Educar

Educar 15 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
4 p, 91.3 KB Índex
2005
Educar, N. 35 (2005) , p. 1-4  
2.
2 p, 27.3 KB Introducció / Fòrum IDEA
2005 - 10.5565/rev/educar.205
Educar, N. 35 (2005) , p. 7-8  
3.
2 p, 31.4 KB Introducción / Fòrum IDEA
2005 - 10.5565/rev/educar.209
Educar, N. 35 (2005) , p. 9-10  
4.
17 p, 106.0 KB Innovación, cultura y poder en las instituciones educativas : la complejidad en el cambio de educación / García Gómez, Rodrigo Juan (Comunidad de Madrid. Gabinete Técnico del Defensor del Menor)
Aquesta aportació recull la síntesi d'una recerca que pretén posar en evidència la complexitat i, a la vegada, la viabilitat de la innovació educativa a partir de l'exploració de les idees hegemòniques presents en les institucions educatives. [...]
This article summarizes a research that aims to evidence the complexity and the viability of educational innovation. It explores the hegemonic ideas which exist in educational institutions. The research has been developed at the same time as a collaborative coaching process in the context of «the margins of the economic, social, cultural and educational normalized system».
La presente aportación recoge la síntesis de una investigación que pretende poner en evidencia la complejidad y, a la vez, la viabilidad de la innovación educativa a partir de la exploración de las ideas hegemónicas presentes en las instituciones educativas. [...]

2005 - 10.5565/rev/educar.210
Educar, N. 35 (2005) , p. 11-27  
5.
11 p, 86.2 KB Antecedentes de las comunidades de aprendizaje / Racionero-Plaza, Sandra ; Serradell Pumareda, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
En aquest artícle es presenten algunes de les principals experiències que han inspirat el desenvolupament de les comunitats d'aprenentatge a Catalunya. Concretament, es descriuen l'Escola de Persones Adultes de la Verneda-Sant Martí, de Barcelona, les escoles que al País Basc van iniciar experiències en educació infantil i primària, i les experiències pioneres de Slavin, Levin i Cormer als Estats Units.
In this article it is presented some of the main experiences wich have inspired the development of learning communities in Catalonia. It is described the Adult Education School of La Verneda-Sant Martí, in Barcelona, the primary schools in the Basque Country and finally the pioneers in the United States: Slavin, Levin and Cormer.
En este artículo se presentan algunas de las principales experiencias que han inspirado el desarrollo de las comunidades de aprendizaje en Catalunya. Concretamente, se describen la Escuela de Personas Adultas de la Verneda-Sant Martí, de Barcelona, las escuelas que en el País Vasco iniciaron experiencias en educación infantil y primaria, y las experiencias pioneras de Slavin, Levin i Cormer en los Estados Unidos.

2005 - 10.5565/rev/educar.211
Educar, N. 35 (2005) , p. 29-39  
6.
5 p, 55.0 KB El grup de recerca Fòrum IDEA : Projectes, codi ètic i marc epistemològic / Fòrum IDEA
La sèrie d'articles sobre comunitats d'aprenentatge que es presenten han estat elaborats pels membres del grup de recerca Fòrum IDEA (Investigació i Desenvolupament de l'Educació de Persones Adultes), de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
The articles on learning communities which are presented have been written by members of the research group Fòrum IDEA (Research and Development of Adult Education), from the Autonomous University of Barcelona. [...]
La serie de artículos sobre comunidades de aprendizaje que se presentan han sido elaborados por los miembros del grupo de investigación Fòrum IDEA (Investigación y Desarrollo de la Educación de Personas Adultas), de la Universidad Autónoma de Barcelona. [...]

2005 - 10.5565/rev/educar.212
Educar, N. 35 (2005) , p. 41-45  
7.
14 p, 88.8 KB Tanit : el valor de un sueño / Martínez, Marius, 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Martínez, Sergi (Universitat Autònoma de Barcelona. Fòrum IDEA) ; Ferrer-Esteban, Gerard (Universitat Autònoma de Barcelona. Fòrum IDEA) ; Martínez, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Fòrum IDEA) ; Massot, Margarida (Universitat Autònoma de Barcelona. Fòrum IDEA)
Aquest article tanca el cercle d'una experiència de desenvolupament d'una comunitat d'aprenentatge. Es descriuen breument els marcs teòric i sociològic que delimiten el context per a la descripció del desenvolupament d'una comunitat. [...]
This article finishes a series about the development of a learning community. It describes briefly the theoretical and the sociological framework wich define and helps to describe the development of a community. [...]
Este artículo cierra el círculo de una experiencia de desarrollo de una comunidad de aprendizaje. En él se describen brevemente los marcos teórico y sociológico que delimitan el contexto para la descripción del desarrollo de una comunidad. [...]

2005 - 10.5565/rev/educar.213
Educar, N. 35 (2005) , p. 47-60  
8.
10 p, 78.8 KB Hacia la excelencia educativa en las comunidades de aprendizaje : participación, interactividad y aprendizaje / Ferrer-Esteban, Gerard (Universitat Autònoma de Barcelona. Fòrum IDEA)
El projecte «Comunitats d'Aprenentatge» es defineix com una alternativa que guia la transformació de situacions de desigualtat educativa en situacions on es generin oportunitats d'aprenentatge per a tothom. [...]
The Learning Communities Project is defined as an educational alternative that drives the transformation of situations of educational inequality towards situations where learning opportunities for everybody are generated. [...]
El proyecto Comunidades de Aprendizaje se define como una alternativa que guía la transformación de situaciones de desigualdad educativa en situaciones en las que se generen oportunidades de aprendizaje para todos y todas. [...]

2005 - 10.5565/rev/educar.214
Educar, N. 35 (2005) , p. 61-70  
9.
15 p, 99.5 KB La formació de les famílies en el marc de l'escola inclusiva : un repte per a les comunitats d'aprenentatge / Ferrer-Esteban, Gerard (Universitat Autònoma de Barcelona. Fòrum IDEA) ; Martínez Ortiz, Sergi (Universitat Autònoma de Barcelona. Fòrum IDEA)
És fonamental per a l'estratègia d'una escola que pretengui esdevenir una «comunitat d'aprenentatge» apuntar cap a la plena inclusió i la participació efectiva de les famílies en els diferents espais i nivells de l'escola. [...]
It is fundamental for the strategy of schools which wish to become a «Learning Community », to aim to full inclusion and effective participation of parents and other relatives in different spaces of school. [...]
Es fundamental para la estrategia de una escuela que pretenda convertirse en una «comunidad de aprendizaje» apuntar hacia la plena inclusión y la participación efectiva de las familias en los diferentes espacios y niveles de la escuela. [...]

2005 - 10.5565/rev/educar.215
Educar, N. 35 (2005) , p. 71-85  
10.
5 p, 44.2 KB Treballar amb una comunitat d'aprenentatge (la visió de les mestres) / Comas, Anna (Comunitat d'aprenentatge Tanit) ; Mascarell, Manel (Comunitat d'aprenentatge Tanit)
Aquest article breu expressa el punt de vista d'una de les mestres que treballa a la comunitat d'aprenentatge Tanit, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). El seu testimoni concreta i expressa tots els elements del marc teòric en la pràctica quotidiana. [...]
This short paper shows the point of view of one of the teachers working at a Learning Community. It's located in Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Her contribution put into practice the theoretical framework in wich it is based. [...]
Este breve artículo expresa el punto de vista de una de las maestras que trabaja en la comunidad de aprendizaje Tanit, de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Su testimonio concreta y expresa todos los elementos del marco teórico en la práctica cotidiana. [...]

2005 - 10.5565/rev/educar.219
Educar, N. 35 (2005) , p. 87-91  
11.
7 p, 57.5 KB El papel de la Administración en las comunidades de aprendizaje (la visión de la Administración vasca) / Mugertza Urkidi, Konrado (Gobierno Vasco. Departamento de Educación, Universidades e Investigación)
Aquest article recull la visió de les comunitats d'aprenentatge des de la visió de l'Administració autonòmica. Parteix dels reptes que la societat actual presenta per descriure els objectius i les característiques dels plans que l'Administració es planteja per als propers anys. [...]
This article shows the point of view of the autonomous administration about learning communities. It starts with the challenges of nowadays society in order to describe the goals and characteristics that the autonomous government plans will have for the future years. [...]
El presente artículo recoge la visión de las comunidades de aprendizaje desde la Administración educativa autonómica. Se parte de los retos que la sociedad actual presenta para describir los objetivos y las características de los planes que la Administración se plantea para los próximos años. [...]

2005 - 10.5565/rev/educar.217
Educar, N. 35 (2005) , p. 93-99  
12.
10 p, 72.0 KB La educación secundaria en comunidades de aprendizaje : el caso de Aragón / de Gràcia, Sergi ; Elboj Saso, Carmen (Universidad de Zaragoza)
Aquest article recull les experìencies de dos centres que en els darrers anys han experimentat les fases de desenvolupament d'una comunitat d'aprenentatge. L'article descriu les experiències desenvolupades en un centre d'educació infantil i primària i en un institut d'educació secundària, ambdós de la comunitat autònoma de l'Aragó.
This article describes the experiences that took place the last three years in two schools from the autonomous community of Aragón. It describes the experience of a primary school and the experience of a secondary school attending to the different stages of development of a learning community.
El presente artículo recoge la experiencia de dos centros que en los últimos años han experimentado las fases de desarrollo de una comunidad de aprendizaje. El artículo describe las experiencias desarrolladas en un centro de educación infantil y primaria y en un instituto de educación secundaria, ambos de la comunidad autónoma aragonesa.

2005 - 10.5565/rev/educar.220
Educar, N. 35 (2005) , p. 101-110  
13.
3 p, 56.0 KB Recursos y enlaces sobre comunidades de aprendizaje / Ferrer-Esteban, Gerard (Universitat Autònoma de Barcelona. Fòrum IDEA)
Obras y artículos sobre el proyecto Comunidades de Aprendizaje desarrollado en el Estado español. Tesis doctorales sobre comunidades de aprendizaje. Fundamentación teórica de las comunidades de aprendizaje. [...]
2005 - 10.5565/rev/educar.221
Educar, N. 35 (2005) , p. 111-113  
14.
20 p, 121.1 KB Creencias ecológico-ambientales en la infancia : estudio transcultural / Villuendas, Ma. Dolores (Universidad de Granada. Facultad de Psicología) ; Liébana, José Antonio (Universidad de Granada. Facultad de Psicología) ; Córdoba Alcaide, Francisco (Universidad de Granada. Facultad de Psicología) ; Riva, Leonora (Universidad de Granada. Facultad de Psicología)
Aquest article aborda les creences que es construeixen en la infància sobre algunes qüestions ecologicoambientals, concretament les que tenen a veure amb les formes de vida i el seu manteniment. Demanem a infants escolaritzats de 9 i 11 anys -colombians, espanyols i anglesos- que s'imaginin una illa deserta on aniran a viure, ja que el coneixement de les seves possibilitats en enfrontar-se amb aquest medi desconegut, amb tots els recursos de què vulguin disposar, proporcionarà una bona oportunitat per determinar si l'educació ecologicoambiental que reben segueix directrius no depredadores. [...]
This paper addresses the beliefs constructed in childhood about some ecological-environmental issues, in particular those related to lifestyle and the conception of the needs linked to keeping these. [...]
Este artículo aborda las creencias que se construyen en la infancia acerca de algunas cuestiones ecológico-ambientales, concretamente las que tienen que ver con las formas de vida y su mantenimiento. [...]

2005 - 10.5565/rev/educar.222
Educar, N. 35 (2005) , p. 115-134  
15.
10 p, 78.5 KB La metacognición en la escuela : la importancia de enseñar a pensar / Tesouro, Montse (Universitat de Girona. Departament de Pedagogia)
L'objectiu d'ensenyar les habilitats del pensament no s'hauria de considerar una cosa oposada a ensenyar el contingut convencional, sinó un complement d'aquest. Les persones raonen sovint d'una manera inferior a l'òptima; per tant, els esforços per desenvolupar mètodes que permetin millorar les habilitats de pensament són importants. [...]
The objective of teaching the abilities of the thought one would not have to consider as something opposed to teach the conventional content but as a complement of this. People frequently reason from an inferior to the good one; therefore, they are important to develop methods that allow to improve the thought abilities. [...]
El objetivo de enseñar las habilidades del pensamiento no se tendría que considerar como algo opuesto a enseñar el contenido convencional, sino como un complemento de éste. Las personas razonan con frecuencia de una manera inferior a la óptima; por lo tanto, son importantes los esfuerzos para desarrollar métodos que permitan mejorar las habilidades de pensamiento. [...]

2005 - 10.5565/rev/educar.223
Educar, N. 35 (2005) , p. 135-144  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.