Papers : Regió Metropolitana de Barcelona

Papers : Regió Metropolitana de Barcelona 7 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.02 segons. 
1.
587x831, 55.9 KB Coberta 26. Les formes del creixement metropolità
1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 26 (1997) p. 0-0  
2.
11 p, 220.1 KB Anatomía de una metrópoli discontinua : la Barcelona metropolitana / Font, Antonio
La mayor parte de las grandes metrópolis contemporáneas conocen hoy procesos de difusión de sus estructuras urbanas sobre el territorio. Estos procesos dan lugar a diversas tipologías de crecimiento que, en el caso de la metrópoli barcelonesa, tienen una notable especificidad. [...]
La majoria de grans metròpolis contemporànies coneixen avui processos de difusió de les seves estructures urbanes sobre el territori. Aquests processos donen lloc a diverses tipologies de creixement que, en el cas de la metròpoli barcelonina, presenten una notable especificitat. [...]
La majorité des grandes métropoles contemporaines connaissent aujourd'hui des processus de diffusion de leurs structures urbaines sur le territoire. Ces processus donnent lieu a diverses typologies d'accroissement qui, dans le cas de la métropole barcelonaise, ont une notable spécificité. [...]
Today, most large contemporary metropolises are affected by processes involving the spread of their urban structures into the surrounding territory. These processes give rise to diverse types of growth, which in the case of the Barcelona metropolis are quite specific. [...]

1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 26 (1997) p. 9-19  
3.
7 p, 34.3 KB Territoris sense model / Solà-Morales, Manuel de (Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona)
La visió de les perifèries com a àmbits sense identitat espacial està relacionada amb l'absència de l'activitat i la construcció. Aquesta presència del buit és, però, la seva condició projectual més important. [...]
La visión de las periferias como ámbitos sin identidad espacial está relacionada con la ausencia de la actividad y la construcción. Esta presencia del vacío es su condición proyectual más importante. [...]
La vision des périphéries en tant que milieu sans identité spaciale est en relation avec l'absence de l'activité et de la construction. Cette présence du vide est sa condition projectuelle plus importante. [...]
The perception of the peripheral areas of cities as places suffering from a lack of spatial identity is related to the absence of activity and construction. This emptiness is, however, the most important condition affecting the planning of such areas. [...]

1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 26 (1997) p. 21-27  
4.
8 p, 225.3 KB La condició perifèrica a Barcelona / Parcerisa, Josep ; Rubert de Ventós, Maria
El creixement metropolità es produeix a Barcelona en un context en el qual, a diferència d'altres grans ciutats europees, es donen múltiples lògiques d'escala menor que determinen la composició urbana. [...]
El crecimiento metropolitano se produce en Barcelona en un contexto en el que, a diferencia de otras grandes ciudades europeas, se dan múltiples lógicas de escala menor que determinan la composición urbana. [...]
A Barcelone, le développement métropolitain se déroule dans un contexte où, différemment à d'autres grandes villes européennes, ont lieu de multiples logiques d'échelle mineure qui déterminent la composition urbaine. [...]
Metropolitan growth is occurring in Barcelona in a context in which, unlike other large European cities, numerous small scale logics are converging to determine the urban composition. Together with the old centres, the consolidated neighbourhoods and the infrastructural elements, it is the topography and the geographical forms that to a large degree configure this complex structure that predates metropolitan expansion. [...]

1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 26 (1997) p. 29-36  
5.
16 p, 105.1 KB Lògiques i espais projectuals d'una metròpoli, Barcelona 1976-1992 / Llop, Carles
Entre 1976 i 1992 l'organització metropolitana ha produït un seguit de canvis estructurals que han transformat la relació entre les àrees centrals i els entorns metropolitans. El canvi de contingut dels «territoris geogràfics i morfològics», de les «peces estructurants» i «elements arterials» i dels «espais incerts», ha articulat un sistema territorial obert on s'ha produït tant l'ocupació dels buits intermunicipals com el creixement difós en el territori. [...]
Entre 1976 y 1992 la organización metropolitana ha producido una serie de cambios estructurales que han transformado la relación entre las áreas centrales y los entornos metropolitanos. El cambio de contenido de los «territorios geográficos y morfológicos», de las «piezas estructurantes» y «elementos arteriales» y de los «espacios inciertos» ha articulado un sistema territorial abierto donde se ha producido tanto la ocupación de los intersticios municipales como el crecimiento difuso en el territorio. [...]
Entre 1976 et 1992 l'organisation métropolitaine a produit une série de changements structurels qui ont transformé la relation entre les aires centrales et la banlieu. Le changement de contenu des «territoires géographiques et morphologiques», des «pièces structurantes» et des «éléments artériels» et des «espaces incertains» a articulé un système territorial ouvert où s'est développé tant l'occupation des interstices municipaux comme l'accroissement diffus sur le territoire. [...]
Between 1976 and 1992 the organisation of the metropolis has been affected by a series of structural changes that have transformed the relationship between the central city and the metropolitan rings. [...]

1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 26 (1997) p. 37-52  
6.
18 p, 530.4 KB Las tramas residenciales en la Barcelona metropolitana / Vilanova Claret, Josep María (Universitat Politècnica de Catalunya)
El estudio del papel de los espacios residenciales en la formación urbana y metropolitana de Barcelona entre 1856 y 1970 revela cómo se conforma un modelo territorial polinuclear, caracterizado por las discontinuidades y vacíos internos, ya desde mediados del siglo XIX. [...]
L'estudi del paper dels espais residencials en la formació urbana i metropolitana de Barcelona entre 1856 i 1970 revela com es conforma un model territorial polinuclear, caracteritzat per les discontinuïtats i els buits interns, ja des de mitjans del segle XIX. [...]
L'étude du rôle des espaces residentiels dans la formation urbaine et métropolitaine de Barcelona entre 1856 et 1975 nous indique comment se forme un modèle territorial polynucléaire, caractérisé par les discontinuités et les vides internes, dès la moitié du XIXè siècle. [...]
This study of the role played by residential development in the formation of urban and metropolitan Barcelona between 1856 and 1970 reveals how a polynuclear territorial model characterised by discontinuities and internal voids has been evolving since the middle of the nineteenth century. [...]

1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 26 (1997) p. 53-70  
7.
8 p, 145.6 KB Trames urbanes i polígons d'habitatges en el creixement metropolità de Barcelona / Ferrer, Amador
La colmatació de les trames urbanes residencials durant el segle XX a Barcelona i l'àrea metropolitana es relaciona amb l'escassa presència de models urbans alternatius com la ciutat jardí o els polígons d'habitatge públic. [...]
La colmatación de las tramas urbanas residenciales durante el siglo XX en Barcelona y el área metropolitana se relaciona con la escasa presencia de modelos urbanos alternativos como la ciudad jardín o los polígonos de vivienda pública. [...]
Le comblement des trames urbaines résidentielles durant le XXè siècle à Barcelona et l'aire métropolitaine est en relation avec la chiche présence de modèles urbains alternatifs comme la ville-jardin ou les polygones de logements publics. [...]
The development of the residential urban areas in Barcelona and its metropolitan area during the twentieth century was characterised by the scant presence of alternative urban models, such as the garden city or public housing estates. [...]

1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 26 (1997) p. 71-78  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.