Quaderns

Quaderns 34 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
2 p, 63.4 KB Normes per a la presentació d'originals
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018)  
2.
330 p, 2.5 MB Número complet
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018)  
3.
4 p, 83.7 KB Sumari
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 1-4  
4.
4 p, 52.9 KB Quaderns. Revista de Traducció : 20 anys, 25 números! / Bacardí, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 5-8 (Presentació)  
5.
3 p, 50.9 KB Presentació / Parcerisas, Francesc 1944- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 11-13 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
6.
13 p, 113.2 KB The European Reception of Jane Austen's Works / Owen, David, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
This article reviews the reception of Jane Austen's works (principally her six major novels) in Europe, essentially through translation; in keeping with critical consensus, the article proposes that translation is the principal -though not the sole-channel through which Austen's European reception has been consolidated since the early nineteenth century. [...]
Aquest article revisa la recepció de les obres de Jane Austen (especialment les seves sis novel·les més importants) a Europa, principalment per mitjà de la traducció. D'acord amb el consens crític, l'article proposa que -des del principi del segle xix- la traducció és el canal principal, encara que no l'únic, pel qual la recepció europea d'Austen s'ha anat consolidant. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 15-27 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
7.
18 p, 126.7 KB Jane Austen en català / Alsina i Keith, Victòria (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge)
Aquest article presenta una visió global de les obres de Jane Austen en el panorama literari català. En primer lloc es dona una visió de conjunt de les versions catalanes dels llibres d'Austen, incloses les adaptacions per a escolars, i es situen en el marc de la recepció de la novel·lista a Europa. [...]
The aim of this article is to present a general picture of Jane Austen's novels in the Catalan literary scene. In the first place I present an overall view of the Catalan translations of Austen's books, placing them against the background of the reception of Austen's novels in Europe. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 29-46 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
8.
23 p, 210.1 KB Eulàlia Presas, traductora de Pride and Prejudice / Fontcuberta Famadas, Judit (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
La primera traducció catalana d'una novel·la de Jane Austen, Orgull i prejudici, d'Eulàlia Presas, no va aparèixer fins al 1985, inclosa a la biblioteca "A Tot Vent" de Proa. En aquest article analitzem alguns aspectes d'aquesta traducció: el tractament personal, els referents culturals i una part del lèxic característic de l'autora.
The first Catalan translation of a Jane Austen novel, Pride and Prejudice (Orgull i prejudici), by Eulàlia Presas, did not appear until 1985, when it was published in Proa's «A Tot Vent» collection. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 47-69 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
9.
15 p, 115.3 KB Els patrons sintàctics en les novel·les de Jane Austen traduïdes per Jordi Arbonès / Marco Borillo, Josep (Universitat Jaume I. Departament de Traducció i Comunicació)
Jordi Arbonès va traduir al català dues de les sis novel·les que conformen el nucli de l'obra de Jane Austen: Persuasió (1988) i L'abadia de Northanger (1991). Totes dues traduccions van veure la llum dins la col·lecció "Clàssics Moderns", d'Edhasa, dirigida aleshores per Francesc Parcerisas. [...]
Jordi Arbonès translated into Catalan two of the six novels making up the core of Jane Austen's work: Persuasió (1988) and L'abadia de Northanger (1991). Both translations were published by Edhasa in the "Clàssics Moderns" series, whose General Editor was Francesc Parcerisas. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 71-85 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
10.
11 p, 105.1 KB Irene Polo, traductora de Pride and Prejudice : una història d'adversitats / Julio, Teresa (Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes)
El 1936 Irene Polo marxa a Sud-Amèrica formant part de la companyia dramàtica de Margarita Xirgu. L'esclat de la Guerra Civil n'impedeix el retorn. Dissolta la companyia, s'instal·la a Buenos Aires i, per guanyar-se la vida, comença a fer traduccions; entre elles, la d'Orgullo y perjuicio, de Jane Austen, per a la Biblioteca Primor d'Editorial Juventud Argentina. [...]
In 1936 Irene Polo travelled to South America as part of the theatre company led by Margarita Xirgu. The outbreak of the Spanish Civil War prevented her from returning to Spain. Once the company was disbanded, she settled in Buenos Aires and began earning her living as a translator, publishing, among other titles, Jane Austen's Orgullo y perjuicio for the series Biblioteca Primor at Editorial Juventud Argentina publishing house. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 87-97 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
11.
6 p, 66.5 KB L'aventura de Mansfield Park / Ventós, Maria Dolors
En aquest text rememoro el repte que em va comportar la traducció de Mansfield Park de Jane Austen. Per traduir un clàssic cal fer recerca sobre l'idioma de l'època, trobar el llenguatge i el registre lingüístic més adequats, decidir quins tractaments utilitzarem. [...]
In this text I shall revisit the challenge that I experienced while translating Jane Austen's Mansfield Park. When translating a classic it is necessary to examine the language of that period, to find the right tone and linguistic register, to decide which relevant phrasing should be used. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 99-104 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
12.
9 p, 94.9 KB Seny i sentiment, de Jane Austen : la traducció d'una novel·la de dos segles enrere / Pàmies, Xavier
A partir de l'experiència personal de traducció de l'autor, aquest article fa unes quantes consideracions sobre possibles aspectes i recursos a tenir en compte en la traducció d'obres de narrativa moderna pertanyents a èpoques i cultures distants centrant-se en la de la novel·la Sense and Sensibility (1811), de Jane Austen, amb l'objectiu últim de transmetre l'esperit de l'obra original amb la màxima fidelitat, versemblança i contemporaneïtat possibles.
Based on the author’s first-hand experience in translation, this article raises several points on aspects and resources that should possibly be considered when translating modern fiction from remote cultures and periods, focussing on the novel Sense and Sensibility (1811) by Jane Austen, with the ultimate goal of expressing the spirit of the original work as faithfully, credibly and contemporaneously as possible.

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 105-113 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
13.
5 p, 59.9 KB Compte amb els desmais! / Udina, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
La traducció al català d'una de les obres de joventut de Jane Austen, Amor i amistat, va permetre que el lector conegués un tarannà inèdit de la famosa autora anglesa. Mentre alguns menyspreen aquestes juvenilia i consideren que no aporten res a l'obra austeniana, altres consideren que la ingenuïtat i frescor que traspuen donen moltes pistes de l'origen de la seva producció literària. [...]
The translation into Catalan of Love and Freindship, one of the works written by Jane Austen allowed the reader to get to know a hidden face of the famous English author. Though there are some who disregard these juvenilia and say they don't provide anything new to Austen literary work, others claim the naiveté and insolence of them give many clues to the origin of her literary production. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 115-119 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
14.
5 p, 60.6 KB Cavallers refinats i grangers cavallerosos : sobre la traducció d'una discussió moral a Emma, de Jane Austen / Dedeu Surribas, Alba
Un aspecte molt interessant de l'Emma de Jane Austen són les discussions que s'hi troben entre els dos personatges principals respecte a la noció del gentleman. En aquest article es detalla el procés de la traductora per traduir uns quants termes problemàtics en una d'aquestes discussions, que es va basar en l'anàlisi de les posicions morals de cada personatge i les seves discrepàncies sobre el "cavaller ideal", per mirar de reproduir acuradament aquests matisos en la traducció.
A very interesting aspect in Jane Austen's Emma are the discussions that take place between the two main characters concerning the notion of 'gentleman'. This article describes the process used by the translator to translate several problematic terms in one of these discussions, which was based on the analysis of the moral positions of each character and their diverging views on the 'ideal gentleman', in order to try to accurately reproduce these shades of meaning in the translation.

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 121-125 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
15.
3 p, 40.2 KB Jane Austen (1775-1817) : una visió des de dues perspectives emparentades / Barbal, Maria 1949-
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 127-129 (Dossier. Jane Austen, dos-cents anys després)  
16.
10 p, 110.3 KB Autotraducción y biliterariedad en el espacio ibérico : el caso gallego / Rodríguez Vega, Rexina, 1966- (Universidade de Vigo. Departamento de Lingua Española)
La autotraducción es, sin duda, un fenómeno privilegiado para el estudio de los límites conceptuales que adquieren las formas identitarias. Dentro del espacio ibérico, entendido como una comunidad interliteraria específica, nuestro análisis de los escritores gallegos que se versionan al castellano demuestra la ambivalencia de un proceso que puede ser observado tanto como un modo de marginalización de la literatura periférica como como una vía de resistencia y afirmación de la alteridad lingüística y cultural. [...]
Self-translation is undoubtedly a privileged phenomenon to study the conceptual boundaries that acquired forms of identity. Within the Iberian context, considered as a particular interliterary community, our analysis of the Galician writers who are versioned into Castilian, demonstrates the ambivalence of a process that can be seen both as a way of marginalization peripheral literature as a means of resistance and assertion of linguistic and cultural otherness. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 133-142 (Articles)  
17.
21 p, 241.9 KB Autotraducción, autoría y autopromoción en el Siglo de Oro : las posturas de Juan de Mariana y Bernardino Gómez Miedes / Grutman, Rainier (University of Ottawa. School of Translation and Interpretation)
El propósito de este artículo es doble: contribuir al estudio histórico de la autotraducción y hacer de introducción al análisis del prólogo de traductor como subgénero del prólogo, espacio paratextual típico del objeto novedoso que era el libro impreso en el Renacimiento. [...]
The purpose of this article is twofold: it aims at being both a contribution to the historical study of self-translation and an introduction to the analysis of the translator’s preface as a subgenre of the preface, a paratextual space typical of the then-new object that was the printed book in the Renaissance. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 143-163 (Articles)  
18.
18 p, 146.2 KB Poesia i diàleg : les traduccions de Todesfuge, de Paul Celan / Vila-Vidal, Manel (Universitat de Barcelona)
Traduir la poesia de Paul Celan és una qüestió de responsabilitat perquè ens fa reflexionar sobre la validesa d'uns valors -els occidentals- que no van ser capaços d'impedir el genocidi de milions d'homes a mans del nazisme. [...]
Translating Paul Celan's poetry is a matter of responsibility because it makes us reflect on the validity of western principles, which after all could not prevent the genocide of millions of men under the Nazi rule. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 165-182 (Articles)  
19.
19 p, 166.8 KB Llengua, identitat i traducció : Translations de Brian Friel en català / Alsina i Keith, Victòria (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge) ; Giugliano, Marcello (Universität Leipzig. Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie)
Translations, de Brian Friel, és una de les obres més conegudes d'aquest dramaturg irlandès i es pot descriure com una reflexió sobre el valor simbòlic de les llengües com a dipositàries de la cultura i sobre les relacions de poder desiguals que s'estableixen entre cultures en contacte. [...]
The drama Translations (1981), one of Brian Friel's best-known works, can be described as a reflection on the symbolic value of languages as depositories of culture and on unequal power relations between cultures in contact. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 183-201 (Articles)  
20.
14 p, 148.8 KB Marcela de Juan (黄玛赛›) : los inicios de los trasvases culturales entre China y España en el siglo XX / Mi, Tian (Universidad de Nankai. Facultad de Lenguas Extranjeras)
En la comunicación entre China y España en el siglo xx, destaca la figura de Marcela de Juan. Autora de libros y artículos relacionados con la cultura china; traductora de poesía y cuentos chinos, intérprete de múltiples idiomas en conferencias internacionales y mediadora de culturas gracias a sus ciclos de conferencias para difundir la cultura china en Europa, Marcela de Juan tuvo un cargo permanente en la Oficina de Interpretación de lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. [...]
Marcela de Juan is one of the most important translators from Chinese to Spanish in early 20th century’s Spain. She was a qualified interpreter and had a life-long job at the translation department of the Spanish government as well as experiences in numerous international conferences. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 203-216 (Articles)  
21.
13 p, 122.8 KB La formación del traductor jurídico : análisis de la competencia traductora en traducción jurídica y propuesta de programa formativo / Soriano Barabino, Guadalupe (Universidad de Granada. Departamento de Traducción e Interpretación)
El objetivo del presente artículo es proponer un programa formativo para traductores de textos jurídicos a partir del análisis de la competencia traductora en traducción jurídica. Para ello, antes de analizar el desarrollo de las áreas competenciales que entran en juego en la traducción jurídica, recordaremos por qué cabe diferenciar la traducción jurídica de la traducción de otros tipos de texto y repasaremos argumentos que defienden la idoneidad, para el traductor jurídico, de contar con una formación ya sea estrictamente traductológica, estrictamente jurídica o bien de una combinación de ambas. [...]
This paper aims at offering a training programme for legal translators from the analysis of legal translation competence. To do so, before analysing the different competences at stake in legal translation, we will recall why legal translation is thought to be different from the translation of other text types and will also go through some opinions that defend different training backgrounds for legal translators. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 217-229 (Articles)  
22.
14 p, 112.0 KB Contextualisation in telephone interpreting / Fernández Pérez, Magdalena (Universidad de La Laguna. Facultad de Humanidades) ; Toledano Buendía, Carmen (Universidad de La Laguna. Facultad de Humanidades)
Professional Telephone Interpreting (TI) challenges the idea that proxemic distance and visual contact among participants in a conversation are essential for providing effective interpretation. However, being physically absent from the location where the communication takes place does force telephone interpreters to develop strategies in order to situate the encounter and understand what is said. [...]
La interpretación telefónica (IT) profesional cuestiona la idea de que la distancia proxémica y el contacto visual entre los y las participantes en la conversación resultan imprescindibles para efectuar una interpretación de calidad. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 231-244 (Articles)  
23.
20 p, 232.0 KB Understanding la Salud Mental : traducción de materiales informativos en base a las necesidades de la comunidad hispana en EE. UU / Echauri Galván, Bruno (Universidad de Alcalá)
El presente proyecto combina un estudio del impacto de los trastornos mentales sobre la población hispana residente en los Estados Unidos con datos sobre los niveles generales de alfabetización de esta comunidad. [...]
This project combines a study of the impact of mental health disorders on the Hispanic population living in the United States with data related to their general levels of literacy. The main objective of this paper is to establish some solid social and demographic grounds from a quantitative analysis of current statistics in order to defend the translation of informative mental health documents (such as leaflets or guides) taking into account the literacy skills of the target audience. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 245-264 (Articles)  
24.
19 p, 288.9 KB Fortaleses i febleses del Treball de Final de Grau a la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona : epistemologia, heteroglòssia, visibilitat / Aguilar-Amat, Anna 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació) ; Edo i Julià, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació) ; Guarné, Blai (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
El Treball de Final de Grau és una assignatura de síntesi mitjançant la qual l'estudiant, supervisat per un tutor, demostra la capacitat d'aplicar els coneixements i les competències que ha adquirit al llarg del Grau en un àmbit concret de caire acadèmic o professional, ja explorat anteriorment o encara per explorar. [...]
The Final Year Project (TFG - Treball de Final de Grau) is a compulsory subject in the final year of the Bachelor's degree. Under the supervision of a tutor, students demonstrate the ability to apply acquired skills and know-how in a specific academic or professional field, which can be an area where research has already been carried out or as yet to be studied. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 267-285 (Experiències)  
25.
10 p, 92.0 KB Entrevista a Sara Cavarero, traductora de L'últim patriarca de Najat El Hachmi al italiano / Cerrato Rodríguez, Bárbara (Universidad de Salamanca. Facultad de Traducción y Documentación)
A principios del siglo xxi, Candel y Cuenca vaticinaron que emergería una generación de escritores diaspóricos en España (2001: 136). Éste es el caso de Najat El Hachmi, perteneciente a la primera generación de autores catalanes diaspóricos, quien reflexiona desde un punto de vista crítico acerca del lenguaje, la traducción, la identidad, la cultura, etc. [...]
At the beginning of the 21st century, Candel and Cuenca forecast that a generation of diasporic writers would emerge in Spain (2001: 136). This is the case of Najat El Hachmi, who belongs to the first Catalan generation of diasporic authors and critically reflects on language, translation, identity, gender and religious issues both of the source and the target culture. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 287-296 (Experiències)  
26.
3 p, 54.0 KB Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar (cur.) Traducció i franquisme. Lleida: Punctum, 2017 / Coll Mariné, Jaume (Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes)
Obra ressenyada: Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar (cur. ) Traducció i franquisme. Lleida: Punctum, 2017.
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 297-299 (Ressenyes)  
27.
2 p, 47.2 KB Castro, Olga; Ergun, Emek (ed.) Feminist Translation Studies. Londres: Routledge, 2017, 281 p. ISBN 978-1138931657 / Riba Sanmartí, Caterina (Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes)
Obra ressenyada: Olga CASTRO, Emek ERGUN (ed. ), Feminist Translation Studies. Londres: Routledge, 2017.
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 300-301 (Ressenyes)  
28.
3 p, 55.0 KB Godayol, Pilar. Tres escritoras censuradas: Simone de Beauvoir, Betty Friedan y Mary McCarthy. Granada: Comares, 2017 / Andrés Padín, Tamara (Universidade de Vigo. Facultade de Filoloxía e Tradución)
Obra ressenyada: Pilar GODAYOL, Tres escritoras censuradas: Simone de Beauvoir, Betty Friedan y Mary McCarthy. Granada: Comares, 2017.
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 302-304 (Ressenyes)  
29.
4 p, 63.8 KB Lafarga, Francisco; Pegenaute, Luis (eds.) Autores traductores en la España del siglo XIX. Kassel: Edition Reichenberger, 2016 / Ramírez-Arlandi, Juan (Universidad de Málaga. Facultad de Filosofía y Letras)
Obra ressenyada: Francisco LAFARGA, Luis PEGENAUTE (eds. ), Autores traductores en la España del siglo XIX. Kassel: Edition Reichenberger, 2016.
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 305-308 (Ressenyes)  
30.
4 p, 56.0 KB Montero Domínguez, Xoán (ed.) El doblaje. Nuevas vías de investigación. Granada: Editorial Comares, 2017 / Calvo González, Gaila (Universidade de Santiago de Compostela)
Obra ressenyada: Xoán MONTERO DOMÍNGUEZ (ed. ), El doblaje. Nuevas vías de investigación. Granada: Editorial Comares, 2017.
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 309-312 (Ressenyes)  
31.
3 p, 56.0 KB Lafarga, Francisco; Fillière, Carole; García Garrosa, María Jesús; Zaro, Juan Jesús. Pensar la traducción en la España del siglo XIX. Madrid: Escolar y Mayo, 2016 / Alonso, Marina (Universidad de Málaga. Departamento de Traducción e Interpretación)
Obra ressenyada: Francisco LAFARGA, Carole FILLIÈRE, María Jesús GARCÍA GARROSA, Juan Jesús ZARO, Pensar la traducción en la España del siglo XIX. Madrid: Escolar y Mayo, 2016.
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 313-315 (Ressenyes)  
32.
3 p, 57.0 KB Vidal Claramonte, Mª Carmen África "Dile que le he escrito un blues". Del texto como partitura a la partitura como traducción en la literatura latinoamericana. Madrid: Iberoamericana / Vervuert, 2017 / Dot, Anna (Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes)
Obra ressenyada: Mª Carmen África VIDAL CLARAMONTE, "Dile que le he escrito un blues". Del texto como partitura a la partitura como traducción en la literatura latinoamericana. Madrid: Iberoamericana / Vervuert, 2017.
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 316-318 (Ressenyes)  
33.
3 p, 50.5 KB Gallego-Hernández, Daniel. New Insights into Corpora and Translation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016 / Rodríguez-Inés, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 319-321 (Ressenyes)  
34.
3 p, 52.3 KB Vázquez y del Árbol, Esther. Traducción judicial y policial (inglés < > español) y Derecho Comparado. Court and Police Translation (English < > Spanish) and Comparative Law Madrid: Dykinson S.L., 2016 / Godoy Tena, Francisco (Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Filología Inglesa)
Obra ressenyada: Esther VÁZQUEZ Y DEL ÁRBOL, Traducción judicial y policial (inglés < > español) y Derecho Comparado. Court and Police Translation (English < > Spanish) and Comparative Law. [...]
2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 322-324 (Ressenyes)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.