Enrahonar

Enrahonar Encontrados 17 registros  La búsqueda tardó 0.00 segundos. 
1.
1 p, 46.5 KB Llibres rebuts / Mensa i Valls, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Llibres rebuts corresponents al núm. 54.
Books received for number 54.
Libros recibidos correspondientes al núm. 54.

2015 - 10.5565/rev/enrahonar.273
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 54 (2015) (Llibres rebuts)  
2.
3 p, 52.2 KB Actualitat de la filosofia medieval / Mensa i Valls, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Presentació. Actualitat de la filosofia medieval.
Presentation. Medieval philosophy at present.
Presentación. Actualidad de la filosofía medieval.

2015 - 10.5565/rev/enrahonar.284
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 54 (2015) , p. 5-7 (Presentació)  
3.
21 p, 208.8 KB Els antievangelis jueus. Les caricatures jueves de Jesús de Natzaret / Forcano i Aparicio, Manuel (Centre Internacional de Música Antica)
Els jueus medievals van elaborar i redactar unes obres que parodiaven Jesús de Natzaret i d'altres personatges dels evangelis i de la religió cristiana. Aquestes biografies insultants porten per nom Maassé Iesu o Toledot Iesu, ço és, Fets de Jesús o bé Històries o Genealogies de Jesús, però, pel seu contingut i per la manifesta voluntat de capgirar la versió oficial dels textos canònics cristians, poden ser descrits com uns purs antievangelis. [...]
Medieval Jews prepared and wrote works that parodied Jesus of Nazareth and other characters of the Gospels and the Christian religion. These insulting biographies are entitled Maase Yeshu or Toledot Yeshu, that is, Facts or Stories of Jesus or Genealogies of Jesus, but due to their content and the apparent desire to overturn the official version of the Christian canonical texts, can be described as pure Anti-Gospels. [...]
Los judíos medievales elaboraron y redactaron unas obras que parodiaban a Jesús de Nazaret y a otros personajes de los evangelios y de la religión cristiana. Estas biografías insultantes llevan por nombre Maassé Iesu o Toledot Iesu, esto es, Hechos de Jesús o bien Historias o Genealogías de Jesús; pero, por su contenido y por la manifiesta voluntad de dar la vuelta a la versión oficial de los textos canónicos cristianos, pueden ser descritos como unos puros antievangelios. [...]

2015 - 10.5565/rev/enrahonar.248
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 54 (2015) , p. 11-31 (Articles)  
4.
22 p, 916.2 KB El consejero exiliado : el papel de la «Consolatio Philosophiae» de Boecio en las cortes de Carlomagno y Luis el Piadoso / Tischler, Matthias M.
Coneixem avui suficientment el context biogràfic i intel·lectual de l'obra principal de l'«últim filòsof romà», és a dir, de la Consolatio philosophiae de Boeci (480/485-524/526), i també el seu lloc a la història del pensament filosòfic entre l'antiguitat tardana i l'edat mitjana. [...]
We currently know quite a lot about the biographical and intellectual context of the last Roman philosopher's main work, i. e. about Boethius' (480/485-524/526) Consolatio Philosophiae, but also about its place in the history of philosophical thinking between Late Antiquity and the Middle Ages. [...]
Conocemos hoy suficientemente el contexto biográfico e intelectual de la obra principal del «último filósofo romano», es decir, de la Consolatio Philosophiae de Boecio (480/485-524/526), y también su lugar en la historia del pensamiento filosófico entre la antigüedad tardía y el medievo. [...]

2015 - 10.5565/rev/enrahonar.251
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 54 (2015) , p. 33-54 (Articles)  
5.
21 p, 161.1 KB La descoberta «platònica» de Maimònides en Leo Strauss / Monserrat i Molas, Josep, 1967- (Universitat de Barcelona)
La presència de Maimònides en el pensament de Leo Strauss és singular per diversos motius. D'una banda, cal destacar-ne la dedicació constant a aquest autor. De l'altra, l'inici del seu estudi coincideix amb l'establiment de les aportacions straussianes principals (el problema teologicopolític, la relació entre persecució i escriptura i la superació de la síntesi fallida de la filosofia moderna). [...]
The presence of Maimonides in the thought of Leo Strauss is unique for several reasons. While Strauss's continued commitment to this author should be noted, the beginning of his study coincides with the establishment of the main contributions of Strauss–the comprehension of the crisis of modern philosophy as a theological-political problem and the relationship between persecution and writing. [...]
La presencia de Maimónides en el pensamiento de Leo Strauss es singular por varios motivos. Por un lado, hay que destacar su constante dedicación a este autor. Por otro, el inicio de su estudio coincide con el establecimiento de las principales aportaciones straussianas (el problema teologicopolítico, la relación entre persecución y escritura y la superación de la síntesis fallida de la filosofía moderna). [...]

2015 - 10.5565/rev/enrahonar.182
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 54 (2015) , p. 55-75 (Articles)  
6.
16 p, 152.5 KB Performativitat i aporia derridianes en la creació del món segons Hasday Cresques / Rosàs Tosas, Mar (The University of Chicago)
L'objectiu d'aquest article és fer llum a la complexa i ambigua explicació sobre la creació del món que proposa Hasday Cresques —un rabí, metge i filòsof jueu nascut a Barcelona al segle xiv— a Or Adonay (La llum del Senyor). [...]
The aim of this article is to shed light on the complex and ambiguous explanation of the creation of the world put forward in Or Adonay (The Light of God) by Hasdai Crescas—a Jewish rabbi, doctor and philosopher born in Barcelona in the 14th century. [...]
El objetivo de este artículo es dar luz a la compleja y ambigua explicación sobre la creación del mundo que propone Hasday Cresques —un rabino, médico y filósofo judío nacido en Barcelona en el siglo XIV— en Or Adonay (La luz del Señor). [...]

2015 - 10.5565/rev/enrahonar.30
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 54 (2015) , p. 77-92 (Articles)  
7.
24 p, 242.2 KB El pensament filosòfic medieval en català : traduccions i estudis. Assaig de balanç enraonat / Batalla, Josep (Obrador Edèndum) ; Corbella, Laia (Fundació Quer Alt)
L'article presenta una bibliografia de les traduccions al català de textos filosòfics medievals i d'estudis de filosofia medieval publicats també en català al llarg del segle passat. Els títols són agrupats en dotze unitats temàtiques que, en bona part, s'ordenen cronològicament. [...]
El artículo presenta una bibliografía de las traducciones al catalán de textos filosóficos medievales y de estudios de filosofía medieval publicados también en catalán a lo largo del siglo pasado. [...]
This paper presents a bibliography of the translations into Catalan of mediaeval philosophical texts and of the studies of mediaeval philosophy also published in Catalan throughout the last century. The titles are gathered in 12 thematic units, in large part ordered chronologically. [...]

2015 - 10.5565/rev/enrahonar.114
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 54 (2015) , p. 93-116 (Articles)  
8.
7 p, 97.3 KB El fonament filosòfic del catarisme : a propòsit d'un llibre recent / Mensa i Valls, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
El catarisme és un fenomen plural, amb unes característiques específiques ben definides. Fins al segle XX aquest moviment espiritual era conegut per les informacions que n'ofereixen els seus perseguidors. [...]
Catharism is a plural phenomenon with specific characteristics. Until the twentieth century, the Cathars were known from the information provided by their persecutors. As a result of the discovery of new manuscripts containing Cathar works and inquisitorial registers, their ideas have come to light. [...]
El catarismo es un fenómeno plural, con unas características específicas bien definidas. Hasta el siglo XX este movimiento espiritual era conocido por las informaciones que ofrecían del mismo sus perseguidores. [...]

2015 - 10.5565/rev/enrahonar.208
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 54 (2015) , p. 119-125 (Notes bibliogràfiques)  
9.
8 p, 102.7 KB Pere Tomàs : mestre subtilíssim. A propòsit d'un llibre recent / Cabré i Duran, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'edició recent d'un tractat logicometafísic del filòsof català Pere Tomàs (1280-1340) és una bona ocasió per esclarir la posició d'aquest franciscà en relació amb l'escola escotista de la qual formà part i, des d'una perspectiva més general, estudiar el tipus de relacions que, en termes de fidelitat i originalitat acadèmica, s'establiren entre el mestre escocès Duns Escot i els seus deixebles de primera generació. [...]
The recent publication of a logico-metaphysical treaty by the Catalan philosopher Pere Tomàs (1280-1340) is a good opportunity to clarify the position of this Franciscan author in the context of the Scotist school he belonged to. [...]
La reciente edición de un tratado logicometafísico del filósofo catalán Pere Tomàs (1280-1340) es una buena ocasión para aclarar la posición de este franciscano en relación con la escuela escotista de la cual formó parte y, desde una perspectiva más general, estudiar el tipo de relaciones que, en términos de fidelidad y originalidad académica, se establecieron entre el maestro escocés Duns Escoto y sus discípulos de primera generación. [...]

2015 - 10.5565/rev/enrahonar.423
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 54 (2015) , p. 127-134 (Notes bibliogràfiques)  
10.
6 p, 78.5 KB Huellas universitarias del profesor Josep Manuel Udina i Cobo / Gabás Pallás, Raúl, 1934- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Resum de la vida acadèmica del professor Josep Manuel Udina.
Academic life summary of the professor Josep Manuel Udina.
Resumen de la vida académica del profesor Josep Manuel Udina.

2015 - 10.5565/rev/enrahonar.483
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 54 (2015) , p. 135-140 (Necrològica)  
11.
3 p, 57.6 KB Ressenyes / Armengol Sans, Andrés (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Índex de l'obra ressenyada: Joan-Carles MÈLICH, Lógica de la crueldad. Barcelona: Herder, 2014.
2015 - 10.5565/rev/enrahonar.421
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 54 (2015) , p. 141-143 (Ressenyes)  
12.
5 p, 76.0 KB Ressenyes / Cabré i Duran, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona)
Índex de l'obra ressenyada: Salvador de BROCÀ i TELLA. El Renaixement, alba de la modernitat. Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2012.
2015 - 10.5565/rev/enrahonar.227
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 54 (2015) , p. 144-148 (Ressenyes)  
13.
5 p, 79.6 KB Ressenyes / Cabré i Duran, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona)
Índex de l'obra ressenyada: Francesc EIXIMENIS. Il Dodicesimo libro del Cristiano, capp. 139-152 e 193-197: Lo statuto della moneta negli scritti di un frate Minore del secolo XIV. Anàlisi introductòria i traducció de Paolo Evangelisti. [...]
2015 - 10.5565/rev/enrahonar.228
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 54 (2015) , p. 148-152 (Ressenyes)  
14.
6 p, 111.9 KB Ressenyes / Casanellas i Bassols, Pere (Societat Catalana d'Estudis Hebraics)
Índex de l'obra ressenyada: Llibre de la Creació, Edició i traducció de Manuel Forcano. Barcelona: Fragmenta Editorial, 2012.
2015 - 10.5565/rev/enrahonar.241
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 54 (2015) , p. 152-157 (Ressenyes)  
15.
2 p, 57.8 KB Ressenyes / Gómez Llauger, Núria (Universitat Abat Oliba CEU)
Índex de l'obra ressenyada: Jaume MEDINA, Sobre Ramon Llull. Barcelona: Llibres de l'Índex, 2013.
2015 - 10.5565/rev/enrahonar.424
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 54 (2015) , p. 157-158 (Ressenyes)  
16.
3 p, 55.7 KB Ressenyes / López Alcalde, Celia (Universidade do Porto)
Índex de l'obra ressenyada: José HIGUERA RUBIO. Física y teología (atomismo y movimiento en el Arte luliano). Madrid: Círculo Rojo, 2014.
2015 - 10.5565/rev/enrahonar.256
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 54 (2015) , p. 159-161 (Ressenyes)  
17.
3 p, 61.1 KB Ressenyes / Mensa i Valls, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Arnau de VILANOVA. Tractatus de tempore adventus Antichristi. Ipsius et aliorum scripta coaeva. Edició de Josep Perarnau. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, Facultat de Teologia de Catalunya, 2014.
2015 - 10.5565/rev/enrahonar.560
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 54 (2015) , p. 161-163 (Ressenyes)  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.