Quaderns

Quaderns 22 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
4 p, 54.7 KB Presentació / Galera, Francesc (Grup d'Estudi de la Traducció Catalana Contemporània)
Presentació del volum 28.
Presentation of the volume 28.
Presentación del volumen 28.

2021 - 10.5565/rev/quaderns.25
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 7-8  
2.
24 p, 165.2 KB Retraducció i el cànon rebel / Škrabec, Simona (Universitat Autònoma de Barcelona)
El concepte de retraducció generalment pretén definir els límits de la tradició pròpia d'una cultura. Aquesta és probablement la raó de la recent florida d'investigacions dedicades a aquest camp. [...]
The concept of retranslation generally intends to define the limits of a culture's own tradition. This is probably the reason for the recent flowering of investigations dedicated to this field. Retranslation studies allow the reconstruction of the solidity of the great Western cultures that have been so harshly examined by postcolonial studies and from so many other perspectivesthat have constantly undermined old certainties. [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.26
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 9-31  
3.
12 p, 111.2 KB Baudelaire en vers català : «Don Juan aux Enfers» / Sala Sanahuja, Joaquim 1954- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
A partir del poema «Don Juan aux enfers», de caràcter narratiu, inclòs a Les Fleurs du Mal, de Charles Baudelaire, el text presenta una anàlisi de les qüestions traductives lligades al mite de Don Juan i als mitologemes que en deriven. [...]
Based on the narrative poem "Don Juan aux enfers", in Les Fleurs du Mal by Charles Baudelaire, the text analyzes the translation issues linked to the myth of Don Juan and the mytholemes that stem from it. [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.27
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 33-43  
4.
8 p, 98.0 KB Per a qui traduïm Ibsen avui? / Moreno Tena, Carolina (Universitat de Barcelona)
En aquest article ens preguntem per a qui traduïm les obres de Henrik Ibsen avui per tal de reflexionar no només sobre la necessitat de retraduir els clàssics, sinó per a què, si és per consolidar unes nocions de clàssic i de cànon ja superades o per donar-li de nou la veu als escenaris perquè pugui tornar a commoure els espectadors i a inspirar directors i autors teatrals contemporanis. [...]
In this article I aim to answer the question Who is the reader of the translations of Ibsen's playwrights? To find out the answer will help me not only to think about the necessity of retranslating the classics but also about who is the receptor of these retranslations. [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.28
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 45-52  
5.
8 p, 94.0 KB L'illa del tresor? : però que no estava traduït, ja? / Sellent Arús, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona)
A propòsit de la seva traducció de L'illa del tresor, de Robert Louis Stevenson, l'autor destaca el fet que es tracta probablement d'una de les obres literàries en llengua anglesa de la qual s'han fet més traduccions al català, cosa que avalua positivament, atès que mai no pot existir una traducció definitiva. [...]
Concerning his own translation of Stevenson's Treasure Island, the author underlines the factthat this is one of the literary works in English which have been the object of the highest number of translations in Catalan, which he evaluates positively as there is no such thing as a definitive translation. [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.29
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 53-59  
6.
12 p, 147.1 KB Las traducciones durmientes de la poesía de Cavafis : la última vida de Gustavo Durán / Fernández González, Vicente (Universidad de Málaga)
Las traducciones de la poesía de Cavafis a muchas lenguas, en muchos espacios literarios y en el espacio general de lo que a veces llamamos literatura universal, se prestan generosamente al estudio de la retraducción y de fenómenos y prácticas a ella asociados. [...]
The translations of Cavafy's poetry to many languages, in many literary spaces and in the wider space of what we often refer to as universal literature, offer themselves generously to the study of retranslation as well as other phenomena and practices related to it. [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.31
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 61-71  
7.
18 p, 147.1 KB Ulisses de Joyce en català : les traduccions de Joan Francesc Vidal Jové, Joaquim Mallafrè i Carles Llorach-Freixes / Iribarren i Donadeu, Teresa (Universitat Oberta de Catalunya)
Ulisses, de James Joyce, ha estat girat al català per Joan Francesc Vidal Jové (la seva traducció, enllestida el 1966, encara roman inèdita), per Joaquim Mallafrè (1981) i per Carles Llorach-Freixes (2018). [...]
Ulysses, by James Joyce, has been translated into Catalan by Joan Francesc Vidal Jové (histranslation, completed in 1966, still remains unpublished), by Joaquim Mallafrè (1981) and byCarles Llorach-Freixes (2018). [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.32
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 73-90  
8.
32 p, 209.9 KB Manipularan Walter Benjamin : una altra volta a les Tesis / Pons, Arnau (Instituto de Estudios Críticos (Mèxic))
L'article fa un repàs crític de la recepció de les Tesis de Benjamin a Catalunya a partir de diversos articles de la premsa cultural, a més d'uns quants textos d'especialistes sobre l'obra benjaminiana, tot coincidint amb la publicació recent de tres traduccions al català de l'opuscle «Sobre el concepte d'història», amb motiu del vuitantè aniversari de la mort del filòsof a Portbou.
The article makes a critical review of the reception of Benjamin's Theses in Catalonia based onseveral articles in the cultural press, as well as some texts by specialists on Benjamin's work, coinciding with the recent publication of three Catalan translations of the booklet «On the Concept of History», on the occasion of the 80th anniversary of the death of the philosopher in Port-Bou.

2021 - 10.5565/rev/quaderns.33
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 91-121  
9.
8 p, 96.4 KB La (re)traducció, un instrument poderós de projecció cultural / Aliaga, Xavier (Revista El Temps)
La retraducció al català de grans autors i obres clàssiques de la literatura universal com Homer, Faulkner, Whitman o Puixkin han contribuït els darrers anys a despertar l'interès dels mitjans de comunicació convencionals, crear nous públics lectors per a aquestes obres i enriquir el sistema cultural. [...]
The retranslation into Catalan of great authors and classic works of universal literature such asHomer, Faulkner, Whitman and Pushkin, have contributed in recent years to arouse the interestof the conventional media, create new readers for these works and enrich the cultural system. [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.34
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 123-130  
10.
6 p, 83.5 KB Retraduir Sòfocles / Casas, Joan
En Feliu Formosa i jo som els autors d'un volum de versions en vers de Sòfocles. En el cas dels textos teatrals clàssics, la retraducció és, tot sovint, el primer cas amb vista a una nova posada en escena, i el treball, en aquest cas, es fa en unes condicions molt particulars. [...]
Feliu Formosa and me are the authors of a volume of verse versions of Sophocles. In the case of classical theatrical texts, retranslation is often the first step in the way of a new staging, and the work, in this case, is done under very particular conditions. [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.35
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 131-135  
11.
4 p, 82.0 KB Eixugar les llàgrimes d'A la recerca del temps perdut : una experiència de traducció / Gaillard Francesch, Valèria
Quin és el paper que té la traducció a l'hora de mantenir viu el patrimoni literari universal? Aquest article reflexiona sobre per què cal no només traduir els clàssics, sinó també retraduir-los. [...]
Which role translation does play in keeping the universal literary heritage alive? This papersummarizes my speech in the IX Jornades Arbonès of Translation and Literature celebrated onthe 14th and 15th October 2020 and brings about the need to translate the classics and alsoretranslate them regularly. [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.36
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 137-140  
12.
8 p, 96.9 KB La seda fina del viure / Udina, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
En aquest article es planteja la necessitat i vigència de les retraduccions, tant en català com en altres llengües, i se n'analitzen alguns casos. Concretament, es parla de la retraducció al català de Mrs Dalloway a la primeria del segle XXI els canvis propiciats per les convencions literàries de cada època respecte a la traducció dels anys trenta del segle XX. [...]
This article is a reflection on the need and validity of new translations of the same work, inCatalan as well as other languages, and some cases are analyzed. As a specific case, there is the new translation of Mrs Dalloway at the beginning of the 21st century and the changing literary conventions in each period of time. [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.37
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 141-148  
13.
14 p, 115.2 KB Tesis sobre la traducció : un òrganon per al moment actual / Venuti, Lawrence (Temple University (Estats Units d'Amèrica)) ; Parcerisas, Francesc 1944- trad. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Les tesis ofereixen una teoria general de la traducció que abasta la relació entre teoria i pràctica i els models de traducció, que generen conceptes teòrics com equivalència i ètica. L'article critica el model instrumental, que entén la traducció com una reproducció o transferència d'un text de partida invariable, mentre que abona l'hermenèutic, que l'entén com una interpretació que altera el text de partida. [...]
The theses offer a general theory of translation that encompasses the relation between theoryand practice and the different models of translation that generate theoretical concepts likeequivalence and ethics. [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.38
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 151-162  
14.
12 p, 109.5 KB Theses on Translation : an organon for the current moment / Venuti, Lawrence (Temple University (Estats Units d'Amèrica))
The theses offer a general theory of translation that encompasses the relation between theory and practice and the different models of translation that generate theoretical concepts like equivalence and ethics. [...]
Les tesis ofereixen una teoria general de la traducció que abasta la relació entre teoria i pràctica i els models de traducció, que generen conceptes teòrics com equivalència i ètica. L'article critica el model instrumental, que entén la traducció com una reproducció o transferència d'un text de partida invariable, mentre que abona l'hermenèutic, que l'entén com una interpretació que altera el text de partida. [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.39
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 163-173  
15.
22 p, 197.0 KB El lenguaje malsonante y su traducción : comparación entre los doblajes de filmes anglófonos al italiano y al español / Zamora, Pablo (Universidad de Murcia) ; Pavesi, Maria (Università degli Studi di Pavia (Itàlia))
El léxico soez se emplea en la interacción social y cumple, en la mayor parte de los casos, una función ofensiva. En los largometrajes los vulgarismos sirven esencialmente para dotar a los diálogos fílmicos de una fuerza emotiva y para caracterizar lingüísticamente a los personajes; asimismo, son marcas orales que contribuyen a recrear una lengua que resulte natural y verosímil, que se asemeje en la manera de lo posible al hablado espontáneo. [...]
Swear words and expressions occur in social interaction and mostly perform an offensive function. In film, they convey emotional strength to dialogue and typify characters linguistically. In addition, they act as orality markers that contribute to creating natural and plausible audiovisual speech - and make it closer to spontaneous spoken language. [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.40
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 175-195  
16.
28 p, 316.7 KB La traducción de culturemas en Iván Turguéniev : el método de análisis culturo-traductológico / Vercher García, Enrique J. (Universidad Complutense de Madrid)
En la primera parte del presente artículo se estudia la naturaleza de los denominados culturemas, entendidos como unidades semióticas cuyo referente es un elemento perteneciente a una cultura dada desconocido o sin equivalente exacto en otras culturas y que, por tanto, es percibido como una especificidad cultural. [...]
In the first part of this article, the nature of so-called culturemes is studied, understood assemiotic units referring to an element belonging to a given culture which is unknown or withoutan exact equivalent in other cultures, and which is therefore perceived as a cultural specificity. [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.41
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 197-224  
17.
28 p, 301.5 KB Història i anàlisi paratextual de les traduccions del Manifest del Partit Comunista al català / Baxter, Robert Neal (Universidade de Vigo)
Aquest article traça la història de la traducció del Manifest Comunista al català des del 1930 fins als nostres dies i subratlla la importància de la traducció en la difusió i l'impacte del Manifest, un text que ocupa un lloc destacat en el camp de la traductologia. [...]
This paper traces the history of the translation of the Communist Manifesto into Catalan from 1930 to the present day, highlighting the important role played by translation in the spread andimpact of the Manifesto, a text that occupies an important place in the field of translation studies. [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.42
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 225-251  
18.
18 p, 206.3 KB La recepción de los productos accesibles y la formación de subtituladores : personas sordas en el aula de SPS / Mejías-Climent, Laura (Universitat Jaume I)
Este artículo detalla un proyecto de innovación educativa desarrollado en la Universitat Jaume I para la asignatura de accesibilidad del grado en Traducción e Interpretación. Dada la dificultad de concienciar al alumnado de las características tan heterogéneas y particulares que presenta el colectivo de personas sordas, que serán los receptores potenciales de la futura producción accesible, el objetivo principal fue poner en contacto a los estudiantes con personas sordas que pudieran transmitirles de primera mano sus expectativas y experiencias como consumidores audiovisuales. [...]
This paper presents an innovative teaching project developed at Universitat Jaume I as part ofan accessibility course included in the Translation and Interpreting degree. The deaf and hardof hearing community is characterized by their heterogeneity. [...]

2021 - 10.5565/rev/quaderns.43
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 255-270  
19.
12 p, 107.3 KB Entrevista a Albert Nolla / Raya Jiménez, Xènia (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Albert Nolla és traductor literari del japonès i l'anglès al català i professor a la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. En la següent entrevista, parla de la seva trajectòria professional des d'un punt de vista personal i comparteix amb el lector la seva formació, els començaments com a traductor i el mètode de treball. [...]
Albert Nolla is a literary translator of Japanese and French into Catalan and a professor at the Faculty of Translation and Interpreting of the Autonomous University of Barcelona. In the following interview, Albert Nolla talks about his professional career from a more personal point of view and shares with the reader his training, how he became a literary translator and the method he follows when translating, as well as how does he combine translating and teaching.

2021 - 10.5565/rev/quaderns.44
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 271-282  
20.
3 p, 65.7 KB Godayol, Pilar. Feminismes i traducció (1965-1990) / Manzano González, Keren (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
Obra ressenyada: Pilar GODAYOL, Feminismes i traducció (1965-1990). Lleida: Punctum, 2020.
2021 - 10.5565/rev/quaderns.45
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 283-285  
21.
3 p, 68.5 KB Goethe, J. W. Von. Ifigènia a Tàurida (traducció de Joan Maragall) / Duran, Martí (IES Joanot Martorell (Esplugues de Llobregat))
Obra ressenyada: J. W. Von GOETHE, Ifigènia a Tàurida (traducció de Joan Maragall). Barcelona: Comanegra - Institut del Teatre, 2020.
2021 - 10.5565/rev/quaderns.46
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 286-288  
22.
10 p, 145.0 KB Homer. Ilíada. Traducció de Montserrat Ros / Traducció de Pau Sabaté / Duran, Martí (IES Joanot Martorell (Esplugues de Llobregat))
Obra ressenyada: Homer, Ilíada. Traducció de Montserrat Ros. Estudis introductoris de Jaume Pòrtulas i Francesc J. Cuartero. Barcelona: Adesiara, 2019.
Obra ressenyada: Homer, Ilíada. Traducció de Pau Sabaté. Pròleg d'Enric Casasses. Barcelona: Bernat Metge Universal - Alpha, 2019.

2021 - 10.5565/rev/quaderns.47
Quaderns : revista de traducció, Vol. 28 (2021) , p. 289-297  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.