Research literature

Research literature 66 records found  beginprevious57 - 66  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
57.
95 p, 9.8 MB Pla de comunicació per a Cliensol Energy / García Párraga, Jessica ; Morató, Jordi (Morató Bullido), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte es basa en la creació d'un pla de comunicació per a Cliensol Energy, empresa especialitzada en la venda de productes i serveis d'eficiència energètica. L'objectiu d'aquest pla de comunicació consisteix en millorar aspectes comunicatius interns i externs de l'empresa, a partir d'una estratègia comunicativa, que servirà per millorar la imatge corporativa de Cliensol cap als seus públics en el període d'un any.
Este proyecto se basa en la creación de un plan de comunicación para Cliensol Energy, empresa especializada en la venta de productos y servicios de eficiencia energética. El objetivo de este plan de comunicación consiste en mejorar aspectos comunicativos internos y externos de la empresa, a partir de una estrategia comunicativa, que servirá para mejorar la imagen corporativa de Cliensol hacia sus públicos en un plazo de un año.
This project is based on creating a communication plan for Cliensol Energy, a company that specializes in selling products and services related to energy efficiency. The purpose of this communication plan is to improve the company's internal and external communication aspects through a communication strategy that will improve the corporate image of Cliensol for one-year period.

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
58.
220 p, 3.2 MB Comunicació de crisi en conflictes laborals : la comunicació durant l'ERO de Coca-Cola Iberian Partners / Garcés González, Miriam ; Morató, Jordi (Morató Bullido), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Un conflicte laboral com un ERO pot derivar en una veritable crisi per a una empresa. En aquest context, la comunicació pren un paper rellevant en l'organització, emmarcada en la comunicació de crisi. [...]
Un conflicto laboral como un ERE puede derivar en una verdadera crisis para una empresa. En este contexto, la comunicación toma un papel relevante en la organización, enmarcada en la comunicación de crisis. [...]
A labour dispute as a Provisional downsizing plan can lead a company to a real crisis. In this context, communication takes an important role in the organisation, framed in crisis communication. A recent case is the crisis suffered by the Provisional downsizing plan of Coca-Cola Iberian Partners, bottler for Coca-Cola brand in Spanish territory. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
59.
153 p, 14.3 MB La importància de la comunicació en situacions de crisi corporativa : estudi dels casos de Germanwings i Spanair / Figueras Agustí, Pol ; Pérez-Quintanilla, Miguel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball té l'objectiu de mostrar quines polítiques i estratègies són més òptimes per una organització a l'hora d'afrontar una crisi corporativa, amb el propòsit de minimitzar els danys que pugui ocasionar a l'entitat. [...]
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar qué políticas y estrategias son más eficaces para una organización en el momento de enfrentarse a una crisis corporativa, con el propósito de minimizar los daños que puedan ocasionar en la entidad. [...]
This present work has the objective to show which policies and strategies are more effective to an organisation when it comes to facing a corporate crisis, with the purpose of minimising the damage that the said crisis might cause to the company. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
60.
216 p, 13.0 MB Dieselgate : estudi i anàlisi comunicacional de la crisi empresarial més important del sector automobilístic. / Arranz Díaz, Miquel ; Morató, Jordi, (Morató Bullido) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La present investigació vol mostrar quina importància ha tingut la comunicació en la crisi dels motors dièsel de Volkswagen i esbrinar si aquesta ha estat una crisi de producte o de marca. Per això, aquest treball aborda, principalment, la comunicació empresarial i la comunicació de crisi. [...]
La presente investigación quiere mostrar que importancia ha tenido la comunicación en la crisis de los motores diésel de Volkswagen y averiguar si esta ha sido una crisis de producto o de marca. Por eso, este trabajo aborda, principalmente, la comunicación corporativa y la comunicación de crisis. [...]
This research wants to show how important communication in the Volkswagen diesel engines crisis have been and find out if this crisis have been a product or brand crisis. Therefore, this research deals mainly business and crisis communication. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
61.
169 p, 1.4 MB La comunicació de les destinacions turístiques : Estudi del cas de l'Agència Catalana de Turisme / Balagué Jordà, Mireia ; Morales Serrano, Francisca, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En un entorn de competitivitat i globalitat com l'actual, la comunicació ha esdevingut un element essencial per a les empreses i institucions, que busquen la diferenciació a través de la seva gestió. [...]
En un entorno de competitividad y globalidad como el actual, la comunicación se ha convertido en un elemento esencial para las empresas e instituciones, que buscan la diferenciación a través de su gestión. [...]
In a competitive and global environment as the current, the communication has become an essential tool for the companies and institutions, which seek the differentiation through its management. In the tourist sector, with the increasing competition due to the rise of new destinations and the international conflicts that make the sector be in danger in some countries, the communication takes more relevancy as a tool to manage these aspects. [...]

2016
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
62.
72 p, 3.3 MB La importancia de la comunicación en una asociación de pacientes : el caso de Acción Psoriasis / Paniello García, Isabel ; Quitllet Magriña, Rosa Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Es pretén analitzar l'impacte a xarxes socials d'una campanya de comunicació realitzada per Acció Psoriasi durant l'estiu 2012, 2013 i 2014. S'analitzarà l'evolució de la mateixa en les seves tres edicions. [...]
Se pretende analizar el impacto en redes sociales de una campaña de comunicación realizada por Acción Psoriasis durante el verano 2012, 2013 i 2014. Se analizará la evolución de la campaña en sus tres ediciones. [...]
It aims to analyze the impact of social networks a communications campaign by Action Psoriasis during summer 2012, 2013 i 2014. It will analyze the evolution of the campaign in its three editions. On de other hand, from the impacts obtained, we intend to demonstrate the role of communication in a patient organization.

2015
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
63.
412 p, 1.6 MB La Comunicación interna y la promoción de la salud : estudio de caso en Madrid Salud / Bustamante Ospina, Edilson ; Montoya Vilar, Norminanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat
Esta tesis tiene como principal objetivo describir la incidencia de la comunicación interna en las labores de promoción de la salud. Para ello se analizan 6 variables de comunicación interna: Información, Identificación, Instrucción, Integración, Imagen e Investigación. [...]
The main objective of this thesis is to describe the incidence of internal communication in the work of health promotion. Six variables of internal communication are discussed here: Information, Identification, Instruction, Integration, Imaging and Research. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
64.
332 p, 1.1 MB La Crisis y su influencia en las estrategias de comunicación organizacional / Cruz Sandoval, Judith ; Gozálvez Serrano, Francisco, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Tanto la gestión y comunicación de crisis se han vuelto cada vez más importantes en la vida organizacional. Ahora sabemos que las crisis ocurren a todos los niveles y que sus repercusiones pueden ser fatales. [...]
Nowadays, both, communication and crisis management have become more important in organizational life. Today we know that crisis happens in all levels and that its consequences could be fatal. Before, crises could only be managed through a Crisis Management Plan, which is still a very important tool although it cannot be considered as a magical solution to all organizational problems. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005  
65.
457 p, 3.6 MB Implicancias conceptuales y metodológicas de la comunicación estratégica en la gestión de la imagen corporativa interna de los servicios sanitarios : caso: el Hospital Vall d'Hebron / Lingán Azañedo, Betty Jéssica ; Ramentol, Santiago, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Este trabajo de investigación pretende analizar la imagen corporativa del Hospital Vall d'Hebron en su público interno. El Hospital Vall d'Hebron es una de las principales instituciones sanitarias de Catalunya y de España. [...]
This work of investigation tries to analyze the corporative image of the Vall Hospital d'Hebron Hospital in its internal public. The Vall d'Hebron Hospital is one of the main sanitary institutions of Catalunya and Spain. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008

Inclou qüestionari  

66.
325 p, 1.4 MB Teorías de la comunicación grupal en la toma de decisiones : contexto y caracterización / Macías Cortés, Gerardo J. ; Herreros Arconada, Mario, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Este trabajo es una investigación documental descriptiva que responde a la pregunta: cómo estudiar a los grupos desde la perspectiva comunicativa. Para lograr este objetivo se estudian dos teorías generales de la comunicación de grupos: la Teoría Funcional desarrollada por Gouran e Hirokawa (1983,1986,1996) y la Teoría de la Estructuración desarrollada principalmente por Poole, Seibold & McPhee (1986,1996); Ambas teorías persiguen estudiar cómo la comunicación influye en el proceso de toma de decisiones en los grupos pequeños. [...]
This work is a descriptive documental investigation that pretends to answer the question: how to study the groups within the communicative perspective. To carry out this objective two general theories of group communication are studied: the Functional Theory developed by Gouran and Hirokawa (1983,1986,1996) and the Structuration Theory mainly developed by Poole, Seibold & McPhee (1986,1996); Both theories are concerned by how the communication influences the decision making process within the small groups. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003  

Research literature : 66 records found   beginprevious57 - 66  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.