Papers : Regió Metropolitana de Barcelona

Papers : Regió Metropolitana de Barcelona Encontrados 6 registros  La búsqueda tardó 0.01 segundos. 
1.
587x829, 81.9 KB Coberta 33. La renovació urbana als barris fronterers del Barcelonès
2001
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 33 (2001) p. 0-0  
2.
6 p, 46.0 KB Perifèries envellides / Carné, Jaume
Els problemes urbanístics dels barris perifèrics i els dels centres històrics tenen en molts casos característiques comunes, sobretot relacionades amb la densitat de la urbanització i la pobresa dels teixits urbanístic i social, i en aquest sentit, les actuacions dutes a terme als centres històrics per a la seva recuperació urbanística poden ser útils com a resposta a la situació dels barris fronterers. [...]
Los problemas urbanísticos de los barrios periféricos y los de los centros históricos tienen en muchos casos características comunes, sobretodo relacionadas con la densidad de la urbanización y la pobreza de los tejidos urbanístico y social, y en este sentido, las actuaciones llevadas a cabo en centros históricos para su recuperación urbanística pueden ser útiles como respuesta a la situación de los barrios fronterizos. [...]
Planning problems of the peripheral locations of the cities and the historic centres have, in many cases, common features, mainly related to the density of urbanization and the poverty of social and urban fabric. [...]
Les problèmes urbanistiques des quartiers périphériques et ceux des centres historiques ont, très souvent, des caractéristiques communes, surtout relatives avec la densité de l'urbanisation et la pauvreté du tissu urbanistique et du tissu social, et dans ce sens, les diligences portées à termes dans les centres historiques pour leur récupération urbanistique peuvent êtres utiles en tant que réponse à la situation des quartiers frontaliers. [...]

2001
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 33 (2001) p. 13-18  
3.
6 p, 63.3 KB Els teixits urbans als barris fronterers : estat, patologies, futur urbà. Reflexions entorn a la seva pervivència. Les propostes de renovació / Díaz, César
El context que va caracteritzar el naixement i creixement dels barris fronterers a partir dels anys 50 i 60 ha condicionat de manera decisiva la seva trama urbana i la tipologia de l'edificació, tant pel que fa als seus trets més destacats com pel que fa a la seva qualitat. [...]
El contexto que caracterizó el nacimiento y crecimiento de los barrios fronterizos a partir de los años 50 y 60 ha condicionado de manera decisiva su trama urbana y la tipología de la edificación, tanto por lo que se refiere a sus características más destacadas como por lo que se refiere a su calidad. [...]
The context that characterized the birth and growth of the "border areas" from the 50s and 60s has suited decisively their urban fabric and building typologies, either in relation to their principal features or their quality. [...]
Le contexte qui a caractérisé la naissance et le développement des quartiers frontaliers durant les années 50 et 60 a conditionné de façon décisive le tissu urbain et la typologie de la construction, tant en ce qui concerne ses traits plus particuliers comme en ce qui concerne sa qualité. [...]

2001
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 33 (2001) p. 19-23  
4.
10 p, 66.6 KB La renovació urbana als barris fronterers : unes reflexions sobre l'estratègia econòmica i financera i de gestió / Mas, Emili
La planificació, l'anàlisi i la monitorització constant són processos fonamentals en qualsevol operació de construcció o renovació urbana, i aspectes com la gestió urbanística, la negociació amb els diferents agents, l'acompanyament de les operacions amb mesures de suport dinamitzadores de l'activitat, o les formes de patrimonialització dels beneficis urbanístics obtinguts poden determinar l'èxit o el fracàs d'aquestes grans operacions urbanes. [...]
La planificación, el análisis y la monitorización constante son procesos fundamentales en cualquier operación de construcción y renovación urbana, y aspectos como la gestión urbanística, la negociación con los diferentes agentes, el acompañamiento de las operaciones con medidas de apoyo dinamizadoras de la actividad, o las formas de patrimonialización de los beneficios urbanísitcos obtenidos pueden determinar el éxito o fracaso de estas grandes operaciones urbanas. [...]
Planning, analysis and constant monitoring are key processes in any urban construction or regeneration action, and aspects like town planning management, negotiation, the support of the actions with activity dynamization measures, or the forms to patrimonize the benefits obtained may be determinant for the success of this big urban operations. [...]
La planification, l'analyse et la monitorisation constante sont des procés fontamentaux dans toutes les opérations de construction ou de rénovation urbaine, et les aspects tel que la gestion urbanistique, la négociation avec les différents agents, l'union des opérations avec des mesures de support dynamisateur de l'activité, ou les formes de patrimonialization des bénéfices urbanistiques obtenus peuvent déterminer le succès ou le fracas de ces grandes interventions urbaines. [...]

2001
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 33 (2001) p. 25-33  
5.
14 p, 98.8 KB La renovació urbana a l'Hospitalet / Nogués, Antoni ; Ferrándiz, Javier ; Ferrer, Jordi
La ciutat de l'Hospitalet de Llobregat ha engegat un important projecte de renovació urbana emmarcat dins la figura del Pla l'Hospitalet 2010 (Pla L'H 2010), sorgit a partir d'una profunda reflexió sobre les condicions urbanístiques, econòmiques i socials de la ciutat i el seu context territorial. [...]
La ciudad de l'Hospitalet de Llobregat ha iniciado un importante proyecto de renovación urbana enmarcado en la figura del Pla l'Hospitalet 2010 (Pla L'H 2010), surgido a partir de una profunda reflexión sobre las condiciones urbanísticas, económicas y sociales de la ciudad y su contexto territorial. [...]
L'Hospitalet de Llobregat has started an important urban renovation project, framed in the figure of the Pla l'Hospitalet 2010 (Pla L'H 2010), that comes from a profound reflection about its urban, economic and social conditions and its territorial context. [...]
La ville de l'Hospitalet de Llobregat a mis en marche un important projet de rénovation urbaine dans le cadre du Pla l'Hospitalet 2010 (Pla l'H 2010) surgit d'une profonde réflexion sur les conditions urbanistiques, économiques et sociales de la ville et dans son contexte territorial. [...]

2001
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 33 (2001) p. 35-47  
6.
16 p, 174.3 KB Indicadors per un pla integral a Collblanc i la Torrassa / García, Àngela
En el marc dels projectes de renovació urbana necessaris per a la millora de l'estructura urbanística i social dels barris fronterers, els estudis de diagnòstic de la realitat d'aquests territoris es converteix en una eina bàsica per a l'elaboració d'estratègies i polítiques. [...]
En el marco de los proyectos de renovación urbana necesarios para la mejora de la estructura urbanística y social de los barrios fronterizos, los estudios de diagnóstico de la realidad de estos territorios se convierte en una herramienta básica para la elaboración de estrategias y políticas. [...]
In the frame of the necessary urban renovation projects for the improvement of the urban and social structure of the "border areas", the studies about the reality and conditions of these territories become a key tool for the implementation of strategies and policies. [...]
Dans le cadre des projets de renouvellement urbain nécessaires pour l'amélioration de la structure urbanistique et sociale des quartiers frontaliers, les études de diagnostic de la réalité de ces territoires deviennent un instrument essentiel pour l'élaboration des stratégies et des politiques. [...]

2001
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 33 (2001) p. 49-64  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.