Faventia

Faventia Encontrados 22 registros  La búsqueda tardó 0.10 segundos. 
1.
6 p, 45.5 KB Índex
1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 1-6  
2.
4 p, 30.3 KB Bibliografia del prof. Manuel Balasch / Cuartero i Iborra, Francesc J (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 9-12  
3.
2 p, 15.3 KB Catulli Carmina / Amorós, M. D. ; Duet, F. ; Francés, M. T. ; Pena, L.
1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 13-14  
4.
11 p, 135.3 KB Hèracles, fundador de sacrificis : l'heroi i les tres funcions / Cuartero i Iborra, Francesc J (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
La Biblioteca del pseudoApolodoro ofrece una narración completa y bien estructurada de la saga de Héracles. En ella el héroe oficia tres sacrificios que son áœôéá de otros tantos cultos. [...]
Ps. -Apollodorus' Library offers a complete and well structured narrative on Heracles' saga. In it, the hero celebrates three sacrifices, which are the áœôéá of three cults. At Cleonae, after the seizure of the Nemean Lion, through the immolation of an ox, he founds the cult of Zeus ªöôÜò (II 74 s. [...]

1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 15-25  
5.
5 p, 59.6 KB La venjança del pare davant els tribunals en el Contra la madrastra d'Antifont / Varias, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
El discurs Contra la madrastra d'Antifont (c. 420 aC) és una bona mostra de la pervivència a l'Atenes d'època clàssica de la mentalitat arcaica de la «justícia de clan».
The Antiphon's speech Against the stepmother (c. 420 B. C. ) is a good sample of survival of the archaic mind on «tribal law» in Athens at the classical period.

1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 27-31  
6.
12 p, 119.9 KB Griegos y bárbaros : arqueología de una alteridad / Santiago Álvarez, Rosa-Araceli
Partiendo de la aproximación tucidídea a la cronología de la alteridad griego/bárbaro, se examinan en sus contextos las escasas menciones conservadas del término bárbaro, o de otros afines, antes de Heródoto y de Esquilo. [...]
From the thucydidean approach to the chronology of the «Greek/Barbarian» alterity, the sparse contexts where the term «Barbarian» or other related terms used before Herodotus and Aeschylus, are closely examined. [...]

1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 33-44  
7.
15 p, 316.9 KB L'expedició dels khàzars : un paral·lel caucàsic d'Heròdot? / Alemany i Vilamajó, Agustí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
The first work of the collection known as the Georgian Chronicles (KÔartÔlis CÔxovreba), «The History of the Kings of Iberia» by Leonti Mroveli, contains an episode relating to a Khazar invasion of Transcaucasia in a remote past, some generations after the biblical division of tongues at Babylon. [...]
1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 45-60  
8.
9 p, 125.4 KB La etimología de phtop y los orígenes de la retórica / López Eire, Antonio
En este artículo el autor aborda la etimología de la palabra griega rhétor, de la que deriva el sustantivo rhetoriké. En su opinión, rhétor significa originariamente «autor de una rhétra», y esta palabra, rhétra, tiene dos significados diferentes en los dialectos griegos. [...]
1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 61-69  
9.
7 p, 108.7 KB Sobre el fragment dels Catasterismes d'Eratòstenes del manuscrit Parisinus Graecus 1310 : el nom dels planetes Saturn i Júpiter / Pàmias i Massana, Jordi 1972- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
El ms. Parisinus Graecus 1310 inclou un breu fragment de l'Epítom dels Catasterismes, obra atribuïda a Eratòstenes. A banda d'alguna variant respecte del textus receptus, presenta un capítol (43) del tot reelaborat, en què l'excepcional irregularitat de l'Epítom dels Catasterismes, pel que fa a les correspondències divines dels dos primers planetes de la nòmina de cinc, ha estat corregida per tal d'adequar els noms dels planetes Faiuou i Faethou a Saturn i a Júpiter respectivament.
The manuscript Parisinus Graecus 1310 contains a brief fragment of the Epitome of the Katasterismoi, attributed to Eratosthenes. Except some variants from the textus receptus, it presents a completely reelaborated chapter (43); in this chapter, the exceptional irregularity of the Epitome, relative to the divine correspondences of the first two planets included in the list of five, has been corrected to adapt the epithets of the planets Faiuou and Faethou to Saturn and Jupiter.

1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 71-77  
10.
14 p, 180.5 KB Rendimientos morfológicos del sufijo ie. Un ejemplo evidente de cohesión interna del sistema morfológico latino / Puigvert i Planagumà, Gemma
This paper analyses the output of the ie. suffix *-yH 2 in the formation of Latin adjectives, feminines and genitives. The treatment of vocative of the -yo-stems deserves another approach; here it could be also supposed this same formative suffix.
1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 79-92  
11.
7 p, 96.2 KB Una forma peculiar del subjuntivo latino arcaico / Barreda Pascual, Adela
En este artículo se estudia el presente de subjuntivo de sumde la fórmula funeraria saluos seis «saluus sis» de Carthago Nova. Se pone en relación con el subjuntivo sei de la TabulaVI de las Tabulae Iguvinae, fechada a inicios del s. [...]
In this article the author deals with the subjuntive present of verb sumin the funeral formula saluos seis«saluus sis» from Carthago Noua. It is connected with the subjuntive seion the TabulaVI of Tabulae Iguvinae, dated at the beginning of c. [...]

1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 93-100  
12.
8 p, 49.1 KB Sobre los personajes de Propercio / Cano, Pedro Luis 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
In the text of Properce, characters seem not to be just prototypes, but they are summitted to an ethical gradation, which marks anyway their dramatic function. A kind of alteration of the social roles of the sexes is observed.
1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 101-108  
13.
6 p, 65.4 KB L'epístola X, 96 de Plini a la llum d'altres fonts del segle II / Cruz Palma, Óscar Luis de la (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
A la carta X, 96 Plini posa en evidència els conflictes entre els romans i els cristians de la seva època. És un document de referència obligatòria per estudiar la realitat jurídica i social dels primers cristians a l'Imperi. [...]
In the X, 96 letter, Pliny makes clear the confrontations between the Romans and the Christians of his time. This document is an obligatory reference to study the juridic and social reality of the first Christians in the Roman Empire. [...]

1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 109-114  
14.
13 p, 163.4 KB Una nova col·lació del tractat De senectute de Ciceró (Ms. 12, Biblioteca Universitària de Barcelona) / Villalba i Varneda, Pere 1938-
This paper offers a collation, for the first time, of the Ciceronnian De senectute, which is held as a copy in the Ms. 12th, Library, University of Barcelona. It contains three extra opera(Cicero's and Seneca's), and concludes with a proposition of its place inside of the stemma codicum.
1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 115-127  
15.
13 p, 124.4 KB A propósito de un nuevo Carmen latinum epigraphicum de Carthago Nova / Carbonell i Manils, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
El artículo pone de manifiesto la naturaleza métrica de un nuevo epígrafe de Cartagena y, a partir de un análisis global -epigráfico, paleográfico, métrico, lingüístico y literario-, propone su datación entre el reinado de Tiberio y el de Claudio (~15-40 dC). [...]
This article reveals the metrical nature of a new Latin inscription from Carthago Nova. Beginning with a comprehensive study -epigraphic, paleographic, metrical, linguistic and literary- the author thinks that it must be dated between the reing of Tiberius and that of Claudius (~15-40AD). [...]

1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 129-141  
16.
9 p, 85.8 KB Poesia sobre pedra : l'altar dedicat a Fusc de Tarragona (CIL II 4315, RIT 445), revisitat / Gómez Pallarès, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
L'objectiu d'aquest article és revisar una coneguda inscripció mètrica de Tarraco (= CIL II 4315 i G. Alföldy, Die römischen Inschriften von Tarraco. Berlin, 1975, n. 445, foto n. 82. 2). A través d'aquesta poesia sobre pedra, volem presentar els resultats de la nostra recerca en el marc dels treballs que fem per escriure un nou volum del CIL, el n. [...]
The aim of this paper is to discuss a well known metrical inscription coming from Tarraco (= CIL II 4315 and G. Alföldy, Die römischen Inschriften von Tarraco. Berlin, 1975, n. 445, phot. n. 82. [...]

1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 143-151  
17.
9 p, 117.0 KB Apuntes sobre los repartos de tierras en la Hispania republicana y las listas de nombres / Pena, María José
Se pone en relación el texto de Apiano, Iberia, 100, con el tercer bronce de Botorrita, que contiene una lista de nombres. Se plantea la hipótesis de que dicho texto epigráfico haga referencia a un reparto de tierras a indígenas.
This paper tries to relate the Appian, Iber. 100 text wiht the third Botorrita Bronze, which actually contains a list of names. It is hypothesided that such an epigraphic text deals with land parcelling to the natives.

1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 153-161  
18.
14 p, 141.3 KB Los Vibii Pac(c)iaeci de la Bética : una familia de hispanienses mal conocida / Hernández Fernández, Juan Sebastián
La participación de familias hispanienses en los acontecimientos políticos, que tuvieron lugar en el s. I aC, fue decisiva. El análisis onomástico nos permite retrotraer la presencia de estos individuos a las primeras fases de la colonización romano-itálica de la Península. [...]
The participation of hispanienses families in the political events which took place in the first century B. C. was decisive. The analysis of personal names allows to take the presence of these people back to the first phases of the Roman-Italic colonisation of Iberian Peninsula. [...]

1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 163-176  
19.
10 p, 64.5 KB Moralización de las piedras preciosas en la Historia Naturalis de Juan Gil de Zamora (1240-1320) / Martínez Gázquez, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
La Historia Naturalis de Juan Gil de Zamora, enciclopedia medieval como las obras de B. Anglico o V. de Beauvais, presenta una peculiaridad notable en el tratamiento que ofrece al lector. Sistemáticamente añade amplias moralizaciones en cada una de las voces tratadas a la información recogida en las fuentes clásicas: Aristóteles, Plinio, etc. [...]
The Historia Naturalis of Juan Gil de Zamora, a medieval encyclopaedia as the works of B. Anglico or V. de Beauvais, shows a very special feature in the treatment wich offers to the reader. It systematically adds extensive moralizing sentences in every discussed gloss to the information collected in the classical sources: Aristotle, Pliny, etc. [...]

1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 177-186  
20.
6 p, 49.3 KB La fortuna dels Catalanorum prisco sermone libri de la biblioteca d'Antoni Agustín / Mayer, Marc, 1947- (Universitat de Barcelona)
En aquest article l'autor identifica el Ms 4 de la Biblioteca Universitària de Barcelona amb el Ms 542 de la Biblioteca d'A. Agustín.
The author identifies the Ms 4 of the Biblioteca Universitària de Barcelona with the Ms 542 of the A. Agustin's Library.

1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 187-192  
21.
15 p, 92.9 KB Set poemes llatins i un de grec a la Corona poètica a Nostra Senyora Santa Maria de Ripoll (1895) / Medina, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 193-207  
22.
9 p, 50.1 KB L'hexàmetre homèric adaptat a la mètrica catalana en la versió de Carles Riba de l'Odissea. Presentació d'un estudi complet / Cors i Meya, Jordi
The author presents the complete study of the metric adaptation of the Homeric hexameter to Catalan by Carles Riba in his translation of the Odyssey. The Catalan hexameters have been studied by means of a specially adapted computer program, as is shown in three examples: Od 1, 1-30; 12, 1-52; 20, 1-31.
1998
Faventia, Vol. 20 N. 2 (1998) , p. 209-217  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.