Course materials

Course materials 34 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
11.
6 p, 82.9 KB Pràcticum V [103505] / Prat Grau, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El Pràcticum V té com a objectiu que l'alumnat es vinculi a un projecte educatiu determinat. L'alumnat ampliarà la seva competència per dissenyar una intervenció educativa i portar-la a la pràctica. [...]
The main objective of the Practicum V is to get the students engaged in a particular educational project. Students would work further on designing and implementing an educational intervention. This intervention would be either linked to a chosen curricular area (different from that already chosen for the Practicum IV) or to any other aspect of school life. [...]
El Prácticum V tiene como objetivo que el alumnado se vincule a un proyecto educativo determinado. El alumnado ampliará su competencia para diseñar una intervención educativa y llevarla a la práctica. [...]

2017-18
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
12.
6 p, 83.2 KB Pràcticum IV [102062] / Prat Grau, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El Pràcticum IV té un caràcter generalista i es vincula a un àrea curricular determinada. Un dels seus objectius més importants és que el futur mestre aprengui a dissenyar una seqüència didàctica i la pugui portar a la pràctica. [...]
Practicum IV has a general nature and it is linked to a particular curricular area. One of its most important objectives is that the future teacher learns to design and implement a teaching sequence. [...]
El Prácticum IV tiene un carácter generalista y se vincula a un área curricular determinada. Uno de sus objetivos más importantes es que el futuro maestro aprenda a diseñar una secuencia didáctica y la pueda llevar a la práctica. [...]

2017-18
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
13.
6 p, 81.1 KB Laboratori integrat 6 [100923] / Plana i Coll, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Julia Sape, Maria Margarita ; Rodriguez Carmona, Escarlata ; Espunya Prat, Maria Carme ; Roura Mir, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
El Laboratori Integrat 6 és l'última assignatura d'un conjunt de 6 que es distribueixen a llarg del 6 semestres corresponents als tres primers cursos del Grau en Biotecnologia. Els objectius formatius d'aquestes assignatures es centren en l'adquisició de competències en el marc de la formació pràctica de l'alumne. [...]
2017-18
Grau en Biotecnologia [815]
3 documents
14.
8 p, 89.0 KB Educació en el temps lliure de nens i joves [101683] / Valdivia Vizarreta, Paloma ; Prat Grau, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
a) Conèixer el marc actual de referència de l'educació del lleure. b) Estudiar les influències de la globalització i de les indústries de l'oci pel que fa a les propostes de lleure. c) Estudiar l'evolució històrica i conceptual del temps de lleure. [...]
a) Know the current framework of education in leisure. b) Study the influences of globalization and industries of leisure with respect to proposals for leisure. c) Study the historical and conceptual evolution of leisure time. [...]
a. Conocer el marco actual de referencia de la educación en el tiempo libre. b. Estudiar las influencias de la globalización y de las industrias del ocio con respecto a las propuestas de ocio. c. [...]

2017-18
Grau en Educació Social [827]
3 documents
15.
5 p, 79.1 KB Educació física en l'educació primària [102052] / Prat Grau, Maria ; Estrada Aguilar, Joan ; Galera Pérez, Antonio D. ; Coral Mateu, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Comprendre els principis pedagògics de l'Educació Física (EF) que contribueixen a la formació personal, cultural i social. Assolir una concepció educativa que valori l'activitat física com a essencial per a la formació integral de la persona. [...]
Understand the Physical Education (PE) pedagogical principles that contribute to personal, cultural and social development. Achieve an educational understanding that considers physical activity as an essential part for a holistic personal development. [...]
- Comprender los principios pedagógicos de la Educación Física (EF) que contribuyen a la formación personal, cultural y social. - Lograr una concepción educativa que valore la actividad física como esencial para la formación integral de la persona. [...]

2017-18
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
16.
7 p, 91.5 KB Bioquímica [101967] / Plana i Coll, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Espunya Prat, Maria Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
A l'assignatura Bioquímica s'estudien en una primera part les característiques estructurals i funcionals de les biomolècules des d'un punt de vista bàsic i general, fent èmfasi en les proteïnes, i especialment en els enzims. [...]
2017-18
Grau en Genètica [833]
3 documents
17.
5 p, 84.6 KB Genètica Molecular de les Plantes [42879] / Espunya Prat, Maria Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu global d'aquest mòdul és la formació de professionals amb una base sòlida i actualitzada en la Biologia i la Biotecnologia Vegetal, que siguin competents en el coneixement dels aspectes fonamentals de la Genètica Molecular de les Plantes i en la seva aplicació en la recerca, fomentant la participació activa de l'alumnat i el seu esperit crític. [...]
The overall objective of this module is to train specialists with solid and updated skills in Biology and Plant Biotechnology, to be competents in the knowledge of important aspects of plant molecular genetics and their application in research, encouraging at the same time an active participation and their critical spirit. [...]
El objetivo global de este módulo es la formación de profesionales con una base sólida y actualizada en la Biología y la Biotecnología Vegetal, que sean competentes en el conocimiento de los aspectos importantes de la Genética Molecular de las Plantas y en su aplicación en la investigación, fomentando la participación activa del alumnado y su espíritu crítico. [...]

2016-17
Biologia i Biotecnologia Vegetal [1152]
3 documents
18.
5 p, 35.6 KB Genètica Molecular de les Plantes [42879] / Espunya Prat, Maria Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu global d'aquest mòdul és la formació de professionals amb una base sòlida i actualitzada en la Biologia i la Biotecnologia Vegetal, que siguin competents en el coneixement dels aspectes fonamentals de la Genètica Molecular de les Plantes i en la seva aplicació en la recerca, fomentant la participació activa de l'alumnat i el seu esperit crític. [...]
The overall objective of this module is to train specialists with solid and updated skills in Biology and Plant Biotechnology, to be competents in the knowledge of important aspects of plant molecular genetics and their application in research, encouraging at the same time an active participation and their critical spirit. [...]

2015-16
Biologia i Biotecnologia Vegetal [1152]
3 documents
19.
5 p, 111.0 KB Genètica Molecular de les Plantes [42879] / Espunya Prat, Maria Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu global d'aquest mòdul és la formació de professionals amb una base sòlida i actualitzada en la Biologia i la Biotecnologia Vegetal, que siguin competents en el coneixement dels aspectes fonamentals de la Genètica Molecular de les Plantes i en la seva aplicació en la recerca, fomentant la participació activa de l'alumnat i el seu esperit crític. [...]
The overall objective of this module is to train specialists with solid and updated skills in Biology and Plant Biotechnology, to be competents in the knowledge of important aspects of plant molecular genetics and their application in research, encouraging at the same time an active participation and their critical spirit. [...]

2014-15
Biologia i Biotecnologia Vegetal [1152]
3 documents
20.
4 p, 105.5 KB Educació física en l'educació primària [102052] / Prat Grau, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Comprendre els principis pedagògics de l'Educació Física (EF) que contribueixen a la formació personal, cultural i social. Assolir una concepció educativa que valori l'activitat física com a essencial per a la formació integral de la persona. [...]
2014-15
Graduat o Graduada en Educació Primària [1140]
Graduat o Graduada en Educació Primària [896]  

Course materials : 34 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Prat, M
1 Prat, M. i Soler, S.
1 Prat, Marta
2 Prat, Montse
15 Prat, Montserrat
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.