Research literature

Research literature 218 records found  beginprevious198 - 207nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
198.
193 p, 3.8 MB Cid, la variant centromèrica de la histona H3 de Drosophila : mecanismes de deposició i anàlisi funcional / Moreno Moreno, Olga ; Azorín Marín, Ferran, dir. (Institut de Biologia Molecular de Barcelona)
El centròmer és una estructura especialitzada del cromosoma que té un paper fonamental en la correcta segregació cromosòmica durant la mitosi i la meiosi. Tot i que les histones es troben entre les proteïnes més conservades, una característica de la cromatina centromèrica és la presència d'una variant de la histona H3: CENP-A, la qual substitueix en els nucleosomes la histona H3 canònica tant in vitro com in vivo. [...]
The centromere is a specialized structure of the chromosome that plays a key role in the process of chromosome segregation during mitosis and meiosis. Although the histones are one of the most conserved proteins, one characteristic of the centromeric chromatin is the presence of a specific histone H3 variant: CENP-A, which replaces canonical histone H3 in nucleosomes, both in vitro and in vivo. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  
199.
107 p, 384.1 KB Construccions amb generadors i relacions d'anells i monoides amb condicions de cadena / Antoine Riolobos, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Cedó, Ferran, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
En aquest treball, estudiarem diferents exemples de construccions d'anells i de monoides. En cada cas hem intentat fer notables les idees en la construcció per generadors i relacions. Una eina que utilitzarem bastant per a trobar formes normals a partir de presentacions de monoides és el Lema del Diamant [15, Theorem I. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2001  
200.
15 p, 287.2 KB La Cría de roedores tropicales (Thryonomys swinderianus y Atherurus africanus) como fuente de alimento en Gabón, África central / Jori i Massanas, Ferran ; Casal i Fàbrega, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària) ; López Béjar, Manel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària)
Gabón es un país de Africa ecuatorial con uno de los mayores consumos de carne de caza del continente. Los roedores silvestres se encuentran entre las especies más apreciadas y con mayor valor comercial. [...]
Gabon is an equatorial country, with one of the highest bushmeat consumption in Africa. The most favourite and commercially valuable species include wild rodents. With the aim to study the technical feasibility of cane rat (Thryonomys swinderianus) farming in Gabon, a demonstrative farm was established in the outskirts of Libreville with animals adapted to captivity. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002
10 documents
201.
81 p, 291.8 KB Disfrute y bienestar subjetivo : un estudio psicométrico de la gaudibilidad / Padrós Blàzquez, Ferran ; Fernández-Castro, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
La Psicología, tradicionalmente, ha prestado mucha más atención a las causas del malestar y de los trastornos psicológicos que al bienestar y sus causas. En los últimos años bajo el nombre genérico de Psicología Positiva, se han multiplicado los esfuerzos en el estudio y promoción del bienestar. [...]
Traditionally, psychology has paid much more attention to what is causing discomfort and psychological disturbances than to well-being and its causes. In recent years, under the common denomination of positive psychology, efforts in the study of well-being have been multiplied. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
2 documents
202.
184 p, 3.4 MB Estudi de la interpretació entre els factors de transcripció de Drosophila GAGA i Tramtrack / Pagans i Lista, Sara ; Azorín Marín, Ferran, dir. (Institut de Biologia Molecular de Barcelona)
Els factors de transcripció de Drosophila GAGA i Tramtrack (TTK) tenen en comú la presència d'un domini N-terminal de tipus POZ/BTB, un motiu estructural altament conservat present en factors de transcripció, proteïnes «kelch» i proteïnes de poxvirus que media interaccions proteïna-proteïna específiques. [...]
The Drosophila transcription factors GAGA and TTK share in common the presence of a N-terminal POZ/BTB-domain, a highly conserved structural motif present in transcription factors, kelch proteins and poxviruses proteins that mediates specific protein-protein interactions. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003  
203.
71 p, 993.3 KB Evolució cromosòmica a Drosophila : paper dels elements transposables / Casals López, Ferran ; Ruiz, Alfredo, (Ruiz Panadero), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
L'objectiu d'aquest treball és estimar amb quina freqüència es fixen i com es produeixen les inversions paracèntriques (les que no inclouen el centròmer) al gènere Drosophila. En primer lloc s'ha calculat quina és la taxa de fixació d'inversions entre les espècies D. [...]
The aim of this work is to estimate the frequency of fixation and to determine how paracentric inversions (those not including the centromere) arise in the genus Drosophila. First, we have calculated the fixation rate of inversions between D. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
4 documents
204.
126 p, 645.6 KB Fibrosis quística del adulto : correlación genotipo-fenotipo pulmonar / Mata Ávalos, Fernando Alfredo ; Gracia Roldán, Javier de, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Morell, Ferran, 1944-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
La Fibrosis Quística (FQ) es la enfermedad hereditaria, de transmisión autosómica recesiva, más frecuente en la raza caucásica. Es ocasionada por la mutación de un gen localizado en el brazo largo del cromosoma siete. [...]
Cystic fibrosis (CF) is the most common recessively-inherited disease in white people, occurring in approximately 1 in 5,532 live births in our area. Cystic fibrosis is caused by mutations in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene which encodes a protein expressed in the apical membrane of exocrine epithelial cells. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  
205.
159 p, 6.9 MB Filtros de microondas basados en metamateriales y en resonadores concentrados / Bonache Albacete, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica) ; Martín, Ferran, (Martín Antolín) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica)
Recientemente se ha abierto un nuevo campo de investigación en el área del electromagnetismo aplicado y de la ingeniería de microondas basado en el control de las propiedades electromagnéticas de ciertas estructuras periódicas artificiales conocidas como metamateriales. [...]
In the last years, a new research field in the area of applied electromagnetism and microwave engineering based on the control of electromagnetic properties of artificial structures has taken a great interest. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008  
206.
160 p, 2.1 MB Fisiología reproductiva y desarrollo de métodos diagnósticos del estado reproductivo de la hembra de pécari de collar (Tayassu tajacu, Linnaeus 1758) de la Amazonía / Mayor Aparicio, Pedro Ginés ; López Béjar, Manel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Jori i Massanas, Ferran, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
Esta tesis doctoral pretende aportar conocimientos sobre la fisiología de la reproducción y estandarizar técnicas de diagnóstico de gran parte de los sucesos reproductivos que se desarrollan en la hembra de pécari de collar de la Amazonía. [...]
The aim of this study is to provide more knowledge on the reproductive physiology and the establishment of diagnostic methods of reproductive events which occur in the female of collared peccary from the Amazon region. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005  
207.
474 p, 1.4 MB La Formació de la infermera quirúrgica a Catalunya / Canals i Cadafalch, Montserrat ; Ferrer i Julià, Ferran, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social)
En un inici justifico la recerca per la conjuntura de conèixer les dues ciències: la infermeria i la pedagogia, tant una com l'altra amb molts anys d'experiència en les dues vessants, precisament per això he pogut constatar que són dues matèries complementaries i que s'han de dir moltes coses una a l'altra, perquè el seu objectiu és la persona, i el seu millorament. [...]
My research is from the outset justified by combining my knowledge of two disciplines: nursing and teaching, where my many years of experience in both allow me to attest that they are complementary subjects, and that they also share many things in common, because their common objective is personal improvement. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
2 documents

Research literature : 218 records found   beginprevious198 - 207nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.