Research literature

Research literature 80 records found  beginprevious21 - 30nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
21.
17 p, 81.3 KB Barcelona'92 : los Juegos de la comunicación / Moragas Spà, Miquel de, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Centre d'Estudis Olímpics
Este artículo es una síntesis de algunas partes del libro del autor de Juegos Olímpicos y Comunicación, publicado por FUNDESCO. La investigación correspondiente se pudo realizar en el Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona con el apoyo de la C. [...]
This article is a summary of some parts of the book by the author of Juegos Olímpicos y Comunicación, published by FUNDESCO. The research was undertaken in the Olympic Studies Centre at the Universitat Autònoma de Barcelona with the support of the C. [...]
Aquest article és una síntesi d'algunes parts del llibre de l'autor de Juegos Olímpicos y Comunicación, publicat per FUNDESCO. La investigació corresponent es va poder realitzar al centre d'Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el suport de la C. [...]

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1992 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 7)  
22.
15 p, 65.9 KB Young athletes : passion for sport / Puig i Barata, Núria ; Centre d'Estudis Olímpics
The following text corresponds with the lecture that the author presented as "invited lecturer" at the Second World Conference on Sport Sciences held in Barcelona on October, 1991. It is also part of the working papers collection from the Olympic Studies Centre.
Aquest text és la ponència que va presentar l'autora com a conferenciant convidada al Segon Congrés Mundial de Ciències de l'Esport que es va celebrar a Barcelona l'octubre del 1991. També forma part de la col·lecció de documents de treball del Centre d'Estudis Olímpics.
Este texto es la ponencia que presentó la autora como conferenciante invitada en el Segundo Congreso Mundial de Ciencias del Deporte que se celebró en Barcelona el octubre del 1991. También forma parte de la colección de documentos de trabajo del Centro de Estudios Olímpicos.

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1995 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 31)  
23.
16 p, 68.6 KB Joves esportistes : la passió per l'esport / Puig i Barata, Núria ; Centre d'Estudis Olímpics
Aquest text és la ponència que va presentar l'autora com a conferenciant convidada al Segon Congrés Mundial de Ciències de l'Esport que es va celebrar a Barcelona l'octubre del 1991. També forma part de la col·lecció de documents de treball del Centre d'Estudis Olímpics.
Este texto es la ponencia que presentó la autora como conferenciante invitada en el Segundo Congreso Mundial de Ciencias del Deporte que se celebró en Barcelona el octubre del 1991. También forma parte de la colección de documentos de trabajo del Centro de Estudios Olímpicos.
The following text corresponds with the lecture that the author presented as "invited lecturer" at the Second World Conference on Sport Sciences held in Barcelona on October, 1991. It is also part of the working papers collection from the Olympic Studies Centre.

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1995 (Olimpisme i Esport: working papers del CEO-UAB ; 31)  
24.
10 p, 40.7 KB Jocs olímpics i educació : l'esport i l'escola de Barcelona'92 / Cardona, Mª Antonia ; Centre d'Estudis Olímpics
Aquest text és la transcripció de la intervenció de la Sra. M. Antònia Cardona, professora de Pedagogia de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el Curs Universitari sobre Olimpisme que va organitzar el Centre d'Estudis Olímpics (CEO-UAB), el mes de febrer de 1991. [...]
Este texto es la transcripción de la intervención de la Sra. M. Antònia Cardona, profesora de Pedagogía de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el Curso Universitario sobre Olimpismo que organizó el Centro de Estudios Olímpicos (CEO-UAB), el mes de febrero de 1991. [...]
This text is the transcription of the intervention of Mrs. M. Antònia Cardona, professor of Science of Education at the Universitat Autònoma de Barcelona, in the University Course on Olimpism that was organized by the Olympic Studies Centre (CEO-UAB), in February of 1991. [...]

Centre d'Estudis Olímpics, UAB. 1992 (Olimpisme i esport: working papers del CEO-UAB ; 9)  
25.
48 p, 166.3 KB Catalunya al món a través de l'esport : què s'ha de fer per projectar la imatge del nostre país a l'estranger i com ho ha recollit la premsa internacional / Sunyer i Capella, Jordi ; Centre d'Estudis Olímpics
Aquest treball es va presentar a l'Assignatura Campus "Esport, Olimpisme i Cultura Contemporània", el curs 1998-1999. L'autor pretén fer un repàs històric de la projecció al món de Catalunya través de l'esport i analitzar-ne el tractament que n'ha fet la premsa internacional.
Este trabajo se presentó en la Asignatura Campus "Esport, Olimpisme i Cultura Contemporània", el curso 1998-1999. El autor pretende hacer un repaso histórico de la proyección en el mundo de Cataluña través del deporte y analizar el tratamiento que ha hecho de él, la prensa internacional.
This working paper was presented in the Campus Subject "Esport, Olimpisme i Cultura Contemporània", the year 1998-1999. The author tries to make an historical review of the projection in the world of Catalonia through the sport and to analyze the treatment undertaken by the international press.

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1999 (Olimpisme i esport: working papers del CEO-UAB ; 79)  
26.
9 p, 42.4 KB Olympic Villages after the Games / Millet i Serra, Lluís ; Centre d'Estudis Olímpics
Article analysing the use of Olympic villages once the Games are finished. This article was published in the book entitled 'Olympic Villages: a hundred years of urban planning and shared experiences' compiling the papers given at the 1997 International Symposium on International Chair in Olympism (IOC-UAB).
Article que analitza l'ús de les viles olímpiques un cop finalitzats els Jocs Olímpics. Aquest text es va publicar en el llibre "Olympic Villages: a hundred years of urban planning and shared experiences" que recull les ponències presentades en el simposi internacional sobre viles olímpiques de la Càtedra Internacional d'Olimpisme (CIO-UAB) l'any 1997.
Artículo que analiza el uso de las villas olímpicas una vez finalizados los Juegos. Este texto fue publicado en el libro "Olympic Villages: a hundred years of urban planning and shared experiences" que recoge las ponencias presentadas en el simposio internacional sobre villas olímpicas de Cátedra Internacional de Olimpismo (CIO-UAB) el año 1997.

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1997 (Olimpisme i esport: working papers del CEO-UAB ; 92)  
27.
26 p, 143.2 KB Historic evolution and urban planning typology of Olympic Village / Muñoz, Francesc ; Centre d'Estudis Olímpics
Article providing a broad historical overview of the role and typology of Olympic villages along the history of the Modern Olympic Games. This article was published in the book entitled 'Olympic Villages: a hundred years of urban planning and shared experiences' compiling the papers given at the 1997 International Symposium on International Chair in Olympism (IOC-UAB).
L'article ofereix una exhaustiva visió històrica del paper i la tipologia de les Viles Olímpiques. Aquest text es va publicar en el llibre "Olympic Villages: a hundred years of urban planning and shared experiences" que recull les ponències presentades en el simposi internacional sobre viles olímpiques de la Càtedra Internacional d'Olimpisme (CIO-UAB) l'any 1997.
El artículo ofrece una exhaustiva visión histórica del papel y la tipología de las Villas Olímpicas. Este texto fue publicado en el libro "Olympic Villages: a hundred years of urban planning and shared experiences" que recoge las ponencias presentadas en el simposio internacional sobre villas olímpicas de Cátedra Internacional de Olimpismo (CIO-UAB) el año 1997.

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 1997 (Olimpisme i esport: working papers del CEO-UAB ; 91)  
28.
13 p, 62.2 KB Comunicación y deporte en la era digital / Moragas Spà, Miquel de, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Centre d'Estudis Olímpics
Conferencia presentada por el autor en el IX Congreso de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD), que tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria del 16 al 18 de noviembre de 2006, analizando cómo los cambios en las nuevas tecnologías influencian la mutua relación entre medios y deporte.
Lecture presented by the author at the IX Congress of the Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD), which took place in Las Palmas de Gran Canaria on 16th to 18th November 2006, analyzing how changes in new technologies influence the mutual relation between mass media and sport.
Conferència presentada per l'autor al IX Congrés de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD), que va tenir lloc a Las Palmas de Gran Canaria del 16 al 18 de novembre de 2006, analitzant com els canvis en les noves tecnologies influencien la mútua relació entre mitjans i esport.

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 2007 (Olimpisme i esport: working papers del CEO-UAB ; 107)  
29.
14 p, 62.5 KB Las instituciones académicas y el Movimiento Olímpico / Moragas Spà, Miquel de, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Centre d'Estudis Olímpics
Este texto fue presentado en el V Fórum de Deporte, Educación y Cultura del CIO que tuvo lugar en Beijing, en Octubre de 2006. La ponencia trata de explorar la potencialidad de las relaciones entre el Movimiento Olímpico y las instituciones académicas, considerando especialmente el papel de la universidades.
This paper was presented in the V Forum on Sport, Education and Culture Forum by the IOC undertaken in Beijing, in October, 2006. This aim of this paper is to explore the potential of the relations between the Olympic Movement and academic institutions, and in particular the role of universities.
Aquest text fou presentat al V Fòrum d'Esport, Educació i Cultura del CIO que va tenir lloc a Beijing, en Octubre de 2006. La ponència tracta d'explorar la potencialitat de les relacions entre el Moviment Olímpic i les institucions acadèmiques, tot considerant especialment el paper de les universitats.

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 2006 (Olimpisme i esport: working papers del CEO-UAB ; 106)  
30.
14 p, 63.4 KB Academic Institutions and the Olympic Movement / Moragas Spà, Miquel de, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Centre d'Estudis Olímpics
This paper was presented in the V Forum on Sport, Education and Culture Forum by the IOC undertaken in Beijing, in October, 2006. This aim of this paper is to explore the potential of the relations between the Olympic Movement and academic institutions, and in particular the role of universities.
Este texto fue presentado en el V Fórum de Deporte, Educación y Cultura del CIO que tuvo lugar en Beijing, en Octubre de 2006. La ponencia trata de explorar la potencialidad de las relaciones entre el Movimiento Olímpico y las instituciones académicas, considerando especialmente el papel de la universidades.
Aquest text fou presentat al V Fòrum d'Esport, Educació i Cultura del CIO que va tenir lloc a Beijing, en Octubre de 2006. La ponència tracta d'explorar la potencialitat de les relacions entre el Moviment Olímpic i les institucions acadèmiques, tot considerant especialment el paper de les universitats.

Centre d'Estudis Olímpics, UAB 2006 (Olimpisme i esport: working papers del CEO-UAB ; 106)  

Research literature : 80 records found   beginprevious21 - 30nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.