HMiC

HMiC 22 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
4 p, 247.0 KB Índex de continguts
2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 1-4  
2.
3 p, 192.6 KB Dossier cultura i història. Les dones durant la Guerra Antinapoloènica de 1808 a 1814 a la Península Ibèrica. Editorial / Castells, Irene
2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 5-7  
3.
17 p, 1.2 MB Goya y la génesis de un nuevo modelo femenino durante la Guerra de la Independencia / Antigüedad del Castillo, María Dolores
Francisco de Goya (1746-1828) tenia seixanta-dos anys quan es va desencadenar la Guerra del Francès el 1808. Fins aquell moment havia estat pintor del Rei, Director de Pintura de l'Acadèmia de Nobles Arts de San Fernando i havia pintat a les dames més importants de la societat del seu temps. [...]
Francisco de Goya (1746-1828) tenía sesenta y dos años cuando se desencadenó la Guerra de la Independencia en 1808. Hasta ese momento había sido pintor del Rey, Director de Pintura de la Academia de Nobles Artes de San Fernando y había pintado a las damas más importantes de la sociedad de su tiempo. [...]
Francisco de Goya (1746-1828) was sixty-two years old when the Peninsular War started in 1808. Up to that moment he had been appointed King's Painter and Director of the Royal Accademy of Fine Arts of San Fernando. [...]

2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 8-24  
4.
8 p, 158.1 KB A imagem da mulher na ficção literária antinapoleónica / da Câmara Stone, Maria Emília
A través de relats i records de l'època, sabem de la presència femenina en las lluites van acompanyar a l'ocupación napoleònica de Portugal: algunes eren patriotes, d'altres favorables al bàndol afracesat, i moltes van pagar amb les seves vides seu heroisme. [...]
A través de relatos y memorias de la época, conocemos la presencia femenina en las luchas que siguieron a la ocupación napoleónica de Portugal: algunas eran patriotas, otras se acercaron a posturas afrancesadas, y muchas pagaron con sus vidas su heroísmo. [...]
Through narratives and memories of the time, there is known of the existence of many female presences in anti Napoleonic struggles in Portugal: some were patriots, others have become Frenchified; many paid with their lives for their heroism. [...]

2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 25-32  
5.
16 p, 203.7 KB La Literatura femenina en la Guerra de la Independencia : a la ciudadanía por el patriotismo / Cantos Casenave, Marieta
L'article mostra com el procés polític i cultural que va acompanyar a la revolució iniciada a Espanya a partir del 1808 també va incloure a les dones. Així, el sexe femení no quedarà exclòs del procés de naixement i desenvolupament de l'opinió pública i la guerra obrirà una via de participació per a les dones. [...]
El artículo muestra como el proceso político y cultural que acompañó a la revolución iniciada en España a partir de 1808 también incluyó a las mujeres. Así, el sexo femenino no quedará excluido del proceso de nacimiento y desarrollo de la opinión pública y la guerra abrirá un cauce de participación para las mujeres. [...]
The article shows how the political and cultural process that accompanied the revolution started in Spain from 1808 also included women. Thus, the female sex is excluded from the process of birth and development of public opinion and the war opened a channel of participation for women. [...]

2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 33-48  
6.
15 p, 208.0 KB Europeas y Españolas contra Napoleón. Un estudio comparado / Espigado Tocino, Gloria
L'article posa l'accent en la necessitat de no estar exclusivament circumscrits a les disposicions pel que fa al binomi Dona/Guerra, el que ens podria portar a atorgar un significat de singularitat erroni als casos analitzats, erigint-se, en el seu aïllament, en prototips genuïns de l'expressió patriòtica nacional. [...]
El artículo hace hincapié en la necesidad de no permanecer exclusivamente circunscritos a los modelos nacionales en lo que se refiere al binomio Mujer/Guerra, lo que nos podría llevar a otorgar un significado de singularidad erróneo a los casos analizados, erigiéndolos, en su aislamiento, en prototipos genuinos de la expresión patriótica nacional. [...]
The article emphasizes the need not remain exclusively confined to national patterns in regard to the binomial Women/War, which could lead us to give a wrong meaning of uniqueness to the cases studied, created, in their isolation, Prototype genuine national patriotic expression. [...]

2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 49-63  
7.
15 p, 508.2 KB Heroínas de cine / Fernández García, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Concretament la Guerra del Francès (1808-1814) como tema argumental ha estat portada al cine en numerosas ocasions al llarg dels anys, sobre tot durant la primera mitad del franquisme, i no només en España. [...]
Concretamente la Guerra de la independencia Española (1808-1814) como tema argumental ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones a lo largo de los años, sobre todo durante la primera mitad del franquismo, y no sólo en España. [...]
Specifically, the Peninsular War (1808-1814) as a subject of argument has been made into a film on numerous occasions over the years, especially during the first half of the Franco regime, not only in Spain. [...]

2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 64-78  
8.
30 p, 262.6 KB "Mis señoras traidoras" : las afrancesadas, una historia olvidada / Martín-Valdepeñas Yagüe, Elisa
El paper de les dones en el fenomen del afrancesament és pràcticament desconegut fins al moment. Durant els sis anys que durà la guerra, moltes dones es van veure obligades a conviure diàriament amb l'enemic en els zones ocupades i, posteriorment, van sofrir la repressió per comportaments considerats de traïció i, inclús, van haver d'exiliar-se en França. [...]
El papel de las mujeres en el fenómeno del afrancesamiento es prácticamente desconocido hasta el momento. Durante los seis años que duró la guerra, muchas mujeres se vieron obligadas a convivir diariamente con el enemigo en las zonas ocupadas y, posteriormente, sufrieron la represión por comportamientos considerados de traición e, incluso, tuvieron que exiliarse en Francia. [...]
The role of women in the phenomenon of French influence in Spain has been little studied until recently. During the six years of the Peninsular War, many women were forced to live alongside the enemy in the occupied areas, and subsequently suffered repression for behavior considered traitorous and were even forced into exile in France. [...]

2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 79-108  
9.
8 p, 160.7 KB Uma Pionerira na Política Vintista : Joaquina Cândida Lobo e o seu "Catecismo" / Osório de Castro, Zília
Joaquina Cândida ao escrever o seu Catecismo tinha no horizonte promover a instrução política tanto dos homens como das mulheres. É certo que aparentemente se lhes dirige exclusivamente, já que ao longo das páginas usa apenas o masculino. [...]
Joaquina Candida to write his Catechism was on the horizon to promote political education of both men and women. It is true that apparently geared exclusively to them, as throughout the pages uses only the male. [...]

2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 109-116  
10.
24 p, 255.2 KB Las escritoras en la prensa de la Guerra de la Independencia vistas por sus colegas : ¿lucha de género o política? / Sánchez Hita, Beatriz
La Guerra del Francès (1808-1814) suposa un context d'excepcionalitat en el qual unes poques dones s'atreviran a prendre la ploma i influir amb els seus escrits en l'opinió pública. En el present estudi s'analitza com serà rebuda aquesta participació per part dels homes en l'àmbit concret de la premsa periòdica gaditana, de manera precisa s'atén a les reaccions suscitades per els escrits de María del Carmen Silva, María Magdalena Fernández de Córdova, marquesa de Astorga, i María Manuela López de Ulloa.
La Guerra de la Independencia (1808-1814) supone un contexto de excepcionalidad en el que unas pocas mujeres se atreverán a tomar la pluma e influir con sus escritos en la opinión pública. En el presente estudio se analiza cómo será recibida dicha participación por parte de los varones en el ámbito concreto de la prensa periódica gaditana; de manera precisa se atiende a las reacciones suscitadas por los escritos de María del Carmen Silva, María Magdalena Fernández de Córdoba, marquesa de Astorga, y María Manuela López de Ulloa.
The Peninsular War (1808-1814) created an exceptional context in which some women tried to have influence in the public opinion with their contributions in the press. This paper reviews how this participation in the journalism was appreciated by the men; specifically it analyzes the reaction to the articles and texts written by María del Carmen Silva, María Magdalena Fernández de Córdoba, marquess of Astorga, and María Manuela López de Ulloa.

2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 117-140  
11.
15 p, 183.0 KB O ar do tempo : a moda "à francesa" / Abreu, Ilda Soares de (Universidade Nova de Lisboa)
Els aires francesos amb les seves noves idees i costums bufaven amb força per sobre de Portugal amenaçant les estructures de l'Antic Règim i per tant havien de ser extirpades. Des de l'Església, l'Estat i els discursos morals les modes franceses van ser vistes com a element de transgressió i van estar en el punt de mira. [...]
Los aires franceses con sus nuevas ideas y costumbres soplaban con fuerza por encima de Portugal amenazando las estructuras del Antiguo Régimen y por tanto debían ser extirpadas. Desde la Iglesia, el Estado y los discursos morales las modas francesas fueron vistas como elemento de trasgresión y estuvieron en el punto de mira. [...]
The time air was French and blew over Portugal new ideas, tastes and customs that threatened the structures of the Ancient Regime and therefore should be excised. One of the targets of attentions was the fashion in the French view, seen as transgressing the established order, and if female generating behaviors, that the state, the church and moralists believed to compromise the social and family balance grounded on the submission of women.

2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 141-155  
12.
23 p, 227.9 KB Víctimas y participantes. Las mujeres españolas en la Peninsular War desde la óptica británica / Yépez Piedra, Daniel
Els britànics que van estar pel territori espanyol durant la Guerra de la Independència van poder construir la seva imatge pròpia d'Espanya i dels seus habitants. La figura de la dona també va despertar l'interès d'aquests observadors i comentaristes britànics, que van transmetre les seves impressions oralment o per escrit. [...]
Aquellos británicos que estuvieron por el territorio español durante la Guerra de la Independencia pudieron construir su imagen propia de España y de sus habitantes. La figura de la mujer también despertó el interés de esos observadores y comentaristas británicos, que transmitieron sus impresiones oralmente o por escrito. [...]
Those British people who were through the Spanish territory during the Peninsular War were able to build their own image of Spain and of their inhabitants. The figure of women also aroused the interest of those British observers and commentators who gave their views orally or in writing. [...]

2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 156-178  
13.
20 p, 256.9 KB La Transición del feudalismo al capitalismo : ¿Una transición urbana o básicamente rural? / Río Aldaz, Ramón del (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article analitza les diferents visions historiogràfiques sobre la transició del feudalisme al capitalisme i els debats de la segona meitat del XX. El treball constata que en els primers plantejaments teòrics (Smith i Marx) i en les anàlisis, sense recerca d'arxiu, de les historiografies liberal i marxista el desenvolupament i creixement de l'economia urbana (comerç i manufactures) va ser clau en la transició. [...]
El artículo analiza las diferentes visiones historiográficas sobre la transición del feudalismo al capitalismo y los debates de la segunda mitad del XX. El trabajo constata que en los primeros planteamientos teóricos (Smith y Marx) y en los análisis, sin investigación de archivo, de las historiografías liberal y marxista el desarrollo y crecimiento de la economía urbana (comercio y manufacturas) fue clave en la transición. [...]
The article analyzes the different visions of the historiographies on the transition from the Feudalism to the Capitalism and the debates of the second half of the XXth. The work shows that in the first theoretical thesis (Smith and Marx) and in the historical analyses, without research of archives, of the Liberal and Marxist historiographies the development and growth of the urban economy (trade and manufactures) was the key in the transition. [...]

2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 179-198  
14.
15 p, 188.1 KB Comparative Efficacy of the Extermination Methods in Auschwitz and Operation Reinhard / Roca, Xavier (Universitat de Barcelona)
Un anàlisis de les estimacions sobre el número de víctimes en Auschwitz, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor i Treblinka refuta la suposada major eficàcia de mètodes d'extermini amb Zyklon-B.
Un análisis de las estimaciones sobre el número de víctimas en Auschwitz, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor y Treblinka refuta la spuesta mayor eficacia de métodos de exterminio con Zyklon-B.
An analysis of the estimates on the number of victims at Auschwitz, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor and Treblinka refutes the purportedly higher efficacy of extermination methods using Zyklon-B.

2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 199-213  
15.
18 p, 530.1 KB La Implantació del Iogurt a Catalunya (1907-1927) / Viader, Jordi (Universitat Ramon Llull)
El treball explica el procés d'implantació del iogurt a Catalunya, des de la seva introducció per Raimon Colomer el 1907 fins a la primera popularització que el nou producte va aconseguir mitjan els anys vint. [...]
El trabajo explica el proceso de implantación del yogur en Cataluña desde su introducción por Raimon Colomer en 1907 hasta la primera popularización que el nuevo producto consiguió a mediados de los años veinte. [...]
The article explains the implementation process of the yogurt in Catalonia since its introduction in 1907 by Raimon Colomer to first popularize the new product in the mid-twenties. It has followed the trail of the first companies producing yoghurt Lleteria Colomer, Granja Soldevila and Union de Granjas Catalanas through they inscripcions in the Spanish Office of Patents and Trademarks and its advertising in newspapers and magazines. [...]

2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 214-231  
16.
24 p, 269.0 KB La Historiografia Irlandesa a través de James Connolly : visions dominants / Llacuna, Adrià
La particular dinàmica política irlandesa als primers decennis del segle vint ha estat un dels fenòmens més convulsos de l'Europa Occidental en el període d'entreguerres. A més, durant els anys posteriors a la creació de la República del Eire s'ha anat desenvolupant un panorama historiogràfic, tant vívid com poc conegut en els nostres cercles més propers, que queda exemplificat en un dels personatges més controvertits del socialisme internacional del període intersecular: James Connolly. [...]
La particular dinámica política irlandesa en los primeros decenios del siglo veinte fue uno de los fenómenos más convulsos de la Europa Occidental en el período de entreguerras. Así mismo, durante los años posteriores a la creación de la República del Eire se ha ido desarrollando un panorama historiográfico, tan vívido como poco conocido en nuestros círculos más próximos, que queda ejemplificado en uno de los personajes más controvertidos del socialismo internacional del período intersecular: James Connolly. [...]
The particular dynamics of Irish politics during the first decades of the twentieth century has been one of the most upheaval episodes of the interwar period in Western Europe. Furthermore, during the years after the creation of the Republic of Eire, a particular historiography has been developed -as vivid as unknown in our context- which is exemplified with one of the most controversial characters of the international socialist movement at the end of the ninetieth century: James Connolly. [...]

2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 232-255  
17.
15 p, 196.4 KB Visions al voltant dels fets de la Setmana Tràgica a la Catalunya de 1909 / Paula, Francisco de
Article que analitza breument diferents antecedents dels segle XIX i començament del segle XX que puguin explicar les arrels de la Setmana Tràgica, així com les diferents aportacions historiogràfiques clàssiques i més actuals al voltant d'aquest fet que l'any 1909 va celebrar el seu centenari. [...]
Artículo que analiza brevemente diferentes antecedentes del siglo XIX y comienzos del siglo XX que puedan explicar las raíces de la Semana Trágica, así como las diferentes aportaciones historiográficas clásicas y más actuales en torno a este hecho que en 1909 celebró su centenario. [...]
The article analyses briefly the different previous situations of the XIX and begining of the XX centuries that could explain the origins of the Tragic Week. It deals with the different classical and contemporany historiografical contributions around those events which have celebrated their centenary. [...]

2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 256-270  
18.
3 p, 182.2 KB Ressenyes / Martin i Berbois, Josep Lluís
Index de les obres ressenyades: Antoni MOLINER PRADA, La Semana Trágica de Cataluña.
2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 271-273  
19.
3 p, 142.4 KB Ressenyes / Marco Greco, Antonio
Index de les obres ressenyades: GAZIEL, En las trincheras. El reportero que mejor narró la primera Guerra Mundial.
2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 274-276  
20.
4 p, 141.4 KB Ressenyes / Pascual i Vall, Anna
Index de les obres ressenyades: Montserrat JIMÉNEZ SUREDA, Narcisa.
2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 278-281  
21.
5 p, 149.4 KB Ressenyes / Marco Greco, Antonio
Index de les obres ressenyades: Enzo TRAVERSO, A Sangre y Fuego : de la Guerra Civil europea, 1914-1945.
2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 282-286  
22.
8 p, 570.5 KB Publicacions
2010
HMiC, Núm. 8 (2010) , p. 287-294  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.