Course materials

Course materials 89 records found  beginprevious80 - 89  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
80.
4 p, 103.5 KB Seguretat ambiental [104042] / Rodríguez Álvarez, Joaquín ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
L'objecte d'estudi de l'assignatura "Seguretat Ambiental" pretén introduir l'alumne en el coneixement i estudi de problemes ambientals que afecten la seguretat de les persones individualment considerades, així com al conjunt de la població. [...]
El objeto de estudio de la asignatura "Seguridad Ambiental" pretende introducir al alumno en el conocimiento y estudio de problemas ambientales que afectan a la seguridad de las personas individualmente consideradas, así como al conjunto de la población. [...]

2019-20
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
81.
5 p, 104.6 KB Tècniques d'investigació social [104014] / Rodríguez Serrano, Joan ; Lozano Morcillo, Jose Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
OBJECTIUS FORMATIUS I COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES objectius Formatius L'objectiu de l'assignatura és dotar l'alumne dels coneixements bàsics sobre la figura competències Específiques CE1 Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de CE2 Realitzar anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat. [...]
OBJECTIVOS FORMATIVOS Y COMPETENCIES ESPECÍFICAS Objetivos Formativos El objetivo de la asignatura es dotar al alumno de los conocimientos básicos sobre la figura del Detective Privado y el funcionamiento de la Policía Judicial. [...]

2019-20
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
82.
4 p, 105.0 KB Models integrats de gestió: medi ambient [104011] / Bueno Martínez, José Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Introduir aspectes generals sobre medi ambient i desenvolupament sostenible Descriure els conceptes generals sobre els sistemes de gestió ambiental d'organització i per productes. Conèixer la normativa ISO 14001 i les ecoauditories europees seguint el reglament EMAS. [...]
Introducir aspectos generales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible Describir los conceptos generales sobre los sistemas de gestión ambiental de organización y para productos. Conocer la normativa ISO 14001 y las eco-auditorías europeas siguiendo el reglamento EMAS. [...]

2019-20
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
83.
5 p, 102.5 KB Criminologia i criminalística [104010] / Garrido Gaitan, Elena ; Mora Montserrat, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Els objectius marc de l'assignatura intenten ser un reflex d'alguns els objectius primordials del grau. Així, en aquesta assignatura els alumnes han d'aplicar "els seus coneixements sobre les teories criminològiques a les experiències de conflicte i criminalitat existents i plantejar respostes adequades i relacionades amb el marc legal vigent", tenint en compte que l'estudi de les teories criminològiques estarà basat en l'anàlisi des del punt de vista de la Psicologia de cara a aportar respostes idònies en l'estudi del delicte des de la vessant psicològica. [...]
The main goals of the subject assume some of the primary objectives of the degree, such as knowing the psychological basis of criminology and introducing the lexicon of the Criminal and Forensic Psychology. [...]
La asignatura "Criminología y Criminalística", pretende aproximar al alumnado del grado a la comprensión de la Criminología desde el punto de vista aplicado, investigativo y de las ciencias del comportamiento. [...]

2019-20
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
84.
6 p, 109.2 KB Tecnologia de la seguretat [104004] / Martinez Martinez, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Diferenciar i definir els sistemes de seguretat, com els elements electrònics, físics i humans, en aquests últims amb especial atenció a l'aprenentatge homes i dones amb respecte i igualtat sense perjudici de gènere, instal·lats i desplegats en una instal·lació per a protegir a les persones i béns davant els diferents riscos que poden afectar-los. [...]
Diferenciar y definir los sistemas de seguridad, como los elementos electrónicos, físicos y humanos, en estos últimos con especial atención al aprendizaje hombres y mujeres con respeto e igualdad sin perjuicio de género, instalados y desplegados en una instalación para proteger a las personas y bienes ante los diferentes riesgos que pueden afectarles. [...]

2019-20
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
85.
6 p, 108.4 KB Metodologia per a la redacció de projectes II [103999] / Font Fabra, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
• Familiaritzar-se en els tipus de projectes d'emergències i les seves normatives a nivell autonòmic, municipal i privat. • Assumir les pautes d'estructura més freqüents dels projectes d'seguretat i emergències. [...]
Familiarizarse en los tipos de proyectos de emergencias y sus normativas a nivel autonómico, municipal y privado. Asumir las pautas de estructura más frecuentes de los proyectas de seguridad y emergencias. [...]

2019-20
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
86.
4 p, 103.5 KB Models de seguretat [103998] / Rodríguez Álvarez, Joaquín ; Ballbé Mallol, Manuel ; Martínez Quirante, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Es mostraran els diferents models de gestió pública de la seguretat i les seves conseqüències. S'analitzarà el model nord-americà i la seva influència en el nostre continent i de debatrà la seva eficàcia i els seus aspectes positius i negatius. [...]
Se mostrarán los diferentes modelos de gestión pública de la seguridad y sus consecuencias. Se analizará el modelo norteamericano y su influencia en nuestro continente y de debatirá su eficacia y sus aspectos positivos y negativos. [...]

2019-20
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
87.
6 p, 114.2 KB Anàlisi del risc [103995] / Rodríguez Álvarez, Joaquín ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
L'assignatura d'anàlisi del risc suposa un dels marcs conceptuals clau de cara a comprendre les dinàmiques actuals dels sectors de seguretat i prevenció. Aquesta assignatura té com a objectiu oferir a l'alumne els conceptes bàsics relacionats amb els fenòmens de transformació social que tenen relació amb la configuració dels marcs d'incertesa, així com guiar l'alumne a través dels últims avenços científics que ofereixen noves metodologies de govern així com nous riscos intra- sistèmics. [...]
La asignatura de análisis del riesgo supone uno de los marcos conceptuales clave de cara a comprender las dinámicas actuales de los sectores de seguridad y prevención. Esta asignatura tiene como objetivo ofrecer al alumno los conceptos básicos relacionados con los fenómenos de trasformación social que tienen relación con la configuración de los marcos de incertidumbre, así como guiar al alumno a través de los últimos avances científicos que ofrecen nuevas metodologías de gobierno así como nuevos riesgos intra-sistémicos. [...]

2019-20
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
88.
4 p, 102.9 KB Metodologia per a la redacció de projectes I [103994] / Rodríguez Álvarez, Joaquín ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
"Metodologia per a la redacció de projectes (I)" és la primera assignatura de la matèria denominada "Projecte" que es desenvolupa al llarg dels tres primers cursos de Grau de prevenció i de seguretat integral. [...]
"Metodología para la redacción de proyectos (I)" es la primera asignatura de la materia denominada "Proyecto" que se desarrolla a lo largo de los tres primeros cursos de Grado de prevención y de seguridad integral. [...]

2019-20
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
89.
3 p, 96.1 KB Història de la Seguretat [103990] / Figuerola Garreta, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Història de la Seguretat mostra des d'una perspectiva històrica la relació entre la societat, el poder i la seguretat. I ens explica els lligams entre els sistemes polítics, econòmics i socials i els sistemes de seguretat.
Historia de la Seguridad muestra desde una perspectiva histórica la relación entre la sociedad, el poder y la seguridad. Y nos explica las conexiones entre los sistemas políticos, económicos, sociales y los sistemas de seguridad.

2019-20
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents

Course materials : 89 records found   beginprevious80 - 89  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.