Quaderns

Quaderns 34 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
10 p, 717.6 KB Sumari
2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 1-4  
2.
2 p, 53.0 KB Presentació / Udina, Dolors
2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 7-8  
3.
11 p, 82.0 KB Joan Sales, una traducció i una novel·la sense punt final / Pla, Xavier (Universitat de Girona. Facultat de Lletres)
La història de la traducció francesa d'Incerta glòria i les relacions epistolars entre l'autor i el seu traductor permeten entendre millor el procés de composició de la gran novel·la de Joan Sales, sempre necessitat d'explicar la seva veritat i permanentment insatisfet amb la seva obra.
The history of the French translation of Uncertain Glory and the epistolary relationships between the author and the translator can help us to understand the composition process of the great novelof Joan Sales, always needing to explain his truth and constantly dissatisfied with his work.

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 9-19  
4.
3 p, 53.0 KB Vicissituds de la traducció italiana d'Incerta glòria / Cattaneo, Mariateresa (Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature Straniere Comparate. Sezione di Iberistica)
Mariateresa Cattaneo va traduir Incerta glòria a l'italià els anys seixanta, sobretot a partir de l'edició francesa de Gallimard, mentre Joan Sales, amb qui aleshores mantenia un contacte seguit, treballava constantment en el text. [...]
Mariateresa Cattaneo translated Uncertain glory into the Italian in the sixties, especially from the French edition of Gallimard, while Joan Sales, with whom she kept a continued and close contact, worked constantly in the text. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 21-23  
5.
4 p, 56.2 KB La traducció al castellà d'Incerta glòria / Pujol, Carlos (Editor i traductor)
Carlos Pujol va traduir Incerta glòria al castellà per a l'editorial Planeta, en la qual treballava, a mesura que Joan Sales li lliurava personalment els fragments de la novel·la que reescrivia i escrivia de nou, pensant, també, en una futura edició catalana no censurada. [...]
Carlos Pujol translated Uncertain Glory to the Spanish for the publishing house Planeta, in which he worked, as Joan Sales was personally giving him the fragments of the novel that he was rewriting and writing again, thinking as well in a future not censored Catalan edition. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 25-28  
6.
6 p, 64.1 KB David Sales o Joan Rosenthal / Abrams, D. Sam (Universitat Oberta de Catalunya)
Incerta glòria de Joan Sales és una reconeguda obra mestra de la literatura del segle XX. El 1991 fou traduida a l'anglès per David Rosenthal, un notable traductor del català. Aquest article aprofundeix en les raons per les quals la traducció de Rosenthal mai no trobà un editor important.
Joan Sales's novel Incerta glòria [Uncertain Glory] is an acknowledged masterpiece of XXth century literature. In 1991 it was translated into English by David Rosenthal, a well-known translator of Catalan fiction. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 29-34  
7.
6 p, 65.4 KB Incerta glòria traduïda al neerlandès / Boon, Adri
El 2011 apareixerà Incerta glòria traduïda al neerlandès, publicada per un petit segell, però de gran importància quant a la difusió de la literatura catalana en les àrees de parla neerlandesa. [...]
In 2011 will appear Incerta glòria in Dutch translation, published by a small editing house but of great importance for the diffusion of Catalan literature in Dutch-speaking countries. Translation of canonic Catalan texts is important in order to establish an infrastructure which will facilitate the reading and widen the comprehension of translated Catalan books. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 35-40  
8.
10 p, 78.6 KB Joan Sales, editor de traduccions / Pasqual i Llorenç, Marta (Universitat de Girona. Facultat de Lletres)
Joan Sales va ser el director de l'editorial Club Editor, fet que va significar que sobre la seva figura recaiguessin al mateix temps les tasques d'editor i de traductor, és a dir, que esdevingués l'editor de les seves traduccions. [...]
Joan Sales was the director of the publishing house «Club Editor». This fact means that he was at the same time an editor and a translator or, in other words, he acted as a editor of his own translations. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 41-50  
9.
17 p, 113.7 KB Joan Sales i la traducció d'El Crist de nou crucificat, de Nikos Kazantzakis / Gestí, Quim (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
La literatura neogrega va tornar a Catalunya gràcies a la publicació de la novel·la de Nikos Kazantzakis El Crist de nou crucificat, en versió de Joan Sales, dins de la col·lecció «El Club dels Novel·listes». [...]
Modern Greek Literature returned to Catalonia thanks to the publication of Nikos Kazantzaki's novel Christ recrucified, in a version of Joan Sales, in the collection «El Club dels Novel·listes». The effort by Sales and the intellectual group who took part in this important project of cultural renewal, began to bear fruit during the sixties, both in the field of literary creation as in that of translation. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 51-67  
10.
11 p, 108.4 KB La traducció d'Els germans Karamàzov de Joan Sales : les notes a peu de pàgina / Garcia Sala, Ivan (Universitat de Barcelona. Departament de Lingüística General. Secció de Filologia Eslava)
Joan Sales va fer una traducció indirecta d'Els germans Karamàzov l'any 1961, seguint els propis criteris editorials i literaris que havia imposat al Club dels Novel·listes. Aquests criteris i certs aspectes ideològics de les creences de Sales es veieren reflectits en la traducció d'aquesta novel·la. [...]
Joan Sales made an indirect translation of The Brothers Karamazov in 1961 following his own editorial and literary criteria that he had imposed on El Club dels Novel·listes. These criteria and other ideological aspects of Sales' convictions were reflected in the translation of this novel. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 69-79  
11.
9 p, 75.1 KB La traducció de Lo garrèl, de Loís Delluc, de Joan Sales / Castellanos i Llorenç, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Zabala, Manel (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Aquest article exposa, en primer lloc, les característiques lingüístiques i literàries del text occità, tot identificant la varietat dialectal de l'autor i situant l'autor i la seva obra en llur context. [...]
This article exposes the linguistic and literary characteristics of the Occitan text, identifying the dialectal variety of the author and placing the author and his work in their context. The paper also analyses Catalan language of the translation, from both linguistic and stylistic points of view, and comments the model of language of the translator. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 81-89  
12.
2 p, 68.3 KB Introducció / Branchadell, Albert 1964-
2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 93-94  
13.
12 p, 107.3 KB La traduzione letteraria turco-catalano / Kılıç, Suna ; Yayinevi, Alef
Quando si considera la relazione letteraria stabilita tra il turco e il catalano per mezzo della traduzione appare con evidenza la scarsità dei frutti di questa. Effettivamente, esistono solo due opere tradotte dal catalano al turco mentre, in lingua catalana, troviamo alcune poesie tradotte dal turco. [...]
When the literary relation built between the Catalan and the Turkish through translation are taken into consideration, the scarcity of the translated works stands out as particularly important. As a direct translation between two languages, there are only two literary works translated from Catalan into Turkish and few poems translated from Turkish into Catalan. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 95-106  
14.
10 p, 90.6 KB Unha achega sobre a lingua croata e a súa relación co serbio no contexto do acceso á Unión Europea / Dorado Cadilla, Jairo
A aceptación da lingua croata como unha lingua de seu, separada do serbocroata foi unha cuestión de división na comunidade lingüística. O estatus da República de Croacia como candidata á Unión Europea volveu a revivir este debate non só en Croacia, senón tamén en Serbia. [...]
Accepting Croatian as a separate language on its own has been a dividing issue for linguists. The status of the Republic of Croatia as candidate country to join the European Union has brought this topic to the headlines not only in Croatia, but in Serbia too. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 107-116  
15.
13 p, 109.5 KB Una porta oberta no fa gaire : els intercanvis literaris entre el croat i el català / Sanchis i Ferrer, Pau (Universitat de Zadar (Croàcia). Departament d'Estudis Francesos i Iberoromànics)
Els intercanvis culturals entre Croàcia i els Països Catalans es limiten a visites d'escriptors, fins gairebé als anys setanta del segle passat. A partir d'aquell moment, la tasca individual d'alguns traductors, primer, i la implicació de les institucions després, han fet que aquest diàleg siga una mica més fluid. [...]
The cultural exchanges between Croatia and the Catalan Countries are limited, almost up to the decade of the nineteen seventies, to visits by some authors. From then on the individual task of some translators and, later, the taking part of the institutions have turned it into a more fluent dialogue. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 117-129  
16.
13 p, 111.0 KB Traduccions del català al serbi i del serbi al català / Bori, Pau (Univerziteta u Beogradu. Filološkog fakulteta. Katedra za iberijske studije)
La relació literària entre el serbi i el català es caracteritza per les poques traduccions existents entre les dues llengües al llarg de la història. En els darrers anys, però, han augmentat les traduccions del català al serbi i -en menor mesura- en la direcció inversa. [...]
The literary relationship between Serbia and Catalonia is characterized by the small amount of translated works throughout history. In recent years, however, important increase in number of translations from Catalan to Serbian and to a lesser extent from Serbian to Catalan is seen. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 131-143  
17.
12 p, 106.7 KB Macedoni-català, una combinació en cerca de traduccions / Branchadell, Albert 1964- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Aquest article versa sobre la traducció macedoni-català. La veritat és que l'autor no ha aconseguit identificar cap obra que il·lustri aquesta combinació, en cap de les dues direccions. Aquest resultat no és cap sorpresa, atès el poc interès que Macedònia i el macedoni han suscitat històricament a Catalunya, i atesa la persistent creença implícita que el macedoni no és una llengua estàndard amb tots els ets i uts sinó un parlar relacionat amb el búlgar. [...]
This article discusses Macedonian-Catalan translation. The truth is that the author has failed to identify any literary work that illustrates this combination, in either direction. This result is no surprise, given the little interest that Macedonia and the Macedonian historically have raised in Catalonia, and given the persistent implicit belief that the Macedonian language is not a fullfledged standard language but rather a speech related to Bulgarian. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 145-156  
18.
6 p, 70.2 KB De glaç i de sol. Literatura catalana traduïda a l'islandès i literatura islandesa traduïda al català / Badia i Capdevila, Ignasi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
La relació literària entre el català i l'islandès es caracteritza per l'escassetat d'obres traduïdes d'una llengua a l'altra. La recepció de la literatura islandesa a casa nostra i de la catalana a Islàndia ha estat i és fragmentària i no gens sistemàtica Aquest article presenta les obres catalanes traduïdes a l'islandès i, després de constatar que no hi ha cap obra traduïda directament de l'islandès al català, tret d'una vintena de poemes de Sigurbjörg Þrastardóttir recentment, i d'esmentar el gran buit que representa que els reculls poètics de l'Edda, la principal aportació de la literatura islandesa al patrimoni de la humanitat, no hagi estat encara traduïda al català, glossa les traduccions indirectes de què té coneixement l'autor.
The literary relationship between Iceland and Catalonia is characterized by the shortage of works translated from one language into the other. The reception of the Icelandic literature in Catalonia and of the Catalan in Iceland has been and is fragmentary and unsystematic. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 157-162  
19.
13 p, 100.8 KB Le bon vin d'Orleans, le punays lac de Sorbone et la mode de Bretaigne : sociocentrisme lúdic i ambivalència als blasons populars del Pantagruel de Rabelais, amb mostres de versions en diferents llengües / Ugarte i Ballester, Xus (Universitat de Vic. Departament de Traducció i Interpretació)
En aquest article es presenta una selecció d'un corpus extret del Pantagruel, en el qual els personatges de Rabelais ataquen o afalaguen, grotescament i hiperbòlica, en el més pur estil pantagruèlic, les altres nacions o viles. [...]
This article features a corpus-based selection taken from Pantagruel, in which Rabelaisian characters attack or praise-in finest Pantagruelian style: grotesquely and hyperbolically-other nations or towns. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 165-177  
20.
8 p, 91.7 KB Más allá de la traducción : literatura nacional y literatura comparada / Tai, Yu-fen (Tamkang University. Spanish Department)
La traducción está estrechamente ligada a la literatura nacional y la literatura comparada y guarda con ellas una relación de mutua influencia. Recientes teorías surgidas en el seno de la literatura comparada o incluso en el de la traductología apuntan en este sentido al afirmar que la traducción enriquece la literatura nacional, ayuda al estudio de la literatura comparada y estimula el desarrollo de la literatura universal. [...]
Translation is closely linked to national literature and comparative literature establishing with them a relationship of mutual influence. Recent theories in the fields of comparative literature and translation studies point into this direction by arguing that translation enriches national literature, contributes to the study of comparative literature, and encourages the development of world literature. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 179-186  
21.
12 p, 294.7 KB Las condiciones sociales del juicio. Aportaciones al estudio de la recepción crítica de literatura traducida / Fernández, Fruela (Universidad de Granada. Facultad de Traducción e Interpretación)
La recepción y la valoración de las traducciones literarias está condicionada por diversos factores sociales, intelectuales y estéticos. A partir de un corpus de críticas de traducciones de literatura publicadas en prensa, el autor aplica la sociología de Pierre Bourdieu para analizar distintos rasgos de este proceso. [...]
The reception and assessment of literary translations is conditioned by various social, intellectual and aesthetic factors. From the sociological perspective of Pierre Bourdieu, the present article studies different aspects of this process in a corpus of critical reviews of works of literature in translation. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 187-198  
22.
20 p, 158.1 KB Traducció i immigració : la figura de l'intèrpret als serveis públics de Catalunya / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació) ; Gil Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
La manca de definició i de delimitació del camp d'acció de la figura del traductor-intèrpret als serveis públics en el context català està estretament lligada a la manca de formació especialitzada, així com a l'absència d'uns criteris que en regulin l'exercici. [...]
In the context of Catalan public services, what constitutes the figure of translator and interpreter lacks a clear definition. This situation is directly linked to the lack of specialized training, as well as the absence of regulations governing this profession. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 199-218  
23.
11 p, 82.5 KB La primavera de Rodoreda : una nova vida en anglès / Tennent, Martha
Aquest treball té per objecte descriure l'experiència de traduir a l'anglès alguns dels Vint-i-dos contes i la novel·la La mort i la primavera de Mercè Rodoreda. Tot analitzant el fenomen de la traducció als Estats Units, s'examinen les dificultats amb què ha comptat la publicació d'una obra catalana en l'àmbit cultural anglòfon, però també els fruits que aquesta ha reportat. [...]
This article discusses the experience of translating certain works by Mercè Rodoreda into English: a group of short stories from the collection Vint-i-dos contes/Twenty-two Stories and the novel La mort i la primavera/Death in Spring. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 221-231  
24.
15 p, 92.5 KB Le mandat et les stratégies de traduction dans un texte spécialisé du XIXe siècle : entre la situation académique et la pratique professionnelle / Cunillera Domènech, Montserrat (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge) ; Rey, Joëlle (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge)
Cette étude présente une expérience qui a permis de mettre en situation professionnelle des étudiants de dernière année des études de traduction. Dans le cadre d'un mandat de traduction réel, ceux-ci ont dû entreprendre la traduction de l'oeuvre intitulée Essai sur les signes inconditionnels dans l'art (1827) de l'artiste H. [...]
This article presents a situation in which students in their fourth year of Translation Studies worked on a real translation project as professionals. The text to be translated was Essai sur les signes inconditionnels dans l'art (1827), a specialised book on art written by the Dutch artist H. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 233-247  
25.
18 p, 102.3 KB Entrevista a Josep M. Güell / Figuerola, Judit (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 249-266  
26.
12 p, 95.3 KB Traduir el dialecte : entrevista a Joan Casas, Josep Julià i Pau Vidal / Briguglia, Caterina (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Els traductors catalans Joan Casas, Josep Julià i Pau Vidal han traduït obres molt diferents i procedents d'un ventall molt ample de literatures del món. Però els tres traductors tenen un comú denominador: en algun moment de la seva trajectòria professional han hagut d'afrontar el repte de traslladar al seu idioma una novel·la escrita parcialment en dialecte. [...]
2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 267-277  
27.
2 p, 51.5 KB Ressenyes / Fontcuberta i Gel, Joan, 1938- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Index de les obres ressenyades: Montserrat BACARDÍ ; Pilar GODAYOL (eds. ), Una impossibilitat possible. Trenta anys de traducció als Països Catalans (1975-2005).
2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 279-280  
28.
3 p, 60.0 KB Ressenyes / Pujol, Dídac (Universitat Pompeu Fabra. Facultat de Traducció i Interpretació)
Index de les obres ressenyades: Helena BUFFERY, Shakespeare en català. Traduir l'imperialisme.
2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 280-282  
29.
2 p, 51.8 KB Ressenyes / Ordóñez López, Pilar (Universitat Jaume I. Facultat de Ciències Humanes i Socials)
Index de les obres ressenyades: Isabel GARCÍA IZQUIERDO, Divulgación médica y traducción : el género Información para pacientes.
2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 283-284  
30.
3 p, 60.2 KB Ressenyes / Giné Janer, Marta (Universitat de Lleida)
Index de les obres ressenyades: Michel ONFRAY, Contrahistòria de la filosofia. 5 volums.
2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 284-286  
31.
2 p, 56.2 KB Ressenyes / Fortea, Carlos (Universidad de Salamanca. Facultad de Traducción y Documentación)
Index de les obres ressenyades: Pilar ORDÓÑEZ LÓPEZ, Miseria y esplendor de la traducción. La influencia de Ortega en la traductología contemporánea.
2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 286-287  
32.
3 p, 60.6 KB Ressenyes / Dasilva, Xosé Manuel (Universidade de Vigo. Departamento de Tradución e Lingüística)
Index de les obres ressenyades: Teresa SERUYA ; Maria Lin MONIZ ; Alexandra ROCA, Assis. Traduzir em Portugal durante o Estado Novo.
2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 287-289  
33.
3 p, 56.0 KB Ressenyes / Lafarga, Francisco (Universitat de Barcelona. Facultat de Filologia Francesa)
Index de les obres ressenyades: Màrius TORRES, Paroles de la nuit. Poésies. Anthologie poétique bilingue catalan/français.
2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 290-292  
34.
2 p, 55.0 KB Ressenyes / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Index de les obres ressenyades: Xus UGARTE BALLESTER, La pràctica de la interpretació anglès-català.
2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 292-293  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.