Treballs d'arqueologia

Treballs d'arqueologia 10 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.04 segons. 
1.
4 p, 360.7 KB Presentació : seqüència arqueològica i cultura material al jaciment de Forat de Conqueta / González Marcén, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria)
Descobert l'any 2004, el jaciment de Forat de Conqueta se situa al terme municipal de Santa Linya (la Noguera, Lleida). L'objecte d'aquest treball és la presentació dels resultats d'aquestes campanyes d'excavació del 2005 al 2007. [...]
The archaeological site "Forat de Conqueta" was discovered in 2004 and it is located in the municipality of Santa Linya (Noguera, Lleida). The purpose of this paper is presenting the results of these excavations from 2005 to 2007. [...]
Descubierto en el año 2004, el yacimiento de Forat de Conqueta se sitúa en el término municipal de Santa Linya (La Noguera, Lleida). El objetivo de este trabajo es la presentación los resultados de las campañas de excavación llevadas a cabo entre 2005 y 2007. [...]

2010 - 10.5565/rev/tda.27
Treballs d'arqueologia, Vol. 16 (2010) , p. 3-6 (Articles)  
2.
10 p, 651.1 KB El Jaciment de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida). Localització i característiques geològiques / Mora Torcal, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria) ; Pizarro, Jezabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria) ; Lou, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria) ; Jordá Pardo, Jesus (Universidad Nacional de Educación a Distancia. Departamento de Prehistoria y Arqueología) ; Benito-Calvo, Alfonso (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH))
Al llarg d'aquest treball es presenten les característiques del jaciment de Forat de Conqueta. Es descriu la ubicació i les característiques geològiques del jaciment. Alhora s'adjunta la descripció de la morfologia de la cavitat.
A lo largo de este trabajo se presentan las características del yacimiento de Forat de Conqueta. Se describe la ubicación y las características geológicas del yacimiento. A la vez se adjunta la descripción de la morfología de la cavidad.
The aim of this paper is describe the main characteristics of Forart de Conqueta site. Location and geological characteristics of the deposit are described. In parallel we present the description of the morphology of the cave.

2010 - 10.5565/rev/tda.42
Treballs d'arqueologia, Vol. 16 (2010) , p. 7-15 (Articles)  
3.
28 p, 1.3 MB Les ocupacions prehistòriques de la cavitat de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida) : metodologia d'excavació i seqüència arqueològica / García Guixé, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueologic de la Prehistòria (CEPAP-UAB)) ; González Marcén, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria (CEPAP-UAB)) ; Lou, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria (CEPAP-UAB)) ; Martínez Moreno, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria (CEPAP-UAB)) ; Mora Torcal, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria (CEPAP-UAB)) ; Pizarro, Jezabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria (CEPAP-UAB)) ; Vega Bolívar, Susana (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria (CEPAP-UAB))
L'objectiu d'aquest text és presentar la metodologia d'excavació i registre desenvolupada al jaciment de Forat de Conqueta i presentar la seqüència estratigràfica de la cavitat càrstica. La totalitat dels materials va ser coordinada tridimensionalment assignant-los un número de registre seqüencial per unitats arqueològiques en què s'han diferenciat quatre nivells arqueològics. [...]
El objetivo de este texto es presentar la metodología de excavación y registro llevada a cabo en el yacimiento de Forat de Conqueta, así como presentar la secuencia estratigráfica de la cavidad cárstica. [...]
The aim of this text is to present the excavation methodology and the record developed at the site of Forat de Conqueta, as well as to present stratigraphy of the karsts cavity. The whole amounts of materials were coordinated three-dimensionally assigning a sequential record number of archaeological units which have four different archaeological levels. [...]

2010 - 10.5565/rev/tda.28
Treballs d'arqueologia, Vol. 16 (2010) , p. 17-44 (Articles)  
4.
26 p, 1.1 MB Estudi dels materials lítics de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida) / Masvidal, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueologic de la Prehistòria (CEPAP-UAB)) ; Pizarro, Jezabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueologic de la Prehistòria (CEPAP-UAB)) ; Mora Torcal, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria (CEPAP-UAB)) ; Roda Gilabert, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria (CEPAP-UAB))
Al llarg de l'article es presenten els materials lítics recuperats en el jaciment de Forat de Conqueta. Aquestos suports lítics foren tallats i dipositats a la cavitat, en part, probablement, com a elements relacionats amb ofrenes funeràries diverses. [...]
A lo largo del artículo se presentan los materiales líticos recuperados en el yacimiento de Forat de Conqueta. Estos soportes líticos fueron tallados y depositados en la cavidad, en parte, probablemente, como elementos relacionados con ofrendas funerarias. [...]
Throughout the paper we present the lithic materials recovered from the site of Forat de Conqueta. These lithic supports were cut in the cavity probably as elements related to various funerary offerings. [...]

2010 - 10.5565/rev/tda.29
Treballs d'arqueologia, Vol. 16 (2010) , p. 45-69 (Articles)  
5.
10 p, 574.1 KB Caracterització i procedència de les matèries primeres lítiques del sepulcre col·lectiu de Forat de Conqueta / Pizarro, Jezabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria) ; Mora Torcal, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria) ; Benito-Calvo, Alfonso (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH))
La caracterització de primeres matèries lítiques i la determinació de les àrees de procedència han permès avaluar les estratègies de captació i gestió dels recursos lítics que es van utilitzar al Forat de Conqueta. [...]
La caracterización de materias primas líticas y la determinación de las aéreas de procedencia han permitido evaluar las estrategias de captación y gestión de recursos líticos utilizadas en Forat de Conqueta. [...]
The characterization of lithic raw materials and the determination of the areas of its origin, have allowed evaluating the strategies used to capture and management of lithic resources that are used to Forat de Conqueta. [...]

2010 - 10.5565/rev/tda.30
Treballs d'arqueologia, Vol. 16 (2010) , p. 71-79 (Articles)  
6.
16 p, 579.9 KB La indústria òssia i els objectes d'ornament al jaciment de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida) / Martínez Moreno, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria)
Aquest treball presenta la indústria òssia i els objectes d'ornament recuperats al jaciment de Forat de Conqueta. La indústria òssia recuperada està formada per tres instruments apuntats i dues espàtules. [...]
Este trabajo presenta la industria ósea y los objetos de ornamento recuperados en el yacimiento de Forat de Conqueta. La industria ósea está integrada por tres instrumentos apuntados y dos espátulas. [...]
This work presents bony industry objects and ornaments recovered from the site Forat de Conqueta. The recovered bone industry is composed of three instruments and two spatulas. Ornament objects have been made of raw mineral bone and malacofauna. [...]

2010 - 10.5565/rev/tda.32
Treballs d'arqueologia, Vol. 16 (2010) , p. 81-95 (Articles)  
7.
10 p, 437.9 KB El material ceràmic del jaciment de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida) / González Marcén, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria (CEPAP-UAB))
La presència de material ceràmic en el Forat de Conqueta és relativament escassa i presenta un alt grau de fragmentació, fet que en dificulta l'estudi. Aquest treball presenta una descripció dels trets més rellevants de la tipologia i les decoracions dels fragments recuperats. [...]
The presence of ceramic in Forat de la Conqueta is relatively rare and has a high degree of fragmentation which complicates the study. This paper presents a description of the most relevant types of decorations and fragments. [...]
La presencia de material cerámico en Forat de Conqueta es escasa y presenta un alto grado de fragmentación que dificulta su estudio. En este trabajo se presenta una descripción de los rasgos más significativos de la tipología y las decoraciones de los fragmentos recuperados. [...]

2010 - 10.5565/rev/tda.33
Treballs d'arqueologia, Vol. 16 (2010) , p. 97-105 (Articles)  
8.
4 p, 245.2 KB Els objectes metàl·lics al jaciment de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida) / González Marcén, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria (CEPAP-UAB))
L'article presenta els objectes metàl·lics al jaciment de Forat de Conqueta. Els objectes documentats són dues anelles localitzades al nivell 1/2 en posició secundària. S'hi ha aplicat fluorescència de raigs X amb l'espectròmetre, que ha determinat que es tracta de bronzes binaris (Cu+Sn) amb elevades impureses de plom. [...]
El artículo presenta los objetos metálicos y los materiales en tierra recuperados en el yacimiento de Forat de Conqueta. Los objetos documentados son dos anillas localizadas en el nivel 1/2 en posición secundaria. [...]
The paper presents the metallic objects materials recovered on the site of Forat de Conqueta. The documented objects are two rings located on level 1/2 in secondary position. Applied X-ray fluorescence spectrometer has determined that it is binary bronzes (Cu + Sn) with high impurities of lead. [...]

2010 - 10.5565/rev/tda.34
Treballs d'arqueologia, Vol. 16 (2010) , p. 107-110 (Articles)  
9.
4 p, 338.6 KB Els materials en terra al jaciment de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida) / Masvidal, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueòlogic de la Prehistòria)
L'article presenta els materials en terra recuperats al jaciment de Forat de Conqueta. S'han recuperat més de 50 fragments d'argiles d'origen fluvial als quals s'ha afegit i barrejat elements vegetals. [...]
The paper the clay materials recovered on the site of Forat de Conqueta. Along the fieldwork more than 50 fragments of clay has been recovered originated fluvial that were mixed with vegetable elements. [...]
El artículo presenta los objetos en tierra recuperados en el yacimiento de Forat de Conqueta. Se han recuperado más de 50 fragmentos de arcilla de origen fluvial, los cuales se han mezclado con elementos vegetales. [...]

2010 - 10.5565/rev/tda.35
Treballs d'arqueologia, Vol. 16 (2010) , p. 111-114 (Articles)  
10.
10 p, 608.3 KB Les ocupacions prehistòriques del Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida) : cronologia i dinàmica d'ús / González Marcén, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueologic de la Prehistòria)
Aquest text presenta el programa de datacions radiocarbòniques realitzat per al Forat de Conqueta. La metodologia emprada ha estat la datació sobre col·lagen extret de la dentina de restes humanes. [...]
Este texto presenta el programa de dataciones radiocarbónicas realizado en Forat de Conqueta. La metodología empleada ha sido la datación sobre colágeno extraído de la dentina de restos humanos. [...]
This paper presents the dating radiocarbon program of Forat de la Conqueta. The methodology has been dating based on collagen extracted from the dentin of human remains. Dating obtained show a very prolonged burial spanning over 2000 years. [...]

2010 - 10.5565/rev/tda.36
Treballs d'arqueologia, Vol. 16 (2010) , p. 115-123 (Articles)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.