Treballs d'arqueologia

Treballs d'arqueologia 14 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.02 segons. 
1.
8 p, 187.4 KB Coberta, sumari i publication guidelines
2009
Treballs d'arqueologia, Núm. 15 (2009) , p. 1-3  
2.
3 p, 64.2 KB Patrimoni, identitat i ciutadania : un nou paper per a l'arqueologia i la història / González Marcén, Paloma (Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria)
Els canvis experimentats per l'arqueologia en les darreres dècades obliguen, tant a la professió arqueològica com a l'administració del patrimoni cultural, a obrir-se a la societat mitjançant la construcció, teòrica i pràctica, de nous valors de significació. [...]
Los cambios experimentados por la arqueología en las últimas décadas obligan, tanto a la profesión arqueológica como a la administración del patrimonio cultural, a abrirse a la sociedad mediante la construcción, teórica y práctica, de nuevos valores de significación. [...]
The changes that archaeology has experienced in the last decades oblige both to the archaeological profession as to the administration of cultural heritage, to open itself to society by means of the theoretical and practical construction of new meaningful values. [...]

2009
Treballs d'arqueologia, Núm. 15 (2009) , p. 5-7  
3.
12 p, 97.2 KB Archaeological heritage education : citizenship from the ground up / Copeland, Tim (University of Gloucestershire. The International Centre for Heritage Education)
Underlying the concept of citizenship is the fundamental human characteristic of identity. In turn identity is a product of memory, both personal and collective, and this is based on experience with both tangible and intangible aspects of the past. [...]
Inherent al concepte de ciutadania hi trobem la identitat, característica humana fonamental. La identitat, per la seva banda, és un producte de la memòria, personal i col·lectiva, basada en l'experiència d'aspectes tant tangibles com intangibles del passat. [...]
En el concepto de ciudadanía subyace la característica humana fundamental de la identidad. Por su parte, la identidad es un producto de la memoria, personal y colectiva, que se basa en la experiencia de aspectos tanto tangibles como intangibles del pasado. [...]

2009
Treballs d'arqueologia, Núm. 15 (2009) , p. 9-20  
4.
7 p, 77.8 KB Patrimoni, identitat i ciutadania / Badia i Pujol, Joan (Institut Gerbert d'Aurillac)
En aquest article es fa una reflexió i un repàs a les iniciatives que s'estan portant a terme des del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en relació amb la inclusió de continguts d'educació patrimonial i educació per a la ciutadania en el mapa escolar català. [...]
En este artículo se presenta una reflexión y un repaso a las iniciativas que se están llevando a cabo desde el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña en relación a la inclusión de contenidos de educación patrimonial y de educación para la ciudadanía en el mapa escolar catalán. [...]
This paper presents a reflection and a review to the initiatives that are being carried out from the Department of Education of the Generalitat of Catalonia in relation to the inclusion of contents of patrimonial education and of citizenship education in the Catalan educational map. [...]

2009
Treballs d'arqueologia, Núm. 15 (2009) , p. 21-27  
5.
13 p, 93.1 KB L'activitat de la UNESCO en el camp del patrimoni / Garcia Petit, Lluís (Unescocat)
La Constitució de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) estableix que una de les seves missions és vetllar per la conservació i la protecció de les obres d'art i els monuments d'interès històric o científic. [...]
La Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) establece que una de sus misiones es velar por la conservación y la protección de las obras de arte y los monumentos de interés histórico o científico. [...]
One of the main objectives of the UNESCO is the protection, care and conservation of art objects and monuments of scientific and historical interest. To this aim, UNESCO employs a Lumber of norms, international cooperation and technical assistance. [...]

2009
Treballs d'arqueologia, Núm. 15 (2009) , p. 29-41  
6.
7 p, 78.7 KB Friend or enemy? Community archaeology in the United Kingdom / Henson, Don (Council for British Archaeology)
There is a long history in the United Kingdom of local people doing archaeology and history for themselves in their own local communities. The earliest local archaeology societies were formed in the 1840s, university classes in archaeology were run for part-time adult students from the 1930s, local metal detecting groups began in the 1960s and national lottery funding has been given to local heritage projects since the 1990s. [...]
Hi ha una llarga tradició en el Regne Unit de grups locals dedicats per compte propi a l'arqueologia i a la història de les pròpies comunitats. Les primeres societats arqueològiques locals es van formar cap al 1840; cursos universitaris sobre arqueologia per a adults es van iniciar cap al 1930; els grups dedicats a la detecció de metalls comencen a funcionar cap al 1960, la National Lottery atorga finançament a projectes de patrimoni local des de la dècada dels noranta del segle passat. [...]
Existe una larga tradición en el Reino Unido de grupos locales dedicados por su cuenta a la arqueología y la historia en sus propias comunidades. Las primeras sociedades arqueológicas loca les se formaron hacia 1840; cursos universitarios sobre arqueología para adultos se iniciaron hacia 1930; los grupos dedicados a la detección de metales empiezan a funcionar hacia 1960, y la National Lottery otorga financiación a proyectos de patrimonio local desde la década de los noventa del siglo pasado. [...]

2009
Treballs d'arqueologia, Núm. 15 (2009) , p. 43-49  
7.
12 p, 360.4 KB Evaluating the value of community archaeology: The XArch Project / Simpson, Faye (University of Exeter. Department of Archaeology)
Over the last decade the UK has seen a boom in community archaeology projects. These projects have taken many different forms and have stretched from the public-face of research and developer- funded programs to projects run by museums, archaeological units, universities and archaeological societies, as well as the communities themselves. [...]
El Regne Unit ha experimentat des de la darrera dècada, una explosió pel que fa a projectes sobre arqueologia i comunitat. Aquests projectes adopten formes diverses que comprenen des de presentacions públiques de projectes d'investigació afavorides per universitats i promotors fins a proyectes desenvolupats per museus, serveis arqueològics, universitats i societats arqueològiques, passant per iniciatives de les mateixes comunitats. [...]
En la última década el Reino Unido ha experimentado una explosión de proyectos de arqueología y comunidad. Estos proyectos han adoptado formas diferentes y abarcan desde la presentación pública de proyectos de investigación auspiciados por universidades y promotores hasta proyectos desarrollados por museos, servicios de arqueología, universidades y sociedades arqueológicas, pasando por iniciativas de las propias comunidades. [...]

2009
Treballs d'arqueologia, Núm. 15 (2009) , p. 51-62  
8.
16 p, 1.3 MB Ten years on: the Community Archaeology Project Quseir, Egypt / Tully, Gemma (University of Southampton. Department of Archaeology)
The Community Archaeology Project Quseir (CAPQ), Egypt, celebrated its tenth anniversary in 2008. The longevity of the project is a testament to its success. In this paper I shall outline the history of the project and detail the various developments that have enabled the project to grow together with the local community. [...]
El projecte d'arqueologia i comunitat de Quseir (CAPQ), Egipte, va celebrar el seu desè aniversari el proppassat 2008. La llarga durada del projecte fa palès el seu èxit. En aquesta presentació explicaré breument la història del projecte detallant els diversos processos que han permès el creixement conjunt del projecte amb la comunitat local. [...]
El proyecto de arqueología y comunidad de Quseir (CAPQ), Egipto, celebró su décimo aniversario en 2008. La longevidad del proyecto es el testimonio de su éxito. En esta aportación esbozaré la historia del proyecto y detallaré los diversos procesos que han permitido el crecimiento conjunto del proyecto con la comunidad local. [...]

2009
Treballs d'arqueologia, Núm. 15 (2009) , p. 63-78  
9.
13 p, 1.9 MB Citizenship education and school projects in Britain / Bodley, Alison (British Library)
This paper gives an overview of the development of citizenship education in Britain and the way in which museums are supporting schools in the delivery of this new curriculum area. It ends with a study of Campaign! Make an Impact, a new British Library Programme which uses museum and archive collections to inspire children and young people into active citizenship. [...]
Aquest article ofereix una visió general del desenvolupament de l'educació per a la ciutadania al Regne Unit i com els museus estan donant suport en el desplegament d'aquesta nova àrea curricular. [...]
Este artículo ofrece una visión general del desarrollo de la educación para la ciudadanía en el Reino Unido y cómo los museos están apoyando a los centros educativos en el despliegue de esta nueva área curricular. [...]

2009
Treballs d'arqueologia, Núm. 15 (2009) , p. 79-91  
10.
10 p, 993.1 KB El patrimoni cultural : un objectiu didàctic? / Baluja, Josep (Departament d'Ensenyament. Camp d'Aprenentatge dels Monestirs del Cister) ; González-Monfort, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Didàctica de les Ciències Socials)
El Camp d'Aprenentatge dels Monestirs ha anat acumulant una experiència considerable en el terreny de la pedagogia del patrimoni a partir, sobretot, de les seves experiències i activitats amb els monestirs de Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges. [...]
El Campo de Aprendizaje de los Monasterios ha ido acumulando una experiencia considerable en el terreno de la pedagogía del patrimonio a partir, sobre todo, de sus experiencias y actividades con los monasterios de Poblet, Santes Creus y Vallbona de les Monges. [...]
The Camp d'Aprenentatge dels Monestirs has acquired substantial experience in heritage education and management as a result of a variety of activities and programs in the monasteries of Poblet, Santes Creus and Vallbona de les Monges. [...]

2009
Treballs d'arqueologia, Núm. 15 (2009) , p. 93-102  
11.
19 p, 1.8 MB Teoria i pràctica de l'adopció escolar de monuments : l'experiència de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Camp d'Aprenentatge de la Noguera / Bardavio i Novi, Antoni (Departament d'Ensenyament. Camp d'Aprenentatge de la Noguera) ; González Marcén, Paloma (Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria) ; Gatell, Cristina (Institut La Romànica (Barberà del Vallès)) ; Jara, Miguel Ángel (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Didàctica de les Ciències Socials) ; Solsona, Rosa (Camp d'Aprenentatge de la Noguera.)
L'adopció de monuments constitueix una fórmula d'introducció del coneixement i la implicació de l'alumnat preuniversitari en el seu context local, que s'ha mostrat molt productiva en diversos països europeus, mitjançant la imbricació dels centres educatius en la valoració i la conservació del patrimoni històric proper, en col·laboració amb l'administració municipal i les entitats científiques i culturals. [...]
La adopción de monumentos constituye una fórmula de introducción del conocimiento e implicación del alumnado preuniversitario en su contexto local, que se ha mostrado muy productiva en diferentes países europeos, mediante la imbricación de los centros educativos en la valoración y la conservación del patrimonio histórico cercano en colaboración con la administración municipal y las entidades científicas y culturales. [...]
The school's adoption of monuments has shown to be in some European countries a very productive scheme for introducing primary and secondary school pupils into the knowledge and involvement in their local context. [...]

2009
Treballs d'arqueologia, Núm. 15 (2009) , p. 103-121  
12.
14 p, 1.6 MB Patrimonia'm : un projecte de proximitat i treball cooperatiu entre el Museu d'Història de Barcelona i les escoles i els instituts de Ciutat Vella / Garcés, Mercè (Escola Àngel Baixeras (Barcelona)) ; Liz, Josep (Museu d'Història de la Ciutat (Barcelona, Catalunya)) ; Terrado, Cari (Escola Àngel Baixeras (Barcelona))
Durant els darrers anys el districte de Ciutat Vella de Barcelona ha experimentat un gran flux migratori que ha convertit l'alumnat dels centres escolars en grups cada cop més heterogenis. Amb l'objectiu d'afavorir la cohesió social, de difondre el patrimoni educant en els valors de la ciutadania i establint vincles afectius entre el patrimoni de la ciutat i les persones que hi habiten, les escoles i els instituts del districte, juntament amb el MUHBA, decideixen apostar des del 2005 pel projecte Patrimonia'm. [...]
En los últimos años, el distrito de Ciutat Vella de Barcelona ha experimentado un gran flujo migratorio que ha convertido al alumnado de los centros escolares en grupos cada vez más heterogéneos. [...]
In recent years, the district of Ciutat Vella of Barcelona has received a substantial influx of emigrants. As a result, there is a greater mixture of children in the schools. The project Patrimonia'm has been developed by the primary and secondary schools of the district in conjunction with the MUHBA, with the intention of improving social cohesion, communicating the city's heritage, promoting the values of citizenship and establishing connections between historical monuments and local community. [...]

2009
Treballs d'arqueologia, Núm. 15 (2009) , p. 123-136  
13.
16 p, 109.4 KB La xarxa d'adopció escolar de monuments a Tarragona : el patrimoni arqueològic com a recurs educatiu en el context de Tarragona Ciutat Educadora / Balart Boigues, Lluís (Museu d'Història de Tarragona) ; Martínez Manent, Joan (Ajuntament de Tarragona. Institut Municipal d'Educació)
El programa educatiu «L'escola adopta un monument» s'ha desenvolupat a les escoles de Tarragona en el marc de Tarragona Ciutat Educadora i d'acord amb les dinàmiques educatives com a ciutat Patrimoni de la Humanitat. [...]
El programa educativo «La escuela adopta un monumento» se ha desarrollado en las escuelas de Tarragona en el marco de Tarragona Ciudad Educadora y de acuerdo con las dinámicas educativas como ciudad Patrimonio de la Humanidad. [...]
The educational programme «The school adopts a monument» has been developed in Tarragona schools within the Tarragona Educational City scheme and according to the educational dynamics as a world heritage city. [...]

2009
Treballs d'arqueologia, Núm. 15 (2009) , p. 137-152  
14.
7 p, 584.0 KB L'Institut Alexandre Satorras adopta la muralla de Mataró / Illa, Pep (Institut Alexandre Satorras (Mataró))
La nostra proposta està dins del projecte «L'escola adopta un monument». En el nostre cas, l'Institut Satorras, en el context del seu 50è aniversari, s'ha plantejat l'adopció de la muralla de Mataró, del segle XVI. [...]
Nuestra propuesta se enmarca en un proyecto llamado «La escuela adopta un monumento». En nuestro caso, el Instituto Satorras, en el contexto de su 50º aniversario, se ha planteado adoptar la muralla de Mataró, del siglo XVI. [...]
This proposal is consistent with the general aims outlined in the «Adopt a monument» schemes. In the present case, the secondary school Satorras, to mark its 50th anniversary, has decided to adopt the 16th century city wall of Mataró. [...]

2009
Treballs d'arqueologia, Núm. 15 (2009) , p. 153-159  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.