Quaderns

Quaderns 22 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.02 segons. 
1.
5 p, 23.4 KB Índex
2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 1-5  
2.
20 p, 97.8 KB Models de llengua i traducció catalana / Mallafrè i Gavaldà, Joaquim
L'autor estudia el procés d'adquisició d'una llengua adequada per a la traducció literària, en un equilibri entre l'experiència personal i els models de llengua establerts. La traducció moderna al català ha contribuït al coneixement de les obres mestres universals, tot aspirant a restablir el català com a llengua literària. [...]
The author studies how a translator acquires a language appropriate for literary translation, in a balance between personal experience and received models of language. Modern translation into Catalan has contributed to the knowledge of world masterpieces, while aiming at retrieving the Catalan language as a literary one. [...]

2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 9-27  
3.
16 p, 113.6 KB Funció de les traduccions i models estilístics : el cas de la traducció al català al segle XX / Marco, Josep (Universitat Jaume I. Departament de Traducció i Comunicació)
Els plantejaments teòrics i metodològics de l'anomenada escola de la manipulació ens permeten fer-nos una sèrie de preguntes relacionades amb la recerca sobre la literatura traduïda. En el cas del català, la resposta a aquestes preguntes posa de manifest que el lloc ocupat per la literatura traduïda dins el sistema literari al llarg del segle XX ha esdevingut més marginal amb el pas dels anys. [...]
The theoretical and methodological assumptions of the so-called manipulation school raise a number of questions about research on translated literature. In the Catalan case, the answer to such questions reveals that the position occupied by translated literature within the literary system throughout the XXth century has become more and more marginal. [...]

2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 29-44  
4.
10 p, 66.5 KB "A te convien tenere altro viaggio" : l'oportunitat de llegir plenament la Commedia de Dant en la traducció catalana d'Andreu Febrer / Contreras Martín, Antonio (Universitat de Barcelona) ; Andreu, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
Un ràpid cop d'ull a les apòstrofes al lector disseminades al llarg dels versos de la Commedia de Dant Alighieri permet adonar-se de la importància d'aquestes interrupcions de l'objectivitat narrativa de l'obra: la seva abundància adverteix d'un tractament específic del «jo» poètic, mentre que un estudi més acurat descobreix en aquestes l'afany de temporalització que guiava l'autor, en tant que dipositari d'una revelació teològica que només podia compartir amb la resta de la humanitat transformant-la en experiència personal i històrica. [...]
A quick glance at the apostrophes to the reader, which are spread along the lines of Dante's Commedia, allows us to appreciate the importance of these interruptions of the narrative objectivity of the work. [...]

2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 45-54  
5.
14 p, 123.6 KB Una traducció en català valencià dels evangelis, a Oxford, del segle XVIII / Melchor Muñoz, Vicent de (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Tradicionalment, s'ha repetit que no hi havia hagut cap traducció catalana dels evangelis des de la versió de la Bíblia de Bonifaci Ferrer (1478) fins a Lo Nou Testament de Josep Melcior Prat (1832). [...]
It has often been assumed that there was no translation of the Gospels into the Catalan language between that of the Bible by Bonifaci Ferrer (1478) and that of the New Testament by Josep Melcior Prat (1832). [...]

2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 55-68  
6.
13 p, 76.4 KB L'«interpoema» de Segimon Serrallonga i l'«apropiació» de Joan Ferraté : dos procediments originals de traducció poètica en la poesia catalana contemporània / Obiols, Víctor
La traducció poètica ha estat un mode d'activitat literària molt fecund en la literatura catalana d'aquest segle. Les motivacions i els criteris dels traductors són sovint diversos i complexos. Ens fixem aquí en dos casos particulars, els escriptors Segimon Serrallonga i Joan Ferraté, per la rellevància de les idees subjacents en les respectives aproximacions a la traducció de poesia i per la peculiaritat de les obres.
Poetic translation has been widely practised in Catalan literature along this century. The motivations and criteria of translators often are diverse and complex. In this paper we focus in two particular cases concerning the writers Segimon Serrallonga and Joan Ferraté in order to expose the relevance of the underlying ideas of their approaches and the powerful character of their works.

2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 69-81  
7.
9 p, 45.0 KB Les traduccions de Paul Celan al català / Farrés, Ramon, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Paul Celan, per a alguns el més gran poeta en llengua alemanya de la segona meitat del segle XX, va ser traduït per primera vegada al català l'any 1966, dintre l'antologia A la paret, escrit amb guix. [...]
Paul Celan, considered by some as the most representative poet in German language of the second half of the twentieth century, was first translated into Catalan in 1966 by Artur Quintana in the anthology A la paret, escrit amb guix. [...]

2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 83-91  
8.
17 p, 130.5 KB El huaben : la traducció de novel·la xinesa del segle XVII / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Fustegueres i Rosich, Sílvia
Els huaben, relats escrits per ser llegits, apareixen durant el segle XVII, fruit d'una rica tradició oral. Feng Menglong (1574-1646), autor i editor de prestigi reconegut, fou un dels principals impulsors d'aquest gènere. [...]
The huaben, stories written to be read appear in the 17 th century thanks to a rich oral storytelling tradition. Feng Menglong (1574-1646), writer and editor with a China-wide reputation, was one of this genre's most important promoters. [...]

2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 93-109  
9.
11 p, 72.2 KB Negro spirituals en version française : appropriation ou acculturation? / Desblache, Lucile
Cet article considére la traduction des negro spirituals en langue française depuis le début du XXe siècle. Il s'agit non seulement de répertorier les traductions les plus intéressantes publiées, mais également de soulever les différences entre les cultures musicales d'expression francophone et anglophone. [...]
This article concerns the translation of negro spirituals into French throughout the XXth century. The most interesting translations published are considered, but it is equally attempting to point out the differences between French and English speaking musical cultures. [...]

2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 111-121  
10.
11 p, 80.2 KB La traducción de wellerismos / Orero, Pilar
El wellerismo es un tipo de paremia peculiar por su estructura triádica, como por ejemplo: ««contra gustos», dijo el sapo y se tragó la mosca». En contra del espíritu didáctico y moralizador que caracteriza a las paremias en general, el wellerismo es subversivo y normalmente humorístico. [...]
The proverbial locution called wellerism generally consists of a triadic structure: a speech or statement (often a proverb), identification of the speaker, and identification of the situation, which gives the expression an ironic or humorous twist, often in the form of a pun, such as ««We'll have to rehearse that», said the undertaker as the coffin fell out of the car». [...]

2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 123-133  
11.
12 p, 119.5 KB Trans-forme-sens : jeu du bilinguisme et de l'iconicité dans l'écriture «créationniste» de V. Huidobro / de Asprer Hernandez de Lorenzo, Nuria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
L'iconicité et le bilinguisme caractéristiques de l'écriture de V. Huidobro constituent un phénomène transtextuel fort révélateur sur le plan de la représentation. En partant de l'ancienne écriture pictographique chinoise et de la dislocation moderne de l'espace textuel ou pictural (Mallarmé, Apollinaire, le cubisme), onétablit un parcours évolutif dans l'esthétique de Huidobro: l'iconicité la plus directe (calligrammes géométriques et autres), à l'iconicité diffuse des poèmes non-visuels, déplacée au niveau phonique mais dont la trace visuelle reste repérable sous forme d'allusions ou renvois à des poèmes plus iconiques. [...]
Iconicity and bilingualism in V. Huidobro's writing constitute a very significant transtextual phenomenon as far as representation is concerned. With ancient chinese pictographical script and the modern dislocation of textual or pictorial space (Mallarmé, Apollinaire, cubism) as our points of reference, we sketch a path of aesthetic evolution in Huidobro: from direct iconicity (geometrical and other calligrams), to the fuzzy iconicity of non-visual poems -displaced to the phonetic level, its visual origin remains identified by allusions or references to more iconic poems. [...]

2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 135-146  
12.
14 p, 88.4 KB Las brujas de Salem y El crisol : las versiones españolas de la obra de A. Miller en teatro, TV y cine / Mateo Martínez-Bartolomé, Marta
La autora analiza, en primer lugar, la versión cinematográfica de la obra de Arthur Miller The Crucible, con guión del propio Miller, para centrarse, después, en las diferentes traducciones españolas, tanto de textos meta dramáticos como de los cinematográficos y de los realizados para la televisión.
The authoress analyses, first, the cinematographic version of Arthur Miller's The Crucible -whose script is written by the playwright himself- and goes on focusing on the different Spanish translations of that play, both on dramatic and cinematographic texts, as well as on TV films.

2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 147-160  
13.
17 p, 148.9 KB Aspectos de la traducción del marcador discursivo polaco moze al español / Was, Malgorzata
Los marcadores discursivos son elementos léxicos supraoracionales, polivalentes, que pueden desempeñar diferentes funciones en el discurso. El marcador polaco moz úepuede funcionar como marcador de modalidad epistémica o como marcador de la interacción comunicativa. [...]
Discourse markers are the suprasentential and polyvalent, lexical elements, which can perform different functions in the discourse. The polish marker moz úecan function as a epistemic modality marker or a communicative interaction marker. [...]

2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 161-177  
14.
2 p, 10.5 KB La divina traducción / Catelli, Nora (Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Romànica) ; Gargatagli, Marietta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 181-181  
15.
28 p, 1.9 MB María : la mariología y el culto mariano a través de la historia (Capítulo I) / Graef, Hilda
Reproducció del Capítol I del llibre: María. La mariología y el culto mariano a través de la historia.
2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 183-210  
16.
12 p, 109.9 KB Cómo se hizo Mobile / Fox, Olivia ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
El objetivo del proyecto europeo Socrates Mobile era crear un CD-ROM que contuviera una serie de situaciones, ordenadas a modo de módulos, a través de las cuales los jóvenes de entre 16 y 21 años que quisieran viajar a uno de los cuatro países participantes (Francia, Reino Unido, Portugal o España) para estudiar o trabajar aprendieran lo suficiente, tanto respecto a lengua como a cultura, para «sobrevivir» en ese país extranjero del que no conocían la lengua. [...]
The aim of the SOCRATES «Mobile» project was to produce a CD-ROM which would serve to familiarize 16-21 year-old non-linguists with everyday real-life situations that they were likely to encounter on work placement or study period abroad such as those funded by the EU. [...]

2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 213-223  
17.
2 p, 17.3 KB Ressenyes / Godayol, Pilar (Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes)
Obra ressenyada: Susan BASSNETT; Harish TRIVEDI (eds. ) Postcolonial Translation: Theory and Practice. Londres: Routledge, 1999.
2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 225-226  
18.
2 p, 19.2 KB Ressenyes / Parra, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Bert ESSELINK, A Practical Guide to Software Localization. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1998.
2000
Quaderns : revista de traducció, N.5 (2000) , p. 226-227  
19.
3 p, 24.1 KB Ressenyes / Neunzig, Wilhelm (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Amparo HURTADO ALBIR (dir. ), Enseñar a traducir. Metodología en la formación de traductores e intérpretes. Madrid: Edelsa, 1999.
2000
Quaderns : revista de traducció, N.5 (2000) , p. 227-229  
20.
3 p, 25.0 KB Ressenyes / Farrés, Ramon, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Petra NEUMANN, Untersuchungen zu Werk und Rezeption des katalanischen Dramatikers Àngel Guimerà. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Peter Lang, 1998.
2000
Quaderns : revista de traducció, N.5 (2000) , p. 230-232  
21.
2 p, 19.3 KB Ressenyes / Presas, Marisa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Hans G. HÖNIG, Konstruktives Übersetzen [Traducció constructiva]. Tübingen: Stauffenburg, 1997.
2000
Quaderns : revista de traducció, N.5 (2000) , p. 232-233  
22.
5 p, 30.8 KB Llibres rebuts
2000
Quaderns : revista de traducció, N. 5 (2000) , p. 235-239  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.