Quaderns

Quaderns 32 records found  Search took 0.00 seconds. 
1.
10 p, 109.3 KB Sumari
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 1-6  
2.
2 p, 743.0 KB La traductologia catalana : història i tendències / Torrents, Ricard
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 9-10  
3.
20 p, 104.9 KB La traductologia catalana contemporània : bases per a una cartografia provisional / Marco Borillo, Josep (Universitat Jaume I. Departament de Traducció i Comunicació)
El punt de partida del present article és que per traductologia catalana cal entendre el conjunt de treballs i estudis d'aquest àmbit del coneixement escrits en català i/o centrats en algun aspecte de la realitat catalana. [...]
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 11-30  
4.
3 p, 27.8 KB Tra-duir i tra-duir / Carbonell, Manuel (Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona)
En la traducció literària, el traductor s'enfronta a una disjuntiva: o doblegar-se a les característiques del text original o doblegar-les a les peculiaritats de la pròpia llengua. La segona opció és la transnaturalització de l'obra i es fa des de l'autoritat del traductor. [...]
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 31-33  
5.
6 p, 50.0 KB Acotacions al desenvolupament dels estudis sobre traducció arreu (àdhuc a Catalunya) / Parcerisas, Francesc, 1944- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
L'aparició i desenvolupament dels estudis sobre traducció ha de ser posada en el seu context. Els centres universitaris des d'on s'han promogut els estudis traductològics, l'aparició d'associacions, de bases de dades, d'editorials especialitzades, etc. [...]
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 35-40  
6.
10 p, 65.8 KB Triplement subalternes / Godayol, Pilar
La poeta i traductora Maria-Mercè Marçal moltes vegades va escriure sobre la seva «triple rebel·lió» per haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida. Amb el temps ella mateixa va explicar que de les tres circumstàncies dues van pesar més, la condició de dona i la llengua. [...]
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 41-50  
7.
1 p, 23.8 KB Presentació / Farrés, Ramon, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 53-53  
8.
8 p, 54.9 KB Traduire au XXIè siècle / Meschonnic, Henri
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 55-62  
9.
5 p, 46.0 KB La formació del traductor literari des de la filologia / Estelrich i Arce, Pilar
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 63-67  
10.
3 p, 29.1 KB Reflexions a l'entorn de la llicenciatura en Traducció i Interpretació / Nolla, Albert 1974-
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 69-71  
11.
4 p, 42.3 KB La traducció i el mercat editorial / Arenas, Carme
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 73-76  
12.
4 p, 42.7 KB Traduccions del i al català : un camí d'anada i tornada / Skrabec, Simona
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 77-80  
13.
2 p, 38.1 KB Per què cal retraduir les obres dels autors clàssics / Alberich i Mariné, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 81-82  
14.
4 p, 42.1 KB Retraduir els clàssics / Desclot, Miquel 1952-
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 83-86  
15.
2 p, 37.1 KB La traducció teatral / Sellent, Joan
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 87-88  
16.
3 p, 40.8 KB Quelques evidences et une question / Delmas, André
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 89-91  
17.
7 p, 68.2 KB Introducció / Branchadell, Albert 1964-
Després de presentar els experts que participen en el dossier, aquest article caracteritza de manera resumida la situació lingüística de Bulgària i Romania, els dos nous estats membres de la Unió Europea, tant en termes demogràfics com polítics, amb una menció addicional a Irlanda, un antic estat membre que ha aconseguit convertir l'irlandès en la 23a llengua oficial de la UE. [...]
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 95-101  
18.
15 p, 84.6 KB Literatura romanesa i literatura catalana : quan el desafiament es diu traducció / Montoliu, Xavier
Aproximacions als contactes lingüístics i a les traduccions literàries entre el català i el romanès i viceversa, des dels inicis fins a l'actualitat. Referenciació bibliogràfica de les obres trobades. [...]
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 103-117  
19.
8 p, 59.9 KB Relacions literàries entre Bulgària i Catalunya / Guenova, Maia
Després d'una breu nota històrica i de l'observació de les escasses oportunitats d'aprendre el català a Bulgària i el búlgar a Catalunya, aquest article fa un repàs exhaustiu de les relativament nombroses obres literàries catalanes traduïdes al búlgar des de 1968 fins a l'actualitat i de les relativament poques obres literàries búlgares traduïdes al català, amb l'esperança expressa que l'adhesió de Bulgària a la Unió Europea permeti millorar la relació entre totes dues llengües en un futur immediat.
After a brief historical note and the observation of the scant possibilities to learn Catalan in Bulgaria and Bulgarian in Catalonia, this paper thoroughly reviews the relatively numerous Catalan literary works translated into Bulgarian and the relatively few Bulgarian literary works translated into Catalan, in the explicit hope that Bulgaria's accession to the EU improves the relationship between both languages in the near future.

2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 119-126  
20.
7 p, 56.4 KB Traduccions del català a l'irlandès i de l'irlandès al català / Mac Síomóin, Tomás ; Branchadell, Albert 1964-
La relació entre el català i l'irlandès es caracteritza per l'escassetat d'obres traduïdes d'una llengua a l'altra. Aquest article presenta les obres catalanes traduïdes a l'irlandès i, després de constatar que no hi ha cap obra traduïda directament de l'irlandès al català, glossa les traduccions indirectes (publicades i no publicades) de què tenen coneixement els autors.
The relationship between Catalan and Irish is characterized by the paucity of works translated from one language into the other. This paper presents the Catalan works translated into Irish and, after realizing that there is no work directly translated from Irish into Catalan, it comments on the indirect translations (published and unpublished) that the authors are aware of.

2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 127-133  
21.
16 p, 77.0 KB Enseñar la teoría de la traducción : diseño de competencias y explotación de recursos pedagógicos / Agost, Rosa (Universitat Jaume I. Departament de Traducció i Comunicació)
Los avances experimentados en el ámbito de la pedagogía, especialmente en los últimos 30 años, han hecho posible un cambio profundo en la concepción del proceso enseñanza/aprendizaje. El enfoque constructivista se ha revelado como responsable, en gran medida, de los enfoques comunicativos y de los enfoques por tareas que predominan actualmente en la didáctica de lenguas y en la didáctica de la traducción. [...]
The progress that has been made in the field of pedagogy, especially over the last 30 years, has brought about a profound change in the conception of the teaching/learning process. The constructivist approach has been largely responsible for the development of the communicative and task-based approaches that currently predominate in the teaching of languages, as well as in the teaching of translation. [...]

2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 137-152  
22.
15 p, 71.7 KB La organización textual aplicada a la didáctica de la traducción / Elena, Pilar
El conocimiento textual intuitivo es la primera etapa de aproximación a un texto y, por tanto, la base sobre la que se construye el conocimiento textual científico propio de un experto. Los datos acerca del texto y sus niveles nos llevan a plantear la segmentación textual como estrategia de trabajo para la actividad interpretativa y productiva del traductor, la aplicación se lleva a cabo en una subclase de texto perteneciente a la clase Contratos. [...]
Textual knowledge at an intuitive level is the first phase in our approach to a text, and it is therefore the basis on which the specialized textual knowledge of the professional translator is constructed. [...]

2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 153-167  
23.
18 p, 86.4 KB La recepción de las figuras retóricas de textos publicitarios : una experiencia orientada a la enseñanza / aprendizaje del alumnado de traducción / Calzada Pérez, María
Publicidad y retórica son dos disciplinas entre las que existe una evidente sinergia. Se ha demostrado ampliamente que uno de los procedimientos más utilizados en la publicidad son las figuras retóricas (McQuarrie y Mick, 1993, 1996), que pueden definirse como ingeniosas deformaciones de los asertos. [...]
Advertising and rhetoric are closely connected. In fact, it is widely known that publicity uses rhetorical figures -i. e. artful deviation of a statement- extensively (McQuarrie y Mick, 1993, 1996). [...]

2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 169-186  
24.
10 p, 65.8 KB La traducció dels sintagmes nominals complexos de l'alemany / Colomines, Carme
Els sintagmes nominals i/o preposicionals complexos (amb premodificació múltiple) suposen un problema en la traducció de l'alemany a una llengua romànica com el català o el castellà. En aquest estudi assumim que existeix una correlació entre el grau de complexitat del procés de traducció d'aquests sintagmes i el grau d'especialitat del text, i que, per tant, els textos tècnics constitueixen un exemple paradigmàtic del tipus de dificultats que comporta la traducció d'aquest sintagmes a una llengua com el català o el castellà. [...]
Noun and/or prepositional phrases with multiple premodification pose a problem in translation from German into a Romance language like Catalan or Spanish. In this article we assume that there is a correlation between the degree of complexity of the process of translation of these phrases and the degree of speciality of the text. [...]

2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 187-196  
25.
13 p, 76.0 KB Lily Briscoe's «Chinese Eyes» : the Reading of Difference in Translated Fiction / Chan Tak-hung, Leo
Since the eighties, translation scholars have increasingly turned to «differences» rather than similarities between the original and the translation. More important than the mere existence of these differences is the fact that they are experienced by the reader. [...]
Des dels anys vuitanta, els especialistes en traducció s'ocupen cada vegada més de les «diferències» i no de les similituds entre l'original i la traducció. Més important que la mera existència d'aquestes diferències és el fet que el lector les experimenta. [...]

2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 197-209  
26.
9 p, 59.7 KB Translat : una base de dades de traduccions literàries al català medieval (1300-1500) / Pujol i Gómez, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 213-221  
27.
3 p, 44.7 KB Ressenyes / Ugarte i Ballester, Xus
Index de les obres ressenyades: Jesús BAIGORRI (dir. ) ; Icíar ALONSO ; Raquel CANAS ; Olga MARTÍN ; Concepción OTERO ; Elena PALACIO ; Mariachiara RUSSO, Materiales didácticos para la enseñanza de la interpretación en el ámbito social (Alemán - francés - inglés - italiano - español).
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 223-225  
28.
2 p, 43.6 KB Ressenyes / Dasilva, Xosé Manuel
Index de les obres ressenyades: Haroldo DE CAMPOS, Crisantiempo.
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 225-226  
29.
3 p, 45.9 KB Ressenyes / Bacardí, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Index de les obres ressenyades: Jordi JANÉ I LLIGÉ ; Johannes KABATEK (eds. ), Fronteres entre l'universal i el particular en la literatura catalana.
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 227-229  
30.
2 p, 41.1 KB Ressenyes / Torres Hostench, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Index de les obres ressenyades: Esther MONZÓ (ed. ), Les plomes de la justícia. La traducció al català dels textos jurídics.
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 229-230  
31.
5 p, 54.4 KB Ressenyes / Pym, Anthony
Index de les obres ressenyades: Arturo PARADA ; Oscar DIAZ FOUCES (eds. ), Sociology of Translation.
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 231-235  
32.
3 p, 44.4 KB Ressenyes / Galvany, Albert
Index de les obres ressenyades: Laureano RAMÍREZ BELLERÍN, Arte de la Guerra de Sunzi.
2008
Quaderns : revista de traducció, N. 15 (2008) p. 235-237  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.