HMiC

HMiC 11 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
3 p, 89.4 KB Índex de continguts
2012
HMiC, Núm. 10 ( 2012) , p. 1-3  
2.
2 p, 77.7 KB La monarquia borbònica d'Espanya en els seus inicis : realitat i mites / Roura i Aulinas, Lluís, 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Albareda i Salvadó, Joaquim (Universitat Pompeu Fabra)
2012
HMiC, Núm. 10 ( 2012) , p. 4-5  
3.
14 p, 83.0 KB El debate sobre la modernidad del reformismos borbónico / Albareda i Salvadó, Joaquim (Universitat Pompeu Fabra)
Aquesta contribució pretén valorar les reformes dutes a terme pel règim borbònic a l'Espanya del segle XVIII, dins el marc del debat general sobre el paradigma de l'absolutisme. Planteja quina va ser la naturalesa de les innovacions introduïdes pel reformisme absolutista i quin el seu veritable abast més enllà del que proclama el tòpic sobre les seves suposades virtuts transformadores.
Esta contribución pretende valorar las reformas emprendidas por el régimén borbónico en la España del siglo XVIII, en el marco del debate general en torno al paradigma del absolutismo. Se plantea cuál fue la naturaleza de las innovaciones introducidas por el reformismo absolutista y cuál fue su verdadero alcance más allá de lo que proclama el tópico sobre sus supuestas virtudes transformadoras.
This contribution seeks to value reforms undertook by the borbonic's rule in the Spain of the eighteenth century, in the framework of the general debate around of the paradigm of absolutism. It sets out which was the nature of innovations introduced by the absolutist reformism and which was its true implication beyond what proclaims the topic about its supposed transformer virtues.

2012
HMiC, Núm. 10 ( 2012) , p. 6-19  
4.
33 p, 172.5 KB Comprender las reformas de la hacienda a principios del siglo XVIII. La buena administración según el marqués de Campoflorido / Dubet, Anne (Université de Clermont-Ferrand II. Centre d'histoire "espaces et cultures")
Aquesta última dècada, la investigació dedicada a la hisenda reial de Felip V s'ha anat enriquint en nombrosos àmbits: l'estudi de les institucions de la Cort (la Secretaria del Despacho de la Hacienda, la Teorería Mayor i la General), dels territoris (en particular les Intendències), el de les polítiques de la despesa (especialment militar), la recaptació de certes rendes, la reorganització de les caixes reials i la venalitat dels oficis i dels honors. [...]
En la última década, la investigación dedicada a la hacienda real de Felipe V se ha ido enriqueciendo en numerosos sectores: el estudio de las instituciones de la corte (la Secretaría del Despacho de la Hacienda, la Tesorería Mayor y la General) y de los territorios (en particular los intendentes), el de las políticas de gasto (en particular militar), la recaudación de ciertas rentas, la reorganización de las cajas reales y la venalidad de oficios y honores. [...]
In the last decade, the investigation dedicated to the royal finance of Philip V has been prospering in numerous sectors: the study of the institutions of the Court (the "Secretaria del Despacho de la Hacienda" the "Tesorería Mayor" and the "Tesorería General") and of the territories (especially the Intendants), the spending policies (especially military), the collection of certain revenues, the reorganization of the royal boxes and the venality of offices and honours. [...]

2012
HMiC, Núm. 10 ( 2012) , p. 20-52  
5.
21 p, 229.6 KB Ideas políticas y agentes del triunfo del Despotismo Ilustrado Español (1756-1766) / Gómez Urdáñez, José L. (Universidad de La Rioja)
El Despotisme Il·lustrat a Espanya va ser una forma eficaç de modernització de l'absolutisme mentre les peces del sistema -rei, Domus Regia, estat modernitzador, Il·lustració pragmàtica- van estar en equilibri. [...]
El Despotismo Ilustrado en España fue una forma eficaz de modernización del absolutismo mientras las piezas del sistema -rey, Domus Regia, estado modernizador, Ilustración pragmática- estuvieron equilibradas. [...]
The Enlightened Despotism in Spain was an effective method to modernize the absolutism during the time that the pieces of the system -King, Domus Regia, updating state, pragmatic Illustration- were balanced. [...]

2012
HMiC, Núm. 10 ( 2012) , p. 53-73  
6.
14 p, 116.0 KB Militarització i protesta sota l'absolutisme borbònic / Roura i Aulinas, Lluís, 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Les resistències i els conflictes van ser constants sota la monarquia borbònica del segle XVIII. En aquest article l'autor remarca que tan les resistències com els conflictes van ser la rèplica a la inequívoca voluntat de subjecció que la monarquia va mantenir al llarg de tot el segle als territoris de l'antiga Corona d'Aragó. [...]
Las resistencias y los conflictos fueron constantes bajo la monarquía borbónica del siglo XVIII. En este artículo el autor destaca que tanto las resistencias como los conflictos fueron la réplica a la inequívoca voluntad de sujeción que mantuvo la monarquía a lo largo de todo el siglo en los territorios de la antigua Corona de Aragón. [...]
The resistances and conflicts were constant under the eighteenth -century Bourbon monarchy. In this article the author points out that both -the resistances and the conflicts- were the reply to the unequivocal will of subjection that kept the monarchy throughout the century in the territories of the old Crown of Aragon. [...]

2012
HMiC, Núm. 10 ( 2012) , p. 74-87  
7.
51 p, 351.0 KB Cuando alimentarse era peligroso para la salud : la adulteración en Gran Bretaña al mediar el siglo XIX / Canales Gili, Esteban (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Carbajal Azcona, Ángeles (Universidad Complutense de Madrid)
Este artículo analiza, haciendo uso fundamentalmente de fuentes de época, algunas de las cuestiones que suscita la abundante presencia de la adulteración y el fracaso de su control en Gran Bretaña durante los años centrales del periodo victoriano. [...]
Aquest article analitza, fent ús fonamentalment de fonts d'època, algunes de les qüestions que suscita l'abundant presència de l'adulteració i el fracàs del seu control a Gran Bretanya durant els anys centrals del període victorià. [...]
This paper examines, using mainly nineteenth-century sources, some of the issues raised by the abundant presence of adulteration and the failure of its control in Britain during the Mid-Victorian period. [...]

2012
HMiC, Núm. 10 ( 2012) , p. 88-138  
8.
31 p, 173.2 KB Mentalitat i comportament social en la Catalunya Occidental durant l'època isabelina (1833-1868) / Casals Bergés, Quintí (Universitat de Lleida)
En el present treball analitzarem el pensament, actituds i valors del grup dominant liberal en la ciutat de Lleida durant l'època isabelina (1833-1868). El nostre propòsit serà el d'intentar superar les evidents diferències ideològiques que havia entre els seus membres (principalment les polítiques entre liberals moderats i progressistes) per trobar els valors bàsics acceptats en el comportament social dominant en la Lleida de mitjan segle XIX. [...]
En el presente trabajo analizamos el pensamiento, actitudes y valores del grupo dominante liberal en la ciudad de Lérida durante la época isabelina (1833-1868). Nuestro propósito será el de intentar superar las evidentes diferencias ideológicas que había entre sus miembros (principalmente las políticas entre liberales moderados y progresistas) para encontrar los valores básicos aceptados en el comportamiento social dominante en la Lleida de mediados del XIX. [...]
In the present work we analyze the thought, attitudes and values of the liberal dominant group in the city of Lleida during the Isabelino period (1833-1868). Our purpose will be to try to surpass the evident ideological differences that there were among their members (mainly the policies among moderate and progressive liberals) to find the basic values accepted in the dominant social behavior in the Lleida of mid the XIX. [...]

2012
HMiC, Núm. 10 ( 2012) , p. 139-169  
9.
28 p, 163.2 KB De la Solidaritat Catalana a la Setmana Tràgica : la premsa il·lustrada barcelonina / Espinet, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Durant el període 1905-1909, a cavall dels esdeveniments político-socials, es produeixen dos fenòmens essencials en la premsa il·lustrada catalana. El primer seria l'amplitud de la seva difusió i de la seva influència sobre els propis esdeveniments; el segon, el pas decisiu i massiu del dibuix gravat a la fotografia i, per a aquesta, la identificació de la seva autoria.
Durante el período 1905-1909, a caballo de los acontecimientos político-sociales, se producen dos fenómenos esenciales en la prensa ilustrada catalana. El primero sería la amplitud de su difusión y de su influencia sobre los propios acontecimientos, el segundo, el paso decisivo y masivo del dibujo grabado en la fotografía y, para ésta, la identificación de su autoría.
During the period 1905-1909, half of the political and social events, there are two essential features in the illustrated press Catalan. The first is the extent of its spread and its influence on the events themselves, the second step and the mass recorded in the drawing and photography, for the latter, the identification of his own.

2012
HMiC, Núm. 10 (2012) , p. 170-197  
10.
15 p, 77.3 KB Islam, Historia y Liberalismo en Sayyid Amir Ali / Mohamed, Carimo (Universidade Nova de Lisboa)
La Rebel·lió de 1857-1858 va significar la fi de la supremacia política de l'Islam a l'Índia. Les seves conseqüències van ser la caiguda de la Dinastia Mogol i la introducció del govern britànic directe. [...]
La Rebelión de 1857-1858 significó el fin de la supremacía política del Islam en la India. Sus consecuencias fueron la caída de la Dinastía Mogol y la introducción del gobierno británico directo. [...]
The Sepoy Mutiny of 1857-1858 meant the end of Islam's political supremacy in India. The main consequences were the end of the Mughal Dynasty and the introduction of direct British rule. Following these events, many Muslim intellectuals tried to reform and revitalize Islam in India and as a whole. [...]

2012
HMiC, Núm. 10 ( 2012) , p. 198-212  
11.
3 p, 205.4 KB Publicacions
2012
HMiC, Núm. 10 ( 2012) , p. 213-215  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.