Course materials

Course materials 89 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
11.
6 p, 109.2 KB Direcció de seguretat [104024] / Torrero Fernández, César ; Velázquez Moreno, Pedro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
L'objectiu general de l'assignatura és obtenir els coneixements mínims que necessita un directiu de seguretat pública en l'àmbit local, concretat en els següents objectius específics: - Contextualitzar la gestió de seguretat pública local. [...]
El objetivo general de la asignatura es obtener los conocimientos mínimos que precisa un directivo de seguridad pública en el ámbito local, concretado en los siguientes objetivos específicos: - Contextualizar la gestión de seguridad pública local. [...]

2020-21
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
12.
8 p, 113.3 KB Treball de Final de Grau [104020] / Torrero Fernández, César ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Els objectius formatius generals de l'assignatura es concretaran en els següents: - Desenvolupar un TFG seguint un procés de planificació del treball de manera clara, correcta, cohesionada, coherent i fluida, amb un estil apropiat i amb una estructura lògica i formal. [...]
Los objetivos formativos generales de la asignatura se concretarán en los siguientes: - Desarrollar un TFG siguiendo un proceso de planificación del trabajo de manera clara, correcta, cohesionada, coherente y fluida, con un estilo apropiado y con una estructura lógica y formal. [...]

2020-21
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
13.
5 p, 104.2 KB Seguretat informàtica i documental [104019] / San José Amat, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
- Conèixer i saber utilitzar les principals normes jurídiques que afecten a la seguretat informàtica i documental. - Analitzar i resoldre supòsits concrets. - Adquirir la capacitat d'accedir als materials jurídics de rellevància. [...]
- Conocer y saber utilizar las principales normas jurídicas que afectan a la seguridad informática y documental. - Analizar y resolver supuestos concretos. - Adquirir la capacidad de acceder a los materiales jurídicos de relevancia. [...]

2020-21
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
14.
4 p, 104.0 KB Gestió de projectes i equips humans [104015] / Vecino Cubero, Miguel Vecino ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
• Adquirir un nivell suficient de comprensió de les fases, mètodes i avaluació de projectes i de la seva aplicació pràctica. • Tenir la capacitat de, a partir d'un conjunt suficient de dades, definir el projecte, les principals fites i les possibles contingències. [...]
Adquirir un nivel suficiente de comprensión de las fases, métodos y evaluación de proyectos y de su aplicación práctica. Tener la capacidad de, a partir de un conjunto suficiente de datos, definir el proyecto, los principales hitos y las posibles contingencias. [...]

2020-21
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
15.
4 p, 103.1 KB Tècniques d'investigació social [104014] / Rodríguez Serrano, Joan ; Lozano Morcillo, Jose Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
OBJECTIUS FORMATIUS L'objectiu de l'assignatura és dotar l'alumne dels coneixements bàsics sobre la figura competències Específiques.
Objetivos Formativos El objetivo de la asignatura es dotar al alumno de los conocimientos básicos sobre la figura del Detective Privado y el funcionamiento de la Policía Judicial. (regulación, competencias, organización administrativa, ámbitos de actuación y desempeño de sus funciones).

2020-21
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
16.
5 p, 103.7 KB Models integrats de gestió: seguretat [104012] / Torrero Fernández, César ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
El Grau en Prevenció i Seguretat Integral és un títol oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ofereix als l'estudiant una formació multidisciplinària en la gestió coordinada de riscos, en els àmbits de la seguretat pública i privada, el medi ambient, la qualitat i la responsabilitat social corporativa. [...]
El Grado en Prevención y Seguridad Integral es un título oficial de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ofrece al estudiante una formación multidisciplinar en la gestión coordinada de riesgos, en los ámbitos de la seguridad pública y privada, el medio ambiente, la calidad y la responsabilidad social corporativa. [...]

2020-21
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
17.
6 p, 109.9 KB Models integrats de gestió: medi ambient [104011] / Lopez Torralba, Maria del Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
El medi ambient i els recursos naturals són un bé comú de tota la humanitat, tant actual com futura. Per aquest motiu, tant la societat en general com les empreses en particular ens hem de responsabilitzar de l'impacte que causem sobre el medi ambient. [...]
El medio ambiente y los recursos naturales son un bien común de toda la humanidad, tanto actual como futura. Por este motivo, tanto la sociedad en general como las empresas en particulardebemos responsabilizar del impacto que causamos sobre el medio ambiente. [...]

2020-21
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
18.
5 p, 106.7 KB Models sectorials de risc [104008] / Noguera Guilera, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
• Adquirir, manejar i aprofundir concepte de risc de l'especialitat de la seguretat, risc ergonòmic, risc psicosocial i risc higiènic i dels seus respectius models de caràcter sectorial des d'una perspectiva tècnica i jurídica-pericial. [...]
Adquirir, manejar y profundizar concepto de riesgo de la especialidad de la seguridad, riesgo ergonómico, riesgo psicosocial y riesgo higiénico y de sus respectivos modelos de carácter sectorial desde una perspectiva técnica y jurídica-pericial. [...]

2020-21
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
19.
4 p, 100.4 KB Gestió pública de la seguretat [104007] / Iglesias Lucía, Mérida ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
L'assignatura "Gestió Pública de la Seguretat" és una assignatura de 6 crèdits de caràcter obligatori que s'imparteix al segon curs del Grau en Prevenció i Seguretat Integral. Aquesta assignatura forma part de la matèria Regulació Preventiva, i com a tal estudia la regulació de la seguretat, concretament des de la gestió pública de la seguretat. [...]
La asignatura "Gestión Pública de la Seguridad" es una asignatura de 6 créditos de carácter obligatorio que se imparte en el segundo curso del Grado en Prevención y Seguridad Integral. Esta asignatura forma parte de la materia Regulación Preventiva, y como tal estudia la regulación de la seguridad, concretamente desde la gestión pública de la seguridad. [...]

2020-21
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
20.
4 p, 104.9 KB Comunicació a les Organitzacions [104005] / Llobet Llorens, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Les organitzacions vinculades a la seguretat i les emergències tenen unes necessitats comunicatives pròpies i característiques diferenciades de les de qualsevol altre organisme. Aquestes organitzacions, ja siguin públiques o privades necessiten projectar la seva imatge, ja sigui per obligacions derivades de la legislació (cas, per exemple, de l'àmbit de Protecció Civil), o bé per a gaudir d'una bona reputació i consolidar la seva marca com a referent. [...]
Las organizaciones vinculadas a la seguridad y las emergencias tienen unas necesidades comunicativas propias y características diferenciadas de las de cualquier otro organismo. Estas organizaciones, ya sean públicas o privadas necesitan proyectar su imagen, ya sea por obligaciones derivadas de la legislación (caso, por ejemplo, del ámbito de Protección Civil), o bien para disfrutar de una buena reputación y consolidar su marca como referente. [...]

2020-21
Grau en Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial) [1279]
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents

Course materials : 89 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.