Treballs d'arqueologia

Treballs d'arqueologia 14 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
1 p, 70.2 KB Coberta
2006
Treballs d'arqueologia, N. 12 (2006) p. 0-0  
2.
4 p, 144.2 KB Taula de continguts. Aprendre en el ciberespai : nous mitjans per la didàctica i la interpretació del Patrimoni / Pujol Tost, Laia ; González Marcén, Paloma (Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria)
2006
Treballs d'arqueologia, N. 12 (2006) p. 1-4  
3.
17 p, 229.7 KB Looking Toward the Future : heritage Presentation and Interpretation and their Relation to ICT / Silberman, Neil (Ename Center for Public Archaeology and Heritage Presentation)
Aquest article examina l'ús de les TIC en la presentació i la interpretació del conjunts de patrimoni cultural. Descriu les iniciatives actuals de desenvolupament d'aplicacions digitals per al registre i l'anàlisi de dades, la visualització i la interpretació pública. [...]
Este artículo examina el uso de las TIC en la presentación e interpretación de conjuntos del patrimonio cultural. Describe las actuales iniciativas de desarrollo de aplicaciones digitales para el registro y el análisis de datos, la visualización y la interpretación pública. [...]
This paper will examine use of ICT in the presentation and interpretation of cultural heritage sites. It will describe current initiatives in developing digital applications for data-collection and analysis, visualization, and public interpretation. [...]

2006
Treballs d'arqueologia, N. 12 (2006) p. 5-21  
4.
12 p, 167.1 KB Infografía y Patrimonio Arquitectónico / Fernández Ruiz, José Antonio (Escuela Técnica Superior de Arquitectura (Granada, Andalusia))
Ofereix un panorama teòric deles representacions virtuals en arquitectura i consciencia sobre la trascendència del canvi tecnològic. Reflexiona sobre les cauteles necessàries davant d'aquestes representacions tot reclamant un àmbit científic propi. [...]
Ofrece un panorama teórico de las representaciones virtuales en arquitectura. Conciencia sobre la trascendencia del cambio tecnológico. Reflexiona sobre las cautelas necesarias ante estas representaciones reclamando un ámbito científico propio. [...]
This paper offers a theoretical overview about virtual representations in architecture and points to the transcendence of technological change, reflects on the necessary caution to be taken in relation to these kind of representations and defends an own scientific area. [...]

2006
Treballs d'arqueologia, N. 12 (2006) p. 23-34  
5.
9 p, 142.7 KB Paisaje arqueológico y cultural virtual : el caso de la Via Appia Antica / Vico, Lola (CNR ITABC (Roma, Itàlia))
En base a una metodologia fonamentada en el pensament ecològic, podem enfrontar una sèrie de qüestions tecnològiques en l'àmbit del patrimoni cultural de manera diferent a com s'ha fet tradicionalment. [...]
Basándonos en una metodología fundada en el pensamiento ecológico, podemos afrontar una serie de cuestiones tecnológicas en el ámbito del patrimonio cultural de forma distinta a cómo se viene realizando tradicionalmente. [...]
Founded on a methodology based on ecological thinking we can face up to a set of technological questions related to cultural heritage in a different way to the traditional one. We understand the reconstruction of an archaeological landscape as a continuous activity in which changes occur and where comparison among the different types of information is possible so that different perceived landscapes (mindscapes) can be proposed. [...]

2006
Treballs d'arqueologia, N. 12 (2006) p. 35-43  
6.
17 p, 213.4 KB Playing With A Career in Ruins : game Design and Virtual Heritage / Champion, Erik (University of Queensland. School of Information Technology and Electrical Engineering)
L'article esboça les diferències entre contextos virtuals convencionals i jocs de computadora, i discuteix que els punts forts específics i debilitats en l'ús de jocs d'ordinador per crear reconstruccions arqueològiques exigeixen una reflexió curosa i ben orientada. [...]
El siguiente artículo traza las diferencias entre contextos virtuales convencionales y juegos de computador, y discute que los específicos puntos fuertes y debilidades en la utilización de juegos de computador para crear reconstrucciones arqueológicas exigen una reflexión cuidadosa y bien orientada. [...]
The following paper outlines differences between conventional virtual environments and computer games, and argues the particular strengths and weaknesses of using computer games for creating archaeological reconstructions need to carefully thought out and addressed. [...]

2006
Treballs d'arqueologia, N. 12 (2006) p. 45-61  
7.
5 p, 96.4 KB Com.Hera : Akragas and Eraclea Minoa / Furlan, Alessandro (Altair 4 (Roma, Itàlia)) ; Galifi, Pietro (Altair 4 (Roma, Itàlia)) ; Moretti, Stefano (Altair 4 (Roma, Itàlia))
2006
Treballs d'arqueologia, N. 12 (2006) p. 63-67  
8.
17 p, 223.2 KB Virtual Reality and Education : evaluating the Learning Experience / Roussou, Maria (University College London)
The paper presents the evaluation of two different case studies involving educational virtual reality experiences for adults and children. The case studies concern applications for two different content domains, archeology and mathematics education, both developed for high-end projection-based virtual reality systems such as the CAVE®. [...]
L'article presenta l'avaluació de dos estudis de cas diferents que fan referència a experiències educatives per adults i nens utilitzant la realitat virtual. Els estudis de cas consisteixen en aplicacions a dos continguts diferents, l'ensenyament de l'arqueologia i de les matemàtiques, desenvolupades ambdues per sistemes de realitat virtual projectada d'alta definició com CAVE®. [...]
El artículo presenta la evaluación de dos estudios de caso diferentes referentes a experiencias educativas para adultos y niños utilizando la realidad virtual. Los estudios de caso consisten en aplicaciones a dos contenidos diferentes, la enseñanza de la arqueología y de las matemáticas, desarrolladas ambas para sistemas de realidad virtual proyectada de alta definición como CAVE®. [...]

2006
Treballs d'arqueologia, N. 12 (2006) p. 69-85  
9.
14 p, 190.5 KB L'ús de les TIC en la difusió arqueològica a Catalunya : museus, exposicions i jaciments arqueològics / Carreras Monfort, César (Universitat Oberta de Catalunya)
L'ús de les TIC en la difusió i la didàctica del patrimoni arqueològic a Catalunya es troba en les seves etapes inicials. Encara resta un llarg camí per recòrrer en comparació a d'altres països de l'Europa occidental. [...]
El uso de las TIC en la difusión y la didàctica del patrimonio arqueológico en Catalunya se encuentra en sus etapas iniciales. Queda aún un largo camino por recorrer si se compara con otros paises de Europa occidental. [...]
The use of ICT in the dissemination and didactics of archaeological heritage in Catalonia is still at its initial stages. There is a long way to cover compared to other countries in Western Europe. Nevertheless, there has been quite interesting initiatives in the last years that make us quite optimistic with regards to its future. [...]

2006
Treballs d'arqueologia, N. 12 (2006) p. 87-100  
10.
9 p, 143.8 KB Les TIC en la recerca, la interpretació i el procés d'aprenentatge de l'arqueologia / Sancho i Planas, Marta (Universitat de Barcelona)
Des de la nostra posició de medievalistes, considerem les fonts històriques com a punt de partida de tota investigació històrica i entenem que la formació dels nostres alumnes ha de dirigir-se no només a l'adquisició de coneixements sinó també al desenvolupament de les habilitats relacionades amb el tractament de las fonts de la Historia. [...]
Desde nuestra posición de medievalistas, consideramos las fuentes históricas como un punto de partida de cualquier investigación histórica y entendemos que la formación de nuestros alumnos debe dirigirse no solo a la adquisición de conocimientos sinó tambié n al desarrollo de las habilidades relacionadas con el tratamiento de las fuentes de la Historia. [...]
From our point of view, as Medieval historians, we consider historical sources as the starting point of whatever historical research and we believe that the training of our students has to be oriented not only to the factual knowledge acquisition, but also to the development of a set of skills related to the management of historical data. [...]

2006
Treballs d'arqueologia, N. 12 (2006) p. 101-109  
11.
16 p, 193.8 KB La enseñanza de contenidos sociohistóricos y patrimoniales a través de los juegos informáticos de simulación / Cuenca López, José María (Universidad de Huelva. Departamento de Ciencias Integradas)
Els jocs de simulació i, concretament, les seves versions informàtiques s'estan introduint cada vegada més en les programacions educatives com a recursos que atrauen l'interès d'uns alumnes cada vegada més desmotivats i que, en potència, poden abordar continguts de gran complexitat i abstracció. [...]
Los juegos de simulación, y concretamente sus versiones informáticas, se están introduciendo cada vez más en las programaciones educativas como recursos que atraen el interés de unos alumnos cada vez más desmotivados y que, potencialmente, pueden abordar contenidos de gran complejidad y abstracción. [...]
Simulation games and, specifically, their computer versions are being increasingly introduced into educational agendas as a kind of resources that attract pupils and students, who seem to be also increasingly demotivated, and that are told to be a useful tool for dealing with complex and abstract contents in education. [...]

2006
Treballs d'arqueologia, N. 12 (2006) p. 111-126  
12.
16 p, 188.2 KB Webquest i recursos interactius en xarxa per a la didàctica del patrimoni / Asensio i Fernàndez, Joan Manel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Internet és una font inesgotable d'informació que atreu de manera notable els més joves. Els educadors ens hem de posar al dia i aprofitar les possibilitats de la Xarxa i el seu atractiu per transformar-la en una eina al servei de l'ensenyament. [...]
Internet es una fuente inagotable de información que atrae de manera notoria a los más jóvenes. Los educadores debemos ponernos al día i aprovechar las posibilidades de la Red y su atractivo, para transformarla en una herramienta al servicio de la enseñanza. [...]
Internet is an inexhaustible source of information that does attract mostly young people. Educators have to actualize their didactic procedures and have also to take advantage of the possibilities of Internet and its attraction among students for transforming it into a tool for education. [...]

2006
Treballs d'arqueologia, N. 12 (2006) p. 127-142  
13.
12 p, 134.7 KB Resums/Resúmenes/Abstracts
2006
Treballs d'arqueologia, N. 12 (2006) p. 143-154  
14.
29 p, 4.0 MB Figures
2006
Treballs d'arqueologia, N. 12 (2006) p. 155-183  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.