Documentos de investigación

Documentos de investigación Encontrados 26 registros  anterior11 - 20siguiente  ir al registro: La búsqueda tardó 0.01 segundos. 
11.
70 p, 2.7 MB Informàtica sense computadors / Enguita i Marimon, Jordi ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta memòria descriu un procés d'ensenyament dels conceptes importants de l'informàtica a nois de 10-12 anys a partir de activitats divertides i senzilles sense utilitzar ordinadors. Es pretén cobrir una necessitat actual que és fomentar l' interès per a l'enginyeria, ja el número d'estudiants interessats decreix a nivell mundial. [...]
Esta memoria describe un proceso de enseñanza de los conceptos importantes de la informática a chicos de 10-12 años a partir de actividades divertidas y sencillas sin utilizar ordenadores. Se pretende cubrir una necesidad actual que es fomentar el interés para la ingeniería, dado que el número de estudiantes interesados decrece a nivel mundial. [...]
This report describes a teaching process of the important concepts of computer science to 10-12 year-old kids, using fun and simple activities without using computers. It tries to hedge a current need: to foster an interest in engineering because the number of students interested in engineering decreases globally. [...]

2013  
12.
66 p, 1.3 MB Vehicle de guiat automàtic (AGV) / Marco Nin, Enric ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte documenta la simulació d'un AGV (vehicle de guiat automàtic). Mitjançant un robot educatiu programat en Basic Stamp es simula un entorn d'anàlisi clínic a on el robot gestiona de forma automàtica les estacions d'anàlisi d'una hipotètica mostra de sang.
Este proyecto documenta la simulación de un AGV (vehículo de guiado automático ). Utilizando un robot educativo programado en Basic Stamp se simula un entorno análisis clínico donde el robot gestiona de forma automática las estaciones de análisis de una hipotética muestra de sangre.
This project documents the simulation of an AGV (automatic guided vehicle). Using an educational robot programmed in Basic Stamp a clinical analysis environment is simulated where the robot automatically manages the analysis stations of a hypothetical blood sample.

2013  
13.
68 p, 3.5 MB Sistema d'AGV (vehicles-robot de guiatge automàtic) per a magatzems i plantes de manufactura / Martínez Genís, Albert ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Una de les solucions per a minimitzar els costos de producció o d'emmagatzematge és automatitzarne.
Una de las soluciones para minimizar los costes de producción o de almacenaje consiste en.
A possible solution to minimize production or warehousing costs relies on automating internal.

2012  
14.
76 p, 2.1 MB Vehículos-robot de guiado automático para almacenes y plantas de manufacturación / Moreno Villafranca, José Miguel ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto de final de carrera se realiza la gestión del tráfico de AGV y la simulación de su comportamiento al circular por una planta de estudio. Con la simulación se puede ver como varía el comportamiento de la planta al modificar el número de AGV y la velocidad a la que circulan. [...]
En aquet projecte de final de carrera s'ha fet la gestió del trànsit d'AGV i la simulació del seu comportament al circular per una planta d'estudi. Amb la simulació es pot veure com varia el comportament de la planta en modificar el nombre d'AGV i la velocitat a la que circulen. [...]
In this capstone project an AGV traffic management system has been done, as well as the simulation when they circulate in a case study plant. With those simulations it is possible to observe the behaviour of the plant under different values for the number of AGVs and their speed. [...]

2012  
15.
64 p, 1.2 MB Aplicació web per la gestió de la recepció d'un camping / Cantons Sánchez, Miquel ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aplicació web per la gestió de recepció de càmpings, on es gestiona tot el que fa referència a les reserves, parcel·les, factures i clients.
Aplicación web para la gestión de recepción de campings, donde se gestiona todo lo referente a las reservas, parcelas, facturas y clientes.
Web application for the management of a camping reception, which allows to manage everything related to booking, parcels, bills and customers.

2012  
16.
83 p, 1.7 MB Entorn virtual d'agendes d'aprenentatge individualitzades / Gervilla Rivas, Carles ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les agendes d'aprenentatge han de servir als alumnes, com a eines de plani cació i seguiment de treball personal, en tant que hi poden trobar tota la informació necessària per al seguiment de totes les seves tasques. [...]
Las agendas de aprendizaje deben servir a los alumnos, como herramientas de plani cación y seguimiento de trabajo personal, ya que en ellas, pueden encontrar toda la información necesaria para el seguimiento de todos los eventos. [...]
Learning agendas should be used by students, in order to plan and track their personal work. In these agendas they can nd all the information needed for tracking all the events. So, we must develop a new tool that facilitates this labour, due to the inexistence of tools with similar purposes. [...]

2010  
17.
42 p, 497.4 KB Editor interactiu de programes docents / Román López, Javier ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A partir de la implantació de ECTS en l'àmbit de l'EEES, la nova metodologia docent, ha augmentat la importància de les guies docents. Això és degut a que l'alumne pasa a ser l'actor principal del procés d'aprenentatge. [...]
A partir de la implantación de ECTS en el ámbito del EEES, la nueva metodología docente, ha aumentado la importancia de las guía docentes. Esto es debido a que el alumno pasa a ser el actor principal del proceso de aprendizaje. [...]
About the implementation of the ECTS in the ambit of EEES, the new teaching methodology has increased the importance of the educational guides. This is due to the student begun to be the main actor at the learning process. [...]

2009  
18.
66 p, 560.1 KB Sistema de navegació geogràfica de tipus Google Earth per a entorns dinàmics / Villanueva Canals, Sergi ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
L'objectiu principal és avaluar un sistema que hagués de mostrar les imatges captades per una càmera que està filmant un entorn canviant sobre l'aplicació Google Earth. Es tractaria d'estudiar com es podria aprofitar aquesta aplicació i analitzar el rendiment que obtenim utilitzant-la per a navegar per un entorn dinàmic. [...]
2009  
19.
54 p, 689.3 KB Estudi de comportaments socials d'aixams robòtics amb aplicació a la neteja d'espais no estructurats / López Nonell, David ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La intel·ligència d'eixams és una branca de la intel·ligència artificial que està agafant molta força en els últims temps, especialment en el camp de la robòtica. En aquest projecte estudiarem el comportament social sorgit de les interaccions entre un nombre determinat de robots autònoms en el camp de la neteja de grans superfícies. [...]
La inteligencia de enjambre es una rama de la inteligencia artificial que esta cogiendo mucha fuerza en los últimos tiempos, especialmente en el campo de la robótica. En este proyecto estudiaremos el comportamiento social generado de las interacciones entre un número determinado de robots autónomos en el campo de la limpieza de grandes superficies. [...]
Swarm intelligence is a branch of artificial intelligence that is picking up strongly in recent times, especially in the field of robotics. This project will study the social behavior generated from the interactions between a number of autonomous robots in the field of large surfaces cleaning. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2010  
20.
62 p, 1.2 MB Estudi de comportaments socials amb eixams de robots reconfigurables / Jiménez Riera, Alberto ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Els eixams de robots distribuïts representen tot un món de possibilitats al camp de la microrobòtica, però existeixen pocs estudis que n'analitzin els comportaments socials i les interaccions entre robots autònoms distribuïts. [...]
Los enjambres de robots distribuidos representan un sinfín de posibilidades en el campo de la microrobótica, pero existen pocos estudios que analicen los comportamientos sociales y las interacciones entre robots autónomos distribuidos. [...]
Distributed robots swarms represent lots of new options in robotics, but there are very few studies concerning social behaviors and interactions among distributed autonomous robots. These behaviors should allow a good result to be achieved as effectively as possible by the robot swarm. [...]

2009  

Documentos de investigación : Encontrados 26 registros   anterior11 - 20siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.