Quaderns

Quaderns 32 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.02 segons. 
1.
8 p, 74.6 KB Índex
2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 1-8  
2.
1 p, 5.5 KB Presentació / Godayol, Pilar
2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 9-9  
3.
10 p, 34.2 KB Feminism in Translation : the Canadian Factor / von Flotow, Luise
This article starts from a strangely bilingual Canadian sound poem, «Simultaneous Translation» by Penn Kemp (1984) and traces the specifically Canadian aspects of the work done in the area of «translation and gender» from the 1980s to 2000. [...]
Aquest article parteix d'un poema canadenc estranyament bilingüe «Traducció Simultània», escrit per Penn Kemp (1984) i traça els aspectes canadencs específics de la recerca feta en el camp de la «traducció i el gènere» des del 1980 fins al 2000. [...]

2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 11-20  
4.
10 p, 36.3 KB Traducción, género y poscolonialismo : compromiso traductológico como mediación y affidamento femenino / Sales Salvador, Dora (Universitat Jaume I)
En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre la interrelación entre traducción, género y poscolonialismo, en concreto sobre el compromiso traductológico que algunas traductoras desarrollan en lo referente a la traducción de literatura de mujeres del llamado Tercer Mundo. [...]
In this paper our aim is to reflect on the interrelation between translation, gender and postcolonialism, in particular on the translation engagement that some translators develop regarding the translation of literature by women from the so-called Third Word. [...]

2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 21-30  
5.
10 p, 36.5 KB Per part de gènere : belles infidelitats de la literatura comparada i la traducció / Torras, Meri, 1968-
Traduir no és un transvasament automàtic ni transparent, de la mateixa manera que un text no té una sola lectura. Traduir, tal com demostren les aproximacions comparatistes actuals, és una operació intercultural. [...]
Just as a text can be read in many different ways, translation is not an automatic or transparent rewriting. Present day comparative approaches are confirming that translation is an intercultural process. [...]

2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 31-40  
6.
14 p, 49.0 KB Challenges for the New Century Schools for All and Narrowing Gaps through Transformation Pedagogies / González Davies, María
Have Pedagogy Studies addressed the concerns of Gender and Education? If so, how? What are the outcomes? At the turn of the twentieth century, both gender and educational values were questioned and revised. [...]
La pedagogia ha tractat la qüestió de gènere i d'educació? I si és el cas, de quina manera? Quins han estat els resultats? Tant el valor de l'educació com el de gènere foren qüestionats i revisats al començament del segle XX. [...]

2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 41-54  
7.
12 p, 44.2 KB La Màgica Doremi com a eina per a reflexionar a l'aula sobre la traducció del gènere del japonès / Mas, Jordi, 1972- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
La sèrie japonesa d'animació Oja-maho Doremi presenta una gran quantitat de material oral que es pot explotar a l'aula per treballar els problemes que les diferències entre el llenguatge masculí i femení dels parlants japonesos plantegen per a la traducció. [...]
The Japanese cartoon series Oja-maho Doremi contains a great amount of oral material which can be used in the classroom when considering the difficulties which arise in translation as a result of the differences between the masculine - feminine language of Japanese speakers. [...]

2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 55-66  
8.
9 p, 36.3 KB Les escriptores catalanes vuitcentistes i la traducció / Pinyol i Torrents, Ramon
La història de la traducció al català en el segle XIX no presenta la figura del traductor professional, sinó només la de l'escriptor doblat de traductor. Però d'escriptores vuitcentistes que escrivissin en català, n'hi va haver poques i, de fet, no en tenim encara una nòmina completa ni podem valorar, amb unes escasses excepcions, les seves aportacions literàries ni quantitativament ni qualitativament. [...]
The history of translation into Catalan in the 19th century does not include the figure of a professional translator; it presents a writer who also works as a translator There were, however, very few eighteenth century women writers who wrote in Catalan. [...]

2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 67-75  
9.
9 p, 33.4 KB Anna Murià, traductora (in)visible / Bacardí, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Des que l'agost de 1941 Anna Murià (Barcelona, 1904 - Terrassa, 2002) va instal·lar-se a Mèxic, amb el seu company Agustí Bartra, la traducció va esdevenir la seva principal ocupació remunerada. [...]
From the time Anna Murià (Barcelona, 1904 - Terrassa, 2002) settled in Mexico in August 1941 with her partner Agustí Bartra, translation became her main source of income. She rewrote many different kinds of English and French texts into Spanish: medical treatises, encyclopaedias, biographies, different essays, detective or pornographic novels. [...]

2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 77-85  
10.
7 p, 28.4 KB Helena Valentí, fúria i traducció / Godayol i Nogué, Pilar
La filòloga i novel·lista Helena Valentí i Petit (Barcelona, 1940-1990) s'exilià de ben jove a Anglaterra, on buscà en la traducció el mitjà de vida. Entre altres autors i autores, traslladà al castellà William Blake, Marilyn French, Nicholas Guild, Najib Mahfuz, Harold Robbins, Bernice Rubens, Roger T. [...]
At a young age, the philologist and novelist Helena Valentí Petit (Barcelona, 1940-1990) went into exile in England and worked as a translator there. She translated into Spanish, works by writers such as William Blake, Marilyn French, Nicholas Guild, Najib Mahfuz, Harold Robbins, Bernice Rubens, Roger T. [...]

2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 87-93  
11.
9 p, 29.1 KB La poeta traductora Montserrat Abelló : semblança homenatge en les IX jornades de Traducció a Vic / Torrents, Ricard
La trajectòria biogràfica de Montserrat Abelló revela una de les figures més humanes i més coratjoses de les lletres catalanes dels darrers cinquanta anys. A partir de les confessions d'ella mateixa, la semblança de Montserrat Abelló es basa en la seva vida, d'una banda, i en la seva obra de poeta traductora, de l'altra. [...]
Monsterrat Abelló is one of the most humane and courageous figures in Catalan Literature in the last fifty years. As she herself, admits, the reality of Monsterrat Abelló is based on one hand on her own life, and on the other on her work as a poet and translator. [...]

2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 95-103  
12.
18 p, 68.6 KB Un cas especial en la traducció de la variació lingüística : la variació latent / Perujo Melgar, Joan Maria
En traductologia s'ha tractat sovint de la diversitat lingüística. La dificultat de traducció analitzada sol partir d'un TO marcat per algun tipus de varietat i les propostes van dirigides, habitualment, a mostrar diverses estratègies per a restituir d'una manera adequada en el TM aquest factor distintiu del TO. [...]
Linguistic diversity has been frequently discussed in translation studies. The issues analysed usually come from a ST marked with some kind of variety. Proposals usually aim at showing different strategies to restore this distinctive trait from the ST into the TT in a suitable way. [...]

2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 107-124  
13.
15 p, 50.0 KB Técnicas específicas de la traducción periodística / Hernández Guerrero, María José
La traducción periodística es una práctica profesional que presenta unos rasgos propios. En este artículo proponemos un nuevo acercamiento a este tipo de traducción a través del análisis de las técnicas específicas que se utilizan con mayor frecuencia en las traducciones periodísticas, como son la amplificación, la compresión y la elisión. [...]
Journalistic translation is a professional practice with its own characteristics. In this article we propose a new approach to this type of translation through the analysis of the specific techniques most often used in journalistic translation, such as amplification, compression and omission. [...]

2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 125-139  
14.
14 p, 45.4 KB El impacto psicológico y emocional en los intérpretes y traductores de los servicios públicos : un factor a tener en cuenta / Valero-Garcés, Carmen
Es un hecho reconocido por gran parte de los profesionales de la traducción e interpretación en los servicios públicos (T&ISSPP) (actividad también conocida como «Cornmunity Interpreting») y por estudios empíricos realizados que las tareas que se le piden a la persona que hace de intermediario lingüístico en los servicios públicos (SSPP) (hospitales, comisarías, oficinas de extranjería, etc. [...]
This paper deals with the influence of emotional and psychological impact in interpreters in public services (IPS). This topic is not new in the field of interpreting, however it still remains rather unexplored in the IPS sphere despite of its importance. [...]

2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 141-154  
15.
14 p, 48.8 KB El traductor jurídico y la intertextualidad : el ordenamiento jurídico como contexto comunicativo-documental del documento de partida / Ferran Larraz, Elena
Este artículo trata del concepto de intertextualidad desde el derecho y desde la lingüística textual. El estudio de este tema puede ayudar a juristas y traductores a interpretar el documento. Nuestra reflexión facilita que el traductor inscriba el texto en el ordenamiento jurídico, en el conjunto de documentos negociales y, más concretamente, en los de su tipo y, finalmente, en la cadena de documentos de que forma parte. [...]
This paper deals with the concept of intertextuality from the point of view both of law and textual linguistics. Studying this topic can help both legal professionals and translators to interpret the document. [...]

2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 155-168  
16.
11 p, 97.8 KB Clasificación del texto jurídico árabe (desde el punto de vista de la traducción jurídica) / Abdel-Aziz, Khaled
Pretendemos aquí establecer una clasificación del texto jurídico árabe, conforme a la cultura árabe-islámica y aplicable a su sistema jurídico y judicial actual. Pretendemos también, con nuestra propuesta de clasificación, llamar la atención de los especialistas del derecho, traductores e investigadores sobre la necesidad e importancia de este tipo de estudios clasificatorios; sobre todo, para los traductores jurídicos de lengua árabe, que actualmente carecen de bases bibliográficas que puedan servirles en sus traducciones, así como para futuros estudiosos e investigadores del ámbito del derecho.
This article presents a classification of Arabic legal texts based on the Arabic-Islamic culture that can be applied to present day judicial and legal systems. We also hope to convince scholars, specialists in law and translators, of the need to classify text types in this field. [...]

2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 169-179  
17.
7 p, 22.6 KB "O no existim o som excel·lents, no hi ha terme mitjà" : entrevista a Roser Berdagué / Udina, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Roser Berdagué ha traduït fins al dia d'avui més de 325 llibres de l'anglès, francès i italià al català i al castellà. Als 76 anys, continua dedicant la major part del dia a traduir, i no s'imagina la vida sense el repte quotidià d'enfrontar-se a un original per convertir-lo en un nou text. [...]
Roser Berdagué has translated to date more than 325 books from English, French and Italian to Catalan and Spanish. At 76, she keeps on translating most of the day and she cannot imagine life without the daily challenge of writing a new text out of an original text. [...]

2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 183-189  
18.
9 p, 33.2 KB Com en un mirall / Pòrtulas, Jaume
L'any 1901, a Atenes, va tenir lloc un dels episodis més insòlits en la història universal de la traducció. El diari Akropolis havia començat a publicar la primera traducció al grec demòtic dels quatre Evangelis, a càrrec d'A. [...]
2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 193-201  
19.
3 p, 33.6 KB Ressenyes / Udina, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Albert BRANCHADELL I NOVELL ; Margaret WEST, Less Translated Languages. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004.
2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 203-205  
20.
3 p, 34.2 KB Ressenyes / López Arroyo, Belén (Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras)
Obra ressenyada: J. M. BRAVO GOZALO (ed. ), A New Spectrum of Translation Studies. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2004.
2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) , p. 205-207  
21.
3 p, 34.3 KB Ressenyes / Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Míkel de EPALZA (coord. ), Traducir del árabe. Barcelona: Gedisa, 2004.
2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) , p. 207-209  
22.
3 p, 34.7 KB Ressenyes / Díaz Fouces, Oscar (Universidade de Vigo)
Obra ressenyada: Maria Manuela GOMES PAIVA, Encontros e Desencontros da Coexistência. O papel do intérprete-tradutor na sociedade de Macau. Macau: Livros do Oriente, 2004.
2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) , p. 209-211  
23.
4 p, 38.6 KB Ressenyes / Bartoll, Eduard (Universitat Pompeu Fabra. Facultat de Traducció i Interpretació)
Obra ressenyada: Montserrat GONZÀLEZ, Pragmatic markers in oral narrative. The case of English and Catalan. Ámsterdam: John Benjamins, 2004.
2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) , p. 211-214  
24.
2 p, 30.7 KB Ressenyes / Torres-Hostench, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Maria GONZÁLEZ DAVIES, Multiple Voices in the Translation Classroom. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004.
2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) , p. 215-216  
25.
2 p, 30.8 KB Ressenyes / Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: M. HERNANDO DE LARRAMENDI; G. FERNÁNDEZ PARRILLA; B. AZAOLA PIAZZA, Autobiografía y literatura árabe. Cuenca: Escuela de Traductores de Toledo/Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha, 2002.
2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) , p. 216-217  
26.
3 p, 35.3 KB Ressenyes / Alcaraz-Varó, Enrique (Universitat d'Alacant)
Obra ressenyada: MAZZUCCO, Patricia; HEBE MARANCHELLO, Alejandra. Diccionario bilingüe de terminología jurídica. Buenos Aires: Ediciones del Candil, 2004.
2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) , p. 217-219  
27.
2 p, 33.0 KB Ressenyes / Molina, Lucía (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Francisco MOSCOSO GARCÍA, Esbozo gramatical del árabe marroquí. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2004.
2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) , p. 219-220  
28.
3 p, 34.4 KB Ressenyes / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Pilar ORERO, Topics in Audiovisual Translation. Amsterdam: Benjamin, 2004.
2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) , p. 220-222  
29.
2 p, 30.6 KB Ressenyes / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Laureano RAMÍREZ BELLERÍN, Manual de traducción chino / castellano. Barcelona: Gedisa, 2004.
2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) , p. 223-224  
30.
3 p, 35.1 KB Ressenyes / Farrés, Ramon, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Reduccions 81-82 (març 2005). Número monogràfic dedicat a la traducció poètica.
2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) , p. 224-226  
31.
3 p, 35.0 KB Ressenyes / Díaz Fouces, Oscar (Universidade de Vigo)
Obra ressenyada: Maria SIDIROPOULOU, Linguistic Identities through Translation. Amsterdam/Nueva York: Rodopi, 2004.
2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) , p. 226-228  
32.
2 p, 30.3 KB Ressenyes / Neunzig, Wilhelm (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Martha TENNENT (ed. ), Training for the new milenium. Pedagogies for translation and interpreting. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2005.
2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) , p. 229-230  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.