Documentos de investigación

Documentos de investigación Encontrados 31 registros  inicioanterior22 - 31  ir al registro: La búsqueda tardó 0.01 segundos. 
22.
57 p, 2.0 MB Interactive transmission and visually lossless strategies for JPEG2000 imagery / Jiménez Rodríguez, Leandro ; Aulí Llinàs, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Cada dia, vídeos i imatges es transmeten per Internet. La compressió d'imatges permet reduir la quantitat total de dades transmeses i accelera la seva entrega. En escenaris de vídeo-sota-demanda, el vídeo s'ha de transmetre el més ràpid possible utilitzant la capacitat disponible del canal. [...]
Cada día, vídeos e imágenes se transmiten por Internet. La compresión de imágenes permite reducir la cantidad total de datos transmitidos y acelera su entrega. En escenarios de vídeo-bajodemanda, el vídeo debe transmitirse lo más rápido posible usando la capacidad disponible del canal. [...]
Every day, videos and images are transmitted over the Internet. Image compression allows to reduce the total amount of data transmitted and accelerates the delivery of such data. In video-on-demand scenarios, the video has to be transmitted as fast as possible employing the available channel capacity. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
23.
98 p, 1.2 MB Contributions to computed tomography image coding for JPEG2000 / Muñoz Gómez, Juan ; Bartrina Rapesta, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Avui dia, gràcies als avanços en la ciència mèdica, existeixen diverses tècniques d'imatges mèdiques destinades a tractar de revelar, diagnosticar o examinar una malaltia. Moltes d'aquestes tècniques produeixen grans quantitats de dades, especialment les modalitats de tomografia com- putada (CT), imatges per ressonància magnètica (MRI) i tomografia per emissió de positrons (PET). [...]
Hoy en día, gracias a los avances en la ciencia médica, existen diversas técnicas de imágenes médicas destinadas a tratar de revelar, diagnosticar o examinar una enfermedad. Muchas de estas técnicas producen grandes cantidades de datos, en especial las modalidades de tomografía com- putarizada (CT), imágenes por resonancia magnética (MRI) y tomografía por emisión de positrones (PET). [...]
Nowadays, thanks to the advances in medical science, there exist many different medical imaging techniques aimed at seeking to reveal, diagnose, or examine a disease. Many of these techniques produce very large amounts of data, especially from Computed Tomography (CT), Magnetic Res- onance Imaging (MRI) and Positron Emission Tomography (PET) modalities. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
24.
127 p, 734.9 KB Mobile agents in wireless sensor networks to improve the coordination of emergency response teams / Mercadal Melià, Estanislao ; Borrell i Viader, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
En aquesta tesis, hi ha proposat un sistema automàtic de monitorització de víctimes en grans catàstrofes. Les noves sol·lucions d'interconnexió de dispositius, com les Xarxes Tolerants a Retards (DTNs) i les Xarxes de Sensors Sense Fils (WSNs), ofereixen un ample ventall d'oportunitats en entorns hostils on l'accés a les comunicacions és, o bé inexistent o bé inaccessible. [...]
In this thesis, we propose an automated real-time monitoring system for victims in Mass Casualty Incidents (MCIs). New networking solutions like Delay and Disruption Tolerant Networks (DTNs) or Wireless Sensor Networks (WSNs) offer a wide array of opportunities in hostile environments where access to communications is either non-existent or broken. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
25.
103 p, 649.4 KB Coding techniques for distributed storage / Gastón Brasó, Bernat ; Pujol Capdevila, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Villanueva, M., (Mercè), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Encara que l'emmagatzematge online d'informació és un negoci creixent, no està exempt de problemàtiques, una d'elles és la persistència i accessibilitat de les dades. Cal replicar les dades de manera que si es perd una còpia no es perdi la informació de forma definitiva. [...]
Online data storage is often regarded as a growing business, yet many unresolved issues linger in this specific field and prevent researchers from driving it to full capacity. Data replication (most commonly known as backup) is simply not efficient when improving persistence and accessibility of such data. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
26.
97 p, 1.8 MB Preemptive strategies for data transmission through JPEG2000 interactive protocol / Monteagudo Pereira, José Lino ; Aulí Llinàs, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Serra Sagristà, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Hoy en día, con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las imágenes son ampliamente utilizadas en muchos ámbitos de nuestra vida. Cuando se comparten o transmiten imágenes, el consumo de ancho de banda de la red es importante, especialmente para imágenes de gran resolución. [...]
Nowadays, with the advent of information technology and communications, images are widely used in many areas of our life. When sharing or transmitting images, the network bandwidth is a major concern, especially for large resolution images. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
27.
93 p, 1.1 MB Codes over rings : maximum distance separability and self-duality / Bilal, Muhammad ; Borges, J., (Joaquim), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Fernández Córdoba, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Una parte imporante de la teoría de códigos es la de determinar cotas del número de palabras de un código. Uno de los problemas fundamentales de la teoría de códigos es encontrar códigos con la máxima distancia mínima d. [...]
Bounds on the size of a code are an important part of coding theory. One of the fundamental problems in coding theory is to find a code with largest possible distance d. Researchers have found different upper and lower bounds on the size of linear and nonlinear codes e. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
28.
199 p, 7.7 MB Triage applications and communications in emergency scenarios / Martín Campillo, Abraham ; Martí Escalé, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
El triatge de víctimes és una de les primeres i més importants tasques a realitzar en arribar a un escenari d'emergència. Aquest procés prioritza l'atenció mèdica a les víctima en base al nivell de les seves lesions. [...]
El triaje de víctimas es una de las primeras y más importantes tareas al llegar a un escenario de emergencia. Este proceso prioriza la atención médica a las víctima en base al nivel de sus lesiones. [...]
Triaging victims is the first and foremost task in an emergency scenario. This process priorizes victim's attention based on their injuries, very important for an efficient and effective resource allocation in mass casualty incidents which large amount of victims. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
29.
2 p, 8.3 KB A Mobile code-based multi-routing protocol architecture for delay and disruption tolerant networking / Borrego Iglesias, Carlos ; Robles, Sergi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
En aquesta tesi, s'introdueix el codi per millorar les Xarxes DTN. Els protocols DTN Store-and-carry-forward ofereixen noves possibilitats en escenaris on hi ha connectivitat intermitent, amples de banda asimètrics, latències prolongades i variables i patrons ambigus de mobilitat. [...]
In this thesis, we include code in the messages to improve Delay and Disruption Tolerant Networking (DTN) performance. Store-carry-and-forward DTN protocols offer new possibilities in scenarios where there are intermittent connectivity, asymmetric bandwidths, long and variable latency and ambiguous mobility patterns. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
30.
127 p, 1.7 MB On additive binary nonlinear codes and steganography / Ronquillo Moreno, Lorena ; Rifà i Coma, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Un codi C rep el nom de Z2Z4-additiu si les seves coordenades es poden dividir en dos subconjunts X i Y , de tal manera que el codi punctured de C, obtingut en eliminar les coordenades que no es troben a X –o, respectivament, a Y – és un codi binari lineal – respectivament, un codi quaternari lineal–. [...]
Un código C recibe el nombre de Z2Z4-aditivo si sus coordenadas se pueden dividir en dos subconjuntos X e Y , tales que el código punctured de C, obtenido a partir de eliminar las coordenadas que no están en X –o, respectivamente, en Y – es un código binario lineal –respectivamente, un código cuaternario lineal–. [...]
A code C is said to be Z2Z4-additive if its coordinates can be partitioned into two subsets X and Y , in such a way that the punctured code of C obtained by removing the coordinates outside X –or, respectively, Y – is a binary linear code –respectively, a quaternary linear code–. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
31.
120 p, 2.4 MB On Quaternary linear Reed-Muller codes / Pernas Vallès, Jaume ; Pujol Capdevila, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Villanueva, M., (Mercè), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
A la literatura recent hi podem trobar la introducció de noves famílies de codis de Reed- Muller quaternaris lineals RMs. Les imatges d'aquests nous codis a través del mapa de Gray són codis binaris Z4-lineals que comparteixen els paràmetres i les propietats (longitud, dimensió, distància mínima, inclusió, i relació de dualitat) amb la família de codis de Reed- Muller binaris lineals. [...]
Recently, new families of quaternary linear Reed-Muller codes RMs have been introduced. They satisfy that, under the Gray map, the corresponding Z4-linear codes have the same parameters and properties (length, dimension, minimum distance, inclusion, and duality relation) as the codes of the binary linear Reed-Muller family. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  

Documentos de investigación : Encontrados 31 registros   inicioanterior22 - 31  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.