Treballs d'arqueologia

Treballs d'arqueologia 17 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
1 p, 262.2 KB Coberta
1996
Treballs d'arqueologia, N. 4 (1996) p. 0-0  
2.
3 p, 198.3 KB Sumari
1996
Treballs d'arqueologia, N. 4 (1996) p. 0-0  
3.
3 p, 76.5 KB Presentació del seminari / González Marcén, Paloma (Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria)
1996
Treballs d'arqueologia, N. 4 (1996) p. 4-6  
4.
25 p, 847.2 KB Interrelació entre docència i investigació en Arqueologia / Santacana Mestre, Joan (Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica de les Ciències Socials)
La reforma del sistema educatiu propícia la introducció de la disciplina arqueològica en el marc escolar; malgrat que els jaciments arqueològics catalans estan poc adequats pel treball escolar, l'arqueologia és rica en procediments. [...]
La reforma del sistema educativo propicia la introducción de la disciplina arqueológica en el marco escolar; a pesar que los yacimientos arqueológicos catalanes están poco adecuados para el trabajo escolar, la arqueología es rica en procedimientos. [...]
The Spanish reform of the education system makes feasible to introduce archaeology into the school; in spite of the poor exhibiting conditions of Catalan archaeological sites for pedagogic purposes, archaeology shows a wide range of procedures. [...]

1996
Treballs d'arqueologia, N. 4 (1996) p. 7-31  
5.
9 p, 49.8 KB Diferents vies per a treballar aspectes d'arqueologia i patrimoni en el currículum de l'ESO i el batxillerat / Ojuel Solsona, Maria (IES Badalona-7 (Badalona, Catalunya))
La introducció de l'arqueologia a l'ESO respon perfectament als plantejaments de la reforma de l'ensenyament secundari: pel que fa als continguts procedimentals, estableix incògnites o preguntes que estimulen l'alumnat a plantejar-se hipòtesis i a elaborar estratègies per a resoldre-les; i pel que fa als continguts actitudinals, ajuda a valorar el patrimoni històrico-artístic. [...]
La introducción de la arqueología en la E. S. O. responde perfectamente a los de planteamientos dela reforma de la enseñanza secundaria: en lo que se refiere a los contenidos procedimentales, establece incógnitas o preguntas que estimulan al alumnado a plantearse hipótesis y a elaborar estrategias para resolverlas; y en lo referente a los contenidos actitudinales, ayuda a valorar el patrimonio histórico-artístico. [...]
The introcution of archeology in the new compulsory seconfary schools levels adapts perfectly to the statements of Spanish eduction reform. In respect to the procedural contents, archaeology raises questions that stimulate the pupils to formulate hypothesis and to propose strategies in order to solve them. [...]

1996
Treballs d'arqueologia, N. 4 (1996) p. 32-40  
6.
22 p, 1.6 MB Recerca i divulgació arqueològica. Un camí per al desenvolupament d'estratègies interdisciplinars a l'ESO / Bardavio i Novi, Antoni (IES Sant Quirze (Sant Quirze del Vallès, Catalunya)) ; Gatell Arimont, Cristina (Institut La Romànica (Barberà del Vallès)) ; Molinero, Felipe (Institut La Romànica (Barberà del Vallès))
El caràcter interdisciplinar de l'arqueologia, potencia l'aprofitament didàctic als ensenyaments no-universitaris de tot un conjunt de continguts provinents de diferents disciplines i àrees de coneixement, que fonamenten i estructuren una proposta curricular amb tots els ingredients bàsics per avançar cap a un aprenentatge realment significatiu. [...]
El carácter interdisciplinar de la arqueología, potencia el aprovechamiento didáctico en las enseñanzas no universitarias de un conjunto de contenidos provenientes de distintas disciplinas y àreas de conocimiento, que fundamentan y estructuran una propuesta curricular con todos los ingredientes básicos para avanzar hacia un aprendizaje auténticamente significativo. [...]
The interdiciplinar character of archaeology reinforces the didactic usefulness in non universitarian courses of a series of contents from different disciplines and subjects. In this way it is possible to found and to structure a curriculum that contains the main elements for a really significant learning. [...]

1996
Treballs d'arqueologia, N. 4 (1996) p. 41-62  
7.
12 p, 441.3 KB Con cinco años y aprendiendo historia a través de los restos arqueológicos / Alonso Dávila, Elías (C.P. Joanot Martorell (Santa Pola, Comunitat valenciana)) ; González Lucas, Antonio (C.P. Joanot Martorell (Santa Pola, Comunitat valenciana)) ; Soler, Mª Vicenta (C.P. Joanot Martorell (Santa Pola, Comunitat valenciana)) ; Utrero, Mª Dolores (C.P. Joanot Martorell (Santa Pola, Comunitat valenciana))
La següent comunicació explica el projecte resultat de la col·laboració entre professorat d'educació infantil i de secundària, amb la finalitat de preparar una sèrie d'activitats dirigides a nens i nenes de cinc anys d'edat, sobre la història de la seva localitat. [...]
La siguiente comunicación explica el proyecto resultado de la colaboración entre profesorado de educación infantil i de secundaria, con la finalidad de preparar una serie de actividades, dirigidas a niños y niñas de cinco años de edad, sobre la historia de su localidad. [...]
In this paper we explain the project that results form the colaboration between teachers of 3-5 aged pupils and teachers of secondary school courses with he aim to prepare a range of activities addresed to 5 aged children about their local history. [...]

1996
Treballs d'arqueologia, N. 4 (1996) p. 63-74  
8.
8 p, 4.2 MB Trobada amb el nostre entorn prehistòric / Calverol, Lourdes (CEIP Nostra Llar) ; Casanovas, Àngels (Museu d'Arqueologia de Catalunya)
La present comunicació conté l'explicació i l'anàlisi del procés d'elaboració del contingut didàctic del llibre titulat "Trobada amb el Nostre Entorn Prehistòric", publicat l'any l988 i escrit per Lourdes Calverol, Angels Casanovas, Joana Ferrà, Montserrat Renom i Encarna Yun. [...]
La presente comunicación contiene la explicación y el análisis del proceso de eleboración y del contenido del libro, publicado el año 1988 y titulado "Encuentro con Nuestro Entorno Prehistórico", escrito por Lourdes Calverol, Angels Casanovas, Joana Ferrà, Montserrat Renom i Encarna Yun. [...]
This paper contains the explanation and analysis of the process of elaboration and the contents of the book, published in 1988, "Encounter with Our Prehistoric Past", written by Lourdes Calverol, Angels Casanovas, Joana Ferrà, Montserrat Renom and Encarna Yun. [...]

1996
Treballs d'arqueologia, N. 4 (1996) p. 75-82  
9.
19 p, 6.9 MB Murias de Beloño : un yacimiento arqueológico como soporte didáctico para la comprensión de los cambios económicos y culturales acaecidos en época romana en el concejo de Gijón (Asturias) / García Vázquez, Mónica ; Gómez, Mª Dolores (I.B. Doña Gimena (Gijón, Astúries))
El febrer de 1996 una professora d'Història i una arqueòloga van engegar una experiència docent amb alumnes de primer curs de Batxillerat, amb l'objectiu d'iniciar-los en una pràctica arqueològica enfocada a l'anàlisi de la civilització romana. [...]
En febrero de 1996 una profesora de Historia y una arqueóloga pusieron en marcha una experiencia docente con alumnos de primer curso de Bachillerato, con el objeto de iniciarles en una práctica arqueológica enfocada al análisis de la civilización romana. [...]
In february of 1996 a secondary school history teacher and an archaeologist developed a teaching project together with 15 years aged pupils. The aim was to introducting them to a kind of archaeological practice focused on the analysis of Roman civilisation. [...]

1996
Treballs d'arqueologia, N. 4 (1996) p. 83-101  
10.
10 p, 825.0 KB El jaciment arqueològic de la illeta del Campello (Alacant) : un recurs didàctic per a les ciències naturals i la història / Salinas i Salinas, Carles (IB Sant Joan (Alacant, Comunitat valenciana))
El Campello és un petit municipi de l'àrea metropolitana d'Alacant on hi ha una illeta que va ser un moll natural i solar d'antigues poblacions lligades a la mar (de l'edat del Bronze, ibèriques i romanes). [...]
El Campello es un pequeño municipio del área metropolitana de Alicante donde hay una pequeña isla que fué un puerto natural y solar de antiguas poblaciones ligadas al mar (de la Edad del Bronce, ibéricas y romanas). [...]
El Campello is a little town located in the metropolitan area of Alicante. Nearby, there is a little island that was a former natural harbour and emplacement of past populations related to the sea (Bronze Age, Iberian, and Roman). [...]

1996
Treballs d'arqueologia, N. 4 (1996) p. 102-111  
11.
4 p, 32.1 KB Conocer el pasado y protegerlo a través de dos yacimientos locales : les Maleses i Reixac / Durán Penedo, Mercedes (IB Montcada i Reixac (Barcelona, Catalunya))
Durant divuit anys s'ha portat a terme a l'IB de Montcada i Reixac, una experiència didàctica que ha permés a diverses promocions de noies i nois la realització d'un treball de camp dins l'àmbit de la disciplina arqueològica. [...]
Durante dieciocho años se ha realizado en el IB de Montcada i Reixac, una experiencia didáctica que ha permitido a diversas promociones de chicas y chicos llevar a término un trabajo de campo en el ámbito de la disciplina arqueológica. [...]
During the last 18 years a teaching experience developed at the secondary school of Montcada i Reixac (Barcelona) has allowed to aseveral generation of girls and boys to take part in archeological fieldwork. [...]

1996
Treballs d'arqueologia, N. 4 (1996) p. 112-115  
12.
15 p, 13.0 MB La simulación arqueológica como instrumento didáctico : la experiencia del taller de arqueologia 4 de Valencia / Gil, A. (IFP Misericordia de Valencia) ; Izquierdo, Mª I. ; Pérez, C. ; Fierrez, S.
El nostre objectiu en aquest treball és valorar la simulació arqueològica com a eina d'aprenentatge de la Història a l'Ensenyament Secundari. Presentem, per això, les experiències portades a terme pel Taller d'Arqueologia 4 en dos centres escolars de València. [...]
Nuestro objetivo en este trabajo es valorar la simulación arqueológica como herramienta de aprendizaje de la Historia en la Enseñanza Secundaria. Presentamos, para ello, las experiencias llevadas a cabo por el Taller de Arqueología 4 en dos centros escolares de Valencia. [...]
Our aim in this paper is to valuate archaeological simulation as a learning tool for ths subject history in secondary schools. We present the teaching experiences developed by the so called Archaeological Workshop 4 in two schools at Valencia. [...]

1996
Treballs d'arqueologia, N. 4 (1996) p. 116-130  
13.
7 p, 42.3 KB Carnac : la prehistoire au college / Brishoual, Jean-François (College Les Korrigans (Carnac, França))
Des de fa cinc anys, el Museu de Prehistòria "Miln-Le Rouzic" de Carnac (Morbihan) i el Col·legi Públic "Les Korrigans" han engegat conjuntament un procés original encarat a permetre als joves alumnes un accés privilegiat a les col·leccions del Museu, als jaciments arqueològics de l'entorn, i al saber complexe però captivador relatiu a civilitzacions que, tenint 5. [...]
Desde hace cinco años, el Museo de Prehistoria "Miln-Le Rouzic" de Carnac (Morbihan) y el Colegio Público "Les Korrigans" han promovido un proceso original encarado a permitir a los jóvenes alumnos un acceso privilegiado a las colecciones del Museo, a los yacimientos arqueológicos del entorno, y al saber complejo pero cautivador relativo a civilizaciones que, teniendo 5. [...]
During the last five years, the Museum of Prehistory "Miln-Le Rouzic" of Carnac (Morbihan) and the Collège Public "Les Korrigans" have prometed an originial project aimed towards allowing to young pupils of that school to get a privileged acces to the colletions of the museum, to the archaeological sites of the surroundings and, in sum, to the complex knowledge of those civilisations which, 5000 years ago, built up these thousends of stones that are still hiding their ultimate secrets.
Depuis cinq ans, le Musée de Préhistoire "Miln-Le Rouzic" de Carnac (Morbihan) et le Collège Public "Les Korrigans" ont engagé ensemble une démarche originale visant à permettre aux jeunes élèves un accès privilégié aux collections du Musée, aux sites archéologiques tout proches, et au savoir complexe mais captivant relatif aux civilisations qui, il y a 5. [...]

1996
Treballs d'arqueologia, N. 4 (1996) p. 131-137  
14.
9 p, 252.0 KB Dos intents metodològics d'apropar els recursos arqueològics a l'aula / Barber, Juan P. (CEP d'Alcoi) ; Beneito, Angel (CEP d'Alcoi) ; Doménech, Susana (CEP d'Alcoi)
La voluntat de millorar la infraestructura museística per part dels responsables del Museu d'Alcoi, i el treball coordinat amb un grup de professors adscrits al CEP de la mateixa localitat, ha fet realitat l'elaboració de materials didàctics adients per apropar el museu - i amb ell la història- al públic escolar. [...]
La voluntad de mejorar la infraestructura museística por parte de los responsables del Museo de Alcoi, y el trabajo coordinado con un grupo de professores adscritos al CEP de la misma localidad, ha hecho realidad la elaboración de materiales didácticos adecuados para acercar el museo - i con él la historia- al público escolar. [...]

1996
Treballs d'arqueologia, N. 4 (1996) p. 138-146  
15.
11 p, 52.9 KB Archaeology an the formal curriculum in Britain : a view from English Heritage / Corbishely, Michael (English Heritage)
Un repàs als diferents currículum per a l'ensenyament de la Història que han existit a Gran Bretanya, per acabar en les darreres propostes (amb tot l'enrenou de canvis que han anat patint), serveixen a l'autor per donar la visió que des de l'English Heritage es té del patrimoni arqueològic i la seva funció i utilització educativa en els centres docents d'Anglaterra, Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord.
Un repaso a los diferentes currículum para la enseñanza de la Historia que han existido en Gran Bretaña, para acabar en las más recientes propuestas (con toda la agitación de cambios que han ido sufriendo), sirven al autor para dar la visión que desde el English Heritage se tiene del patrimonio arqueológico y su función y utilización educativa en los centros docentes de Inglaterra, Gales, Escocia y Irlanda del Norte.

1996
Treballs d'arqueologia, N. 4 (1996) p. 147-157  
16.
4 p, 31.0 KB Une classe de patrimoine a Carnac / Gallais, Colette (College Les Korrigans)
En el marc de l'agermanament del Col·legi amb el Museu de Prehistòria, semblava útil estendre a un públic tan ampli com fos possible el benefici de les nostres experiències i de les nostres reflexions mitjantçant una classe de patrimoni. [...]
En el marco del hermanamiento del Colegio con el Museo de Prehistoria, parecía útil hacer extensivo a un público tan amplio como fuera posible el beneficio de nuestras experiencias y de nuestras reflexiones mediante una clase de patrimonio. [...]
Dans le cadre du jumelage du Collège avec le Musée de Préhistoire, il paraissait utile d'étendre à un public aussi large que possible le bénéfice de nos expériences et de nos réflexions par le biais d'une classe de patrimoine. [...]

1996
Treballs d'arqueologia, N. 4 (1996) p. 158-161  
17.
10 p, 49.8 KB Els conjunts patrimonials com a elements generadors de recursos / Borrell, Mònica (Museu de Gavà) ; Bosch Argilagós, Josep (Museu de Gavà) ; Carreté, Josep M. (Museu de Gavà)
La necessitat de fer compatibles els beneficis pedagògics i divulgatius del patrimoni, reflectits en el seu rendiment social i cultural, amb els econòmics que permetin la dinamització i autofinançament d'aquest, és l'eix expositiu d'aquesta comunicació. [...]
La necesidad de hacer compatibles los beneficios pedagógicos y divulgativos del patrimonio, reflejados en su rendimiento social y cultural, con los económicos que permitan la dinamización y autofinanciación de éste, es el eje expositivo de esta comunicación. [...]

1996
Treballs d'arqueologia, N. 4 (1996) p. 162-171  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.