Research literature

Research literature 81 records found  beginprevious71 - 80next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
71.
49 p, 1.9 MB Reconocimiento de objetos multi-clase basado en descriptores de forma / Hidalgo Chaparro, Andreu ; Lapedriza i Garcia, Àgata ; Escalera Guerrero, Sergio ; Baró Solé, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Este trabajo presenta un sistema para detectar y clasificar objetos binarios según la forma de éstos. En el primer paso del procedimiento, se aplica un filtrado para extraer el contorno del objeto. [...]
Aquest treball presenta un sistema per detectar i classificar objectes binaris segons la forma d'aquests. En el primer pas del procediment, s'aplica un filtrat per extreure el contorn de l'objecte. Amb la informació dels punts de forma s'obté un descriptor BSM amb característiques altament descriptives, universals i invariants. [...]
This paper presents a system to detect and classify binary objects according to their shape apparence. In the first step of procedure, a filter is applied to extract the contour of the object. With the information points, a descriptor BSM is obtained with highly descriptive, universal and invariant features. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2008  
72.
68 p, 493.5 KB Procesamiento de imágenes biológicas / Jiménez Rodríguez, Leandro ; Serrano García, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Este proyecto se ha desarrollado a petición del CSIC. El proyecto consiste en crear una aplicación que automatice la localización y obtención de la intensidad de unos puntos luminosos en las células que aparecen en el vídeo. [...]
Aquest projecte s'ha desenvolupat a petició del CSIC. El projecte consisteix en crear una aplicació que automatitzi la localització i obtenció de la intensitat d'uns punts lluminosos en cèl·lules que apareixen al vídeo. [...]
This project has been developed by request of the CSIC. The project consists of creating an application that automates the location of luminous points inside the cells that appear in the video and obtaining it's intensity. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2008  
73.
80 p, 1.6 MB Visió per computador en una plataforma basada en un DSP / Royo Tort, Ricard ; Senar Rosell, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
En aquest projecte s'usa el servidor de vídeo d'Axis Communications 242s IV, basat en el DSP TMS320DM642 de Texas Instruments, com a plataforma per a la implementació d'un algorisme d'extracció de fons i pel desenvolupament d'una solució completa de comptatge de persones per a càmera zenital. [...]
En este proyecto se utiliza el servidor de vídeo de Axis Communications 242s IV, basado en el DSP TMS320DM642 de Texas Instruments, como plataforma para la implementación de un algoritmo de extracción de fondo y para el desarrollo de una solución completa de conteo de personas para cámara cenital. [...]
The 242s IV video server from Axis Communications has been used in this project. This server is based on Texas Instruments' DSP TMS320DM642 as a platform for the implementation of a background subtraction algorithm and the development of a full people counting solution for zenithal cameras. [...]

2007  
74.
93 p, 1.0 MB Aplicatiu de gestió de material multimèdia produït amb Dalet Plus / García Bermúdez, Álex ; Roig, Jordi, (Roig Zárate), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A principis de 2002, a la facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona es va implantar un sistema de digitalització d'àudio, per tal de modernitzar els laboratoris de ràdio i adaptar-los a la realitat actual dels massmedia. [...]
A principios de 2002, en la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona, se implantó un sistema de digitalización de audio, para modernizar los laboratorios de radio y adaptarlos a la realidad actual de los massmedia. [...]
At the beginning of 2002, in the faculty of Communication Sciences of the Universitat Autònoma of Barcelona, a system of audio digitalization was deployed, in order to modernize the Radio laboratories and to adapt them to the current reality of the massmedia. [...]

2007  
75.
91 p, 6.8 MB GenRegion : aplicatiu de generació de màscares per a la codificació d'imatges amb regions d'interès / Vidal Plujà, Joan ; Aulí Llinàs, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
En aquest projecte, titulat "GenRegion: aplicatiu de generació de màscares per a la codificació d'imatges amb regions d'interès", presentem una aplicació multiplataforma que visualitza imatges PGM i PPM amb un mínim cost de memòria i sobre les quals podrem dibuixar regions d'interès. [...]
En este proyecto, titulado "GenRegion: aplicación de generación de máscaras pera la codificación de imagenes con regiones de interés", presentamos una aplicación multiplataforma que visualiza imágenes PGM y PPM con un mínimo coste de memoria y sobre las cuales podremos dibujar regiones de interés. [...]
In this project, called "GenRegion: application of mask generation for the image with interesting regions codification", we presented a multiplatform application that visualizes PGM and PPM images with a minimum memory cost and where we will be able to draw interesting regions. [...]

2007  
76.
124 p, 3.4 MB Desarrollo de un sistema de visualización y análisis del swing / Torrent Cascante, Marc ; Serrano García, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
El proyecto tiene como objetivo el diseño y desarrollo de un nuevo sistema de aprendizaje del swing de golf.
2007  
77.
617 p, 3.5 MB Las Emisoras de radio del Estado español en Internet: las bitcasters / Ribes Guàrdia, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Franquet i Calvet, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
El objeto de estudio de esta investigación se centra en el uso que hacen de Internet las bitcasters del Estado español, entendiendo por bitcasters todo web site que difunde algún tipo de contenido sonoro a través de la Red, bien sea mediante sistemas de audio bajo demanda, de sistemas de transmisión streaming o de una combinación de ambos. [...]
The objective of this research is to describe the use of Internet by bitcasters from Spanish State. A bitcaster is every web site that diffuses some type of sonorous content through the Net, by audio under demand systems, streaming transmission systems or by the combination of both. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002  
78.
18 p, 203.8 KB Medical image registration based on a creaseness measure / Lloret i Vilallonga, David ; Serrat Gual, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Informàtica)
Esta tesis trata de la puesta en correspondencia automática de imágenes médicas. Proponemos un algoritmo genérico, aplicable a imágenes con una característica determinada: que contengan estructuras en forma de valle o de cresta. [...]
This thesis is concerned with the automatic alignment of medical images. We propose a generic algorithm applicable to images having a particular requisite: they must depict crest or valley-like features. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
23 documents
79.
208 p, 7.0 MB Métodes digitals per la determinació del volum del ventricle esquerre en imatges gammagràfiques / Pladellorens i Mallofré, Josep ; Yzuel Giménez, María Josefa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
Diferents mètodes han estat utilitzats per calcular el volum del ventricle esquerre. En aquesta tesi s'analitzen alguns d'aquests mètodes. Dins dels mètodes que utilitzen imatges gammagràfiques, la determinació del contorn i del fons tenen una importància fonamental. [...]
Diversos métodos han sido utilizados para calcular el volumen del ventrículo izquierdo. En esta tesis se analizan algunos de estos métodos. Dentro de los métodos que utilizan imágenes gammágraficas. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008  
80.
42 p, 601.2 KB Multiple feature temporal models for the semantic characterization of video contents / Sánchez Secades, Juan María ; Binefa i Valls, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Informàtica)
La estructura de alto nivel del vídeo se puede obtener a partir de conocimiento sobre el dominio más una representación de los contenidos que proporcione información semántica. En este contexto, las representaciones de la semántica de nivel medio vienen dadas en términos de características de bajo nivel y de la información que expresan acerca de los contenidos del vídeo. [...]
The high-level structure of a video can be obtained once we have knowledge about the domain plus a representation of the contents that provides semantic information. In this context, intermediate-level semantic representations are defined in terms of low-level features and the information they convey about the contents of the video. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
4 documents

Research literature : 81 records found   beginprevious71 - 80next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.