Course materials

Course materials 90 records found  beginprevious81 - 90  jump to record: Search took 0.04 seconds. 
81.
4 p, 27.4 KB Business Management and Administration [43336] / López Vicario, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The goals are: Learn the basics of business strategy and value creation in organizations. Understand the organizational structure of the companies and the main functions that are performed. Raise awareness of the ethical and sustainability that directly affect business. [...]
2015-16
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
2 documents
82.
5 p, 30.1 KB Project Management [43335] / Talló Sendra, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Emmarcar adequadament la Gestió de Projectes entre els paradigmes més globals (Portfolio, programa o Gestió de Serveis) i els més especialitzats (Construcció o Desenvolupament , o Qualitat). Aprofundir algunes de tècniques estudiades a Gestió de Projectes i introduir de noves. [...]
Project Management through the simulation of all the process. $a Framing suitably the Project Management between the most global paradigms (Portfolio, program or Service Management) and the most specialized (Construction or Development, or Quality). [...]

2015-16
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
2 documents
83.
4 p, 103.7 KB Disseny de Sistemes Integrats per al Processament Digital [43344] / Carrabina Bordoll, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal del curs és l'aprenentatge, comprensió i capacitació en el disseny de sistemes electronics amb el focus en els sistemes embedded. Aquest sistemes estan centrats en els circuits integrats que gestionen la capacitat de computació i la comunicació per protocols cablejats o sense fil. [...]
The main objective of this course is to learn, understand and be able to design electronic systems with the focus on embedded systems. These systems are composed of integrated circuits that manage their capacity of computation and communication through wired or wireless protocols. [...]

2014-15
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
3 documents
84.
4 p, 104.5 KB Architecture of Parallel Computers [43342] / Moure, Juan C ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Conocer y comprender la organización y funcionamiento de las diferentes arquitecturas de computadores paralelos, tanto a nivel interno al nodo de cómputo como a nivel de sistema Aplicar la estrategia y metodología adecuada para la evaluación de las prestaciones (rendimiento, fiabilidad, consumo energético…) en un computador avanzado, incluyendo la correcta selección de índices, métricas y herramientas de medida y simulación Analizar e interpretar los resultados de la evaluación para identificar y cuantificar los cuellos de botella del rendimiento (cómputo, memoria, comunicaciones, entrada/salida) Conocer, seleccionar, implementar y analizar acciones de mejora de las prestaciones.
Know and understand the organization and operation of the different architectures of parallel computers, both internally to the compute node and at the system level Implement the suitable strategy and methodology for the evaluation of performance (response time, throughput, reliability, power consumption . [...]

2014-15
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
3 documents
85.
3 p, 102.8 KB Information Technologies and Security [43341] / Borges, J. (Joaquim) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul consisteix a proveir una introducció al processament de la informació, emfatitzant la teoria matemàtica de la informació i el seu tractament, la codificació per a la correcció d'errors, tècniques i codificació criptogràfica per a la seguretat de la informació, aplicacions a xarxes de comunicació i disseny d'aplicacions.
The objective of this module consists of providing an introduction to information processing, emphasizing the mathematical theory of information and its treatment, the encoding for error correction, techniques and cryptographic encoding for the security of the information, applications to communications networks, and the design of applications.

2014-15
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
2 documents
86.
6 p, 109.7 KB Pattern Analysis and Recognition [43340] / Karatzas, Dimosthenis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The focus of this course, apart from providing the theoretical basis of pattern analysis and recognition, is to demonstrate the tools and methodologies required for applying the received knowledge in real-life problems, and build up experience in a practical application sense. [...]
The focus of this course, apart from providing the theoretical basis of pattern analysis and recognition, is to demonstrate the tools and methodologies required for applying the received knowledge in real-life problems, and build up experience in a practical application sense. [...]

2014-15
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
2 documents
87.
4 p, 103.6 KB Software Development and Quality [43337] / Guichon Aguilar, Rodolfo Alberto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Introduce the student into different aspects related to utilization of practices and tools that increase software development quality as also management of these tools. Knowlegde on planning techniques to manage these practices. [...]
Introduir a l'estudiant varis aspectes relacionats amb la introducció de pràcticas y eines que augmenten qualidad del desenvolupadment de software així com la gestió d'aquestes. Coneixe les técniques de planificació de la gestió d'aquestes pràcticas, les activitats que permeten augmentar la qualidad del desenvolupament, la mesura de l'impacte d'aquestes activitats en el producte desenvolupat, les diferents metodologies d'enginyeria del software que permeten el desenvolupament de software d'alta qualidad, així com recomanacions en l'organització de l'equip de desenvolupament i la mesura de la qualitat d'aquests processos.

2014-15
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
3 documents
88.
3 p, 101.2 KB Business Management and Administration [43336] / López Vicario, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The goals are: Learn the basics of business strategy and value creation in organizations. Understand the organizational structure of the companies and the main functions that are performed. Raise awareness of the ethical and sustainability that directly affect business. [...]
2014-15
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
2 documents
89.
5 p, 105.7 KB Project Management [43335] / Navarro Díaz, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Emmarcar adequadament la Gestió de Projectes entre els paradigmes més globals (Portfolio, programa o Gestió de Serveis) i els més especialitzats (Construcció o Desenvolupament , o Qualitat). Aprofundir algunes de tècniques estudiades a Gestió de Projectes i introduir de noves. [...]
Project Management through the simulation of all the process. Framing suitably the Project Management between the most global paradigms (Portfolio, program or Service Management) and the most specialized (Construction or Development, or Quality). [...]

2014-15
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
2 documents
90.
4 p, 102.9 KB Networks and Internet Technologies [43339] / Bartrina Rapesta, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és el d'introduir a l'estudiant en els protocols de xarxes més novedosos i al processament de la informació per a la Internet, enfatitzant la teoria matemàtica de la compressió de dades i/o a la codificació d'imatges, i al disseny d'aplicacions.
The objective of this module consists of providing an introduction to the latest network protocols and to information processing for the Internet, emphasizing the mathematical theory of information and its treatment, to data compression and/or image coding, and to the design of applications.

2014-15
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
2 documents

Course materials : 90 records found   beginprevious81 - 90  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.