Rúbrica contemporanea

Rúbrica contemporanea 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
1 p, 111.8 KB Revisors vol. I (2012) / Rúbrica contemporánea
2014
Rúbrica contemporánea, Vol. 3 Núm. 5 (2014)  
2.
3 p, 188.7 KB Presentación / Ruiz Carnicer, Miguel Ángel (Universidad de Zaragoza)
2014
Rúbrica contemporánea, Vol. 3 Núm. 5 (2014) , p. 1-3  
3.
24 p, 404.9 KB Formas de participación y experiencia política durante el primer franquismo: la pugna por los principios ordenadores de la vida en comunidad durante el periodo de entreguerras (1936-1947) / Alegre Lorenz, David (Universitat Autònoma de Barcelona)
Resulta si més no paradoxal la poca atenció brindada a fenòmens com la participació i l'experiència política a través del franquisme, sobretot si tenim en compte que es tracta de realitats essencials per a la comprensió de tot règim polític modern que es tingui com a tal i que, d'altra banda, ens aporten una perspectiva privilegiada de la seva particular naturalesa. [...]
Resulta cuanto menos paradójica la poca atención brindada a fenómenos como la participación y la experiencia política a través del franquismo, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de realidades esenciales para la comprensión de todo régimen político moderno que se precie y que, por lo demás, nos aportan una perspectiva privilegiada de su particular naturaleza. [...]
It's paradoxical, to say the least, the low attention paid by the Spanish historiography to phenomena as political participation and experience into Francoism, specially taking into account its importance in order to understand any modern political regime, because these realities give us an exceptional approach of its peculiar nature. [...]

2014
Rúbrica contemporánea, Vol. 3 Núm. 5 (2014) , p. 5-28  
4.
15 p, 427.4 KB ¿Fascismo en las instituciones del "Nuevo Estado"? Personal político, cultura política y participación en el franquismo (1936-1951) / del Arco Blanco, Miguel Ángel (Universidad de Granada)
A través de l'estudi del personal polític de les institucions del règim franquista entre 1936 i 1951, l'article pretén contribuir al debat sobre la naturalesa del Nou Estat, alineant-se amb les postures que consideren que va ser un règim parafascista. [...]
The article contributes to the debate about the nature of the Francoist State through the study of the political personnel in the institutions of the regime, considering that it was a parafacist regime. [...]
A través del estudio del personal político de las instituciones del régimen franquista entre 1936 y 1951, el artículo pretende contribuir al debate sobre la naturaleza del Nuevo Estado, alineándose con las posturas que consideran que fue un régimen parafascista. [...]

2014
Rúbrica contemporánea, Vol. 3 Núm. 5 (2014) , p. 29-43  
5.
25 p, 403.0 KB La otra cara de las urnas. Elecciones, dictaduras y Guerra Fría en Europa: propuesta para un marco conceptual / Domper Lasús, Carlos (Universidad de Zaragoza)
Aquest article aborda el tema de les eleccions celebrades en contextos dictatorials, un assumpte al que els historiadors no han dedicat especial atenció i en el qual els principals treballs procedeixen del camp de la ciència política o són deutors del marc teòric i metodològic establert per aquesta. [...]
This article is about elections in dictatorial contexts, an issue that historians have not played special attention and where the main works are from the field of political science or have borrowed their theoretical and methodological framework from it. [...]
Este artículo aborda el tema de las elecciones celebradas en contextos dictatoriales, un asunto al que los historiadores no han dedicado especial atención y en el que los principales trabajos proceden del campo de la ciencia política o son deudores del marco teórico y metodológico establecido por ésta. [...]

2014
Rúbrica contemporánea, Vol. 3 Núm. 5 (2014) , p. 45-69  
6.
17 p, 441.1 KB Fascistas "de izquierdas" en los años sesenta : la búsqueda de las bases populares para el proyecto de una izquierda nacional en la España de Franco / Ruiz Carnicer, Miguel Ángel (Universidad de Zaragoza)
El règim franquista en la segona meitat dels anys seixanta fa front a la necessitat de la seva institucionalització i a la previsió de la futura successió de Franco. L'article descriu com un sector de falangistes propiciaren una plataforma política que influís en el disseny del futur del règim a través d'una sèrie de mitjans de premsa en els quals es defensava un projecte social i polític que ells mateixos denominaren esquerra nacional i que s'inspirava en el moviment dels no alineats i d'una escena internacional canviant i creixentment crítica amb les dues grans superpotències. [...]
El régimen franquista en la segunda mitad de los años sesenta hace frente a la necesidad de su institucionalización y a la previsión de la futura sucesión de Franco. El artículo describe cómo un sector de falangistas van a propiciar una plataforma política que influya en el diseño del futuro del régimen a través de una serie de medios de prensa en los que se defiende un proyecto social y político que ellos mismos denominan izquierda nacional y que se inspira en el movimiento de los no alineados y de una escena internacional cambiante y crecientemente crítica con las dos grandes superpotencias. [...]
In the second half of the 1960s, the Franco regime faces the need of its institutionalization and the anticipation of Franco's future succession. This article explores the way a Falangist sector will foster a political platform in order to shape the regime's future through a series of press media in which a political and social project referred to by its authors as izquierda nacional (national left) is encouraged. [...]

2014
Rúbrica contemporánea, Vol. 3 Núm. 5 (2014) , p. 71-87  
7.
20 p, 380.7 KB Un alineamiento para el Movimiento : Rodrigo Fernández-Carvajal y la redefinición del sistema político franquista / Sesma Landrín, Nicolás (Universidad de Zaragoza)
A mitjan de la dècada dels seixanta, el falangisme es trobava molt afeblit pel fracàs de les lleis d'Arrese i l'absència de referents internacionals, però no mancat de projecte polític propi, enfocat a aconseguir la supervivència del partit i mantenir la seva privilegiada posició després de la mort del dictador. [...]
In the middle of the sixties, phalangist's position was debilitated due to the failure of the institutionalization projects led by Jose Luis Arrese short before and the absence of international counterparts. [...]
Mediada la década de los sesenta, el falangismo se encontraba muy debilitado por el fracaso de las leyes de Arrese y la ausencia de referentes internacionales, pero no carente de proyecto político propio, enfocado a conseguir la supervivencia del partido y mantener su privilegiada posición tras la muerte del dictador. [...]

2014 - 10.5565/rev/rubrica.58
Rúbrica contemporánea, Vol. 3 Núm. 5 (2014) , p. 89-108  
8.
23 p, 558.2 KB La Generalitat republicana : algunes precisions sobre la seva actuació en matèria de museus i patrimoni / March Roig, Eva (Universitat Pompeu Fabra)
La dècada dels trenta del segle XX, especialment els anys compresos dins la Segona República, va constituir el període més brillant de la història dels museus catalans. Va ser aleshores quan les col·leccions artístiques barcelonines van especialitzar-se donant forma, entre d'altres, al Museu d'Art de Catalunya, al Museu d'Arqueologia, o al d'Arts Decoratives; essent la major part dels museus d'art públics de la Barcelona d'avui, amb la divisió que presenten i els edificis que ocupen, fruit d'aquella reestructuració. [...]
In the 20th century, the thirties, especially the years of the Second Spanish Republic, constituted the most brillant period of history for the Catalan museums. It was then when the art collections of Barcelona became specialised, shaping, among others, the Museu d'Art de Catalunya (The Museum of Art of Catalonia), the Museu d'Arqueologia (The Arqueological Museum) and the Museu d'Arts Decoratives (The Museum of Decorative Arts). [...]
La década de los treinta del siglo XX, especialmente los años comprendidos dentro de la Segunda República, constituyó el periodo más brillante de la historia de los museos catalanes. Fue entonces cuando las colecciones artísticas barcelonesas se especializaron dando forma, entre otros, al Museu d'Art de Catalunya, al Museu d'Arqueologia, o al d'Arts Decoratives; siendo la mayor parte de los museos de arte públicos de la Barcelona de hoy, con la división que presentan y los edificios que ocupan, fruto de aquella reestructuración. [...]

2014
Rúbrica contemporánea, Vol. 3 Núm. 5 (2014) , p. 109-131  
9.
22 p, 486.6 KB "Cruzados de la civilización cristiana". Algunas aproximaciones en torno a la relación entre fascismo y religión / Alonso Ibarra, Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona)
Un dels elements que més debat ha suscitat en la historiografia contemporània ha estat per què un nombre tan gran de persones van ser seduïdes pel feixisme i es van implicar en processos de violència massiva arreu del continent europeu. [...]
Uno de los elementos que más debate ha suscitado en la historiografía contemporánea ha sido el por qué un número tan grande de personas fueron seducidas por el fascismo y se implicaron en procesos de violencia masiva a lo largo y ancho del continente europeo. [...]
One of the elements that has caused more debate within contemporary historiography has been why so many people were seduced by fascism and involved themselves in processes of massive violence all over the European continent. [...]

2014 - 10.5565/rev/rubrica.52
Rúbrica contemporánea, Vol. 3 Núm. 5 (2014) , p. 133-154 (Articles)  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.