Locus amoenus

Locus amoenus 22 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.02 segons. 
1.
5 p, 119.0 KB Índex
2006
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 1-3  
2.
3 p, 36.9 KB Les dificultats de l'hispanisme en l'art
La història de l'art a l'Estat espanyol des del segle XIX s'ha format i s'ha desenvolupat amb un gran marge d'autonomia respecte dels altres grans centres intel·lectuals europeus i americans. Aquesta autonomia es va veure augmentada per la guerra civil i la llarga postguerra. [...]
2006 - 10.5565/rev/locus.156
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 4-6  
3.
12 p, 1.2 MB El castillo de Loarre y su portada románica / Español, Francesca, 1956- (Universitat de Barcelona. Departament d'Història de l'Art)
Presentación y estudio de varios dibujos del castillo románico de Loarre (Huesca) realizados durante el siglo XVII. Pertenecieron al conde de Guimerá, don Gaspar Galcerán de Pinós y Castro (†1638), que los reunió con otros materiales arqueológicos en su Libro de Antiguedades, Estátuas, Monedas y Medallas (Madrid BN, ms. [...]
Presentation and study of several drawings of the castle of Loarre (Huesca) realized during the XVIIth century. They belonged to the Count of Guimerá, Gaspar Galcerán de Pinós y Castro (†1638), that assembled them with other archaeological materials in his book: Libro de Antiguedades, Estátuas, Monedas y Medallas (Madrid BN, ms. [...]

2006 - 10.5565/rev/locus.157
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 7-18  
4.
10 p, 135.4 KB Sobre l'origen de Raimon Lambard, obrer de la catedral d'Urgell / Duran-Porta, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia)
L'any 1175, el bisbe i el capítol de la Seu d'Urgell encomanaven a Raimon Lambard la conclusió de les obres arquitectòniques de la catedral. A més del cèlebre text contractual, que es conserva en una còpia del segle XIII, una sèrie de documents de l'Arxiu Capitular de la Seu permeten conèixer millor el personatge i desmenteixen taxativament la procedència italiana que suposadament revela el seu cognom. [...]
In 1175, the bishop and the chapter of La Seu d'Urgell entrusted to Raimon Lambard the completion of the architectonic works in the cathedral. Together with the renowned contract, known thanks to a copy from the 13th century, several documents from the Chapter Archive of La Seu allow us to deepen our knowledge of the personage, and to deny his generally admitted Italian origin. [...]

2006 - 10.5565/rev/locus.158
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 19-28  
5.
18 p, 593.0 KB La confraria de sant Marc de Barcelona (segles XIII a XV) / Fonoyet Catot, Lourdes
En aquest article, s'hi ofereix una nova interpretació d'una de les confraries d'ofici més importants de la Barcelona medieval. La recuperació d'informació, fins ara inèdita, ha permès traçar els eixos bàsics de l'entitat a nivell social, religiós i artístic. [...]
In this article we offer a new interpretation of one of the most important trade brotherhoods in medieval Barcelona. The information retrieved, until now previously unknown, has allowed us to outline the core of the entity, socially, religiously and artistically. [...]

2006 - 10.5565/rev/locus.159
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 29-46  
6.
20 p, 1.1 MB Sança Ximenis de Cabrera i la capella de santa Clara i santa Caterina de la catedral de Barcelona / Valero Molina, Joan (IES Giola (Llinars del Vallès))
L'antiga capella de santa Clara i santa Caterina de la catedral de Barcelona, una de les darreres erigides dins de l'església, va ser concedida el 1431 a Sança Ximenis de Cabrera, una dama pertanyent a un dels llinatges més distingits de l'aristocràcia catalana de l'època. [...]
The former chapel of sainte Clara and sainte Catherine of the cathedral of Barcelona, one of the last ones erected within the church, was granted in 1431 to Sança Ximenis de Cabrera, a membership from one of the more distinguished lineages of the catalan aristocracy of that time. [...]

2006 - 10.5565/rev/locus.160
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 47-66  
7.
14 p, 166.8 KB Jaume Ferrer, pintor de la seu de Lleida, i la confecció de draps imperials / Fité i Llevot, Francesc (Universitat de Lleida. Departament d'Història de l'Art i Història Social)
Aquest estudi, de caràcter fonamentalment documental, aporta noves dades per al coneixement de Jaume Ferrer, elegit l'any 1444 pintor de la catedral de Lleida pel capítol, alhora que s'hi aborda una de les activitats que caracteritzaran el seu taller: la confecció i l'ornamentació dels anomenats draps d'or o draps imperials, en el context de la Corona d'Aragó.
With new informations, this documentary study contributes to a better knowlege of Jaume Ferrer's personality, who was appointed painter of Lleida's cathedral in 1444. At the same time, we analyze one of the activites that characterize his workshop, the making of draps d'or or drap imperials, in the context of the Crown of Aragon.

2006 - 10.5565/rev/locus.161
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 67-80  
8.
23 p, 2.0 MB Revisant Pere Garcia de Benavarri : noves precisions a l'etapa saragossana / Velasco Gonzàlez, Alberto (Universitat de Lleida. Departament d'Història de l'Art i Història Social)
L'estudi que avui presentem aporta novetats a l'entorn de l'etapa primerenca del pintor Pere Garcia de Benavarri (doc. 1445-1485), bàsicament, la confirmació definitiva del seu aprenentatge a Saragossa al taller de Blasco de Grañén (doc. [...]
Our study brings forward new evidences about Pere Garcia de Benavarri's (doc. 1445-1485) first period of activity, basically, the definitive confirmation of his apprenticeship in Zaragoza in Blasco de Grañén's (doc. [...]

2006 - 10.5565/rev/locus.162
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 81-103  
9.
17 p, 1.1 MB El retaule eucarístic de Vilafermosa i la iconografia del Corpus Christi a la Corona d'Aragó / Favà Monllau, Cèsar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia)
La institució d'una nova solemnitat i la seva incorporació al calendari litúrgic acostuma a posar de relleu la necessitat de crear tota una infraestructura material al servei dels postulats ideològics que defensa. [...]
The establishment of a new solemnity and its incorporation in the liturgical calendar usually highlights the need to create a new material infraestructure to defend the ideological postulate. That's why when at the beginning of the 14th Century is settled up the new feast Corpus Christi in the Aragon Crown, arise the need to set up an iconographic list for the new altarpiece dedicated to sacramental Jesus Christ. [...]

2006 - 10.5565/rev/locus.163
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 105-121  
10.
10 p, 719.4 KB La façana gòtica de la catedral de Girona / Freixas, Pere (Museu d'Història de la Ciutat (Girona, Catalunya)) ; Nolla, Josep M. (Universitat de Girona. Institut del Patrimoni Cultural) ; Sagrera, Jordi (Universitat de Girona. Institut del Patrimoni Cultural) ; Sureda, Marc (Universitat de Girona. Institut del Patrimoni Cultural)
La catedral de Girona és universalment coneguda pel fet que posseeix la nau única més ampla del món en estil gòtic (prop de 23 metres d'amplada), i també perquè té una molt notable façana barroca que tanca l'edifici per ponent, damunt d'una solemne escalinata. [...]
The Cathedral of Girona is worldwide known due to its gothic single nave, the widest in the world in its style (about 23 m wide). Nowadays the building shows an impressive baroque façade, but obviously before the 18th century other structures acted as west end of the magnificent gothic church. [...]

2006 - 10.5565/rev/locus.164
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 123-132  
11.
13 p, 138.2 KB Alabanza del arte grotesco y del artista menestral en la Accademia della Val di Blenio, por Giovanni Paolo Lomazzo : aproximación teórica, antología y traducción de sus poemas / Manrique Ara, María Elena (Università Cattolica del Sacro Cuore (Milà, Itàlia))
La traducción de esta antología poética del teórico del manierismo italiano Giovanni Paolo Lomazzo quiere dar a conocer en España su faceta de poeta macarrónico que, bajo la apariencia de un rudo bracero bergamasco, compone versos en dialecto para expresar su inconformismo con el concepto tradicional del arte y la cultura de la elite milanesa. [...]
The translation into Spanish of this poetic anthology from manierism theorist Giovanni Paolo Lomazzo's literary works tries to reveal him a macarronic poet disguised as a rude labourer, who makes verses in dialect so as to express disagreement with the traditional concept of art and culture in Milan. [...]

2006 - 10.5565/rev/locus.165
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 133-145  
12.
17 p, 1.8 MB Els Grau i l'escultura del segle XVII a la Catalunya de Ponent / Yeguas i Gassó, Joan
Els present estudi aporta novetats documentals i historiogràfiques sobre l'escultura catalana de l'època barroca. L'exploració d'una àrea geogràfica poc atesa pels investigadors, l'Alta Segarra i Guissona, ens ha fet entendre la fortuna que va tenir l'art desenvolupat a Manresa durant tot el segle XVII. [...]
The present study contribuites to the research on Catalan Baroque sculpture with some new documental and historiographical information. The exploration of such an unknown geographical area as the Alta Segarra and Guissona, has made us understand the success of the art production developed in Manresa during the 17th century. [...]

2006 - 10.5565/rev/locus.166
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 147-163  
13.
7 p, 486.2 KB La iconografia de Santa Catalina Thomàs en la documentació de la seva beatificació (1626-1691) / Llompart Moragues, Gabriel
El peritatge de dos quadres representant Catalina Thomàs, elaborat per dos pintors mallorquins del segle XVII, permet reconstruir els inicis de la codificació iconogràfica de la futura santa.
The written report of two paintings depicting Catalina Thomàs, carried out by two Majorcan painters in the seventeenth-century, allows the author of this article to recreate the early stage of the future saint iconographic model.

2006 - 10.5565/rev/locus.167
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 165-171  
14.
31 p, 1.8 MB Noves aportacions al catàleg d'obra de Jacint Morató Soler : el retaule major de Sant Lluc de Girona / Avellí Casademont, Teresa (Universitat de Girona)
L'estudi que tenen a les mans revisa l'activitat professional d'un dels escultors més notables del segle xviii català, Jacint Morató Soler. Reconstrueix els seus anys d'aprenentatge, vinculats al taller de l'artífex manresà Josep Sunyer i Raurell i els seus primers treballs a Illa de Tet, a Sant Joan de les Abadesses i a Barcelona. [...]
This study revises the professional activity of one of the most notable sculptors of the eighteenth century, Jacint Morató Soler. It reconstructs the first years of apprenticeship linked with the workshop of the Manresa's sculptor Josep Sunyer i Raurell and his first works in Illa de Tet, in Sant Joan de les Abadesses and in Barcelona. [...]

2006 - 10.5565/rev/locus.168
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 173-203  
15.
28 p, 2.9 MB Cesare Carnevali i Giuseppe Lucini, dos escenògrafs italians al Teatre de la Santa Creu a l'entorn de l'any 1800 / Cabanas, Núria
Aquest article presenta Cesare Carnevali i Giuseppe Lucini, dos escenògrafs italians d'evident tradició emiliana, contractats per treballar a finals del segle XVIII al primer teatre d'òpera de Barcelona, llavors Teatre de la Santa Creu, actual Teatre Principal. [...]
This article is about Cesare Carnevali and Giuseppe Lucini, two italian stage designers, who can clearly be ascribed to the Emilian tradition, who were asked to work for the first opera house in Barcelona at that time, the ancient Theatre Santa Creu which is the Theatre Pincipal today, at the end of the 18 th century. [...]

2006 - 10.5565/rev/locus.169
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 205-232  
16.
32 p, 208.3 KB La colección pictórica del canónigo don Pablo Recio y Tello (Yunquera de Henares 1765 - Madrid 1815) / Bassegoda i Hugas, Bonaventura 1954- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia)
Se presenta la colección pictórica del canónigo y capellán real don Pablo Recio y Tello mediante la publicación del inventario completo de la misma, que comprende 464 pinturas. Asimismo, se traza un breve perfil biográfico de este personaje que intervino en diversas empresas artísticas, tales como el traslado a la Academia de las pinturas incautadas por los franceses y almacenadas en diversos depósitos o la elaboración de un proyecto de museo en el palacio de Buenavista. [...]
The author introduces the picture collection of the canon and royal chaplain, Pablo Recio y Tello, through the publication of the complete inventory of his collection, which includes 464 paintings. A brief biography of this collector is also outlined: he took part in different artistic enterprises, such as the transfer to the Academy of the pictures confiscated by the Frenchmen and stored in various warehouses, or the planning of a museum in the Buenavista Palace. [...]

2006 - 10.5565/rev/locus.170
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 233-264  
17.
14 p, 1.2 MB La revolució litogràfica : de l'home gravador a l'home gràfic / Vélez, Pilar (Museu Frederic Marès (Barcelona, Catalunya))
Aquestes ratlles són producte d'una reflexió sobre el valor de la litografia, procediment de reproducció gràfica la invenció del qual, a finals del segle XVIII, havia de capgirar el món de la comunicació impresa. [...]
These lines are the product of a reflection on the value of lithography, a graphic reproduction procedure whose invention in the late 18th century would revolutionise the world of printed communications. [...]

2006 - 10.5565/rev/locus.171
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 265-278  
18.
27 p, 781.7 KB Del arte ornamental : la formación escolar del artista industrial barcelonés en época isabelina / Maestre Abad, Vicente
Estudio sobre la modernización de los planes pedagógicos de las enseñanzas de arte ornamental en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona (Llotja) durante la época romántica. Se da a conocer parte de un manuscrito inédito que José Arrau y Barba, profesor de esta escuela, presentó en 1850 en la Sociedad Barcelonesa de Amigos del País, donde el autor reclama un nuevo sistema de educación escolar para que se unificaran los estudios de carácter artísticos, la clase de «dibujo de ornato», con los de contenido más técnico, la clase de «dibujo lineal», paso importante, según él, para que los artistas industriales se integraran definitivamente en el proceso maquinista de la producción de objetos artísticos de uso y adorno.
Study about modernization of the pedagogical programs of ornamental art at the Fine Art School of Barcelona (Llotja) during the romantic period. José Arrau y Barba, professor of this school presented in 1850 a scholar teaching system whereby he unified the studies of artistical aspects, the «ornamental design» class together with those of a more technical content, the «lineal design», an important improvement which enabled the industrial artists to get integrated in the machinist process of production of artistical objects for use and decoration.

2006 - 10.5565/rev/locus.172
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 279-305  
19.
29 p, 2.0 MB Anaïs Tiffon, Antonio Fernández y la compañía fotográfica «Napoleon» / García Felguera, María de los Santos (Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Historia del Arte)
Anaïs Napoleon, que hasta ahora era poco más que un nombre en una etiqueta fotográfica, es la francesa Anne Tiffon Cassan, fundadora, junto a su marido «Mr. Fernando» -Antonio Fernández Soriano, como queda demostrado-, de una de las sagas familiares de fotógrafos más importantes de Barcelona durante la segunda mitad del siglo xix y principios del xx, la firma «A. [...]
Anaïs Napoleon, until now little more than a name in a photographic label, is the French born Anne Tiffon Cassan. She founded with her husband -Antonio Fernández Soriano, called «Mr. Fernando», as we prove- one of the most important portrait studies of photography in Barcelona during the second half of xixth. [...]

2006 - 10.5565/rev/locus.173
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 307-335  
20.
12 p, 1.1 MB El dibuixant Francesc Sardà i Ladico (Barcelona, 1877-1912) / Escala i Romeu, Glòria
A l'ombra de les primeres figures que va produir el modernisme artístic català, en van existir d'altres que, tot i no ser tan destacades, van participar també de les inquietuts d'aquell moment esplendorós de la història de l'art al nostre país. [...]
Under the best known artists produced by the Catalan Modernism movement, there were some others not so well know who played an important role in one of the most important decades of the art history of the Catalan country. [...]

2006 - 10.5565/rev/locus.174
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 337-348  
21.
21 p, 217.5 KB Naturaleza y paisaje en la estética de Shaftesbury / Llorens Moreno, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia)
En este artículo llevo a cabo un estudio de la filosofía de la naturaleza de Shaftesbury (1671- 1713), con el objetivo de analizar las ideas que se hallan en la base de su concepción estética del mundo natural. [...]
In this article I study Shaftesbury's philosophy of nature with the aim to analyze the ideas that are at the basis of his aesthetic conception of the natural world. In the first part of the article I examine the meaning and function of his theistic vison of the universe in relation to the british religious and cultural context of early eightenth-century. [...]

2006 - 10.5565/rev/locus.175
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 349-369  
22.
1 p, 34.3 KB Guia virtual del col·leccionisme i del mecenatge artístics a Europa (segles XIV-XIX) / Soler i Fabregat, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Repertori d'unes vuit-centes adreces d'Internet (majoritàriament gratuïtes), per països, regions i èpoques, amb breus comentaris. Inclou Itàlia (unes quatre-centes adreces), Espanya, França, Bèlgica, els Països Baixos, el Regne Unit, Alemanya, Àustria, Bohèmia-Moràvia, Hongria, Dinamarca, Suècia, Polònia i Rússia. [...]
Repertorio de unas ochocientas direcciones de Internet (la mayoría gratuitas), por países, regiones y épocas, con breves comentarios. Incluye Italia (unas cuatrocientas direcciones), España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Austria, Bohemia-Moravia, Hungría, Dinamarca, Suecia, Polonia y Rusia. [...]

2006 - 10.5565/rev/locus.176
Locus amoenus, N. 8 (2005-2006) p. 371-371  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.