Papers : Regió Metropolitana de Barcelona

Papers : Regió Metropolitana de Barcelona 12 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
2 p, 86.6 KB Presentació
2018
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 61 (Desembre 2018) , p. 8-9 (Presentació)
2 documents
2.
6 p, 193.8 KB Introducció : els reptes de la governança metropolitana de l'àrea de Barcelona / Martí-Costa, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
2018
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 61 (Desembre 2018) , p. 10-15 (Articles)
2 documents
3.
11 p, 2.0 MB Return of the metro-model? : Governance and planning in metropolitan regions under change. An international comparison of France, Italy and Germany / Zimmermann, Karsten (TU Dortmund. Faculty of Spatial Planning, European Planning Cultures) ; Feiertag, Patricia (TU Dortmund. Faculty of Spatial Planning, European Planning Cultures)
The governance of metropolitan regions is currently re-defined in many European states due to changes in the welfare states and ever-increasing global competition. In some states such as France and Italy, but also in Germany we observe the emergence of scale-specific governance arrangements and planning policies, partially bottom-up and contingent upon regional contexts, partially triggered by incentives and legislation of the central government. [...]
En molts estats europeus actualment s'està redefinint la governança de les regions metropolitanes a causa dels canvis en els estats de benestar i a una competència global cada vegada més gran. En alguns estats com França i Itàlia, però també a Alemanya, observem el sorgiment d'acords de governança i de polítiques de planificació específics per a aquest tipus de regions, en uns casos sorgits bottom-up i dependents dels contextos regionals, i altres vegades activats pels incentius i la legislació del govern central. [...]
En muchos estados europeos actualmente se está redefiniendo la gobernanza de las regiones metropolitanas debido a los cambios en los estados de bienestar y a una competencia global cada vez mayor. En algunos estados como Francia e Italia, pero también en Alemania, observamos el surgimiento de acuerdos de gobernanza y de políticas de planificación específicos para este tipo de regiones, en unos casos surgidos bottom-up y dependientes de los contextos regionales, y otras veces activados por los incentivos y la legislación del gobierno central. [...]

2018
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 61 (Desembre 2018) , p. 16-26 (Articles)
2 documents
4.
13 p, 4.8 MB Los procesos metropolitanos en España : intensificación estructural y nuevos desafíos / Feria Toribio, José María (Universidad Pablo de Olavide)
L'article aborda una aproximació al sistema metropolità espanyol pel que fa a la seva definició, configuració i dinàmiques i perspectives actuals, orientada cap a la dimensió de la seva governança. [...]
El artículo aborda una aproximación al sistema metropolitano español en lo que se refiere a su definición, configuración y dinámicas y perspectivas actuales, orientada hacia la dimensión de su gobernanza. [...]

2018
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 61 (Desembre 2018) , p. 28-40 (Articles)  
5.
10 p, 838.9 KB La planificació estratègica metropolitana a Barcelona : cap a una tercera generació de plans? / Estela Barnet, Oriol (Coordinador General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona)
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona és una associació sense afany de lucre que recull l'experiència de 30 anys de planificació estratègica urbana a la ciutat de Barcelona. L'instrument 'pla estratègic', que va resultar força exitós a l'hora d'impulsar el desenvolupament i la projecció internacional de la ciutat aprofitant l'organització dels JJOO de 1992, necessita en l'actualitat d'una important reforma que permeti la seva adaptació als reptes urbans del segle XXI, principalment la reducció de les desigualtats i la segregació urbana, el canvi climàtic i els desafiaments de la digitalització. [...]
El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona es una asociación sin ánimo de lucro que recoge la experiencia de 30 años de planificación estratégica urbana en la ciudad de Barcelona. El instrumento 'plan estratégico', que resultó bastante exitoso a la hora de impulsar el desarrollo y la proyección internacional de la ciudad aprovechando la organización de los JJOO de 1992, necesita en la actualidad una importante reforma que permita su adaptación a los retos urbanos del siglo XXI, principalmente la reducción de las desigualdades y la segregación urbana, el cambio climático y los desafíos de la digitalización. [...]
El artículo aborda una aproximación al sistema metropolitano español en lo que se refiere a su definición, configuración y dinámicas y perspectivas actuales, orientada hacia la dimensión de su gobernanza. [...]

2018
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 61 (Desembre 2018) , p. 42-51 (Articles)
2 documents
6.
8 p, 547.3 KB Els governs metropolitans d'elecció directa : reflexions per a l'Àrea metropolitana de Barcelona / Tomàs Fornés, Mariona (Universitat de Barcelona)
Aquest article analitza l'elecció directa a escala metropolitana, un tema poc estudiat en el marc de la governança metropolitana. En la primera part de l'article analitzem els pros i els contres de la representació directa a escala metropolitana. [...]
Este artículo analiza la elección directa a escala metropolitana, un tema poco estudiado en el marco de la gobernanza metropolitana. En la primera parte del artículo analizamos los pros y los contras de la representación directa a escala metropolitana. [...]

2018
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 61 (Desembre 2018) , p. 52-59 (Articles)
2 documents
7.
12 p, 817.7 KB El finançament de les àrees metropolitanes : una especial referència al cas de l'AMB / Salinas, Paula (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vilalta, Maite (Universitat de Barcelona)
Les grans ciutats i les àrees metropolitanes han de fer front a unes necessitats de despesa molt diferents a les de la resta de governs locals. En aquest estudi s'analitza, d'una banda, des d'un punt de vista teòric, com s'haurien d'organitzar i finançar les grans aglomeracions urbanes, i més concretament les àrees metropolitanes. [...]
Las grandes ciudades y las áreas metropolitanas tienen que hacer frente a unas necesidades de gasto muy distintas a las del resto de gobiernos locales. En este estudio se analiza, por un lado, desde un punto de vista teórico, cómo deberían organizarse y financiarse las grandes aglomeraciones urbanas, y más concretamente las áreas metropolitanas. [...]

2018
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 61 (Desembre 2018) , p. 60-71 (Articles)
2 documents
8.
7 p, 537.8 KB Cap a un govern local metropolità : el potencial de la llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona / Font i Llovet, Tomàs (Universitat de Barcelona)
S'analitzen els ordenaments europeu (Carta europea de l'autonomia local), espanyol (Llei de Bases de règim local i la relativa jurisprudència constitucional) i català (Llei de l'Àrea metropolitana de Barcelona) pel que fa al reconeixement de l'autonomia, el règim de les competències i l'atribució de potestats i prerrogatives públiques a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). [...]
Se analizan los ordenamientos europeo (Carta Europea de la Autonomía Local), español (Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y la relativa jurisprudencia constitucional) y catalán (Ley del Área Metropolitana de Barcelona) con respecto al reconocimiento de la autonomía, el régimen de las competencias y la atribución de potestades y prerrogativas públicas al Área Metropolitana de Barcelona (AMB). [...]

2018
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 61 (Desembre 2018) , p. 72-78 (Articles)
2 documents
9.
13 p, 2.1 MB De les xarxes de subministrament i rebuig a les xarxes circulars : el Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona / Cirera Val, Jacob ; López Redondo, Joan
L'Àrea Metropolitana de Barcelona està redactant en l'actualitat el Pla Director Urbanístic que, entre altres funcions, ha d'establir els elements estructurants de l'ordenació urbanística, classificar el sòl, establir mesures de protecció del sòl no urbanitzable o concretar i delimitar les reserves de sòl per a les infraestructures i els sistemes generals. [...]
El Área Metropolitana de Barcelona está redactando en la actualidad el Plan Director Urbanístico que, entre otras funciones, debe establecer los elementos estructurantes de la ordenación urbanística, clasificar el suelo, establecer medidas de protección del suelo no urbanizable o concretar y delimitar las reservas de suelo para las infraestructuras y los sistemas generales. [...]

2018
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 61 (Desembre 2018) , p. 80-92 (Articles)
2 documents
10.
11 p, 1014.6 KB Governança econòmica metropolitana : perspectives de futur i paper de l'Agència de Desenvolupament Econòmic / Santcovsky, Hèctor (Àrea metropolitana de Barcelona)
La realitat de les àrees metropolitanes s'ha transformat els darrers anys com a conseqüència de la transformació econòmica (en especial per l'efecte de la globalització i el canvi tecnològic) amb un important procés de creixement, però que ha generat noves desigualtats al territori. [...]
La realidad de las áreas metropolitanas se ha transformado en los últimos años como consecuencia de la transformación económica -en especial por el efecto de la globalización y el cambio tecnológico-, con un importante proceso de crecimiento que sin embargo ha generado nuevas desigualdades en el territorio. [...]

2018
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 61 (Desembre 2018) , p. 94-104 (Articles)
2 documents
11.
13 p, 1.5 MB La planificació de les polítiques d'habitatge a escala metropolitana : Barcelona en el context internacional / Bosch i Meda, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya. Departamento de Tecnologia de la Arquitectura) ; Donat, Carles (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
Les dinàmiques residencials metropolitanes exigeixen que el problema de l'habitatge en aquests territoris s'abordi des d'aquesta mateixa escala a fi de donar resposta als greus problemes d'accessibilitat econòmica a l'habitatge existents, així com per corregir la manca d'habitatge assequible i els processos de segregació urbana que es generen. [...]
Las dinámicas residenciales metropolitanas exigen que el problema de la vivienda en estos territorios se aborde desde esta misma escala a fin de dar respuesta a los graves problemas de accesibilidad económica a la vivienda existentes, así como para corregir la falta de vivienda asequible y los procesos de segregación urbana que se generan. [...]

2018
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 61 (Desembre 2018) , p. 106-118 (Articles)
2 documents
12.
13 p, 1.6 MB Reduir les desigualtats a la ciutat real : la política de garantia de rendes en clau metropolitana / Porcel, Sergio (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Navarro-Varas, Lara (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Cruz Gómez, Irene (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
El greu impacte social de la crisi econòmica i financera que es va iniciar l'any 2008 va desbordar el sistema de protecció social estatal i autonòmic, de manera que una part important de la gestió de la pobresa va recaure en els municipis, tot forçant-los a funcionar per la via dels ajuts d'urgència social com a darrera xarxa de protecció. [...]
El grave impacto social de la crisis económica y financiera que se inició en 2008 desbordó el sistema de protección social estatal y autonómico, por lo que una parte importante de la gestión de la pobreza recayó en los municipios, forzándoles a funcionar por la vía de las ayudas de urgencia social como última red de protección. [...]

2018
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 61 (Desembre 2018) , p. 120-132 (Articles)
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.