Revista Tradumàtica

Revista Tradumàtica 9 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.02 segons. 
1.
3 p, 42.4 KB Àmbits d'ús de la traducció automàtica / Vilarnau i Dalmau, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona)
En aquest article es descriu la traducció automàtica com un repte per al traductor, un repte que pot permetre augmentar la seva productivitat si és ben utilitzada. En l'article es proposen alguns criteris per valorar la idoneïtat d'un sistema de traducció i es fa una reflexió sobre la qualitat que proporcionen aquests sistemes.
En este artículo se describe la traducción automática como un reto para el traductor, un reto que puede permitir incrementar su productividad si se utiliza adecuadamente. Asi mismo se proponen algunos criterios para valorar la idoneidad de un sistema de traducción y se hace una reflexión sobre la calidad que proporcionan dichos sistemas.
In this article, machine translation is described as a challenge for the translator, a challenge that may allow for an increase in his/her productivity, if used appropriately. The article also proposes criteria for appraising the suitability of a translation system and reflects on the quality that such systems provide.

2006
Tradumàtica, N. 4 (2006) p. 0-0  
2.
7 p, 52.9 KB Integració de la TA en el procés professional de la traducció / Badia, Toni (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció)
L'article comença analitzant breument què entenem per TA. A continuació observa que la manera de treballar a què s'han acostumat molts traductors amb les memòries de traducció pot ser reproduïda perfectament amb un sistema de TA, sempre que tingui unes característiques determinades, que són analitzades. [...]
El artículo empieza analizando brevemente qué entendemos por TA. A continuación observa que la manera de trabajar a la que se han acostumbrado muchos traductores con las memorias de traducción puede ser perfectamente reproducida con un sistema de TA, siempre y cuando que éste tenga unas características determinadas, que se analizan. [...]

2006
Tradumàtica, N. 4 (2006) p. 0-0  
3.
7 p, 57.8 KB MT+TM+QA : the future is ours / Melby, Alan K. (Brigham Young Univerisity at Provo)
Aquest article fa prediccions sobre el futur de la traducció automàtica i els sistemes de memòries de traducció i el paper dels traductors com a garantia de qualitat. Els ordinadors adquiriran un paper cada cop més important en el processament mecanitzat de corpus de bitextuals existents, mentre que als traductors se'ls demanarà funcions de més nivell.
Este artículo hace predicciones sobre el futuro de la traducción automática y los sistemas de gestión de memorias de traducción por un lado, y de los traductores como garantes de la calidad, por el otro. [...]
This paper makes predictions about the future of machine translation and translation memory systems and the role of human translators in quality assurance. Computers will take a bigger role in mechanically processing existing bitext corpora, while human translators will be called on to perform higher level functions.

2006
Tradumàtica, N. 4 (2006) p. 0-0  
4.
10 p, 77.0 KB La recerca lingüística en la TA / Melero i Nogués, Maite (Universitat Pompeu Fabra. Grup de Lingüística Computacional)
La recerca lingüística pot contribuir molt al desenvolupament de la Traducció Automàtica, i al problema fonamental de les divergències en la traducció, amb observacions de fenòmens, amb tècniques i teories que la recerca en TA pot adoptar i combinar amb mètodes estadístics d'anàlisi de corpus.
La investigación lingüística puede contribuir mucho al desarrollo de la Traducción Automática, y al problema fundamental de las divergencias en la traducción, con observaciones de fenómenos, con técnicas y teorías que la investigación en TA puede aportar y combinar con métodos estadísticos de análisis de corpus.
Linguistic research has a great deal to contribute to the development of machine translation, as well as to the fundamental problem of discrepancies in translation, in the form of observations regarding phenomena, and of techniques and theories which research into MT can adopt and combine with statistical methods for the analysis of corpora.

2006
Tradumàtica, N. 4 (2006) p. 0-0  
5.
6 p, 59.6 KB Computational Linguistics and Machine Translation Research and Development / Farwell, David (New Mexico State University)
En aquest article es descriu breument les tendències actuals en la investigació i el desenvolupament de la traducció automàtica. Després d'una breu introducció històrica, es presenten els dos principals enfocaments que s'estan investigant: TA basada en estadística i TA basada en exemples. [...]
Este artículo describe brevemente las tendencias actuales en la investigación y el desarrollo de la traducción automàtica. Después de una breve introducción histórica, presenta los dos principales enfoques que se estan investigando: TA basada en estadística y TA basada en ejemplos. [...]
In this article we briefly describe current trends in Machine Translation research and development. After a brief historical introduction, we present the two main approaches currently under investigation: Statistical MT and Example-based MT. [...]

2006
Tradumàtica, N. 4 (2006) p. 0-0  
6.
11 p, 296.7 KB La traducció automàtica a internet / Oliver, Antoni (Universitat Oberta de Catalunya)
A Internet es poden trobar molts productes i serveis de traducció automàtica. En aquest article presentarem una classificació funcional d'aquests productes i serveis, posant un especial èmfasi en aquells que puguin ser més útils per a un traductor professional. [...]
En Internet pueden encontrarse muchos productos y servicios de traducción automática. En este artículo presentaremos una clasificación funcional de estos productos y servicios, poniendo especial énfasis en aquellos que puedan ser más útiles para un traductor profesional. [...]
There are many machine translation products and services to be found on the internet. This article presents a functional classification of such products and services, placing particular emphasis on those that a professional translator may find more useful. [...]

2006
Tradumàtica, N. 4 (2006) p. 0-0  
7.
8 p, 60.9 KB La traducció automàtica com a eina didàctica / Cánovas, Marcos (Universitat de Vic) ; González Davies, María (Universitat Ramon Llull)
La traducció automàtica es pot integrar satisfactòriament a l'entorn pedagògic de les classes de traducció i llengües estrangeres. Ofereix un recurs virtual que, incorporat als projectes i tasques de les assignatures, afavoreix la pràctica de la redacció, la revisió de textos traduïts i la reflexió sobre la llengua.
La traducción automática se puede integrar satisfactoriamente al entorno pedagógico de las clases de traducción y lenguas extranjeras. Ofrece un recurso virtual que, incorporado a los proyectos y tareas de las asignaturas, favorece la práctica de la redacción, la revisión de textos traducidos y la reflexión sobre la lengua.
Machine translation can be satisfactorily integrated into the pedagogical environment of translation and foreign language classes. It offers a virtual resource that, when incorporated into the subjects' tasks and projects, contributes to the practice of composition, the revision of translated texts and reflection on language.

2006
Tradumàtica, N. 4 (2006) p. 0-0  
8.
3 p, 166.4 KB Cas d'integració de la TA : Microsoft / Melero i Nogués, Maite (Universitat Pompeu Fabra. Grup de Lingüística Computacional)
Es presenta el sistema MSR-MT, un sistema híbrid de TA desenvolupat pel grup de Processament de Llenguatge Natural a Microsoft Research, gràcies al qual es podran traduir automàticament a diverses llengües, tots els articles encara no traduïts de la base de coneixement desenvolupada pels Serveis de Suport de Productes (Product Support Services, PSS) de Microsoft.
Se presenta el sistema MSR-MT, un sistema híbrido de TA desarrollado por el grupo de Procesamiento de Lenguaje Natural de Microsoft Research, gracias al cual se podrán traducir automáticamente a diversas lenguas, todos los artículos aún sin traducir de la base de conocimiento desarrollada por los Servicios de Soporte de Productos (Product Support Services, PSS) de Microsoft.
This article presents the MSR-MT system, a hybrid MT system developed by Microsoft Research's Natural Language Processing group. MSR-MT will make it possible to automatically translate all the as-yet untranslated articles in the knowledge base developed by Microsoft's Product Support Services (PSS) to different languages.

2006
Tradumàtica, N. 4 (2006) p. 0-0  
9.
7 p, 63.5 KB Cas d'integració de la TA : el Periódico / Fité, Ricard (El Periódico de Catalunya)
El Periódico de Catalunya, des d'octubre de 1997, es publica simultàniament en castellà i català, gràcies en gran part a l'ajuda d'un traductor automàtic. En l'article es fa un breu resum de l'experiència, dels avantatges i desavantatges que suposa treballar amb un traductor automàtic. [...]
El Periódico de Catalunya, desde octubre de 1997, se publica simultáneamente en castellano y en catalán, gracias en gran parte a la ayuda de un traductor automático. En el artículo se hace un breve resumen de la experiencia, de las ventajas y desventajas que supone trabajar con un traductor automático. [...]
El Periódico de Catalunya has been simultaneously published in Spanish and Catalan since 1997, largely thanks to the help of a machine translator. The article briefly summarises the experience and the pros and cons of working with a machine translator. [...]

2006
Tradumàtica, N. 4 (2006) p. 0-0  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.