Papers

Papers 14 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
3 p, 169.8 KB Presentació / Barenys, Maria Pia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
1992 - 10.5565/rev/papers/v40n0.1710
Papers : revista de sociologia, N. 40 (1992) p. 7-9  
2.
21 p, 718.0 KB Dependencia de las personas mayores y ayuda internacional / Attias-Donfut, Claudine
El present article tracta de la dependència de les persones grans des del punt de vista sociològic. L'autora considera la dependència com una construcció social a l'entorn de la qual es teixeix la trama de les xarxes familiars i institucionals, i com totes dues s'influencien mútuament, tenint en compte no només l'augment del nombre d'ancians sinó també d'altres factors que en l'actualitat hi infuencien i que fan de la dependència un perill social asimilable a la malatia i a l'atur. [...]
El presente articulo trata la dependencia de las personas mayores desde el punto de vista socioló gico. La autora considera la dependencia como una construcción social en torno a la cual se va tejiendo el entramado de redes familiares institucionales y como ambas se influyen mutuamente, teniendo en cuenta no sólo el aumento del número de ancianos sino también otros factores que influyen en la actualidad y que hacen de la dependencia un peligro social asimilable a la enfermedad o al paro. [...]
This paper talks from a sociological point of view about old people's dependency . The author considers dependency as a social construction, arround which social setting of familiar and institucional networks arises; reciprocal influence between these two variables is aiso considered. [...]

1992 - 10.5565/rev/papers/v40n0.1647
Papers : revista de sociologia, N. 40 (1992) p. 13-33  
3.
22 p, 750.6 KB Edad, empleo y jubilación: nuevos datos internacionales / Guillemard, Anne-Marie
Aquest article trata de respondre la pregunta referent a si en els països industrialitzats - en concret França, Països Baixos, Alemanya, EUA, Suècia i Gran Bretanya. a partir de les noves formes institucionals de sortida del mercat de treball, es produeix una desinstitucionalització de la periodització i temporalització de les tres etapes del cicle de la vida (període d escolarització, període de treball i perìode de vellesa)La diferència entre la situació a meitats dels anys setanta (quan els supósits d' accès a altres prestacions que no fossin les de jubilació eren molt restringits) i entre la situació actual (en la qual es flexibilizen els casos en que són aplicables aquests programes)fa que la cronologització d' aquests períodes(llavors molt rígida i homogènia) sigui ara molt flexible i heterogènia. [...]
El articulo trata de responder a la pregunta de si en los países industrializados -en concreto Francia, Paises Bajos, Alemania, EE. UU, Suecia y Gran Bretaña-, apartir de las nuevas formas institucionales de salida del mercadode trabajo, se produce una desinstitucionalización de la periodización y temporalización de las tres etapas del ciclo de vida (periodo de escolarización, período de trabajo y periodo de vejez). [...]
This paper seeks to answer the question of wether a de institutionalization of the periodization and temporalization of the tree stages of life circle( scholing, work and old stage)is being produced in industrializatez countries exactly, France, Germany, EE UU, Sweden and Great Britain, starting from the new institucional ways of leaving the labour market. [...]

1992 - 10.5565/rev/papers/v40n0.1648
Papers : revista de sociologia, N. 40 (1992) p. 35-56  
4.
17 p, 596.3 KB La ancianidad a través de los/as jóvenes / Bazo, María-Teresa
En aquest article s' analitzen alguns dels resultats obtinguts en un estudi realitzat al País Basc a partir d'una mostra de 277 estudiants universitaris/es de segon cicle i post-grau. D 'una banda s 'analitzen els resultats d'un test de vint preguntes amb vint-i-cinc variables, sobre els estereotips més comuns referents a la vellesa, els ancians ,en general, i certes actituds i expectatives com a persones joves destinades a envellir. [...]
En elpresente artículo se analizan algunos de los resultados obtenidos en un estudio realizado en el País Vasco a una muestra de 277 estudiantes universitarios/as de segundo ciclo y de posgrado. Se analizan, por un lado, los resultados obtenidos en un test de veinte reguntas y veinticinco variables acerca de los estereotipos más comunes sobre la vejez, la personas ancianas en general, y ciertas actitudes y expectativas como personas jóvenes destinadas a envejecer. [...]
In this article are analysed some of the results obtained from a research study carried out in the Basque Country out of a sample o 277 university students of second cycle and postgraduates. It is examined, on the one hand, the outcome of a test twenty questions and twenty-five variables, about the most frequent stereotypes on old age, and elderly in general. [...]

1992 - 10.5565/rev/papers/v40n0.1649
Papers : revista de sociologia, N. 40 (1992) p. 57-73  
5.
14 p, 506.2 KB Envejecimiento y familia / Domínguez Alcón, Carmen
El present article és una reflexió sobre alguns punts de la relació envelliment familia, s'hi accentuen els aspectes que semblen més significatius: uns de més generals com, per exemple, l'interès creixent que els diferents paisos demostren cap a la població de més edat, i uns altres de relacionats amb la dinàmica de la pròpia societat, la qual ha desenvolupat canvis molt espectaculars en diversos sectors. [...]
En elpresente artículo se refexiona sobre algunos puntos de la relación envejecimiento y familia, haciendo énfasis en aspectos que parecen significativos,algunos más generales como,por ejemplo, el interés creciente que se observa en casi todos lospaíses por la población de más edad; otros relacionados con la dinámica de la sociedad que ha producido algunos cambios muy llamativos en diversos sectores sociales. [...]
This paper examines some points about the relation: ageing and family, putting the emphasis on aspects that seem significant. Some of them are generals,as the growing interest, of almost all western countries, about their ederly population,and others are related to the dynamics of society, that has produced very important changes in several socialsectors. [...]

1992 - 10.5565/rev/papers/v40n0.1650
Papers : revista de sociologia, N. 40 (1992) p. 75-88  
6.
9 p, 309.5 KB La imagen de la vejez a través de los planes gerontológicos / Pérez Salanova, Mercè
Aquest article analitza el contingut de tres plans gerontològics ja publicats, corresonents a tres comunitats autònomes: Euskadi, Castella i Lleó, i València. S'hi analitza : La delimitació de la població, la concepció de la vellesa que s' extreu d' aquests plans, el paper dela família, el grau de coneixement i d'arrelament amb les realitats sobre les quals es planifica, el territori, els serveis alternatius a la institucionalització residencial, la formació dels professionals i el procès d' evolució. [...]
Este articulo analiza el contenido de tres planes gerontoldgicos ya publicados, correspondientes a tres comunidades autónomas: Euskadi i Castilla y León, y Valencia. Se analiza: la delimitación de la oblación, la concepción de la vejez que se extrae de estos planes, el papel de la familia, el grado de conocimiento y arraigo conlas realidades sobre las que se planifica, el territorio, los servicios alternativos a la institucionalización residenial, La formación de los profesionales y el proceso de evolución. [...]
This article analyses the contents of three already published gerontological plans related to three CCAA: Esukadi, Castilla y León and Valencia. The following issues are analysed: age groups limit, the concept of oldness that arises from these plans, the family roles the depth of knowledge of tanget realities and impact on them, the territory, the alternative services to residential institutionalisation, profesional training and their evolution process.

1992 - 10.5565/rev/papers/v40n0.1685
Papers : revista de sociologia, N. 40 (1992) p. 89-97  
7.
22 p, 795.4 KB Bases y fundamentos para una aproximación sociológica a la vejez / Sánchez Vera, Pedro
Es tracta de realitzar una aproximació a la sociologia de la vellesa. Per a això, s'exposen en aquest article algunes de les reflexions i dels arguments més globals que des de la sociologia es fan sobre la vellesa i la seva relació amb la societat i la producció. [...]
Se trata de realizar una aproximación a la sociología de la vejez. Para esto, se exponen en este articulo algunas de las reflexiones y de los argumentos más globales que desde la sociología se hacen sobre la vejez y su relación con la sociedad y la producción. [...]
This article is an approach to the sociology of the old age. To realize this approach, it exposes some of the more global thoughts and,arguments which from sociology are made about the old age and its relationship whith society and production. [...]

1992 - 10.5565/rev/papers/v40n0.1686
Papers : revista de sociologia, N. 40 (1992) p. 99-120  
8.
15 p, 471.1 KB Las residencias de ancianos y su significado sociológico / Barenys, Maria Pia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Una institució és un reflex de la societat que l'ha creada. Per tant, abordar l'anàlisi de les residències d'ancians és aprofundir en el significat sociològic de l'ancianitat a la nostra societat. [...]
Toda institución es un reflejo, de la sociedad que la ha alumbrado. Ello quiere decir que abordar el analisis de las residencias de ancianos es ahondar en el significado sociològico de la ancianidad en nuestra sociedad. [...]
Every institution is a reflection of the Society that has created it. This means that the analysis of homes for the elderly is an in-depth study of the sociological significance of old age in our Society. [...]

1992 - 10.5565/rev/papers/v40n0.1687
Papers : revista de sociologia, N. 40 (1992) p. 121-135  
9.
16 p, 562.4 KB Las ancianas en Estados Unidos: mitos y realidades / Markson, Elizabeth W.
1992 - 10.5565/rev/papers/v40n0.1688
Papers : revista de sociologia, N. 40 (1992) p. 137-152  
10.
5 p, 138.5 KB Bibliografía general
1992 - 10.5565/rev/papers/v40n0.1689
Papers : revista de sociologia, N. 40 (1992) p. 153-157  
11.
4 p, 143.0 KB Lectures / Noguera, José Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Alan CHALMERS, "La ciencia y cómo se elabora".
Steve WOOLGAR, "Ciencia: Abriendo la caja negra".

1992 - 10.5565/rev/papers/v40n0.1690
Papers : revista de sociologia, N. 40 (1992) p. 161-164  
12.
2 p, 66.5 KB Lectures / Rambla, Francesc Xavier, 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
J. PALH, "Money and Marriage".
1992 - 10.5565/rev/papers/v40n0.1691
Papers : revista de sociologia, N. 40 (1992) p. 164-165  
13.
3 p, 103.2 KB Lectures / Rambla, Francesc Xavier, 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
J. FONTANA, "La història després de la fi de la història".
1992 - 10.5565/rev/papers/v40n0.1692
Papers : revista de sociologia, N. 40 (1992) p. 165-167  
14.
2 p, 48.5 KB Lectures / Rambla, Francesc Xavier, 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
V. STOLKE, "Racismo y sexualidad en la Cuba colonial".
1992 - 10.5565/rev/papers/v40n0.1693
Papers : revista de sociologia, N. 40 (1992) p. 167-168  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.