Revista Tradumàtica

Revista Tradumàtica 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
7 p, 57.1 KB The State of Play / O'Riada, Gearoid
La indústria dels videojocs canvia constantment. Qui juga a videojocs; per què i on són els jugadors; què passarà en el futur amb aquesta indústria multimilionària tan complexa?.
La industria de los videojuegos cambia constantemente. ¿Quién juega a videojuegos? ¿Por qué? ¿Dónde están los jugadores? ¿Qué deparará el futuro a esta industria multimillonaria tan compleja?.
The videogames industry is in a constant state of change. Who are the main players, why are they where they are, and what does the future hold for the fractious multi-billion dollar industry?.

2007
Tradumàtica, N. 5 (2007) p. 0-0  
2.
7 p, 65.8 KB Challenges in the translation of video game / Bernal-Merino, Miguel Á. (Roehampton University)
Aquest article presenta els diferents tipus de text que poden trobar els traductors quan treballen per a la indústria del software d'entreteniment multimèdia interactiu i explica que els videojocs exigeixen habilitats diferents als traductors, com ara conèixer les memòries de traducció, ser capaços de cercar informació i ser creatius.
Este artículo presenta los distintos tipos de texto con los que se pueden encontrar los traductores cuando trabajan para la industria del software de entretenimiento multimedia interactivo y explica que los videojuegos exigen habilidades distintas a los traductores, como por ejemplo, conocer las memorias de traducción, ser capaces de buscar información y ser creativos.
This article explains the many different textual types that translators might find when working for the multimedia interactive entertainment software industry, and how different video games may require a variety of skills from translators, such as proficient TMT use, good research techniques and inventiveness.

2007
Tradumàtica, N. 5 (2007) p. 0-0  
3.
6 p, 92.2 KB Paseo por la localización de un videojuego / Loureiro Pernas, María
La localització és un camp de treball apassionant. Cada cop es localitzen més títols i el nivell d'exigència de tots els implicats també creix. Una visió de la localització d'un videojoc de cap a peus pot oferir pautes interessants per conèixer de més a prop les peculiaritats d'aquesta feina.
La localización es un apasionante campo de trabajo. Cada vez se localizan más títulos y el nivel de exigencia de todos los implicados es también creciente. Un paseo por la localización de un videojuego de principio a fin puede ofrecer pautas interesantes para conocer más de cerca sus peculiaridades.
Localisation is an exciting field of work. More and more titles are being localised and the level of the demands of all those involved is also rising. Looking at the localisation of a video game from start to finish can offer interesting guidelines with a view to becoming more familiar with the specific traits of the activity.

2007
Tradumàtica, N. 5 (2007) p. 0-0  
4.
6 p, 65.7 KB "How Difficult Can That Be?" - The Work of Computer and Video Game Localization / Dietz, Frank
En aquest article es plantegen les competències necessàries per a dur a terme la localització de videojocs i de jocs d'ordinador correctament, com ara un bon domini de la informàtica i estratègies de cerca a Internet, coneixement dels gèneres i convencions dels jocs d'ordinador, i expertesa en el temes que tracti cada joc en concret. [...]
En este artículo se plantean las competencias necesarias para realizar la localización de videojuegos y de juegos de ordenador correctamente, como, por ejemplo, un buen dominio de la informática y de estrategias de búsqueda en Internet, conocimientos suficientes de los géneros y convenciones de los juegos de ordenador y estar muy familiarizado con los temas que trate cada juego en concreto. [...]
This article discusses requirements for successful computer/video game localization, such as strong computer and internet research skills, sufficient knowledge of gaming genres and conventions, as well as subject matter expertise relevant to the specific game. [...]

2007
Tradumàtica, N. 5 (2007) p. 0-0  
5.
7 p, 105.4 KB Localización de juegos para móvil / Torres Molina, Yolanda
Aquest article presenta una introducció a la localització de jocs per a mòbil. Es descriuen els reptes que afronta el traductor d'aquest tipus de jocs i s'inclouen exemples d'errors i solucions sobre aspectes de la internacionalització i localització dels jocs.
Este artículo ofrece una introducción a la localización de juegos para móvil. Se describen los retos a los que se enfrenta el traductor en la traducción de este tipo de juegos y se ofrecen ejemplos de errores y soluciones sobre aspectos de la internacionalización y localización del juego.
This article offers an introduction to the localisation of games for mobile phones. It describes the challenges that translating such games poses for translators and gives examples of errors and solutions related to aspects of game localisation and internationalisation.

2007
Tradumàtica, N. 5 (2007) p. 0-0  
6.
8 p, 174.6 KB Cultural Localization : orientation and Disorientation in Japanese Video Games / Di Marco, Francesca (Università degli Studi di Perugia)
Què implica localitzar un videojoc japonès a una llengua europea? Mitjançant l'anàlisi d'alguns exemples de localització cultural, aquest article explora les possibilitats de l'adaptació dels videojocs i la feina multicompetencial del localitzador.
¿Qué implica la localización de un videojuego japonés a una lengua europea? A través del análisis de algunos ejemplos de localización cultural, este artículo explora las posibilidades de adaptación de los videojuegos y el trabajo multicompetencial del localizador.
What does it actually mean to localize a Japanese video game into a European language? Through the investigation of some cases of cultural localization, this essay will explore the potential of video game customization and the multifaceted work of the localizer.

2007
Tradumàtica, N. 5 (2007) p. 0-0  
7.
9 p, 386.0 KB Romhacking : localización de videojuegos clásicos en un contexto de aficionados / Muñoz Sánchez, Pablo (Universidad de Granada)
L'objectiu d'aquest article és presentar a la comunitat acadèmica el concepte de romhacking i descriure la metodologia seguida pels romhackers per localitzar videojocs clàssics. També presenta una reflexió sobre la tasca que duen a terme els romhackers.
Este artículo tiene como objetivo presentar a la comunidad académica el concepto de romhacking y describir la metodología seguida por los romhackers para localizar videojuegos clásicos. Asimismo, se presenta una reflexión acerca de la tarea que llevan a cabo los romhackers.
This paper aims at presenting to the academic community the concept of romhacking and the methodology followed by romhackers to localize classic video games. Furthermore, it presents a reflection on the work carried out by romhackers.

2007
Tradumàtica, N. 5 (2007) p. 0-0  
8.
7 p, 76.0 KB Anàlisi de la localització de Codename : Kids Next Door - Operation V.I.D.E.O.G.A.M.E / Fernández i Torné, Anna
A partir de l'anàlisi del videojoc Codename: Kids Next Door - Operation: V. I. D. E. O. G. A. M. E. , aquest article mostra la importància de seguir un procés de localització ben estructurat, en què si més no les fases de preparació, localització pròpiament dita, verificació, revisió, integració del joc i avaluació de la qualitat són imprescindibles.
A partir del análisis del videojuego Codename: Kids Next Door - Operation: V. I. D. E. O. G. A. M. E. , este artículo muestra la importancia de seguir un proceso de localización bien estructurado en el que las fases de preparación, la localización propiamente dicha, la verificación, la revisión, la integración del juego y la evaluación de la calidad son imprescindibles.
Based on an analysis of the video game Codename: Kids Next Door - Operation: V. I. D. E. O. G. A. M. E. , this article shows the importance of following a well structured localisation process, in which the stages of preparation, actual localisation, checking, revision, game integration and quality assessment are essential.

2007
Tradumàtica, N. 5 (2007) p. 0-0  
9.
7 p, 71.0 KB Video games as a new domain for translation research : from translating text to translating experience / O'Hagan, Minako (Dublin City University. School of Applied Language and Intercultural Studies)
Els videojocs han crescut fins a convertir-se en una indústria d'entreteniment global. Aquesta globalitat no s'hauria aconseguit sense els esforços de transferència lingüística que fan que els jocs, independentment de l'origen que tinguin, arribin als jugadors en la seva llengua i contextos culturals. [...]
Los videojuegos han crecido hasta convertirse en una industria de entretenimiento global. Esta globalidad no se hubiera conseguido sin los esfuerzos de transferencia lingüística que hacen que los juegos, independientemente del origen que tengan, lleguen a los jugadores en su lengua y contextos culturales. [...]
Video games have grown to form a global entertainment industry today. Their global status could not have been achieved without language transfer efforts that make games, irrespective of their origin, accessible to players in their own language and cultural contexts. [...]

2007
Tradumàtica, N. 5 (2007) p. 0-0  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.