Bellaterra journal of teaching and learning language and literature

Bellaterra journal of teaching and learning language and literature 6 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
3 p, 44.0 KB Editor's Note / Dooly, Melinda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
2011 - 10.5565/rev/jtl3.425
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 4, Núm. 3 (2011) , p. i-iii  
2.
23 p, 215.9 KB Education and linguistic boundaries in Québec : student representations and pedagogical reflections from a critical perspective / Pilote, Annie (Université Laval) ; Magnan, Marie-Odile (Université Laval) ; Groff, Cynthia (Université Laval)
Relations between francophones and anglophones in Québec City reflect historical struggles and changing power relations between the groups. Using a constructivist and interactionist approach to identity and ethnicity, we examine the role of English language schools in intergroup relations. [...]
Les relations entre les francophones and les anglophones dans la ville de Québec sont le reflet de tensions historiques et de changements dans les rapports de pouvoirs entre les groupes. À partir d'une approche constructiviste et interactionniste de l'identité et de l'ethnicité, nous examinons le rôle de l'école de langue anglaise dans les rapports intergroupes. [...]
Las relaciones entre francófonos y anglófonos de Québec reflejan las luchas históricas y las relaciones de poder entre los grupos. Utilizando el uso de un enfoque constructivista e interaccionista para entender la identidad y el origen étnico, se analiza el papel de las escuelas de idiomas de Inglés en las relaciones intergrupales. [...]

2011 - 10.5565/rev/jtl3.419
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 4, Núm. 3 (2011) , p. 2-23  
3.
14 p, 79.2 KB La escritura reflexiva para acceder a y potenciar la experiencia de lectura de un poema / Cavalli Munizaga, Daniela (Universitat de Barcelona)
En este artículo se da cuenta de los resultados de una investigación desarrollada como trabajo final de máster que ha servido de base para un proyecto de tesis doctoral. La investigación, de carácter cualitativo, indagaba sobre las posibilidades que la escritura reflexiva e intermediaria ofrecía para acceder a y estimular la experiencia de lectura de un poema con alumnos de secundaria. [...]
En aquest article s'exposen els resultats d'una recerca desenvolupada com a treball final de màster que ha servit de base per a un projecte de tesi doctoral. La recerca, de caràcter qualitatiu, indagava sobre les possibilitats que l'escriptura reflexiva i intermediària ofereix per accedir a i estimular l'experiencia de lectura d'un poema amb alumnes de secundària. [...]
This paper shows the results of a study that was conducted as a final research project for a master degree program, and then became the beginning of a doctoral thesis. The study looked into the potential that reflective and intermediary writing had for accessing and stimulating the reading experience of a poem by high school students. [...]

2011 - 10.5565/rev/jtl3.420
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 4, Núm. 3 (2011) , p. 24-37  
4.
15 p, 268.5 KB First-year students' conflicts during their construction of an academic identity in English as a foreign language : implementing cultural-historical activity theory / Oliva-Girbau, Angels (Universitat Pompeu Fabra)
This paper constructs a theoretical framework that views academic writing from a context-based perspective. The shift from text to context results from implementating the concept of activity system into the academic community, envisioning academia as the sum of the interactions among its components (users, tools, goals and results), which was applied into an instrumental English course for first-year students through reflective activities that promoted awareness and discussion of the components of the academic community during students' inititiation. [...]
Aquest article construeix un marc teòric que presenta l'escriptura acadèmica des d'una perspectiva contextual. El pas de text a context prové de la implementació del concepte de sistema d'activitat a la comunitat acadèmica, tot reinterpretant-la com el conjunt d'interaccions entre els seus components (usuaris, eines, metes i resultats), aplicat a un curs instrumental d'anglès per alumnes de primer a través d'activitats reflexives per promoure la presa de consciència i el debat sobre els components de la comunitat acadèmica durant la iniciació dels estudiants. [...]
Este artículo presenta un marco teórico que conceptualiza la escritura académica desde una perspectiva contextual. El paso de texto a contexto es el resultado de la implementación del concepto de sistema de actividad a la comunidad académica, reinterpretándola como la suma de las interacciones entre sus componentes (usuarios, herramientas, metas y resultados), aplicada a un curso instrumental de inglés para alumnos de primer año a través de actividades reflexivas que promueven la conciencia y discusión de los componentes de la comunidad académica durante la inciación de los alumnos. [...]

2011 - 10.5565/rev/jtl3.421
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 4, Núm. 3 (2011) , p. 38-52  
5.
18 p, 292.2 KB Virtual collaboration, 'perezhivanie' and teacher learning : a socio-cultural-historical perspective / Antoniadou, Victoria (Universitat Autonoma de Barcelona)
This article discusses specific examples of virtually mediated interactions involving two transatlantic groups of student-teachers who engaged in a task-based telecollaborative project for the purposes of a teacher education course. [...]
Este artículo analiza ejemplos concretos de interacciones en un entorno virtual, en las cuales participan dos grupos de alumnos de la titulación de Maestro de Lengua Extranjera/Segunda Lengua geográficamente dispersos. [...]
Aquest article analitza exemples concrets d'interaccions en un entorn virtual, en les quals participen dos grups d'alumnes de la titulació de Mestre de Llengua Estrangera/Segona Llengua geogràficament dispersos. [...]

2011 - 10.5565/rev/jtl3.424
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 4, Núm. 3 (2011) , p. 53-70  
6.
3 p, 38.0 KB Cruce de miradas: Nuevas aproximaciones al libro-álbum, editado por T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, y M.C. Silva Díaz, (2010). Barcelona: Banco del Libro-GRETEL. (235pp.). ISBN: 978-980-6417-36-6/ 978-84-608-1028-5 / Munita, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Literatura Infantil i Juvenil i Educació Literària (GRETEL))
Obra ressenyada: T. COLOMER, B. KÜMMERLING-MEIBAUER, y M. C. SILVA DÍAZ, Nuevas aproximaciones al libro-álbum. Barcelona: Banco del Libro-GRETEL, 2010.
"Cruce de miradas : nuevas aproximaciones al libro-álbum" revisa el estado actual de la investigación internacional sobre álbumes ilustrados, con un total de dieciséis artículos escritos por académicos e investigadores de reconocida trayectoria en este campo. [...]
"Cruce de miradas : nuevas aproximaciones al libro-álbum" revisa l'estat actual de la recerca internacional sobre àlbums il?lustrats, amb un total de setze articles escrits per acadèmics i investigadors de reconeguda trajectòria en aquest camp. [...]
"Cruce de miradas : nuevas aproximaciones al libro-álbum" en revue l'état actuel de la recherche internationale sur les livres d'images, avec un total de seize articles écrits par des professeurs et des chercheurs de renom dans ce domaine. [...]

2011 - 10.5565/rev/jtl3.422
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 4, Núm. 3 (2011) , p. 71-73  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.