Quaderns

Quaderns 30 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
9 p, 1.3 MB Sumari
2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 1-3  
2.
2 p, 1.1 MB Presentació / Bacardí, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 7-8  
3.
8 p, 938.1 KB La traducció i la censura franquista : la meva experiència a Edicions 62 / Vallverdú, Francesc 1935-2014 (Institut d'Estudis Catalans)
Xerrada inaugural a les Jornades sobre «Traducció i censura».
2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 9-16  
4.
13 p, 960.8 KB La traducción al gallego y la censura franquista / Dasilva, Xosé Manuel (Universidade de Vigo. Departamento de Tradución e Lingüística)
Este artículo tiene como propósito ofrecer una visión de conjunto acerca de la influencia de la censura franquista en la labor editorial desarrollada en Galicia, sobre todo en lo que respecta a su incidencia adversa en el ejercicio de la traducción al gallego. [...]
This article is intended to provide an overview of the influence of Francoist censorship in the editorial work developed in Galicia, especially in regard to its adverse impact on the performance of the translation into Galician. [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 17-29  
5.
15 p, 1.2 MB Censura(s) en la traducción al/del vasco / Uribarri Zenekorta, Ibon (Universidad del País Vasco. Facultad de Letras)
La censura es un fenómeno de larga tradición en España, y la lengua vasca ha sufrido también a causa de ella. En este trabajo nos centramos en la forma que toma la censura durante la dictadura franquista y en la influencia que tiene sobre la edición en lengua vasca, con especial atención a la traducción. [...]
Censorship is a phenomenon with a long tradition in Spain and the Basque language has also suffered because of it. In this paper we focus on the form taken by censorship during Franco's dictatorship and its influence on Basque language publishing, with special attention to translations. [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 31-45  
6.
21 p, 1.3 MB L'auge de la traducció en llengua catalana als anys 60 : el desglaç de la censura, el XVI Congreso Internacional de Editores i el problema dels drets d'autor / Cornellà-Detrell, Jordi (Bangor University. School of Modern Languages)
A principis dels anys 60, després de més de dues dècades de prohibicions, la traducció en llengua catalana va experimentar un creixement sobtat i sense precedents. Aquest article, que es proposa examinar les causes i les conseqüències de l'expansió de la industria editorial, se centra sobretot en el paper de la traducció en el redreçament de la cultural catalana. [...]
In the early 1960s, when Franco's dictatorship lifted some of the restrictions imposed on the cultural sector, translation into Catalan experienced a sudden and unparalleled growth. This article, which sets out to explore the causes and consequences of the expansion of the publishing industry, focuses on particular in the role of translation in the revival of Catalan culture. [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 47-67  
7.
7 p, 928.9 KB Autarquia i localisme : les traduccions a la immediata postguerra / Gallofré Virgili, Maria Josepa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Tot just acabada la guerra civil el règim franquista va començar el procés d'imposar el sedàs esquifit de la uniformitat ideològica i també lingüística, en el món de la cultura i de l'edició. [...]
Just after the civil war Franco's regime began the process to impose ideological and also linguistic uniformity in culture and publishing fields. They enacted all kinds of prohibitions, particularly anything that came from abroad, representing a dangerous «open window to the world» which the dictatorship wanted to prevent from becoming a «driver door. [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 69-75  
8.
12 p, 972.8 KB Censura de l'amoralitat femenina de Senyora ambaixadora : teatre de bulevard de postguerra de Xavier Regàs / Coromina Pou, Eusebi (Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes)
La repressió franquista té efectes devastadors des del 1939 sobre la cultura catalana. El 1946, però, es comença a autoritzar traduccions, sempre literàries. Però no és fins a mitjan anys cinquanta que s'autoritza la traducció d'actualitat i la representació de teatre traduït. [...]
The effects of Francoist repression on Catalan culture from 1939 onward were devastating. Beginning in 1946, however, some translations into Catalan were authorized; these were in all cases literary translations. [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 77-88  
9.
6 p, 928.3 KB A la paret, escrit amb guix : una antologia de poesia alemanya de combat censurada / Farrés, Ramon, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
L'any 1966, en ple franquisme, Feliu Formosa i Artur Quintana van publicar l'antologia A la paret, escrit amb guix, que duia el molt explícit subtítol «alemanya de combat», i que presentava una llarga nòmina de poetes de llengua alemanya del segle XX amb textos bàsicament antibel·licistes. [...]
In 1966, during Franco's regime, Feliu Formosa and Artur Quintana published the anthology A la paret, escrit amb guix («On the wall, written in chalk»), wearing the very explicit subtitle «Antologia alemanya de combat» («Anthology of German combat poetry»), which presented a long list of German writing poets of the Twentieth century with primarily anti-war texts. [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 89-94  
10.
22 p, 1.3 MB Traducció i censura teatral sota la fèrula franquista dels anys cinquanta / Gallén, Enric (Universitat Pompeu Fabra)
En el marc del teatre català, la implantació del règim franquista va comportar la prohibició de traduir cap text dramàtic al català. Malgrat la regla taxativa establerta, en els anys quaranta es va autoritzar l'edició de bibliòfil de vint-i-set obres de Shakespeare, traduïdes per Josep M. [...]
For Catalan theatre, the establishment of Franco's regime entailed that the translation of any dramatic text into Catalan was forbidden. Despite this banning, in the 1940s the translation of twenty-seven Shakespeare's works by Josep M. [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 95-116  
11.
29 p, 5.9 MB Narrativa alemanya de postguerra : autors traduïts i censura / Jané-Lligé, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Durant la dècada dels anys seixanta del segle xx, i després de dècades de prohibició, la traducció de literatura contemporània al català comença a normalitzar-se, sempre sota l'estricta vigilància de la censura. [...]
After decades of ban, during the sixties of the xxth century translation of contemporary literature into Catalan starts to return to normal, always under the strict surveillance of the censorship body. [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 117-145  
12.
15 p, 1016.5 KB "Con vigilante espíritu crítico" : els censors en les traduccions assagístiques d'Edicions 62 / Sopena, Mireia (Universitat de Barcelona. Publicacions i Edicions)
Als anys seixanta la producció editorial va atènyer unes xifres històriques arran de l'alçament del veto contra les traduccions, tot i que el règim va continuar vetllant per la salvaguarda de la unitat patriòtica i espiritual fins al final. [...]
Publishing in the sixties achieved historical numbers as the prohibition on translations was lifted, despite that, Franco's regime kept watch on the safeguard of the patriotic and spiritual unity until its end. [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 147-161  
13.
22 p, 1.6 MB L'anàlisi de traduccions en els estudis de recepció literària : Un model per a la narrativa de ficció : el comentari de traduccions / Jané-Lligé, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Després de revisar els enfocaments habituals dels estudis de recepció literària, l'article proposa un model crític d'anàlisi de traduccions de textos narratius de ficció que determini la naturalesa textual de la recepció. [...]
After reviewing the usual approaches of literary reception studies, the article proposes a critical model of analysis of translations of narrative fiction texts that determine the textual nature of the reception. [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 165-186  
14.
13 p, 1.4 MB Describing Facial Expressions : much more than meets the eye / Vercauteren, Gert (Artesis Hogeschool Antwerpen) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
The article looks at one particular element that so far only got superficial attention in the guidelines: emotions and their representation on screen in the facial expressions, and the different ways in which they can be described. [...]
El artículo analiza las emociones y su representación como expresiones faciales, y las diferentes formas en que pueden ser audiodescritas. Las expresiones faciales en el cine y otros medios visuales constituyen un problema muy complejo, como se explica en la primera parte del artículo. [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 187-199  
15.
10 p, 1.1 MB Subtitle reading speeds in different languages : the case of Lethal Weapon / Martí Ferriol, José Luis (Universitat Jaume I. Departament de Traducció i Comunicació)
This paper presents results of subtitle reading speeds in five languages (Spanish, English, German, French and Italian), for subtitles both ripped from a commercial DVD and downloaded from an Internet site of the film Lethal Weapon (Richard Donner, 1987). [...]
Aquest article presenta el resultats de velocitats de lectura de subtítols en cinc llengües diferents (espanyol, anglès, alemany, francès i italià), tant per a subtítols extrets d'un DVD comercial com per a subtítols descarregats de portals d'Internet, i obtinguts de la pel·lícula Lethal Weapon (Richard Donner, 1987). [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 201-210  
16.
23 p, 1.0 MB La traducción, hermana pobre de los documentales de la naturaleza en España : registro y análisis de las inadecuaciones traductivas presentes en la versión castellana de Life, de la BBC / Garrido, Carlos (Universidade de Vigo. Facultade de Filoloxía e Tradución)
La traducción al castellano de (la narración y subtítulos de) los documentales de la naturaleza adolece con frecuencia de disfunciones que comprometen la claridad expositiva y la precisión designativa, aspectos clave de la divulgación científica. [...]
Translations into Spanish of (the narration and subtitles of) nature documentaries are frequently burdened with inadequacies that harm communicative clarity and referential accuracy, both of them key aspects in the popularisation of science. [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 211-233  
17.
16 p, 1.2 MB La traducción de términos culturales en el contexto turístico español-inglés : recepción real en usuarios anglófonos / Soto Almela, Jorge (Universidad de Murcia. Departamento de Traducción e Interpretación)
La mediación lingüística y cultural en el ámbito turístico no alcanza a menudo unos niveles aceptables debido principalmente a que la traducción turística está infravalorada como traducción especializada. [...]
The linguistic and cultural mediation within the tourist industry does not often reach acceptable levels, mainly due to the fact that the specialised translation skills required are usually underestimated. [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 235-250  
18.
1 p, 892.2 KB Nota editorial
2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 251-251  
19.
13 p, 199.1 KB QUARKpoesia o la poesia dins del discurs / Aguilar-Amat, Anna, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Aquest article descriu el procés de creació d'una Aula de Poesia en el si de la Universitat Autònoma de Barcelona, les reflexions, les persones i les circumstàncies que hi van intervenir, així com els projectes que es van dur a terme. [...]
This article describes the process of creating a Poetry Hall within the Autonomous University of Barcelona, the previous thoughts, people and circumstances that were involved, as well as the projects that were carried out. [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 253-265  
20.
8 p, 946.8 KB Albert Manent, corrector de Josep Carner (Alícia en terra de meravelles) / Llobet, Alexis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Josep Carner va ser el primer traductor al català d'Alice's Adventures in Wonderland, de Lewis Carroll, obra que va publicar l'any 1927 Edicions Mentora, filial de l'Editorial Joventut, amb el títol d'Alícia en terra de meravelles. [...]
The first Catalan translation of Lewis Carroll's popular novel Alice's Adventures in Wonderland is due to Josep Carner. The work was published under the title Alícia en terra de meravelles by Edicions Mentora, subsidiary company of Editorial Joventut, in 1927. [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 269-276  
21.
5 p, 923.1 KB Entrevista a Enrique Badosa / Conill, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 277-281  
22.
8 p, 940.9 KB Entrevista a José Corredor-Matheos / Conill, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 283-290  
23.
3 p, 77.6 KB Ressenyes / Llanas, Manuel (Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes)
Obra ressenyada: Montserrat BACARDÍ ; Pilar GODAYOL (dir. ), Diccionari de la traducció catalana. Vic : Eumo Editorial ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat de les Illes Balears ; Universitat Jaume I ; Universitat de Vic, 2011.
2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 291-293  
24.
3 p, 96.1 KB Ressenyes / Santamaria, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Josu BARAMBONES ZUBIRIA, Mapping the Dubbing Scene. Audiovisual Translation in Basque Television. Oxford : Peter Lang, 2012.
2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 293-295  
25.
3 p, 92.8 KB Ressenyes / Martínez-Gómez Gómez, Aída (John Jay College of Criminal Justice. Department of Foreign Languages)
Obra ressenyada: Julie BOÉRI ; Carol MAIER (eds. ), Compromiso social y Traducción/Interpretación. Translation/Interpreting and Social Activism. Granada : ECOS, Traductores e Intérpretes por la Solidaridad, 2010.
2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 296-298  
26.
3 p, 78.0 KB Ressenyes / Castro Vázquez, Olga (Aston University. School of Languages and Social Sciences)
Obra ressenyada: Marcella DE MARCO, Audiovisual Translation through a Gender Lens. Amsterdam y Nueva York : Rodopi, 2012.
2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 299-301  
27.
3 p, 96.6 KB Ressenyes / Ugarte i Ballester, Xus (Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes)
Obra ressenyada: Mª Isabel DEL POZO TRIVIÑO ; Elisa GÓMEZ LÓPEZ, Tradución e interpretación nos servizos públicos e asistenciais de Galicia. Primeiros pasos en investigación.
Vigo : Universidade de Vigo, 2012.

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 301-303  
28.
2 p, 72.2 KB Ressenyes / Massana Roselló, Gisela (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Oscar DÍAZ FOUCES (ed. ), Olhares & Miradas : Reflexiones sobre la traducción portugués-español y su didáctica. Granada : Atrio, 2012.
2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 304-305  
29.
4 p, 116.6 KB Ressenyes / Martín Mor, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Minako O'HAGAN (ed. ), Translation as a Social Activity. Community Translation 2. 0 [= Número especial de Linguistica Antverpiensia New Series 10/2011. ]. Anvers : Artesis University College Antwerp. [...]
2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 305-308  
30.
3 p, 94.2 KB Ressenyes / Mesa-Lao, Bartolomé (Copenhagen Business School. Center for Research and Innovation in Translation and Translation Technology)
Obra ressenyada: Mariana ORZOCO JUTORÁN, Metodología de la traducción directa del inglés al español. Materiales didácticos para traducción general y especializada. Granada : Comares, 2012.
2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 308-310  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.