims to create educational resources that facilitate the integration of blind children in classrooms. [...]

2009  
24.
71 p, 1.8 MB Extracció del mapa de profunditat a partir d'una seqüència d'imatges / Valls Company, Sergi ; Sánchez Albaladejo, Gema, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte resol les fases inicials d'un altre projecte més gran que té com a objectiu la conversió automàtica de seqüències d'imatges a 3D. El projecte s'ha centrat en la reconstrucció calibrada de col·leccions d'imatges mitjançant la tècnica anomenada structure from motion. [...]
Este proyecto resuelve las fases iniciales de otro proyecto mayor que tiene como objetivo la conversión automática de secuencias de imágenes a 3D. El proyecto se ha centrado en la reconstrucción calibrada de colecciones de imágenes mediante la técnica llamada structure from motion. [...]
This project solves the previous stages of another bigger project which goal is the automatic conversion of image sequences into 3D. The project focuses on calibrated reconstruction of image collections using structure from motion computer vision technique. [...]

2010  
25.
203 p, 2.4 MB Writer identification by a combination of graphical features in the framework of old handwritten music scores / Fornés Bisquerra, Alicia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Sánchez Albaladejo, Gema, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lladós, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona , 2009
2 documents
26.
58 p, 626.9 KB Un Modelo sintáctico para la representación, segmentación y reconocimiento de símbolos texturados en documentos gráficos / Sánchez Albaladejo, Gema ; Lladós, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Informàtica) ; Tombre, Karl, dir. (École de Mines de Nancy)
El análisis de documentos es una de las áreas científicas de referencia de la Visión por Computador. Se ocupa de la identificación de entidades gráficas en un documento. Dentro de este área el reconocimiento de símbolos es un problema complejo y en el que existen todavía retos importantes, y puede definirse como la extracción de aquellas entidades gráficas con un significado determinado dentro del contexto en el que se enmarque el documento. [...]
After decades of activity, Document Analysis continues being one of the main scientific areas in Computer Vision. The aim of the graphical document analysis is to identify graphical entities in a document. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2001
5 documents

Research literature : 26 records found   beginprevious17 - 26  jump to record:
See also: similar author names
2 Sanchez, Gabriel
2 Sánchez, Gabriel
1 Sánchez, Geisselle
1 Sánchez, Gemma
1 Sánchez, Gemma,
1 Sánchez, Germán Hugo
1 Sánchez, Gloria
1 Sánchez, Guillermo
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.