Contribuciones a jornadas y congresos

Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 36 registros  anterior11 - 20siguientefinal  ir al registro: La búsqueda tardó 0.01 segundos. 
11.
12 p, 269.0 KB Una experiència de foment d'aprenentatge autònom / Mora Malo, Enrico (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
En aquesta comunicació presentem les característiques i principals resultats obtinguts de la introducció de processos de treball autònom i d'avaluació continua en l'assignatura Estructura Social per a alumnat de la carrera d'Antropologia Social i Cultural. [...]
In this communication we show the characteristic and main results obtained from the introduction of autonomous work processes and continuous evaluation in the subject of Social Structure for students of the Social and Cultural Anthropology Degree. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  
12.
8 p, 30.7 KB Identificació de competències de pensament científic / Izquierdo i Aymerich, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Ferrer, Pau (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química)
In this paper we present the work carried out by a group of teachers from the Sciences faculty, Engineering and Educational Sciences Faculty and that has been financed by AQU-Cat. The aim of this teamwork is too elaborate a guide for the competencies assessment. [...]
En aquesta comunicació presentem un treball que estem duent a terme un grup de professors de la facultat de Ciències, d'Enginyeria i de la Facultat de Ciències de l'Educació, que ha estat finançat per AQU-Cat. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  
13.
9 p, 270.2 KB Les Segones Convocatòries en Enginyeria Informàtica / Valderrama Vallés, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Rullán Ayza, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics)
En "l'Acord sobre el nombre de convocatòries al qual tenen dret els estudiants en un curs acadèmic", de 27-2-07 de la Subcomissió de Grau de la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB es llegeix: "L'experiència acumulada amb l'aplicaci'o dels proves pilot d'adaptació de les titulacions a l'EEES ha posat de manifest que, en alguns casos, es donen disfuncions degudes al fet que la normativa acad`emica de la Universitat no deixa marge suficient per a emprar noves metodologies amb la flexibilitat que l''us dels ECTS requereixen. [...]
The "Agreement about the number of calls the students have a right to in an academic course", of 27-2-07 reached by the UAB Degree Subcommision of the Commission of Academic Affairs states: "The experience accumulated with the development of the pilot–test plans for the studies' adaptation to the EHEA has brought to light that, sometimes, dysfunctions caused by the University academic regulations, not as flexible as the concept of ECTS would require, appear. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
14.
10 p, 3.1 MB Adaptació d'assignatures clàssiques d'enginyeria química a l'EEES / Sánchez, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Enginyeria Química) ; Ponsá, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Enginyeria Química)
Davant la imminent implantació de l'EEES a totes les titulacions, es presenten els resultats de l'adaptació a l'EEES en assignatures clàssiques de l'Enginyeria Química, que s'imparteixen als estudis d'Enginyeria Química i Enginyeria Tècnica Industrial, i que tradicionalment han utilitzat metodologies docents basades en la classe magistral. [...]
With the imminent implantation of the EEES to all university degrees, the results of the adaptation to the EEES are shown for classical subjects of Chemical Engineering, which are imparted in the studies of Chemical Engineering and Industrial Technical Engineering. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
15.
8 p, 882.0 KB Participació i equivalència del rendiment dels alumnes en les activitats de docència no presencial tutoritzada (ADNPT) i en els exàmens parcials / Nebot Cegarra, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina. Departament de Ciències Morfològiques) ; Fàbregas Batlle, Pere Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina. Departament de Ciències Morfològiques) ; Ponsa Arjona, Immaculada (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Es presenten els resultats de participació i de rendiment assolits pels estudiants de l'assignatura optativa "Biologia del desenvolupament i Teratogènia" de la Diplomatura de Logopèdia. Es comparen les dades relatives a quatre activitats de docència no presencial tutoritzada (ADNPT) i de les parts equivalents dels dos exàmens parcials. [...]
2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
16.
15 p, 55.5 KB Disseny del portfoli en una assignatura troncal de primer cicle per a incrementar la motivació acadèmica i convergir amb l'espai europeu d'educació superior / Gomà Freixanet, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut) ; Abiol Matamoros, Silvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut) ; Grande Pérez, Maria Inmaculada (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut) ; Muro Rodríguez, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut) ; Puntí, Joaquím (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut) ; Wismeijer, Andreas A.J. (Universiteit van Tiburs. Faculteit Sociale Wetenschappen. Psychologie en Gezondheid)
Aquesta experiència s'emmarca en una assignatura troncal de 1r. cicle de la Llicenciatura de Psicologia, Psicologia de la Personalitat. El projecte, guiat per les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), consta del disseny i aplicació del portfoli de l'estudiant en el procés d'ensenyament-aprenentatge. [...]
2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
17.
8 p, 499.9 KB Resultats de l'avaluació continuada : augment del rendiment i de la satisfacció dels estudiants / Añaños, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Estaún i Ferrer, Santiago (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Puig Giralt, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
L'adaptació de les assignatures a l'Espai Europeu d'Educació Superior requereix, entre d'altres, de la realització d'una avaluació continuada durant la qual l'estudiant va coneixent els resultats del seu aprenentatge. [...]
To adapt all the subjects to EHEA (European Higher Education Area) we need, among others, to make a continued evaluation which would allow the students to have continuous knowledge of the results of their learning. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007
2 documentos
18.
6 p, 293.5 KB Introducció a l'estadística amb recursos tecnològics (tic) apropiats a cursos amb multiplicitat de grups : corrector de pràctiques / Castillo, Joan del (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Llorens i Massana, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Safont i Edo, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Serra i Mochales, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Durant els darrers 4 anys, els professors del departament de matemàtiques de l'assignatura d'estadística a 1er de biologia hem dissenyat un model docent implementant recursos tecnològics a un curs introductori a l'estadística. [...]
During last 4 years, professors from mathematics department teaching an introduction to statistics in biology have been developing a teaching model, using technological resources, for a first course in statistics. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
19.
10 p, 48.4 KB El portafoli electrònic del servei de llengües de la uab / Serra i Casals, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües) ; Prats Carreras, Sònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües)
El portfolio europeu de llengües és un projecte del Consell d'Europa que vol ajudar l'aprenent a reflexionar i autoavaluar-se sobre l'aprenentatge de llengües al llarg de la vida, a facilitar el registre de l'aprenentatge fet, a valorar-lo i fer-lo transparent, a apreciar la diversitat lingüística i a contribuir als valors de la ciutadania democràtica. [...]
The European language Portfolio is a project developed by the Language Policy Division of the Council of Europe that aims at helping learners to reflect on and selfevaluate their own language-learning throughout their lives, to facilitate a record of all learning that has been undertaken, to assess this and make it transparent, to appreciate linguistic diversity and to contribute to the values of democratic citizenship. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
20.
7 p, 56.6 KB Avaluació continuada amb moodle : experiència en l'assignatura de fonaments d'electromagnetisme d'enginyeria tècnica industrial / Bartolomé, Elena (Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Departament de Formació Bàsica i Mecànica) ; Bernadàs, Salvador (Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Departament d'Electrònica) ; Fernández, Joan Carles (Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Formació Bàsica i Àrea de Sistemes Informàtics) ; Latorre, Cesar (Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Formació Bàsica i Àrea de Sistemes Informàtics) ; Navau Ros, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Ruíz, Jose María (Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Departament de Mecànica)
MOODLE és un sistema de gestió de cursos basat en codi lliure dissenyat per recolzar l'aprenentatge mitjançant la utilització de suport virtual. En aquesta contribució presentem l'experiència a l'EUSS [a] en l'aplicació d'aquesta eina pels "Fonaments d'Electromagnetisme" (FoELEC), una assignatura troncal de 1er curs d'Enginyeria Tècnica Industrial, amb més de 270 alumnes matriculats. [...]
MOODLE is an open-source based course manager system, designed to assist the learning process through the use of virtual support. In this contribution we present our experience at the EUSS [a] in the application of this tool to the teaching of the "Electromagnetism basics", a common, first year subject of the Technical Industrial Engineering degree with more than 270 students. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  

Contribuciones a jornadas y congresos : Encontrados 36 registros   anterior11 - 20siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.