Bellaterra journal of teaching and learning language and literature

Bellaterra journal of teaching and learning language and literature 7 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
3 p, 25.4 KB Editor's Note / Dooly, Melinda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials)
2011 - 10.5565/rev/jtl3.382
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 4, Núm. 2 (maig/juny 2011) , p. i-ii  
2.
16 p, 171.5 KB Avaluació i aprenentatge en espais innovadors AICLE / Eixarch Domènech, Elisabeth (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'estudi de cas que es presenta en aquest article parteix de la necessitat d'avaluar rigorosament els programes d'innovació d'Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera (AICLE) que es porten a terme en alguns centres educatius de secundària de Catalunya. [...]
2011 - 10.5565/rev/jtl3.371
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 4, Núm. 2 (maig/juny 2011) , p. 1-16  
3.
20 p, 166.5 KB From "This is impossible" to "I will make the standard higher": A close look at interaction in the CLIL classroom / Fuentes, Miquel Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Hernández, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona)
This paper aims to explore the complexities of students' interaction in a collaborative learning task set within a CLIL unit in the EFL classroom. By way of illustration, a sample from a 4th year classroom grade in a secondary school of Catalonia has been collected. [...]
2011 - 10.5565/rev/jtl3.374
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 4, Núm. 2 (maig / juny 2011) , p. 17-36  
4.
15 p, 637.6 KB El camí de la tasca a l'activitat en un context AICLE / Tapias Nadales, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona)
Estudi dut a terme dins de l'equip col·laboratiu CLIL-SI, sobre el treball en petit grup en una aula AICLE de ciències en anglès. Parteix d'una perspectiva sociocultural de l'aprenentatge, parant especial atenció a la distinció entre tasca (material proposat pel docent) i activitat (allò que els alumnes fan per a realitzar la tasca de manera comunicativa) que proposa la Teoria de l'Activitat. [...]
2011 - 10.5565/rev/jtl3.376
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 4, Núm. 2 (maig/juny 2011) , p. 37-51  
5.
19 p, 250.0 KB Crònica d'un projecte d'educació plurilingüe : un estudi de cas / Pallarés Monge, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona)
Els programes d'aprenentatge integrat de continguts i llengua (AICLE) estan guanyant terreny i nombrosos estudis els propugnen com els entorns més adequats per a l'aprenentatge de segones llengües a través de les àrees curriculars no etiquetades com a "de llengua". [...]
2011 - 10.5565/rev/jtl3.377
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 4, Núm. 2 (maig/juny 2011) , p. 52-70  
6.
25 p, 161.2 KB ¿Realizan los alumnos las tareas de intercambio oral de información en el aula AICLE? / Horrillo Godino, Zoraida (Universitat Autònoma de Barcelona)
Numerosos estudios prueban que la participación de los estudiantes de segundas lenguas en tareas orales en pequeños grupos promueve aprendizajes (lingüísticos). Sin embargo, los profesores se muestran reacios a implementar dichas tareas porque creen que los alumnos las abandonarán en cuanto les cedan el control de su ejecución. [...]
2011 - 10.5565/rev/jtl3.378
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 4, Núm. 2 (maig/juny 2011) , p. 71-95  
7.
11 p, 53.2 KB Recensió / Simon Auerbach, Jill (Universitat Autònoma de Barcelona)
Cristina ESCOBAR URMENETA; Luci NUSSBAUM, Aprendre en una altra llengua / Learning through another language / Aprender en otra lengua.
2011 - 10.5565/rev/jtl3.379
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 4, Núm. 2 (maig/juny 2011) , p. 96-106  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.