Course materials

Course materials 36 records found  beginprevious27 - 36  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
27.
4 p, 75.3 KB Clínica, Avaluació i Diagnòstic dels Trastorns en la Infància i l'Adolescència [42602] / Jané Ballabriga, Maria Claustro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Objectius : En aquest mòdul s'estudien aspectes avançats dels trastorns de la infància i l'adolescència que l'alumne no ha pogut abordar en el grau. L'avaluació, diagnòstic i la clínica d'aquests quadres, com la investigació en tractament i prevenció són objecte d'estudi. [...]
Objectivos : En este módulo se estudian aspectos avanzados de los trastornos de la infancia y la adolescencia que el alumno no ha podido abordar en el grado. La evaluación, diagnóstico y la clínica de estos cuadros, como la investigación en el tratamiento y prevención son el objeto de estudio. [...]

2016-17
Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut [1132]
2 documents
28.
7 p, 82.4 KB Conceptes Clínics Patològics. Tècniques de Diagnòstic [103015] / Belmonte Martinez, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Conèixer els canvis fisiològics i funcionals més prevalents dels diferents aparells i sistemes per a tal de comprendre els conceptes bàsics de les malalties mèdico-quirúrgiques i reconèixer i interpretar els signes i símptomes d'alerta derivats de les malalties del camp de coneixement implicat en la fisioteràpia.
Conocer los cambios fisiológicos y funcionales más prevalentes de los diferentes aparatos y sistemas para comprender los conceptos básicos de las enfermedades médico-quirúrgicas y reconocer e interpretar los signos y los síntomas de alerta derivados de las enfermedades del campo de conocimiento implicado en la fisioterapia.

2016-17
Graduat o Graduada en Fisioteràpia [961]
2 documents
29.
7 p, 354.3 KB Avaluació i Diagnòstic de Necessitats Educatives [42971] / Moreno Oliver, Francisco Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'avaluació i diagnòstic de necessitats educatives és una de les competències nuclears dels professionals de la psicopedagogia. Per això aquest màster ha organitzat aquest mòdul com a obligatori. [...]
Los objetivos de este módulo son: 1. Explicar los aspectos claves en un proceso de evaluación. 2. Identificar y usar adecuadamente los principales instrumentos, técnicas y recursos de evaluación y diagnóstico psicopedagógicos. [...]

2015-16
Psicopedagogia [1168]
2 documents
30.
4 p, 28.8 KB Clínica, Avaluació i Diagnòstic dels Trastorns en la Infància i l'Adolescència [42602] / Brun Gasca, Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
l'alumne no ha pogut abordar en el grau. L'avaluació, diagnòstic i la clínica d'aquests quadres, com la investigació en tractament i prevenció són objecte d'estudi. Es posa l'èmfasi en els trastorns que estan sent objecte d'estudi pels docents del màster de l'especialitat infància i adolescència. [...]
que el alumno no ha podido abordar en el grado. La evaluación, diagnóstico y la clínica de estos cuadros, como la investigación en el tratamiento y prevención son el objeto de estudio. Se enfatiza en los trastornos que están siendo objeto de estudio por los docentes del máster de la especialidad de infancia y adolescencia. [...]

2015-16
Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut [1132]
2 documents
31.
4 p, 28.2 KB Diagnòstic i Tractament de les Patologies Derivades de l'Esport [103601] / Nardi Vilardaga, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del 5è curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi en la pràctica professional en context real.
2015-16
Graduat o Graduada en Medicina [1192]
2 documents
32.
5 p, 30.3 KB Valoració i Diagnòstic Fisioterapèutic en Neurologia [102997] / Hernández Méndez, Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aprofundir en el coneixement i entrenament de les habilitats clíniques diàries relacionades amb la valoració i el diagnòstic fisioterapèutic en neurologia, sent capaç de: Valorar les principals deficiències sensorio-motorius i les discapacitats que limiten l'activitat i restringeixen la participació dels pacients amb trastorns neurològics. [...]
To deepen the knowledge and training of skills related to daily clinical assessment and diagnosis in neurology physiotherapy, being able to: Assess major sensory-motor impairments and disabilities that limit activity and restrict the participation of patients with neurological disorders. [...]

2015-16
Graduat o Graduada en Fisioteràpia [961]
3 documents
33.
5 p, 109.6 KB Tècniques Moleculars en el Diagnòstic i Epidemiologia de les Malalties Transmissibles [103642] / Coll Figa, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es pretén que l'alumne es familiaritzi amb les diferents tècniques moleculars aplicades al diagnòstic de les malalties infeccioses. La utilitat d'aquestes tècniques s'analitzarà tant en la seva funció de suport al diagnòstic convencional com en la seva vàlua per elles mateixes en el diagnòstic etiològic ràpid i en la orientació terapèutica inicial.
2014-15
Graduat o Graduada en Medicina [1192]
2 documents
34.
4 p, 102.4 KB Diagnòstic per la Imatge [103611] / Andreu Soriano, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Un cop assolit el coneixement bàsic de diagnòstic per la imatge, aquesta assignatura optativa pretén aprofundir en el diagnòstic per la imatge i desenvolupar el coneixements per la resolució davant casos-problema. [...]
2014-15
Graduat o Graduada en Medicina [1192]
2 documents
35.
5 p, 109.7 KB Patologia Molecular: Diagnòstic Biològic [103639] / Blanco Vaca, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'objectiu general és que l'alumne es familiaritzi amb el llenguatge molecular, per tal de permetre'l la comprensió dels avenços que en moltes patologies depenen de l'ús d'aquestes eines. Es tracta doncs que l'alumne, després de passar pels cursos bàsics del grau, actualitzi i visualitzi, mitjançant exemples escollits, com s'apliquen a la pràctica mèdica els avenços de la Bioquímica i la Biologia Molecular, preferentment, des de la seva vessant del diagnòstic clínic de laboratori.
2014-15
Graduat o Graduada en Medicina [1192]
2 documents
36.
4 p, 102.9 KB Diagnòstic i Tractament de les Patologies Derivades de l'Esport [103601] / Nardi Vilardaga, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del 5è curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi en la pràctica professional en context real.
2014-15
Graduat o Graduada en Medicina [1192]
2 documents

Course materials : 36 records found   beginprevious27 - 36  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.