Documentos de investigación

Documentos de investigación Encontrados 26 registros  inicioanterior17 - 26  ir al registro: La búsqueda tardó 0.01 segundos. 
17.
42 p, 497.4 KB Editor interactiu de programes docents / Román López, Javier ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A partir de la implantació de ECTS en l'àmbit de l'EEES, la nova metodologia docent, ha augmentat la importància de les guies docents. Això és degut a que l'alumne pasa a ser l'actor principal del procés d'aprenentatge. [...]
A partir de la implantación de ECTS en el ámbito del EEES, la nueva metodología docente, ha aumentado la importancia de las guía docentes. Esto es debido a que el alumno pasa a ser el actor principal del proceso de aprendizaje. [...]
About the implementation of the ECTS in the ambit of EEES, the new teaching methodology has increased the importance of the educational guides. This is due to the student begun to be the main actor at the learning process. [...]

2009  
18.
66 p, 560.1 KB Sistema de navegació geogràfica de tipus Google Earth per a entorns dinàmics / Villanueva Canals, Sergi ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
L'objectiu principal és avaluar un sistema que hagués de mostrar les imatges captades per una càmera que està filmant un entorn canviant sobre l'aplicació Google Earth. Es tractaria d'estudiar com es podria aprofitar aquesta aplicació i analitzar el rendiment que obtenim utilitzant-la per a navegar per un entorn dinàmic. [...]
2009  
19.
54 p, 689.3 KB Estudi de comportaments socials d'aixams robòtics amb aplicació a la neteja d'espais no estructurats / López Nonell, David ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La intel·ligència d'eixams és una branca de la intel·ligència artificial que està agafant molta força en els últims temps, especialment en el camp de la robòtica. En aquest projecte estudiarem el comportament social sorgit de les interaccions entre un nombre determinat de robots autònoms en el camp de la neteja de grans superfícies. [...]
La inteligencia de enjambre es una rama de la inteligencia artificial que esta cogiendo mucha fuerza en los últimos tiempos, especialmente en el campo de la robótica. En este proyecto estudiaremos el comportamiento social generado de las interacciones entre un número determinado de robots autónomos en el campo de la limpieza de grandes superficies. [...]
Swarm intelligence is a branch of artificial intelligence that is picking up strongly in recent times, especially in the field of robotics. This project will study the social behavior generated from the interactions between a number of autonomous robots in the field of large surfaces cleaning. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2010  
20.
62 p, 1.2 MB Estudi de comportaments socials amb eixams de robots reconfigurables / Jiménez Riera, Alberto ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Els eixams de robots distribuïts representen tot un món de possibilitats al camp de la microrobòtica, però existeixen pocs estudis que n'analitzin els comportaments socials i les interaccions entre robots autònoms distribuïts. [...]
Los enjambres de robots distribuidos representan un sinfín de posibilidades en el campo de la microrobótica, pero existen pocos estudios que analicen los comportamientos sociales y las interacciones entre robots autónomos distribuidos. [...]
Distributed robots swarms represent lots of new options in robotics, but there are very few studies concerning social behaviors and interactions among distributed autonomous robots. These behaviors should allow a good result to be achieved as effectively as possible by the robot swarm. [...]

2009  
21.
70 p, 1.4 MB Interfaz de usuario de un sistema multi-robot de reconocimiento de superficies con Google Earth / Pagès Rozas, Carles ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Els sistemes multi-robot de reconeixement de superfícies es poden utilitzar tant per a l'exploració de llocs remots, de difícil accés o perillosos. Normalment, els robots no són autònoms, depenen d'operadors humans per dirigir-los. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2009  
22.
34 p, 1.3 MB Anàlisi del Microsoft Robotics Studio / López de Toro, Carlos ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Cada cop més s'utilitzen robots en molts àmbits de la vida, els quals han de ser programats, i el fet que Microsoft s'impliqui aportant una eina de programació resulta interessant. Aprendre a programar robots i colònies de robots amb aquesta eina, la qual està tenint una bona acollida, és molt important, per això en aquest projecte s'ha fet una anàlisi crítica de MRS i del material docent associat a l'aplicació. [...]
Cada vez más se utilizan robots en muchos ámbitos de la vida, los cuales han de ser programados, y el hecho de que Microsoft se implique aportando una herramienta de programación resulta interesante. [...]
Every time more robots are used in many areas of the life, which have to be programmed, and the fact that Microsoft is implied bringing a tool of programming is interesting. To learn to program robots and colonies of robots with this tool, which is having a good reception, is very important, in this project a critical analysis of MRS and of the educational material associated with the application has been made because of that. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2008
2 documentos
23.
62 p, 697.7 KB Modelo de un grupo de robots colaboradores cazadores / García Colmenar, Jorge ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
El nombre d'aplicacions dels microrobots en biomedicina creix a mesura que el seu desenvolupament avança. Entre elles hi ha les consistents a examinar cèl·lules amb microrobots cooperants. En aquest treball es presenta un prototip a escala d'aquest problema, convenientment simplificat: dos robots tracten d'agafar una pilota que representa la cèl·lula que s'examina. [...]
El número de aplicaciones de los microrobots en biomedicina crece a medida que el desarrollo de éstos avanza. Entre ellas se encuentran las consistentes en examinar células con microrobots cooperantes. [...]
The number of applications of micro-robots in biomedicine is growing as their development advances. Among these applications there are the ones consistent to examining cells with cooperative micro-robots. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2007  
24.
162 p, 2.5 MB Método de musicalización de ECG / Montoya Aguilar, Valentí ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
La música no només pot emprar-se per a l'evocació de sentiments, sinó també per a la transmissió d'informació. En aquest treball es proposa un mètode, en aquest sentit, basat en una forma general de musicalització que vincula algorítmicament la composició musical i el fenomen que es monitoritza. [...]
La música puede emplearse no sólo para la evocación de sentimientos, sino también para la transmisión de información. En este trabajo se propone un método en este sentido basado en una forma general de musicalización que vincula algorítmicamente la composición musical y el fenómeno que se monitoriza. [...]
Music can be used not only to evoke feelings but also to transmit information. This piece of work presents a method based on a general procedure of musicalization which links with algorithms the musical composition and the phenomenon which is monitored. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2007
2 documentos
25.
69 p, 1.3 MB Adaptación de un gestor de contenidos para agendas de aprendizaje / Moncada Collado, José Luis ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Una agenda d'aprenentatge és la disposició temporal de les activitats a realitzar per part d'un alumne per tal d'assolir els objectius docents d'una assignatura. Aquest projecte, una vegada analitzats diferents gestors de continguts, n'adapta un, Moodle, per mostrar les citades agendes. [...]
Una agenda de aprendizaje es la disposición temporal de las actividades a realizar por un alumno para la consecución de los objetivos docentes de una asignatura. Este proyecto, una vez analizados diversos gestores de contenidos, adapta uno, Moodle, para mostrar la citada agenda. [...]
A learning calendar is the time schedule of the activities to be carried out by a student to attain the educative goals of a subject. Once analyzed several contents managers systems, Moodle has been selected to show the before mentioned calendar. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2007  
26.
116 p, 3.8 MB Modelització de plantes de producció com a sistemes multiagent i implantació parcial en un cas real / Trullàs i Ledesma, Jonatan ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Aquest treball ha estat motivat per la necessitat de les petites empreses de posar al dia els seus sistemes de producció per adaptar-los al funcionament cada cop més dinàmic i versàtil dels mercats. [...]
2008  

Documentos de investigación : Encontrados 26 registros   inicioanterior17 - 26  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.