Educar

Educar 13 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
6 p, 99.9 KB Índex
2004
Educar, N. 34 (2004) , p. 1-4  
2.
2 p, 23.2 KB Presentació
2004 - 10.5565/rev/educar.226
Educar, N. 34 (2004) , p. 7-8  
3.
2 p, 22.4 KB Presentación
2004 - 10.5565/rev/educar.227
Educar, N. 34 (2004) , p. 9-10  
4.
16 p, 92.9 KB The struggle to redefine the relationship between «knowledge» and «action» in the academy : some reflections on action research / Elliott, John (School of Education and Professional Development. Centre for Applied Research in Education)
El present article intenta redefinir la relació entre teoria i pràctica a partir de la concepció de la investigació en l'acció. La investigació en l'acció (IA) no es troba només orientada cap a la millora de la pràctica, de la mateixa manera que la investigació no es troba només orientada cap a la producció del coneixement. [...]
This paper attempts to redefine the relationship between theory and practice in terms of the idea of action research. Action research is not only aimed at the improvement of practice, and research is not only aimed at the production of knowledge; practical knowledge, which stems from action research, can also be valued as theoretical. [...]
El presente artículo trata de redefinir la relación entre teoría y práctica a partir de la concepción de la investigación en la acción. La investigación en la acción (IA) no se halla sólo orientada hacia la mejora de la práctica, del mismo modo que la investigación no se halla sólo orientada a la producción del conocimiento. [...]

2004 - 10.5565/rev/educar.228
Educar, N. 34 (2004) , p. 11-24  
5.
11 p, 75.2 KB What is theory? / Nixon, Jon (University of Sheffield. School of Education)
Aquest article explora la relació entre teoria i pràctica a través d'una sèrie de qüestions relacionades entre si. Es planteja que la pràctica professional, el pensament humà i l'enteniment teòric es relacionen dinàmicament en cada intent seriós de desenvolupament professional. [...]
This paper explores the relation between theory and practice through a series of linked questions. It argues that professional practice, human thoughtfulness and theoretical understanding are in dynamic interplay in any serious attempt at professional development. [...]
Este artículo explora la relación entre teoría y práctica a través de una serie de cuestiones relacionadas entre sí. Se plantea que la práctica profesional, el pensamiento humano y el entendimiento teórico se relacionan dinámicamente en cada intento serio de desarrollo profesional. [...]

2004 - 10.5565/rev/educar.232
Educar, N. 34 (2004) , p. 27-37  
6.
13 p, 90.8 KB ¿Por qué no ha fructificado la propuesta del profesor como investigador? Y algunas propuestas para resistir a un presente nostálgico / Sancho Gil, Juana Mª (Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica i Organització Educativa) ; Hernández, Fernando (Hernández Hernández) (Universitat de Barcelona)
En este artículo se revisa el marco de introducción de algunas de las propuestas de John Elliot en la educación española. En especial, se presta atención al desafío que supuso el planteamiento de la investigación en la acción y la noción del profesor como investigador. [...]
En aquest article es revisa el marc que ha permès situar algunes de les propostes de John Elliot en l'educació espanyola. En especial, es para atenció al desafiament que va suposar el plantejament de la investigació en l'acció i la noció del professor com a investigador. [...]
This article studies the introduction frame of some of John Elliott's proposals to the Spanish educational system. Special emphasis is giving to the notion of action research and the teacher as researcher. [...]

2004 - 10.5565/rev/educar.239
Educar, N. 34 (2004) , p. 39-51  
7.
18 p, 114.3 KB Evidence versus ideology in education policy; the recent history of initial teacher education in England and Wales and the implications for educational researchers as agents of change / Haydn, Terry (University of East Anglia. School of Education and Professional Development)
The last thirty years have seen a radical revision of the ways in which university graduates have been inducted into the teaching profession in England and Wales. Even within this relatively short time span, it is possible to discern a significant change in the manner in which change in this facet of education has been attempted. [...]
En els últims trenta anys, hem assistit a una reconsideració radical de la manera com els llicenciats universitaris han estat iniciats en l'ensenyament a Anglaterra i Gal·les. Malgrat que es tracti d'un breu espai de temps, és possible discernir un canvi significatiu en la manera com s'ha tractat de portar a terme un canvi en aquest aspecte de l'educació. [...]
En los últimos treinta años, hemos asistido a una reconsideración radical de los modos como los licenciados universitarios han sido iniciados en la enseñanza en Inglaterra y Gales. A pesar de tratarse de un breve lapso de tiempo, es posible discernir un cambio significativo en el modo como se ha tratado de llevar a cabo un cambio en este aspecto de la educación. [...]

2004 - 10.5565/rev/educar.242
Educar, N. 34 (2004) , p. 53-70  
8.
14 p, 90.8 KB La investigación en la acción en educación ante la idea de «cambio» / Rué, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
En una època els traços distintius de la qual són les diverses transformacions socials i productives, hem de reflexionar sobre quin tipus d'investigació permet una gestió més bona del canvi en l'àmbit educatiu. [...]
One of the major trends defining the current times is the transformation of social relationships and production systems. In this epoch, characterised by the concept of change, we must reflect about the impact of all that on education, looking for the best way to deal with such changes. [...]
En una época cuyos rasgos distintivos son las diversas transformaciones sociales y productivas, debemos reflexionar sobre qué tipo de investigación permite una mejor gestión del cambio en el ámbito educativo. [...]

2004 - 10.5565/rev/educar.243
Educar, N. 34 (2004) , p. 71-84  
9.
11 p, 76.4 KB Doing and using educational research : engaging researchers, practitioners and policy makers in productive partnerships / Shreeve, Ann (University of East Anglia. School of Education)
Un aspecte clau per als investigadors educatius que pretenen que el seu treball contribueixi a canviar el sistema educatiu en general i les escoles en particular és com promoure que els dissenyadors de polítiques i els docents usin i possiblement es comprometin en la recerca. [...]
A key issue for educational researchers who intend their work to influence change both in the educational system and in individual schools is how to engage key stakeholders both policy makers and practitioners in using and possibly engaging in research. [...]
Un aspecto clave para los investigadores educativos que pretenden que su trabajo contribuya a cambiar el sistema educativo en general y las escuelas en particular es cómo captar a los diseñadores de políticas y a los docentes para que usen y posiblemente se comprometan en investigación. [...]

2004 - 10.5565/rev/educar.250
Educar, N. 34 (2004) , p. 85-95  
10.
15 p, 94.2 KB La investigación cualitativa acerca sus pasos a la universidad / Rodríguez Rojo, Martín (Universidad de Valladolid. Facultad de Educación)
La intención de este artículo, con el cual también se pretende felicitar al profesor John Elliott por haber sido investido doctor Honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona, consiste en la siguiente secuencia de ideas: la investigación-acción (en adelante I-A) ingresa en la universidad porque bastantes investigadores que usan esta corriente metodológica indagan sobre problemas referidos a su propia práctica docente. [...]
La intenció d'aquest article, amb el qual també es pretén felicitar el professor John Elliott per haver estat investit doctor Honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona, consisteix en la seqüència d'idees següent: la investigació-acció (en endavant I-A) ingressa a la universitat perquè bastants investigadors que usen aquest corrent metodològic indaguen sobre problemes referits a la seva pròpia pràctica docent. [...]
The main porpoise of this paper is both, to congratulate professor John Elliott for having been honoured as Doctor Honoris Causae by the Barcelona Autonomous University and to develop the following string of ideas: Action Research is increasingly being adopted by the University because many researchers do use this methodological approach and they develop inquiry focused on their own teaching practices. [...]

2004 - 10.5565/rev/educar.246
Educar, N. 34 (2004) , p. 97-111  
11.
18 p, 102.6 KB Learning in Community : Small Group Leadership for Educational Change / Holly, Mary Louise (Kent State University. Faculty Professional Development Center)
This article is elaborated around three key ideas: learning communities as agents of change, action research and transformation through conversation. All of them relate very strongly together and help bring about individual and group change. [...]
El text s'articula en tres idees: les comunitats d'aprenentatge com a agents de canvi, la investigació en l'acció i la transformació mitjançant la conversa. Totes es troben estretament relacionades i permeten explicar-nos els canvis individuals i col·lectius. [...]
El texto se articula en tres ideas: las comunidades de aprendizaje como agentes de cambio, la investigación en la acción y la transformación mediante la conversación. Todas ellas se hallan estrechamente relacionadas y permiten explicarnos los cambios individuales y colectivos. [...]

2004 - 10.5565/rev/educar.252
Educar, N. 34 (2004) , p. 113-130  
12.
27 p, 143.0 KB La construcción de la innovación educativa en el marco de un proyecto de investigación : el caso del School + y la investigación-acción / Bosco, Alejandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
School +: Más que un sistema informático para construir la escuela del mañana és un projecte d'investigació i desenvolupament l'objectiu central del qual és reflexionar sobre l'educació escolar actual i contribuir a crear una nova organització d'aquests espais d'ensenyament i aprenentatge tenint en compte els desitjos i les necessitats dels seus actors principals: professorat, estudiants, pares i mares, en el context d'una societat en canvi continu. [...]
School +: More than a platform to build the school of tomorrow is a project of research and organization development. Its main aim is to reflect on scholar education in order to contribute its improvement taking into account needs and wishes of teachers, students and parents. [...]
School +: Más que un sistema informático para construir la escuela del mañana1 es un proyecto de investigación y desarrollo cuyo objetivo central es reflexionar sobre la educación escolar actual y contribuir a la creación de una nueva organización de estos espacios de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta los deseos y las necesidades de sus principales actores: profesorado, estudiantes, padres y madres, en el contexto de una sociedad en continuo cambio. [...]

2004 - 10.5565/rev/educar.248
Educar, N. 34 (2004) , p. 131-157  
13.
13 p, 84.0 KB J. Elliott's Influence in the International Educational Field : the Spanish Case / Sáez Brezmes, María José (Universidad de Valladolid. Facultad de Educación)
The paper begins with a personal acknowledgement of when and how the work of J. Elliott influenced the author during the post-graduate studies in Spain and in the U. K and in the courses that author participated in together with J. [...]
L'article comença amb el reconeixement de quan i com el treball de J. Elliott va influir en l'autora durant uns estudis de postgrau que van tenir lloc a Espanya i al Regne Unit, així com en els cursos en què l'autora va participar al costat de J. [...]
El artículo empieza con el reconocimiento de cuándo y cómo el trabajo de J. Elliott influyó en la autora durante unos estudios de posgrado que tuvieron lugar en España y en el Reino Unido, así como en los cursos en los que la autora participó junto a J. [...]

2004 - 10.5565/rev/educar.249
Educar, N. 34 (2004) , p. 159-171  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.