Educar

Educar 12 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
8 p, 225.7 KB Sumari
2009
Educar, N. 43 (2009) p. 1-4  
2.
2 p, 35.6 KB Presentació / Comellas i Carbó, Maria Jesús, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
2009 - 10.5565/rev/educar.116
Educar, N. 43 (2009) p. 7-8  
3.
2 p, 35.5 KB Presentación / Comellas i Carbó, Maria Jesús, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
2009 - 10.5565/rev/educar.117
Educar, N. 43 (2009) p. 9-10  
4.
12 p, 79.7 KB Anàlisi i conclusions dels tallers del IV Congrés Internacional «Educació i Entorn» / Grup GRODE ; Comellas i Carbó, Maria Jesús, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Lojo, Mirta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Bosch Jorba, Carme ; Bravo, Felisa ; Coscojuela, Roser ; Missió, Marcelle ; Pérez, María José ; Serrats, Montse ; Torres, Núria
En aquest article, s'hi presenten les propostes sorgides durant el 4t Congrés «Educació i Entorn», celebrat el mes de maig de 2008 a la Seu d'Urgell, a partir dels tallers realitzats amb la participació de diferents professionals de l'àmbit educatiu de les administracions locals i autonòmica, representants d'associacions de mares i pares i de diverses entitats de lleure. [...]
En este artículo, se presentan las propuestas surgidas durante el 4º Congreso «Educación y Entorno», celebrado en el mes de mayo de 2008 en La Seu d'Urgell, a partir de los talleres realizados con la participación de diferentes profesionales del ámbito educativo de las administraciones locales y autonómica, representantes de asociaciones de madres y padres y de diferentes entidades educativas en relación con el tempo libre. [...]
The proposals are presented that arose from the IV Congress «Education and Environment» at La Seu d'Urgell, on the basis of workshops held that involved the participation of different professionals from the educational areas of local and regional administrations, representations of mother and father associations, and different leisure organisations. [...]

2009 - 10.5565/rev/educar.118
Educar, N. 43 (2009) p. 11-22  
5.
7 p, 63.8 KB Gènere, violència i socialització en els centres escolars / Lojo, Mirta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
La construcció d'identitats i rols segons els models hegemònics de feminitat i masculinitat condicionen bona part de la vida social, familiar i professional de dones i d'homes. En aquest context, les interaccions que hi tenen lloc es tradueixen en relacions de poder i, a causa de la seva pròpia normativitat, comporten violència. [...]
La construcción de identidades y roles según los modelos hegemónicos de femineidad y masculinidad condicionan buena parte de la vida social, familiar y profesional de mujeres y hombres. En este contexto, las interacciones que tienen lugar se traducen en relaciones de poder y, debido a su propia normatividad, comportan violencia. [...]
The construction of identities and roles according to the hegemonic feminine and masculine models affects a good part of the social, familiar and professional life of women and men. This is the background for the interactions that take place. [...]

2009 - 10.5565/rev/educar.119
Educar, N. 43 (2009) p. 23-29  
6.
11 p, 80.8 KB Clima escolar i prevenció de la violència / Debarbieux, Eric (Université de Bordeaux 2) ; Blaya, Catherine (Université de Bordeaux 2)
L'article que es presenta fa una anàlisi en oposició a la representació de la violència que es produeix als centres docents com a factor extern i mostra que les recerques suggereixen clarament l'existència de causes lligades al mateix context de l'escola. [...]
El artículo que se presenta hace un análisis en oposición a la representación de la violencia escolar como factor externo y muestra que las investigaciones sugieren claramente la existencia de causas relacionadas con el mismo contexto de la escuela. [...]
The article we are presenting opposes the representation of violence at schools as an external factor and shows how research clearly suggests the existence of causes associated to the school context itself. [...]

2009 - 10.5565/rev/educar.120
Educar, N. 43 (2009) p. 31-41  
7.
18 p, 98.6 KB Formación inicial del profesorado y de los psicopedagogos en educación de la convivencia / García Bacete, Francisco (Universitat Jaume I)
El escenario social y educativo, la pérdida de «autoridad» y de «recursos» de padres y profesores, las sobreexigencias sobre los docentes y las discontinuas iniciativas institucionales hacen ver las necesidades formativas de docentes y psicopedagogos. [...]
L'escenari social i educatiu, la pèrdua d'«autoritat» i de «recursos» de pares i professors, les sobreexigències sobre els docents i les discontínues iniciatives institucionals fan veure les necessitats formatives de docents i psicopedagogs. [...]
The social and educational scene, the loss of «authority» and «resource» for parents and teachers, the very demands on teachers and discontinuous institutional initiatives do see the training needs for teachers and psychoeducationalist. [...]

2009 - 10.5565/rev/educar.121
Educar, N. 43 (2009) p. 43-60  
8.
19 p, 100.1 KB L'Observatori de la violència a les escoles (OVE). Detecció precoç de factors de vulnerabilitat i prevenció de la violència / Comellas i Carbó, Maria Jesús, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
En aquest article, s'hi presenta l'enfocament de l'Observatori de la violència a les escoles (OVE), la síntesi d'una part de les dades obtingudes durant el curs 2007-2008 i alguns dels continguts de la discussió realitzada amb els equips docents i de les línies d'intervenció encetades en els centres participants. [...]
Se presenta el enfoque del Observatorio de la violencia en las escuelas (OVE) y la síntesis de una parte de los datos obtenidos durante el curso 2007-2008 con contenidos de la discusión realizada con los equipos docentes, así como algunas de las líneas de intervención iniciadas en los centros participantes. [...]
The approach taken by the Observatory of violence in schools (OVE) is presented, along with a summary of part of the data obtained during the 2007-2008 academic year and some of the content of the discussions held with teaching staff and the lines of intervention set up at participant centres. [...]

2009 - 10.5565/rev/educar.122
Educar, N. 43 (2009) p. 61-79  
9.
11 p, 77.6 KB La actualidad de los modelos legislativos de convivencia. Un metaanálisis / Ortega Ruiz, Rosario (Universidad de Córdoba. Departamento de Psicología) ; Monje López, Marcos (Universidad de Córdoba. Departamento de Psicología) ; Córdoba Alcaide, Francisco (Universidad de Córdoba. Departamento de Psicología)
Este artículo presenta una investigación psicoeducativa en curso, cuya finalidad principal es la realización de un metaanálisis de las políticas educativas en materia de convivencia escolar, utilizando como muestra los documentos legislativos de las distintas comunidades autónomas del Estado español. [...]
El present article presenta una investigació psicoeducativa en curs. La finalitat principal d'aquesta recerca és la realització d'una metaanàlisi de les polítiques educatives en matèria de convivència escolar, utilitzant com a mostra els documents legislatius de les diferents comunitats autònomes de l'Estat espanyol. [...]
This article presents a psychoeducational ongoing research, whose main purpose is to conduct a meta-analysis of education policies on school in the area, using as a sample legislative documents in the different regions of Spain. [...]

2009 - 10.5565/rev/educar.123
Educar, N. 43 (2009) p. 81-91  
10.
33 p, 140.0 KB Análisis y resultados de la construcción del sistema de convivencia escolar / Bardisa Ruiz, Teresa (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
En este artículo, se van a tratar tres asuntos. El primero aborda una breve descripción del proyecto europeo realizado sobre convivencia escolar; el segundo, las características del curso de formación derivado de dicho proyecto para incidir en la formación del profesorado, y el tercero, la evaluación hecha por los participantes que lo han realizado en base a la adquisición de competencias para el diagnóstico y la prevención de la violencia y la intervención para mejorar la convivencia. [...]
En aquest article, s'hi tracten tres assumptes. el primer aborda una breu descripció del projecte europeu realitzat sobre convivència escolar; el segon, les característiques del curs de formació derivat d'aquest projecte per incidir en la formació del professorat, i el tercer, l'avaluació feta pels participants que ho han realitzat en base a l'adquisició de competències per al diagnòstic i la prevenció de la violència i la intervenció per millorar la convivència. [...]
This article deals with three subjects; the first seeks to provide a brief description of the European project made on coexistence at school, the second the characteristics of the training course derived from that project to improve teacher training and the third an evaluation made by participants that have taken the course on the basis of skills acquisition for the diagnosis and prevention of violence and intervention to improve coexistence. [...]

2009 - 10.5565/rev/educar.124
Educar, N. 43 (2009) p. 95-127  
11.
5 p, 57.0 KB El Projecte de convivència del Departament d'Educació / Badia i Pujol, Joan
El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya impulsa un projecte de convivència (PdC) als diversos centres d'educació infantil, primària i secundària del nostre país. D'una banda, perquè la normativa així ho estableix, però sobretot, i d'altra banda, perquè ens interessa moltíssim l'èxit escolar i educatiu de l'alumnat. [...]
El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya impulsa un proyecto de convivencia (PdC) en los diversos centros de educación infantil, primaria y secundaria de nuestro país. Por un lado, porque la normativa así lo establece, pero, sobre todo, porque nos interesa muchísimo el éxito escolar y educativo del alumnado. [...]
The Catalan Government's Department of Education has set up a Good Fellowship Project in a number of infant-, primary- and secondary-education centres in Catalonia. On the one hand, this is due to established regulation requirements, but on the other hand and more significantly, it corresponds to our profound interest in our students' success at school and in their education as a whole. [...]

2009 - 10.5565/rev/educar.125
Educar, N. 43 (2009) p. 131-135  
12.
16 p, 84.8 KB Gestión de la convivencia y profesores contra corriente / Castro Santander, Alejandro (Observatorio de la Convivencia Escolar (UCA, Argentina))
Se propone una reflexión y análisis histórico de formas de ejercer la autoridad por parte del profesorado de diferentes países. Se hace referencia a modelos diversos de autoridad adulta para finalizar con la consideración de que para hablar de calidad en educación es preciso partir de la calidad de las personas profesionales que la realizan, especialmente el profesorado. [...]
Es proposa una reflexió i anàlisi històrica de formes d'exercir l'autoritat per part del professorat en diferents països. Es fa referència a models diversos d'autoritat adulta per acabar fent la consideració que per parlar de qualitat en educació cal partir de la qualitat de les persones professionals que la realitzen, especialment el professorat. [...]
Historical analysis and reflection is proposed of the forms of exerting authority by teachers in different countries. Reference is made to different models of adult authority in order to examine the consideration that in order to speak of quality in education the basis has to be the quality of the professional people that provide it, and especially teachers. [...]

2009 - 10.5565/rev/educar.126
Educar, N. 43 (2009) p. 137-152  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.