Estrat crític

Estrat crític 22 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.02 segons. 
1.
7 p, 251.0 KB Índex
2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 1-8  
2.
3 p, 56.8 KB Editorial / Estrat Crític. Consell Editorial ; Estrat Jove. Col·lectiu d'Estudiants d'Arqueologia
2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 3-5  
3.
7 p, 82.2 KB Entrevista a Fernando Quesada (UAM) / Estrat Jove
2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 9-15  
4.
19 p, 244.3 KB Desarrollos culturales tempranos en el noreste de Morelos y el sureste del Estado de México : breves propuestas acerca de la evolución regional / Nebot García, Edgar (Escuela Nacional de Antropología (Mexico))
A la memoria del Dr. Enrique Nalda Hernández.
En cuestión arqueológica, poco se conoce y se ha estudiado en el noreste del estado de Morelos y el suroriente de la Cuenca de México, siendo puntos claves en la historia prehispánica del Altiplano Central principalmente por ser una zona de paso natural que comunicaba estas dos grandes macroregiones de sustancial importancia en cuanto a recursos y ocupación humana se refiere, ya que permitió el desarrollo de fundamentales redes de interacción cultural entre los pueblos desde las primeras etapas del Preclásico hasta la dominación tributaria de los mexicas en el Postclásico. [...]
Dins de l'arqueologia, són poc coneguts el nord-est de l'estat de Morelos i el sud-est de la Conca de Mèxic, tot i ésser punts Claus en la història prehispànica de l'Altiplà Central. Aquesta era una zona, principalment, de pas natural que comunicava aquestes dues grans macroregions de essencial importància en quant a recursos i ocupació humana es refereix, ja que va permetre el desenvolupament de fonamentals xarxes d'interacció cultural entre els pobles, des de les primeres etapes del Preclassic fins la dominació tributària dels mexiques en el Postclàssic. [...]

2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 16-34  
5.
14 p, 342.7 KB Experimental archaeology as a resource for approaching formation processes of seed assemblages. First results and future perspectives / Antolín, Ferran (Universitat Autònoma de Barcelona. Laboratori d'Arqueobotànica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria ; Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya)
El propòsit d'aquest article és obtenir una primera aproximació a certs processos de formació del registre arqueobotànic. Per a aquest experiment s'ha treballat amb dues species: Triticum aestivum s. [...]
The aim of this paper is to have a first approach to certain formation processes of the archaeobotanical record. For the first experiment I worked with two species: Triticum aestivum s. l. (5130 items) and Lens culinaris (1478 items). [...]

2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 35-48  
6.
19 p, 215.8 KB El Qasgiq, un espai cerimonial. Una perspectiva Etnoarqueomusicològica de la reproducció social / Salius i Gumà, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Universitat Autònoma de Barcelona. AGREST research GROUP (Arqueologia de la Gestió dels Recursos Socials i el Territori)
Moltes societats antigues es regien per algun tipus de cicle de celebracions col·lectives que els van permetre mantenir un seguit d'estratègies socials adreçades a la seva supervivència. Discriminar i trobar indicis que evidenciïn arqueològicament aquest tipus d'activitats no sempre és fàcil o possible. [...]
Many ancient societies were governed by some type of cycle of collective celebration which allowed them to maintain a system of social strategies contributing to their survival, but it is not always straightforward or indeed possible to uncover archaeological evidence of this kind of activity. [...]

2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 49-67  
7.
17 p, 570.8 KB La población de "Marroquíes bajos" : reconstrucción de la vida biológica, social y cultural de la necrópolis musulmana de Jaén / Aran Herrera, Alba
Se trata de una aproximación a la población musulmana de "Marroquíes Bajos", Jaén, desde una perspectiva multidisciplinar con especial atención a la antropología física, dada su capacidad de extraer información de los restos materiales del pasado para que, de forma independiente, apoyen o rechacen hipótesis históricas. [...]
Es tracta d'una aproximació a la població musulmana de "Marroquíes Bajos", Jaén, desde una perspectiva multidisciplinar amb una especial atenció a l'antropologia física, donada la seva capacitat d'extreure informació de les restes materials del passat per a què, de forma independent, aportin o refutin hipòtesis històriques. [...]

2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 68-84  
8.
18 p, 254.0 KB Arqueologia i acció social : de la inutilitat a la praxi, alguns exemples / Gómez Martínez, Rocío (University of Edinburgh) ; Negre, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Aquest article pretén ser una breu anàlisi entorn de la funció social de l'Arqueologia. La seva utilitat i sobretot l'acció participativa de tots els agents socials que en són responsables. Massa temps ha passat ja des que començaren a plantejar-se aquestes necessitats i encara són massa els qui no ho tenen en compte. [...]
This article is intended to be a brief analysis on the social function of archaeology. Its utility and especially participatory action of all social actors that are responsible. Too much time has already passed since I began to consider these needs and still are too who don't take into account. [...]

2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 85-102  
9.
6 p, 90.4 KB Arqueocrisi, una trista realitat / Confederación Nacional del Trabajo (Espanya). Comitè de Barcelona. Secció d'Arqueologia
Retallades del govern, desocupació, mercats inestables, recessió econòmica. . . tots coneixem els efectes de la crisi i el seu caràcter internacional, però quines són les conseqüències que aquesta crisi comporta en l'àmbit cultural, i més exactament, a l'arqueologia? En aquest aspecte volem, amb el present article, deixar constància de la greu situació que des de fa uns 3 anys els i les professionals de l'arqueologia estan vivint a causa de les irresponsabilitats d'uns pocs.
Government restrictions, unemployment, unstable markets, economic recession… we all know the crisis effects and its international kind but, how does this affect culture and more precisely, archaeology? In the present article, we want to express how serious this situation is since about 3 years ago, and how professional archaeologist are working and living because of the irresponsibilities of a few.

2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 103-108  
10.
12 p, 96.1 KB La crisi com a excusa : les retallades a la universitat i la situació dels investigadors en fase inicial / Cuquet Palau, Martí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Castillo, Florencia del (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
L'últim any s'han pres diverses mesures a nivell universitari, català i estatal, que afecten tant el preu de l'educació pública com les condicions laborals dels seus treballadors. El col·lectiu d'investigadors en fase inicial, ja fortament travessat per la precarietat, n'és un dels afectats. [...]
Last year, several measures have been taken at the university, Catalan, and Spanish level affecting both the increase of the public education cost and the working conditions at university. The group of early stage researchers, already heavily traversed by precariousness, is one of those affected. [...]

2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 109-120  
11.
13 p, 115.9 KB Assassinant el pensament crític. La Universitat mercantilitzada i el Grau d'Arqueologia com a exemple / Estrat Jove
Amb aquest article volem reflectir la nostra preocupació en front el model universitari actual. En un primer moment analitzarem quin és el context d'aquest procés que ha dut a la universitat pública a un clima de deriva, intentant veure quin és el model d'educació que pretenen implantar. [...]
With this article we want to reflect our concern regarding the current University model. In the beginning, We discuss about the context of this process, that has led to the public University to a climate of drift, trying to see what kind of education model they want to implement. [...]

2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 121-133  
12.
22 p, 126.6 KB Nociones básicas para la determinación del sexo y la edad en restos bioantropológicos / Trujillo-Mederos, Aioze (Universidad de La Laguna. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología e Historia Antigua) ; Ordóñez, Alejandra C. (Universidad de La Laguna. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología e Historia Antigua)
En muchas ocasiones los/as arqueólogos/as se topan con restos humanos durante las labores de excavación. La necesidad de un primer análisis del material, en muchos casos como consecuencia del mal estado de conservación, hace necesario el conocimiento de unas mínimas nociones de los métodos más útiles para la estimación de la edad y el sexo en restos esqueléticos. [...]
Many times during excavations archaeologists have to deal with human remains. Their preservation as well as other circumstances can lead to the necessity of making the first anthropological analysis in the field. [...]

2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 134-155  
13.
10 p, 238.0 KB Paleodieta : un acercamiento al estudio de la alimentación en las poblaciones del pasado / Cervera Añón, Juan Miguel (Universidad de Jaén)
Mitjançant l'anàlisi química d'elements traça en restes òssies humans, la Química contribueix al coneixement de les poblacions passades, col·laborant amb l'Arqueologia i complementant l'estudi antropològic i paleopatològic, ajudant-nos així a un millor enteniment de la vida, economia i subsistència d'antigues civilitzacions.
By means of the chemical analysis of trace elements in human bones, Chemistry contributes to the knowledge of the passed populations, collaborating with Archaeology and complementing the anthropological and paleopathological study, helping us thus to a better understanding of the life, economy and subsistence of old civilizations.
Mediante el análisis químico de elementos traza en restos óseos humanos, la Química contribuye al conocimiento de las poblaciones pasadas, colaborando con la Arqueología y complementando el estudio antropológico y paleopatológico, ayudándonos así a un mejor entendimiento de la vida, economía y subsistencia de antiguas civilizaciones.

2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 156-165  
14.
11 p, 92.5 KB Ressenya / Estrat Jove
Obra ressenyada: Jaime ALMANSA (2011), El futuro de la Arqueología en España. Madrid: JAS Arqueología.
2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 166-176  
15.
11 p, 94.7 KB Género y Arqueología : un esquema de la cuestión / Cintas Peña, Marta (Universidad de Sevilla)
En las últimas décadas se ha asistido al nacimiento y desarrollo de las llamadas Arqueología Feminista, de Género y Queer, así como a la aparición de trabajos de investigación en esta línea. Se intenta ofrecer aquí una síntesis de las mismas, especialmente de las dos primeras, en lo relativo a sus críticas y propuestas metodológicas, así como a su posible aplicación en el ámbito concreto de la Prehistoria.
Durant les últimes dècades s'ha assistit al naixement i desenvolupament de les anomenades Arqueología Feminista, de Gènere i Queer, així com a l'aparició de treballs d'investigació en aquesta línia. [...]

2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 177-187  
16.
26 p, 151.1 KB L'Arqueologia serà feminista o no serà / Barquer i Cerdà, Arnau (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gelabert Oliver, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Merlos Gil, Lorena (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Morell Rovira, Berta (Universitat de Barcelona)
Aquest article s'inicia amb un breu repàs sobre alguns dels moviments polítics feministes occidentals, per tal de contextualitzar i argumentar la pràctica arqueològica feminista. Posteriorment es pretén justificar la politització com un fet intrínsec en la vida social i per tant, en el desplegament científic, afirmant que no va en detriment de la objectivitat i la cientificitat. [...]
2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 188-212  
17.
15 p, 106.5 KB Las causas de la subyugación femenina : lecciones del feminismo marxista / Lozano Rubio, Sandra (Universidad Complutense de Madrid)
Lo que me propongo en las siguientes páginas es reflexionar acerca de los temas que el artículo La arqueologia serà feminista o no serà pone sobre la mesa. Sus autoras han tratado tres aspectos. [...]
En les pàgines següents proposo és reflexionar sobre temes de l'arqueologia article "La arqueologia serà feminista o no serà" va posar sobre la taula. Els seus autors han intentat tres aspectes. [...]

2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 213-227  
18.
8 p, 118.9 KB Notícies
2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 228-236  
19.
4 p, 67.8 KB Fe d'errades EC5(JIA2010)
2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 236-239  
20.
14 p, 312.3 KB Agua dulce, agua salada" : propuestas y problemas del análisis arqueológico del recurso hídrico en Al-Andalus / García-Contreras Ruíz, Guillermo (Universidad de Granada. Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas) ; Martínez Vázquez, Luis (Universidad de Granada. Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas)
Comunicació presentada a la Sessió 9. "La Explicación de la Edad Media a través de la Arqueología".
En este texto realizamos un breve repaso historiográfico a los estudios sobre hidraulismo andalusí y sobre explotación de la sal en la Península Ibérica, tratando de establecer las relaciones que existen entre los dos campos de investigación. [...]
This work briefly analyzes the studies about medieval andalusian hidraulism and saltern exploitation in the Iberian Peninsula. We aim to establish the relationship between both fields of research. We review the main shortcomings in traditional studies and which are the new paths that research is undertaking in the last years. [...]

2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 240-253  
21.
14 p, 192.0 KB La Prehistoria que nos rodea y la falsificación del pasado / Cueto Rapado, Marián (Universidad de Cantabria. Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas) ; Camarós, Edgard (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social)
Comunicació presentada a la Sessió 10 : "Los tópicos en arquología. Reflexiones en torno a la mitificación.
La visión que la sociedad adquiere de la Prehistoria no siempre procede de canales divulgativos asesorados por especialistas. Esa imagen colectiva se adquiere poco a poco de la información que se extrae de aspectos cotidianos como el cine, la literatura, la publicidad y de otras muchas facetas que nos rodean en nuestro día a día y que nada tienen que ver con una idea pedagógica o divulgativa pero que acaban distorsionando este periodo de la historia. [...]
The vision that society have in general on Prehistory, most of the times do not come from exhibitions or publications developed by experts. The collective image of the Prehistory most of the times come from the Cinema, the Literature, the commercial spots and other aspects that surrounds us in our quatidianity and nothing has to do with a pedagogic or divulgative idea, but the end in the distortion of this History period. [...]

2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 254-267  
22.
9 p, 257.9 KB Utilización de técnicas mineralógicas y geoquímicas para la caracterización de cerámicas arqueológicas / Soto García, Isabel Sonsoles de (Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geología y Geoquímica) ; Reyes de Soto García, Mª de los (Universidad de Salamanca. Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología)
Poster presentat a la Sessió 11 : "Estudios arqueométricos".
La utilización de técnicas químicas y mineralógicas en Arqueología está mostrando grandes avances a la hora de conocer la procedencia de las arcillas utilizadas para su elaboración. En este trabajo se pretende poner de manifiesto la importancia del uso de dichas técnicas, por lo que se ha manejado como muestra varios fragmentos cerámicos recogidos en prospección de un yacimiento Vettón de la provincia de Salamanca.
The use of chemical and mineralogical techniques in Archaeology is showing great progress in order to know the origin of the clays used in its manufacture. This paper is intended to highlight the importance of using these techniques. [...]

2012
Estrat crític, Núm. 6 (2012) , p. 268-276  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.