Revista Tradumàtica

Revista Tradumàtica 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
10 p, 191.7 KB Conseqüències de la traducció automàtica neuronal sobre les llengües d'arribada / Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup Tradumàtica) ; Piqué Huerta, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona)
En l'article s'aborden les conseqüències de l'ús de la traducció automàtica neuronal entrenada a partir de corpus obtinguts de traduccions de gèneres textuals específics produïts en contextos professionals concrets. [...]
En este articulo se abordan las consecuencias del uso de la traducción automática neuronal entrenada a partir de corpus obtenidos de traducciones de géneros textuales específicos producidos en contextos profesionales concretos. [...]
This article deals with the consequences of using a neural machine translation trained from corpora compiled from translations of specific text genres produced in particular professional contexts. Phenomena such as translationese and post-editese, associated with the use of machine translation, underline the need to orient research towards new approaches to the question of professional translation quality. [...]

2020 - 10.5565/rev/tradumatica.277
Tradumàtica, Núm. 18 (2020) , p. 1-10 (Tradumàtica oberta)  
2.
22 p, 320.3 KB What Do Translators Think About Post-Editing? : a Mixed-Methods Study of Translators' Fears, Worries and Preferences on Machine Translation Post-Editing / Pérez Macías, Lorena
Machine translation post-editing is becoming increasingly common in the translation industry. Given this context, it is essential to know how this new process has impacted professional translators in the translation market. [...]
La posedición de textos generados con traducción automática está cada vez más presente en el sector de la traducción. En este contexto, es esencial saber cómo este nuevo proceso en el mercado de la traducción ha impactado a los traductores profesionales. [...]
La postedició de textos generats amb traducció automàtica cada cop és més present en el sector de la traducció. En aquest context, és essencial saber com aquest nou procediment ha impactat sobre els traductors professionals. [...]

2020 - 10.5565/rev/tradumatica.227
Tradumàtica, Núm. 18 (2020) , p. 11-32 (Tradumàtica oberta)  
3.
16 p, 659.2 KB Human Evaluation of NMT & Annual Progress Report : a Case Study on Spanish to Korean / Kim, Ahrii (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge) ; Colominas Ventura, Carme (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge)
This paper proposes the first evaluation of NMT in the Spanish-Korean language pair. Four types of human evaluation -Direct Assessment, Ranking Comparison and MT Post-Editing(MTPE) time/effort- and one semi-automatic methods are applied. [...]
Aquest article proposa la primera avaluació de traducció automàtica neuronal en la combinació lingüística espanyol-coreà. Per fer-ho s'han aplicat quatre mètodes d'avaluació humana: l'avaluació directa, la comparació a través de la classificació dels segments i l'anàlisi del temps i de l'esforç de postedició del text traduït automàticament (en anglès, MTPE), i un mètode d'avaluació semiautomàtica. [...]
Este artículo propone la primera evaluación de traducción automática neuronal en la combinación lingüística español-coreano. Se han utilizado cuatro métodos de evaluación humana: la evaluación directa, la comparación mediante ranking y el análisis de tiempo y de esfuerzo de la posedición del texto traducido automáticamente (en inglés, MTPE), y un método de evaluación semiautomática. [...]

2020 - 10.5565/rev/tradumatica.241
Tradumàtica, Núm. 18 (2020) , p. 33-48 (Tradumàtica oberta)  
4.
21 p, 579.0 KB Post-editing for Professional Translators : Cheer or Fear? / Alvarez-Vidal, Sergi (Universitat Pompeu Fabra) ; Oliver, Antoni (Universitat Oberta de Catalunya) ; Badia, Toni (Universitat Pompeu Fabra)
Currently, post-editing of machine translation (MT) has been introduced as a regular practice in the translation workflow, especially since the good results in quality obtained by neural MT (NMT). This fact is linked to the efforts LSPs and customers have done to reduce costs due to the recent global crisis and the increasing globalization, which has had a negative impact on translators' revenues and on their working practices. [...]
Actualmente, la posedición de traducción automática (TA) se considera una práctica habitual en el flujo de trabajo de traducción, sobre todo por la buena calidad que se obtiene con la traducción automática neuronal (TAN). [...]
Actualment, la postedició de traducció automàtica (TA) és considerada una pràctica habitual en el flux de treball de la traducció, sobretot per la bona qualitat que s'obté amb la traducció automàtica neuronal (TAN). [...]

2020 - 10.5565/rev/tradumatica.275
Tradumàtica, Núm. 18 (2020) , p. 49-69 (Tradumàtica oberta)  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.