Course materials

Course materials 392 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.03 seconds. 
11.
6 p, 110.6 KB Introducció a la sociologia [101275] / Fernández González, Miquel ; Rovira Martínez, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu de l'assignatura és oferir una primera introducció als conceptes bàsics de la disciplina i a la perspectiva sociològica. No es pretén abordar totes les implicacions que té aquesta disciplina, sinó oferir les bases de la perspectiva sociològica per tal de poder analitzar els aspectes bàsics de l'estructura social i les desigualtats. [...]
El objetivo de la asignatura es ofrecer una primera introducción a los conceptos básicos de la disciplina y la perspectiva sociológica. No se pretende abordar todas las implicaciones que tiene esta disciplina, sino ofrecer las bases la perspectiva sociológica para poder analizar los aspectos básicos de la estructura social y las desigualdades. [...]

2019-20
Graduat o Graduada en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents
12.
5 p, 127.8 KB Coneixement local i gestió de recursos naturals [101273] / Álvarez Litben, Silvia Graciela ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Assignatura de quart curs, forma part de l'àmbit especialitzat en Cultura i Medi Ambient que permetrà a l'alumne adquirir competències en aquest camp professional. El punt de partida és la crítica etnogràfica i ontològica a la dicotomia natura i cultura. [...]
Asignatura de cuarto curso, forma parte del ámbito especializado en Cultura y Medio Ambiente que permitirá al alumno adquirir competencias en este campo profesional. El punto de partida es la critica etnográfica y ontológica a la dicotomía naturaleza y cultura. [...]

2019-20
Graduat o Graduada en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents
13.
3 p, 100.6 KB Antropologia política [101266] / Álvarez Litben, Silvia Graciela ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu de l'assignatura consisteix a comprendre els conceptes bàsics de l'antropologia política vinculats a l'àmbit de les relacions socials i la construcció del poder en tots els àmbits de la societat. [...]
El objetivo de la asignatura consiste en comprender los conceptos básicos de la antropología política vinculados al ámbito de las relaciones sociales y la construcción del poder en todos los ámbitos de la sociedad. [...]

2019-20
Graduat o Graduada en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents
14.
5 p, 107.7 KB Pràctiques de camp en antropologia social i cultural II [101262] / Álvarez Litben, Silvia Graciela ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Pràctiques de Camp en Antropologia Social i Cultural II -d'ara en endavant Camp II-, és la quarta d'un itinerari de quatre que es desenvolupa al llarg de dos anys d'estudis -segon i tercer curs de Grau. [...]
La asignatura Prácticas de Campo en Antropología Social y Cultural II -en en adelante Campo II-, es la cuarta de un itinerario de cuatro que se desarrolla a lo largo de dos años de estudios -segundo y tercer curso de Grado. [...]

2019-20
Graduat o Graduada en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents
15.
5 p, 107.6 KB Recursos instrumentals per a la recerca en antropologia [101261] / Lubbers, Miranda Jessica ; Rubio Ros, Clara ; Fradejas Garcia, Ignacio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els objectius de l'assignatura són els següents: Conèixer els models generals de captació, gestió, tractament i anàlisi d'informacions qualitatives i quantitatives necessaris per dur a terme la recerca antropològica. [...]
Los objetivos de la asignatura son los siguientes: Conocer los modelos generales de captación, gestión, tratamiento y análisis de informaciones cualitativas y cuantitativas necesarios para llevar a cabo la investigación antropológica. [...]

2019-20
Graduat o Graduada en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents
16.
3 p, 101.7 KB Cultura, natura i desenvolupament [101258] / Álvarez Litben, Silvia Graciela ; Casado Aijón, Irina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura de primer curs, forma part de la Matèria 7 "Camps d'Intervencion de l'Antropologia", àmbit especialitzat en cultura i mediambient que permetrà a l'alumne adquirir competències en aquest camp professional. [...]
Asignatura de primer curso, forma parte de la Materia 7 "Campos de Intervencion de la Antropologia", ambito especializado en cultura y medio ambiente que permitira al alumno adquirir competencias en este campo profesional. [...]

2019-20
Graduat o Graduada en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents
17.
6 p, 117.7 KB Seminari de teoria crítica i pensament antropològic [101257] / Castellvi Girbau, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest seminari constitueix un espai per a debats epistemològics i teòrics innovadors que permeten, juntament amb les assignatures dels àmbits temàtics especialitzats, aprofundir en la crítica del coneixement antropològic i proporcionar una primera especialització. [...]
Este seminario constituye un espacio para debates epistemológicos y teóricos innovadoes que permitan, conjuntamente con las asignaturas de los ámbitos temáticos especializados, profundizar en la crítica del conocimiento antropológico y proporcionar una primera especialización. [...]

2019-20
Graduat o Graduada en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents
18.
6 p, 114.0 KB Seminari de teories i recerques antropològiques avançades [101256] / González Echevarria, Aurora ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El propòsit del seminari és tractar en profunditat alguns temes però també transcendir límits disciplinaris històricament contingents. Els objectius específics són analitzar investigacions i propostes teòriques i metodològiques d'especial rellevància i actualitat La programació d'aquest curs acadèmic es desenvoluparà en dos blocs, els quals tenen com a eixos la: transdisciplinareidad i la transculturalitat. [...]
El propósito del seminario es tratar en profundidad algunos temas pero también transcender límites disciplinares históricamente contingentes. Los objetivos específicos son analizar investigaciones y propuestas teóricas y metodológicas de especial relevancia y actualidad La programación de este curso académico se desarrollará en dos bloques, que tienen como ejes la: transdisciplinareidad y la transculturalidad. [...]

2019-20
Graduat o Graduada en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents
19.
8 p, 118.4 KB Seminari d'aplicacions de l'antropologia i anàlisi de polítiques d'intervenció social [101255] / Carrasco Pons, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Contextualització: L'assignatura analitza la intervenció social de les polítiques públiques i les diverses perspectives d'aplicació de l'antropologia social i cultural. Es centra en les polítiques adreçades a problemes socials i a grups/entorns/sectors de la societat a nivell global i local afectats per aquests problemes. [...]
Este seminario está dedicado a analizar la intervención social derivada de las políticas públicas desde las distintas perspectivas desarrolladas por la antropología social y cultural. Se centra en las políticas orientadas a los problemas sociales y a los grupos y áreas afectados por éstos a nivel global y local. [...]

2019-20
Graduat o Graduada en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents
20.
8 p, 121.8 KB Seminari de pràctiques externes [101254] / Soto Marata, Pepi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura de Seminari de Pràctiques Externes és una assignatura optativa orientada a estudiants de Quart curs del Grau en Antropologia Social i Cultural. S'imparteix el segon semestre, simultàniament a l'assignatura 101265 de Pràctiques Externes. [...]
La asignatura de Seminario de Prácticas Externas es una asignatura Optativa orientada a alumnado de cuarto curso del Grado en Antropología Social y Cultural. Se imparte el segundo semestre, simultáneamente a la asignatura 101265 Prácticas Externas. [...]

2019-20
Graduat o Graduada en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents

Course materials : 392 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.