Treballs d'arqueologia

Treballs d'arqueologia 14 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
2 p, 52.5 KB Presentació : ArqueoPyrenae, un projecte pirinenc / Baqué, Bartomeu (Alcalde Bolvir de Cerdanya) ; Olesti, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Presentació del número.
2017 - 10.5565/rev/tda.70
Treballs d'arqueologia, Núm. 21 (2017) , p. 7-8 (Articles)  
2.
40 p, 366.8 KB L'explotació dels territoris pirinencs orientals en època antiga (s. VI-I ane) / Olesti, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Mercadal i Fernández, Oriol (Museu Cerdà (Puigcerdà, Catalunya))
El treball presenta, de manera sintètica, els resultats dels treballs arqueològics realitzats en els darrers anys al Pirineu Oriental, especialment a la Cerdanya però també en altres comarques veïnes. [...]
The work presents, in a synthetic way, the results of the archaeological works carried out in the last years in the eastern Pyrenees, especially in Cerdanya, but also in other neighboring areas. These data are combined with the main published paleo-environmental studies. [...]

2017 - 10.5565/rev/tda.69
Treballs d'arqueologia, Núm. 21 (2017) , p. 9-47 (Articles)  
3.
16 p, 2.7 MB Appréhender les dynamiques agraires dans une région de montagne, la Cerdagne : état des lieux (Antiquité tardive/Haut Moyen Âge) / Luault, Noémie (Centre National de la Recherche Scientifique (França))
Cet article vise à offrir les premières données d'une étude sur les dynamiques agraires dans la région pyrénéenne de la Cerdagne entre les périodes historiques de l'Antiquité tardive et le Haut Moyen Age. [...]
Aquest article pretén oferir les primeres dades al voltant d'un estudi sobre les dinàmiques agràries a la regió pirenaica de la Cerdanya entre els períodes històrics de l'Antiguitat Tardana i l'Alta Edat Mitjana. [...]
This paper aims to offer the first data about a study on agricultural dynamics in the Pyrenees region of Cerdanya between the historical periods of Late Antiquity and the Early Middle Ages. These data come from a set of archaeological intervention campaigns in various rural areas between ancient chronology sites such as Coma Peronell or Iulia Libica.

2017 - 10.5565/rev/tda.68
Treballs d'arqueologia, Núm. 21 (2017) , p. 49-64 (Articles)  
4.
12 p, 4.4 MB Les ressources minérales et végétales de la Cerdagne orientale : bois, mines, fours à chaux, charbonnières et sites de transformation des minerais. L'apport de l'archéologie / Campmajo, Pierre (Université de Toulouse 2. Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Cerdagne) ; Rendu, Christine (Université de Toulouse 2. Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Cerdagne) ; Crabol, Denis (Université de Toulouse 2. Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Cerdagne) ; Bousquet, Delphine (Université de Toulouse 2. Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Cerdagne) ; Luault, Noémie (Université de Toulouse 2. Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Cerdagne)
Cet article offre un aperçu de l'exploitation des ressources minérales et végétales de la Cerdagne dans les temps anciens. L'analyse archéologique se concentre sur l'étude de ressources telles que le bois, les mines, les fours de chaux, les charbonnières et les points de transformation des minerais.
Aquest article ofereix una panoràmica al voltant de l'explotació dels recursos minerals i vegetals de la Cerdanya en època antiga. L'anàlisi arqueològic se centra en l'estudi de recursos com la fusta, les mines, els forns de cals, les carboneres i els punts de transformació de mineral.
This paper tries to offer an overview around the exploitation of mineral and vegetal resources from Cerdanya in ancient times. The archaeological analysis is focusing in the study of resources like wood, mines, lime kilns, charcoal and mineral transformation areas.

2017 - 10.5565/rev/tda.60
Treballs d'arqueologia, Núm. 21 (2017) , p. 65-76 (Articles)  
5.
22 p, 3.1 MB Els espais altimontans pirenaics orientals a l'Antiguitat : 10 anys d'estudis en arqueologia del paisatge del GIAP-ICAC / Palet Martínez, Josep M. (Institut Català d'Arqueologia Clàssica) ; Garcia i Molsosa, Arnau (Institut Català d'Arqueologia Clàssica) ; Orengo Romeu, Héctor A. (University of Cambridge. Hèctor A. McDonald Institute for Archaeological Research) ; Polonio Alamino, Tania (Institut Català d'Arqueologia Clàssica)
En aquest treball s'ofereix una panoràmica dels estudis realitzats pel Grup d'Investigació en Arqueologia del Paisatge (GIAP) als espais altimontans pirenaics orientals en els darrers 10 anys. Des d'un enfocament multidisciplinari en el marc de l'arqueologia del paisatge, els resultats obtinguts permeten trencar amb la visió tradicional d'aquestes àrees muntanyenques a l'Antiguitat, mostrant la seva intensa explotació i una forta antropització que ja comença en el període Neolític.
This work offers an overview about the studies conducted by the Grup d'Investigació en Arqueologia del Paisatge (GIAP) in the Eastern Pyrenees high mountain areas during the last ten years. From a multidisciplinary approach within the framework of landscape archaeology, the results obtained make it possible to break with the traditional vision of these mountainous areas in antiquity, showing their intense exploitation and strong anthropization, already beginning in the Neolithic period.

2017 - 10.5565/rev/tda.59
Treballs d'arqueologia, Núm. 21 (2017) , p. 77-97 (Articles)  
6.
30 p, 2.4 MB La Cerdanya i l'explotació dels recursos naturals en època antiga : el Castellot de Bolvir i el Tossal de Baltarga / Morera Camprubí, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Oller Guzmán, Joan 1984- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Olesti, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Viladevall Solè, Manel
Les intervencions arqueològiques dutes a terme per l'equip de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona dirigit per Oriol Olesti a la Cerdanya han permès incrementar de forma substancial el coneixement sobre l'ocupació d'aquest territori en època antiga. [...]
The archaeological interventions carried out by the research team of the Universitat Autònoma de Barcelona led by Oriol Olesti in Cerdanya have allowed a substantial increase of the knowledge regarding the occupation of this territory in ancient times. [...]

2017 - 10.5565/rev/tda.58
Treballs d'arqueologia, Núm. 21 (2017) , p. 99-127 (Articles)  
7.
20 p, 595.8 KB Pràctiques ramaderes a la plana de la Cerdanya entre els segles III ane - III ne : més que pernae / Colominas, Lídia (Institut Català d'Arqueologia Clàssica)
L'article pretén analitzar l'evolució de les pràctiques ramaderes a la plana de la Cerdanya durant l'Antiguitat (segles III ane - III ne). Tot i l'escassetat de les dades disponibles en aquest sentit, les recents intervencions arqueològiques a jaciments com el Castellot de Bolvir, el Tossal de Baltarga de Bellver de Cerdanya o la ciutat romana de Llívia permetent oferir una primera aproximació a com el poble ceretà gestionava els recursos ramaders i quina importància tingueren aquests dins de la seva societat.
This paper tries to analyze the evolution of animal husbandry practices in the Cerdanya valley during ancient times (3rd century BC - 3rd century AD). Despite the scarcity of the data available in this regard, the recent archaeological interventions on sites such as Castellot de Bolvir, Tossal de Baltarga in Bellver de Cerdanya or the Roman city of Llívia, have allowed to offer a first approach on how the Ceretan people managed the livestock resources and what importance these had within their society.

2017 - 10.5565/rev/tda.61
Treballs d'arqueologia, Núm. 21 (2017) , p. 129-147 (Articles)  
8.
32 p, 4.9 MB L'exploitation des gisements non-ferreux des Pyrénées de l'Est aux trois derniers siècles avant notre ère : une ruée vers l'argent ? Le cas des Corbières / Mantenant, Julien (Centre National de la Recherche Scientifique (França)) ; Munoz, Margot (Centre National de la Recherche Scientifique (França). Géosciences Environnement Toulouse -UMR 5563)
L'étude offre une perspective sur l'exploitation des gisements non ferreux dans les Pyrénées de l'Est au cours des trois derniers siècles avant notre ère. Le problème se pose quant à l'exploitation des gisements d'argent à partir de l'étude de plusieurs zones extractives situées au Massif des Corbières.
L'estudi ofereix una perspectiva al voltant de l'explotació dels jaciments no fèrrics als Pirineus orientals en els tres darrers segles abans de la nostra era. Es planteja la problemàtica al voltant de l'explotació de jaciments de plata a partir de l'estudi de diverses zones extractives situades al Massís de les Corberes.
The study offers a perspective on the exploitation of non-ferrous deposits in the eastern Pyrenees in the last three centuries BC. We discuss the problem regarding the exploitation of silver deposits from the study of several extracting zones located in the Massif of the Corberes.

2017 - 10.5565/rev/tda.67
Treballs d'arqueologia, Núm. 21 (2017) , p. 149-179 (Articles)  
9.
24 p, 7.0 MB El Fòrum de Iulia Libica i la capitalitat ceretana en època altimperial : novetats arqueològiques / Guàrdia, Jordi (Institut Català d'Arqueologia Clàssica) ; Carreras Monfort, César (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Guitart i Duran, Josep 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Olesti, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
El present treball ofereix un resum dels resultats obtinguts a les excavacions realitzades a la ciutat romana de Iulia Libica (Llívia) al llarg dels darrers anys. La combinació de diverses tècniques d'estudi com la prospecció, juntament amb l'excavació arqueològica, han permès obtenir noves i interessants dades sobre les característiques del fòrum d'aquesta ciutat romana pirinenca, confirmant el seu paper clau en l'estructuració del territori ceretà durant l'època romana imperial.
The present work offers a summary of the results obtained in the excavations carried out in the Roman city of Iulia Libica (Llivia) over the last years. The combination of various study techniques such as surveys, together with archaeological excavation, have allowed to obtain new and interesting data about the characteristics of the forum in this Pyrenean Roman city, confirming its key role in the structure of the Ceretan territory during the imperial Roman era.

2017 - 10.5565/rev/tda.62
Treballs d'arqueologia, Núm. 21 (2017) , p. 181-204 (Articles)  
10.
18 p, 3.5 MB Une source de l'or pyrénéen et son exploitation dans l'Antiquité / Cauuet, Béatrice (Centre National de la Recherche Scientifique (França)) ; Tămaș, Călin G. (Centre National de la Recherche Scientifique (França))
L'or des Pyrénées était connu des auteurs anciens et des recherches archéo-géologiques récentes l'ont mis en évidence sur le plateau de l'Assaladou, entre Sorgeat et d'Ignaux, au S-E d'Ax-les-Thermes en Ariège. [...]
L'or dels Pirineus va ser conegut per escriptors antics i la recent investigació arqueològica i geològica l'han pogut detectar a l'altiplà d'Assaladou, entre Sorgeat i Ignaux, al sud-est d'Ax-les-Thermes a Ariège. [...]
Pyreneean gold was known by the Ancient authors and recent archaeo-geological research revealed it again in Asssaladou plateau located between Sorgeat and Ignaux villages, south-east of Ax-les-Thermes, Ariege, France. [...]

2017 - 10.5565/rev/tda.63
Treballs d'arqueologia, Núm. 21 (2017) , p. 205-222 (Articles)  
11.
24 p, 2.7 MB L'exploitation antique du cuivre dans le Séronais (Pyrénées centrales, France) : mine, métallurgie et habitat / Meunier, Emmanuelle (Centre National de la Recherche Scientifique (França)) ; Cauuet, Béatrice (Centre National de la Recherche Scientifique (França)) ; Munoz, Margot (Centre National de la Recherche Scientifique (França). Géosciences Environnement Toulouse -UMR 5563)
Les nouvelles prospections sur le district minier cuprifère du Séronais ont permis de mieux comprendre l'organisation de l'espace en relation avec les mines pour l'époque tardo-républicaine, avec la localisation d'ateliers de traitement du minerai et d'habitats. [...]
New surveys on the Séronais copper mining district have provided a better understanding of the organization of space related to mines for the Late Republican era, with the location of ore processing workshops and habitats. [...]
Las nuevas prospecciones en el distrito minero cuprífero del Séronais han llevado a un mejor entendimiento de la organización del espacio en relación con la minas del periodo tardo-republicano, con la localización de talleres de tratamiento del mineral y de asentamientos. [...]

2017 - 10.5565/rev/tda.65
Treballs d'arqueologia, Núm. 21 (2017) , p. 223-245 (Articles)  
12.
16 p, 5.8 MB Des tas de déchets petits et grands : vers des critères d'enregistrements communs nécessaires aux bases de données pour étudier dans la diachronie les productions sidérurgiques / Pagès, Gaspard (Centre National de la Recherche Scientifique (França))
Cet article vise à faire une proposition pour l'application de critères systématiques concernant l'enregistrement des sites archéologiques liés à la sidérurgie dans une perspective diachronique.
Aquest article té com a objectiu dur a terme una proposta per a l'aplicació de criteris sistemàtics a l'hora d'enregistrar jaciments vinculats a la metal·lúrgia del ferro i l'acer des d'una perspectiva diacrònica.
This article aims to make a proposal for the application of systematic criteria regarding the registering of archaeological sites related to metallurgy from a diachronic perspective.

2017 - 10.5565/rev/tda.66
Treballs d'arqueologia, Núm. 21 (2017) , p. 247-262 (Articles)  
13.
24 p, 4.1 MB Vestiges de l'exploitation du fer aux époques pré romaine et romaine dans le district minier de Baillestavy (Pyrénées-Orientales, France) / Munteanu, Gabriel (Centre National de la Recherche Scientifique (França)) ; Tămaș, Călin G (Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca, Romania)) ; Cauuet, Béatrice (Centre National de la Recherche Scientifique (França)) ; Mut, Gérard (Centre National de la Recherche Scientifique (França))
La région des Pyrénées Orientales renferme de nombreux indices et sites archéologiques liés à la proto-industrie métallurgique, notamment sidérurgique. Dans la région du Canigou, la plus importante zone métallifère se trouve à la périphérie du massif, où des venues hydrothermales ont pénétré les failles et les chevauchements de la série des terrains métamorphiques de Canaveilles (schistes et carbonates). [...]
Aquest estudi proposa una aproximació a la siderúrgia del ferro als Pirineus orientals durant els períodes preromà i romà en el districte de Baillestavy (França). Les evidències procedeixen dels treballs realitzats a quatre jaciments miners: Mas Morer, Peña Blanca, La Coume i Mas Bourras. [...]
This study tries making an approach to the iron metallurgy in the Eastern Pyrenees during pre-Roman and Roman times in the district of Baillestavy (France). The evidence has been obtained from the works in four mining sites: Mas Morer, Peña Blanca, La Coume et Mas Bourras. [...]

2017 - 10.5565/rev/tda.64
Treballs d'arqueologia, Núm. 21 (2017) , p. 263-285 (Articles)  
14.
20 p, 877.4 KB La ocupación ganadera de los Pirineos occidentales de Catalunya en época romana e inicios de la Edad Media / Gassiot Ballbè, Ermengol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Pèlachs Mañosa, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Las investigaciones recientes sobre el poblamiento de las zonas altas de los Pirineos occidentales de Catalunya, concretamente en el actual Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici han permitido documentar una extensa secuencia de poblamiento humano y de explotación y modificación del medio físico. [...]
Recent research on the highlands population of the western Pyrenees of Catalonia, specifically in the current National Park of Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, has allowed to document an extensive sequence of human settlement, exploitation and modification of the physical environment. [...]

2017 - 10.5565/rev/tda.71
Treballs d'arqueologia, Núm. 21 (2017) , p. 287-306 (Articles)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.