Course materials

Course materials 157 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
11.
4 p, 101.8 KB Pràcticum [103776] / Sagué Pla, Gemma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
1. - Aproximar l'alumne a la realitat laboral del Sector. 2. - Ampliar i aplicar els coneixements teòrics dels diferents aspectes treballats durant el decurs de la carrera. 3. - Adquirir experiència i coneixement en el món professional real 4. [...]
1. - Aproximación del alumno a la realidad laboral del sector. 2. - Ampliar i aplicar los conocimientos teóricos de los diferentes aspectos trabajados durante el transcurso de la carrera. 3. - Adquirir experiencia y conocimiento en el mundo profesional real. [...]

2019-20
Grau en Direcció Hotelera [1214]
3 documents
12.
4 p, 104.0 KB Pràctiques Nacionals i Internacionals [103775] / Sagué Pla, Gemma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
1. - Donar continuïtat a l'aproximació de l'alumne a la realitat laboral del Sector. 2. - Contrastar, ampliar i aplicar els coneixements teòrics dels diferents aspectes treballats durant el decurs de la carrera. [...]
1. - Dar continuidad a la aproximación del alumno a la realidad laboral del sector. 2. - Contrastar, ampliar i aplicar los conocimientos teóricos de los diferentes aspectos trabajados durante el transcurso de la carrera. [...]

2019-20
Grau en Direcció Hotelera [1214]
3 documents
13.
4 p, 103.9 KB Pràctiques de Restauració [103774] / Sagué Pla, Gemma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
1. - Donar continuïtat a l'aproximació de l'alumne a la realitat laboral del Sector. 2. - Contrastar, ampliar i aplicar els coneixements teòrics dels diferents aspectes treballats durant el decurs de la carrera. [...]
1. - Dar continuidad a la aproximación del alumno a la realidad laboral del sector. 2. - Contrastar, ampliar i aplicar los conocimientos teóricos de los diferentes aspectos trabajados durante el transcurso de la carrera. [...]

2019-20
Grau en Direcció Hotelera [1214]
3 documents
14.
6 p, 109.0 KB Direcció Internacional de Grups Hotelers [103772] / Santolalla García, Beatriz ; Moguel Fernández, Jordi ; Labastida Noguera, Albert ; Belenes Casas, Gerard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
La configuració de la planta hotelera actual a nivell mundial ha canviat molt substancialment als darrers anys per tal donar servei a un client que demanda una atenció personalitzada i adaptada a les seves necessitats actuals a qualsevol lloc del món. [...]
La configuración de la planta hotelera actual a nivel mundial ha cambiado sustancialmente en los últimos años para dar así servicio a un cliente que solicita una atención personalizada y adaptada a sus necesidades actuales en cualquier lugar del mundo. [...]

2019-20
Grau en Direcció Hotelera [1214]
3 documents
15.
5 p, 105.9 KB Creació d'Empreses i Innovació [103771] / Aparicio, Sebastián ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Aquesta assignatura s'emmarca dins del grup d'assignatures del Grau de Direcció Hotelera que tenen a veure amb la gestió d'empreses (comptabilitat, direcció comercial, direcció financera, etc. ), però en aquest cas amb la transversalitat que representen els continguts sobre Emprenedoria i concretament sobre Creació d'empreses i Innovació en l'àmbit del sector turístic. [...]
Esta asignatura se enmarca dentro del grupo de asignaturas del Grado de Dirección Hotelera que tienen que ver con la gestión de empresas (contabilidad, dirección comercial, dirección financiera, etc. [...]

2019-20
Grau en Direcció Hotelera [1214]
3 documents
16.
5 p, 104.9 KB Anàlisi d'Instal·lacions i Equips i Manteniment [103770] / Tensa Castellà, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Al finalitzar l'assignatura l'alumne haurà de ser capaç de: 1. Identificar la normativa legal vigent, tant pel que fa a les lleis en vigor com al manteniment de les instal·lacions. 2. Conèixer la necessitat d'aplicar la normativa i les seves repercussions penals en cas d'incompliment. [...]
Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de: 1. Identificar la normativa legal vigente, tanto en cuanto a las leyes en vigor como al mantenimiento de las instalaciones. 2. Conocer la necesidad de aplicar la normativa y sus repercusiones penales en caso de incumplimiento. [...]

2019-20
Grau en Direcció Hotelera [1214]
3 documents
17.
4 p, 103.3 KB Habilitats Informàtiques i d'Estudi [103769] / Tor Mestres, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
1. Proporcionar als estudiants coneixements fonamentals i habilitats comunicatives per al procés d'aprenentatge i investigació. 2. Millorar l'alfabetització informàtica dels estudiants, la seva comprensió bàsica dels sistemes operatius i un coneixement pràctic del software utilitzat habitualment als entorns acadèmics i professionals 3. [...]
1. Proporcionar a los estudiantes conocimientos fundamentales y habilidades comunicativas para el proceso de aprendizaje e investigación. 2. Mejorar la alfabetización informática de los estudiantes, su comprensión básica de los sistemas operativos y un conocimiento práctico del software comúnmente utilizado en entornos académicos y profesionales. [...]

2019-20
Grau en Direcció Hotelera [1214]
3 documents
18.
6 p, 112.7 KB Segona Llengua Estrangera I (Francès) [103768] / Juanola, Yolande ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
L'alumnat adquireix un seguit de coneixements lingüístics I desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l'expressió escrita, de manera que al final d'aquest primer curs ha de ser capaç de fer el següent: ü Reconèixer els signes ortogràfics propis del francès i relacionar-los amb els fonemes corresponents. [...]
El alumnado adquiere unos conocimientos lingüísticos i desarrolla competencias comunicativas tanto en la interacción oral como en la expresión escrita, de manera que al final de este primer curso tiene que ser capaz de: Reconocer los signos ortográficos propios del francés y relacionarlos con las fonemas correspondientes. [...]

2019-20
Grau en Direcció Hotelera [1214]
3 documents
19.
8 p, 113.7 KB Segona Llengua Estrangera I (Alemany) [103767] / Fritsche, Robert ; Prause, Ute ; Auracher, Eva Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Objectius de coneixement L'estudiant adquireix un seguit de coneixements lingüístics reflectits en el punt "continguts" d'aquest document. A més, desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l'escrita, de manera que al final d'aquest primer curs ha de ser capaç de: 1. [...]
Objetivos de conocimiento El estudiante adquiere una serie de conocimientos lingüísticos reflejados en el punto 5 de este documento. Además, desarrolla competencias comunicativas tanto en la interacción oral como en la escrita, de manera que al final de este primer curso tiene que ser capaz de: 1. [...]

2019-20
Grau en Direcció Hotelera [1214]
3 documents
20.
6 p, 108.8 KB Primera Llengua Estrangera II (Anglès) [103763] / Nicholson, Roger ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Objectius de coneixements L'alumnat adquireix un seguit de coneixements lingüístics i desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l'escrita, de manera que al final d'aquest segon curs és capaç de fer el següent: 1. [...]
Objetivos de conocimiento El alumnado adquiere una serie de conocimientos lingüísticos y desarrolla competencias comunicativas tanto en la interacción oral como en la escrita, de manera que al final de este segundo curso es capaz de hacer lo siguiente: 1. [...]

2019-20
Grau en Direcció Hotelera [1214]
3 documents

Course materials : 157 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.