Revista Tradumàtica

Revista Tradumàtica Encontrados 10 registros  La búsqueda tardó 0.00 segundos. 
1.
6 p, 60.8 KB La traducció xarxa : utopies i distopies / Estella Clota, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest article presenta una anàlisi dels canvis disruptius que experimenta actualment la traducció, conseqüència de l'emergència del web 2. 0 com a nou paradigma social i tecnològic, i de la globalització del treball i dels mercats. [...]
Este artículo presenta un análisis de los cambios disruptivos que está experimentando la traducción, como consecuencia de la emergencia de la web 2. 0 como nuevo paradigma social y tecnológico, así como de la globalización del trabajo y de los mercados. [...]
This article analyses the disruptive changes that translation is experiencing as a result of the emergence of Web 2. 0 as a new social and technological paradigm and the globalization of labour and markets. [...]

2010 - 10.5565/rev/tradumatica.96
Tradumàtica, Núm. 8 (Desembre 2010) , p. 1-6  
2.
7 p, 51.5 KB The proper place of professionals (and non-professionals and machines) in web translation / Garcia, Ignacio (University of Western Sydney)
La quantitat de treball disponible per al traductor professional a la web sembla que va disminuint, a causa del efecte de pinça que duen a terme la traducció automàtica i la traducció col·laborativa (crowdsourcing). [...]
La cantidad de trabajo disponible para el traductor profesional en la web parece estar disminuyendo, debido al efecto de pinza entre la traducción automática y la traducción de colaboración (crowdsourcing). [...]
The amount of work available to the professional translator on the web appears to be shrinking, due to the pincer effect of both machine translation and "crowdsourcing". To maintain its professional status, the translator must choose between specialising in a highly regulated area and becoming a language quality assurance expert.

2010 - 10.5565/rev/tradumatica.98
Tradumàtica, Núm. 8 (Desembre 2010) , p. 1-7  
3.
6 p, 88.4 KB Exploring Machine Translation on the Web / Guerberof Arenas, Ana (Universitat Rovira i Virgili)
En aquest article s'explora la traducció automàtica a la web, la seva història i la investigació actual. També s'hi examinen breument quatre motors de traducció en línia gratuïts, en funció de les combinacions lingüístiques que ofereixen, la longitud dels textos que accepten i els formats dels documents admesos, així com la qualitat de la traducció automàtica que generen directament.
En este artículo se explora brevemente la traducción automática en la web, su historia y la investigación actual. Se examinan cuatro motores de traducción en línea gratuitos en base a las combinaciones lingüísticas que ofrecen, la longitud de texto que aceptan y los formatos de documentos soportados, así como la calidad de la traducción automática que generan directamente.
This article briefly explores machine translation on the web, its history and current research. It briefly examines as well four free on-line machine translation engines in terms of language combinations offered, text length accepted and document formats supported as well as the quality of their raw MT output.

2010 - 10.5565/rev/tradumatica.99
Tradumàtica, Núm. 8 (Desembre 2010) , p. 1-6  
4.
7 p, 71.1 KB The Translation Crowd / Cronin, Michael (Dublin City University)
En les últimes dècades, els estudis de traducció han passat a través de diferents fases. Des de la fase lingüística (1960 i 1970) fins a l'actual fase tecnològica, amb la fase cultural intermèdia (anys 1980 i 1990). [...]
En las últimas décadas, los estudios de traducción han pasado a través de diferentes fases. Desde la fase lingüística (1960 y 1970) hasta la actual fase tecnológica, con la fase cultural intermedia (años 1980 y 1990). [...]
Over the last few decades, translation studies have evolved from the linguistic turn of the 1960s and 1970s to the cultural turn of the 1980s and 1990s to the technological turn taken today. A quick review of the historical basis for today's approach reveals its core concept, ubiquitous computing, as well as its implications for how content should be treated and the consequences for the next generation of students. [...]

2010 - 10.5565/rev/tradumatica.100
Tradumàtica, Núm. 8 (Desembre 2010) , p. 1-7  
5.
8 p, 137.9 KB Gestión y producción multilingüe en sistemas de información web : repsol.com, un caso de éxito / Díez Orzas, Pedro Luis (Linguaserve I.S. S.A.)
Líder en comunicació digital, www. repsol. com ha resolt les seves necessitats multilíngües, exigents i àmplies, gràcies a sistemes avançats. Linguaserve ha contribuït tant en la interoperabilitat, per a l'intercanvi i la gestió multilingüe amb el client, com en la gestió i la producció multilingüe de continguts, mitjançant metodologies i eines comprovades, plataformes integrades i un equip molt professional.
Líder en comunicación digital, www. repsol. com ha resuelto sus exigentes y amplias necesidades multilingües gracias a sistemas avanzados. Linguaserve ha contribuido tanto en la interoperabilidad, para el intercambio y gestión multilingüe con el cliente, como en la gestión y producción multilingüe de contenidos, mediante metodologías y herramientas probadas, plataformas integradas y un equipo altamente profesional.
A leader in digital communication, www. repsol. com has met its demanding and extensive multilingual needs by using advanced systems. Linguaserve has contributed in terms of both interoperability-for multilingual exchanges and management with clients-and multilingual content production and management by means of proven methods and tools, integrated platforms and a highly professional team.

2010 - 10.5565/rev/tradumatica.101
Tradumàtica, Núm. 8 (Desembre 2010) , p. 1-8  
6.
11 p, 385.9 KB Traducir EUROPA : un caso práctico de gestión multilingüe de un sitio web / Nogueira, Carlos (Comissió Europea. Dirección General de Traducción) ; Alford, David (Comissió Europea. Dirección General de Traducción) ; Blanco, Pedro (Comissió Europea. Dirección General de Traducción)
Aquest article fa referència a la importància del multilingüisme en les institucions de la UE i a la política de comunicació europea a través d'Internet; descriu també el funcionament de la unitat de traducció web, creada específicament a la Comissió Europea per editar i traduir els textos destinats al portal Europa. [...]
Este artículo se refiere a la importancia del multilingüismo en las instituciones de la UE y a la política de comunicación europea a través de Internet y describe el funcionamiento de la unidad de traducción Web, específicamente creada en la Comisión Europea para editar/traducir los textos destinados al portal Europa. [...]
This article discusses the importance of multilingualism at EU institutions and to the EU's online communication policy and describes the operation of the dedicated website translation unit, specifically set up within the European Commission to draft and translate texts for the EU portal. [...]

2010 - 10.5565/rev/tradumatica.102
Tradumàtica, Núm. 8 (Desembre 2010) , p. 1-11  
7.
12 p, 76.1 KB Revisión del entorno de trabajo de un traductor de contenido web / Estellés, Anna (Universitat Jaume I. Grupo Tecnolettra)
L'objectiu d'aquest article és reflexionar sobre la figura del traductor en relació amb l'entorn canviant i en constant evolució en què es desenvolupa la localització de continguts web. Per dur-ho a terme, fem un repàs general de les novetats en la indústria i a continuació expliquem algunes de les funcions del traductor en aquest context, així com els tipus d'eines que el poden ajudar a fer la seva feina.
El objetivo de este artículo es reflexionar sobre la figura del traductor en relación con el entorno cambiante y en constante evolución en que tiene lugar la localización de contenidos web. Para ello, realizamos un repaso general sobre las novedades en la industria y a continuación, explicamos algunas de las funciones del traductor en este contexto y los tipos de herramientas que le pueden ayudar a desempeñar su trabajo.
This article reflects on the figure of the translator in the context of the ever-changing and evolving environment in which the localisation of Web content takes place. To this end, it offers an overview of the latest industry trends, before explaining some of the key functions of translators in this context and the types of tools available to help them with their work.

2010 - 10.5565/rev/tradumatica.103
Tradumàtica, Núm. 8 (Desembre 2010) , p. 1-12  
8.
9 p, 88.3 KB Localization and writing for a new medium : a review of digital style guides / Jiménez-Crespo, Miguel A. (Rutgers University (Estats Units d'Amèrica))
Durant les últimes dues dècades, un nombre creixent de publicacions han descrit les diferències entre l'escriptura per imprimir i l'escriptura per visualitzar en pantalla, des d'una perspectiva tant normativa com empírica. [...]
Durante las dos últimas décadas, un creciente número de publicaciones han descrito las diferencias entre la escritura para ser impresa y la escritura para leer en pantalla, desde una perspectiva tanto normativa como empírica. [...]
Over the last two decades, an increasing number of publications have described the differences between print and screen writing, both from prescriptive and empirical perspectives. These recommendations are of paramount importance to localizers, as the ability to adjust their writing style to different mediums, genres and communicative situations is one of the essential skills these professionals should acquire. [...]

2010 - 10.5565/rev/tradumatica.104
Tradumàtica, Núm. 8 (Desembre 2010) , p. 1-9  
9.
8 p, 248.1 KB Translating web multimodalities : towards inclusive web localization / Tercedor Sánchez, Maribel (Universidad de Granada)
This paper addresses the role of the translator in web localization within the e-inclusion paradigm. We argue that multimodality and forms of accessibility should be offered in an integrated way. Additionally, the aspects that shape the concept of e-inclusion need to be researched from a cognitive and linguistic perspective in the web localization scenarios.
Aquest article tracta el paper del traductor en un entorn de localització web dins del paradigma de la inclusió digital (e-inclusion). Argumentem que la multimodalitat i les formes d'accessibilitat s'han d'oferir d'una manera integrada. [...]
En este artículo se aborda el papel del traductor en la localización de sitios web dentro del paradigma de la inclusión digital. Sostenemos que la multimodalidad y las formas de acceso deben ofrecerse de forma integrada. [...]

2010 - 10.5565/rev/tradumatica.105
Tradumàtica, Núm. 8 (2010) , p. 1-8  
10.
6 p, 60.9 KB Localization and web accessibility / Gutiérrez y Restrepo, Emmanuelle (Fundación Sidar) ; Martínez Normand, Loïc (Universidad Politécnica de Madrid)
Web content accessibility for people with functional diversity is essential for building and integrating society. Thus, it is important to take into account accessibility when localizing accessible web content. [...]
L'accessibilitat al contingut web per a les persones amb diversitat funcional és fonamental per crear i integrar la societat. Per aquest motiu, resulta important tenir en compte els criteris d'accessibilitat quan es localitza contingut web accessible. [...]
La accesibilidad al contenido web para las personas con diversidad funcional resulta esencial para la construcción y la integración de la sociedad. Por ello, a la hora de localizar el contenido web accesible resulta importante tener en cuenta la accesibilidad. [...]

2010 - 10.5565/rev/tradumatica.106
Tradumàtica, Núm. 8 (2010) , p. 1-6  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.