Research literature

Research literature 39 records found  beginprevious30 - 39  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
30.
189 p, 3.8 MB Monitor de servidors JMS / Manzano Ulloa, Jordi ; Talló Sendra, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El monitor de servidors JMS és un projecte basat en el disseny i implementacio d'una eina GUI, destinada a programadors i equips de proves que treballin amb la tecnología Java Message Service, multiplataforma i multiservidor, que podrà monitoritzar un nombre variat de servidors JMS des de qualsevol sistema que tingui una màquina virtual de Java instal·lada. [...]
El monitor de servidores JMS es un proyecto basado en el diseño e implementación de una herramienta GUI, destinada a programadores y equipos de pruebas que trabajen con la tecnología Java Message Service, multiplataforma y multiservidor, que podrá monitorizar un número variado de servidores JMS desde cualquier sistema que tenga una máquina virtual de Java instalada. [...]
The JMS server monitor is a project based on the design and implementation of a GUI tool aimed at developers and test teams who work with Java Message Service technology, a multi-server platform. It will enable them to monitor any number of JMS servers from any system that has a Java virtual machine installed. [...]

2012  
31.
66 p, 817.3 KB Aplicació web per l'empresa Canals d'Urgell / Borja Martínez, Xavier ; Talló Sendra, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte que es presenta en aquest estudi és la realització d'una aplicació web , destinada a l'empresa Canals d'Urgell, situada a Mollerussa, Lleida. Aquesta aplicació tindrà com a objectiu principal la gestió , el disseny i la visualització dels continguts de l'empresa. [...]
El proyecto que se presenta en este estudio es la realización de una aplicación web destinada a la empresa Canals d'Urgell, situada en Mollerussa (Lleida). Esta aplicación tendrá como objetivo principal la gestión, el diseño y la visualización de los contenidos de la empresa. [...]
The project presented in this study is the realization of a Web application intended for Canals d'Urgell, a company located in Mollerussa (Lleida). This application will have as main objective the management, design and display the contents of the company. [...]

2012  
32.
77 p, 2.0 MB Gestor de incidencias : Domestic Appliance / Moreno Pérez, Judit ; Talló Sendra, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Proyecto realizado para la empresa de reparación de aparatos eléctricos Domestic Appliance con el que se se pretende facilitar y mejorar el proceso de gestión de todas las reparaciones que se realizan mediante una aplicación web. [...]
Projecte realitzat per a l'empresa de reparació d'aparells elèctrics Domestic Appliance amb el qual es vol millorar, mitjançant una aplicació web, el procés de gestió de les reparacions que es realitzen. [...]
Project for the electrical repair company Domestic Appliance which aims to facilitate and improve the management process of all repairs carried out using a web application. It builds a basic CRM (Customer Relationship Management) and a tracker for an SME. [...]

2012  
33.
88 p, 6.7 MB Entorn virtual d'aprenentatge per una escola de secundària / Martín López, David ; Talló Sendra, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Implementarem un Entorn Virtual d'Aprenentatge (EVA) per a l'escola Arrels-Blanquerna de Badalona. Instal·larem un Moodle perquè els alumnes puguin reforçar els aprenentatges adquirits a les classes i realitzar activitats proporcionades pel docent. [...]
Implementaremos un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) para la escuela Arrels-Blanquerna de Badalona. Instalaremos un Moodle para que los alumnos puedan reforzar los aprendizajes adquiridos en clase y realizar actividades proporcionadas por el docente. [...]
Implementation of a Virtual Learning Environment (VLE) for the school Arrels-Blanquerna in Badalona. Installation of a Moodle platform so that students can reinforce the learning acquired in classes and perform the activities provided by the instructor. [...]

2012  
34.
98 p, 3.0 MB Análisis, desarrolo y posicionamiento de una web 2.0 / Calvillo Fernández, Brian ; Talló Sendra, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Anàlisi i desenvolupament d'una web 2. 0 per taxistes, en forma de xarxa social, on puguin participar activament, anunciar la venda de les seves llicències de taxi amb informació detallada i trobin publicitat d'empreses del sector que ofereixen ofertes i promocions dels seus serveis o productes gràcies a les eines que ofereix la web a les empreses subscrites. [...]
Análisis y desarrollo de una web 2. 0 para taxistas, en forma de red social donde participen activamente, puedan anunciar la venta de su licencia de taxi con información detallada y encuentren publicidad de empresas del sector que les ofrezcan ofertas de sus servicios o productos gracias a las herramientas que ofrece la web a las empresas subscritas. [...]
Analysis and development of a website 2. 0 for taxi drivers, as a social network where users are actively involved, where they can advertise their offers with detailed information and where they could find advertising companies that offers their services or products through web's tools to companies subscribed. [...]

2012  
35.
137 p, 5.4 MB CRM-Web Gestión comercial / Torres Casas, Jordi ; Talló Sendra, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
Creación de un gestor de incidencias donde el área técnica pueda gestionar los posibles problemas que los productos / servicios hardware o software implantados en el cliente pudieran ocasionar, así como un gestor de oportunidades y ofertas donde la parte comercial pueda ofrecer los productos / servicios hardware o software mencionados a los clientes que lo necesiten. [...]
Creació d'un gestor d'incidències on l'àrea tècnica pugui gestionar els possibles problemes que els productes / serveis hardware o software implantats en el client puguin ocasionar, així com un gestor d'oportunitats i ofertes on la part comercial pugui oferir els productes / serveis hardware o software mencionats als clients que els necessitin. [...]

2011  
36.
175 p, 19.0 MB Gestextil. Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) / González Jorge, Mireia ; Talló Sendra, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
Este proyecto se basa en la implementación de un sistema ERP. Para ello, se desarrolla la base principal del sistema, la cual es genérica para todas las empresas. A partir de aquí se realiza el estudio personalizado e individual de los módulos necesarios para una PYME que ofrece servicio en el sector del téxtil y se implementan algunos de estos módulos acorde con las necesidades particulares. [...]
Aquest projecte es basa en la implementació d'un sistema ERP. S'hi desenvolupa la base principal del sistema, genèrica per a qualsevol empresa. A partir d'aquí es realitza l'estudi personalitzat i individual dels mòduls necessaris per a una PIME que ofereix serveis en el sector del tèxtil i s'implementen alguns d'aquests mòduls d'acord amb les necessitats particulars. [...]

2011  
37.
88 p, 2.3 MB ERP recursos humanos con ASP.NET 2.0 / Part Bertrán, Xavier ; Talló Sendra, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
Implementación de un ERP (Enterprise Resource Planning) orientado al departamento de recursos humanos, que trata de agilizar las funciones de dicho departamento. Se emplea la tecnología ASP. NET 2. [...]
Implementació d'un ERP (Enterprise Resource Planning) orientat al departament de recursos humans, que tracta d'agilitzar les funcions d'aquest departament. Es fa servir la tecnologia ASP. NET 2. 02, les dades s'emmagatzemen en una base de dades Microsoft Access, i també es fa servir una llibreria específica per a la generació de fitxers en format PDF.

2011  
38.
91 p, 1.2 MB SGAR : sistema de control de almacenes por radiofrecuencia / de las Morenas Becerro, Valeriano ; Talló Sendra, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
Análisis, diseño e implementación de un aplicativo web para gestionar, de forma rápida y fiable, los procesos que se realizan sobre diversos materiales en un almacén, bajo un sistema LAMP (Linux, Apache, MySql y Php), el cual ofrece un sinfín de prestaciones y una alta configurabilidad a un coste de adquisición nulo.
Anàlisi, disseny i implementació d'un aplicatiu web per a gestionar, de manera ràpida i fiable, els processos que es realitzen sobre diversos materials en un magatzem, sota un sistema LAMP (Linux, Apache, MySql i Php) que ofereix multitud de prestacions i una alta configurabiblitat a un cost d'adquisició nul.

2011  
39.
105 p, 4.0 MB Gestor de calidad Banca Electrónica / Molina Arboledas, Blai ; Talló Sendra, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
Creación de un aplicativo Web que gestione las necesidades de un departamento de calidad de servicios de banca electrónica.
Creació d'un aplicatiu Web que gestioni les necessitats d'un departament de qualitat de serveis de banca electrònica.

2011  

Research literature : 39 records found   beginprevious30 - 39  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.