UAB Divulga

UAB Divulga 16 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
2 p, 131.2 KB Un nou procés de nanotecnologia pot augmentar la memòria dels ordinadors / Sort Viñas, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
Investigadors de la UAB han desenvolupat un procés que pot incrementar l'emmagatzematge d'informació en els ordinadors. Els científics han estudiat les propietats magnètiques d'estructures circulars de dimensions submicromètriques. [...]
Investigadores de la UAB han desarrollado un proceso que puede incrementar el almacenamiento de información en los ordenadores. Los científicos han estudiado las propiedades magnéticas de estructuras circulares de dimensiones submicrométricas. [...]

2006
UAB divulga, febrer 2006, p. 1-2
2 documents
2.
1 p, 84.4 KB Un model molecular que perfecciona processos industrials / Vega, Lourdes F. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona)
Aconseguir que un procés industrial sigui òptim, segur i net és una mica complex. Depèn de diversos factors tant externs com els que s'escapen als nostres ulls. Investigadors de la UAB intervenen en aquest nivell i segueixen de prop els fenòmens físico-químics dels materials industrials. [...]
Lograr que un proceso industrial sea óptimo, seguro y limpio es un tanto complejo. Depende de varios factores tanto externos como los que se escapan a nuestros ojos. Investigadores de la UAB intervienen en este nivel y siguen de cerca los fenómenos físico- químicos de los materiales industriales. [...]

2006
UAB divulga, febrer 2006, p. 1-1
2 documents
3.
1 p, 78.3 KB Un marcapassos incrustat al cervell / Gironell, Alexandre (Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau) ; Universitat Autònoma de Barcelona
Sense fer servir el rellotge, a vegades som capaços de dir quina hora és o despertar-nos a una hora en concret. Els científics sospiten que aquesta habilitat es troba mecanitzada a algun lloc del nostre cos. [...]
Sin necesidad de reloj a veces somos capaces de decir qué hora es o despertarnos a una hora en concreto. Los científicos sospechan que esta habilidad se encuentra mecanizada en el algún lugar de nuestro cuerpo. [...]

2006
UAB divulga, febrer 2006, p. 1-1
2 documents
4.
2 p, 86.2 KB Un estudi relaciona l'addicció i la tendència perseverant a explorar / Nadal, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)
Segons com sigui el nostre temperament, correm el risc gratuït de ser uns addictes en potència. Investigadors de l'Institut de Neurociències suggereixen que els individus que constantment busquen noves sensacions són més propensos a convertir-se en addictes. [...]
Según cómo sea nuestro temperamento corremos el riesgo gratuito de ser unos adictos en potencia. Investigadores del Instituto de Neurociencias sugieren que los individuos que constantemente buscan nuevas sensaciones son más propensos a convertirse en adictos. [...]

2006
UAB divulga, febrer 2006, p. 1-2
2 documents
5.
2 p, 123.0 KB Perquè hi ha serralades dins les plaques tectòniques / Teixell Cácharo, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia)
L'aixecament de les serralades de muntanyes a l'interior de les plaques, lluny de les seves vores, és una de les assignatures pendents de la tectònica global. Investigadors del Departament de Geologia han mostrat com una conjunció singular de processos superficials i profunds han aixecat les serralades intracontinentals de l'Atlas del Marroc.
La ampliación de las cordilleras montañosas al interior de las placas, lejos de su superficie, es una de las asignaturas pendientes en la tectónica global. Un equipo de investigadores del Departamento de Geología han demostrado como una conjunción singular de procesos superficiales y profundos han ampliado las cordilleras intracontinentales del Atlas de Marruecos.

2006
UAB divulga, febrer 2006, p. 1-2
2 documents
6.
1 p, 81.3 KB Noves possibilitats estructurals per a la condensació dels cromosomes / Caravaca, Juan Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Caño Alcaina, Silvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Gállego Ossul, Isaac (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Daban, Joan-Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
La cromatina és el material amb què es formen els cromosomes. Generalment s'accepta que el DNA s'empaqueta en els cromosomes durant la mitosi seguint una successió de plegaments de fibres de cromatina. [...]
La cromatina es el material con el que se forman los cromosomas. Generalmente se acepta que el DNA se empaqueta en los cromosomas durante la mitosis siguiendo una sucesión de pliegues de fibras de cromatina. [...]
Chromosomes are composed of a material named chromatin. Generally it is accepted that DNA is packaged in chromosomes during mitosis following a succession of chromatin fiber folds. According to a study carried out by UAB researchers, in addition to fibers, chromatin forms granules and plates. [...]

2006
UAB divulga, febrer 2006, p. 1-1
3 documents
7.
2 p, 86.5 KB Noves pistes sobre la progressió dels tumors / Camps Polo, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
En la seva tesi doctoral, Jordi Camps Polo obté resultats interessants sobre la inestabilitat cromosòmica en les cèl·lules tumorals. La seva recerca, centrada en el càncer de còlon humà, ha emprat tècniques de citogenètica molecular per a l'anàlisi. [...]
En su tesis doctoral, Jordi Camps Polo obtiene interesantes resultados sobre la inestabilidad cromosómica en las células tumorales. Su investigación, centrada en el cáncer de colon humano, ha utilizado técnicas de citogenética molecular para su análisis. [...]

2006
UAB divulga, febrer 2006, p. 1-1
2 documents
8.
2 p, 108.1 KB Noves estratègies per al seguiment de fermentacions alcohòliques / Clodoaldo Peinado Amores, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
El bioetanol com a font d'energia renovable. En la seva tesi doctoral, Antonio Peinado Amores, del Departament de Química, ha desenvolupat i posat a punt un sistema per al seguiment del procés de fermentació alcohòlica d'aquest combustible. [...]
El bioetanol como fuente de energía renovable. En su tesis doctoral, Antonio Peinado Amores del Departamento de Química, ha desarrollado y puesto a punto el sistema para realizar el seguimiento en continuo de los cambios que transcurren a lo largo del proceso de fermentación de este combustible, utilizando una sonda de infrarrojo cercano y diferentes herramientas quimiométricas.

2006
UAB divulga, febrer 2006, p. 1-2
2 documents
9.
1 p, 78.9 KB Nou sistema de detecció del DNA basat en l'ús de nanopartícules d'or / Merkoçi, Arben (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Les nanopartícules d'or tenen propietats inusuals en comparació amb altres elements. Aquesta característica ha estat aprofitada per a crear un nou tipus de marcador biològic. El Grup de Sensors i de Biosensors de la UAB, conjuntament amb l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, han treballat amb tècniques bioquímiques tot aplicant els avenços de la nanotecnologia.
Las nanopartículas de oro poseen propiedades inusuales en comparación con otros elementos. Esta característica ha sido aprovechada para crear un nuevo tipo de marcador biológico. El Grupo de Sensors y Biosensors de la UAB, conjuntamente con el Institut de Biologia Molecular de Barcelona, han trabajado con técnicas bioquímicas aplicando los avances de la nanotecnología.
Gold nanoparticles have unusual properties compared with other elements. We have taken advantage of this characteristic to create a new type of biological marker. The Sensors and Biosensors Group at the UAB, jointly with the Institute of Molecular Biology in Barcelona, have worked with biochemical techniques and applied the advances of nanotechnology.

2006
UAB divulga, febrer 2006, p. 1-1
3 documents
10.
2 p, 89.1 KB Mites grecs en clau llatina : les faules de Lope de Vega / Sánchez Aguilar, Agustín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
En el segle XVI les obres gregues estaven molt de moda. Lope de Vega va escriure una vintena de comèdies mitològiques que van brillar amb llum pròpia gràcies a la capacitat de fabulació del dramaturg. [...]
En el siglo XVI las obras griegas estaban muy de moda. Lope de Vega escribió una veintena de comedias mitológicas que brillaron con su luz propia gracias a la capacidad de fabulación del dramaturgo. [...]

2006
UAB divulga, febrer 2006, p. 1-1
2 documents
11.
2 p, 85.7 KB Expedició per l'Amèrica del Sud del segle XVI : Les cròniques d'Índies / Bargalló, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona)
Els primers cronistes que van arribar a Amèrica van descriure que s'havien topat amb societats altament civilitzades i urbanitzades. Amb el pas del temps, aquests fets es van distorsionar i el món occidental va anar adquirint una visió diferent de la realitat. [...]
Los primeros cronistas que llegaron a América describieron que se habían topado con sociedades altamente civilizadas y urbanizadas. Con el paso del tiempo estos hechos se distorsionaron y el mundo occidental fue adquiriendo una visión diferente a la realidad. [...]

2006
UAB divulga, febrer 2006, p. 1-1
2 documents
12.
2 p, 127.3 KB Els aminoàcids i el disseny de nous fàrmacs / Izquierdo Salado, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En el disseny de nous medicaments té una gran importància saber com es caracteritzen les funcions de les proteïnes. La tesi doctoral de Sandra Izquierdo, titulada "Àcids (+) i (-) aminociclobutan-1-carboxílics i la seva incorporació en ß-pèptids. [...]
En el diseño de nuevos medicamentos tiene gran importancia saber como se caracterizan las funciones de las proteínas. La tesis doctoral de Sandra Izquierdo, titulada "Àcids (+) i (-) aminociclobutan-1- carboxílics i la seva incorporació en ß-pèptids. [...]

2006
UAB divulga, febrer 2006, p. 1-2
2 documents
13.
1 p, 80.1 KB El blat de moro es defensa de la toxicitat de l'alumini / Tolrà Pérez, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Les plantes poden ser víctimes de la toxicitat de l'alumini (que afecta al creixement de les arrels, per exemple). Davant això, plantes com el blat de moro han generat mecanismes de defensa. Produeixen compostos que ja s'havien estudiat per la seva resistència als pesticides o com a defensa contra els insectes i que, ara, s'han investigat pel seu paper en la defensa de les plantes contra la toxicitat per ions metàl·lics.
Las plantas pueden ser víctimas de la toxicidad del aluminio (que afecta al crecimiento de las raíces, por ejemplo). Ante este fenómeno, plantas como el maíz han generado mecanismos de defensa. Producen compuestos que ya se habían estudiado por su resistencia a los pesticidas o como defensa contra los insectos, y que ahora se han investigado por su papel en la defensa de las plantas contra la toxicidad por iones metálicos.
Plants can be victims of aluminium's toxicity, wich, for example, affects the growth of the roots. In response of this, plants like corn have generated defence mechanisms. They produce compounds that had already been studied for their resistance to pesticides or their defence against insects, and that have now been studied for their role in the defence of plants against the toxicity of metallic ions.

2006
UAB divulga, febrer 2006, p. 1-1
3 documents
14.
2 p, 112.2 KB Dificultats per a la conservació de l'ase català / Jordana i Vidal, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
L'ase català és un dels que corren més perill en el món. En aquest estudi, els investigadors J. P. Gutierrez, J. Marmi, F. Goyache i J. Jordana varen analitzar la informació de l'arbre genealògic de l'ase català par tal de valorar la diversitat genètica i l'estructura de la població. [...]
El asno catalán es uno de los que corren mayor peligro en el mundo. En este estudio, los investigadores J. P. Gutierrez, J. Marmi, F. Goyache i J. Jordana analizaron la información del árbol genealógico del asno catalán para valorar la diversidad genética y la estructura de la población. [...]

2006
UAB divulga, febrer 2006, p. 1-2
2 documents
15.
2 p, 73.2 KB Carlos Margarit, la força de la muntanya / Bilbao, Itxarone (Hospital Universitari Vall d'Hebron)
El doctor Carlos Margarit, responsable del programa de Trasplantament Hepàtic d'Adults i Pediàtric de l'Hospital Vall d'Hebron, ens va deixar el propassat mes de desembre víctima d'un accident de muntanya. [...]
El doctor Carlos Margarit, responsable del programa de Transplante Hepático de Adultos y Pediátrico del Hospital Vall d'Hebron, nos dejó el pasado mes de diciembre víctima de un accidente de montaña. [...]

2006
UAB divulga, febrer 2006, p. 1-2
2 documents
16.
3 p, 178.2 KB Alcoholisme, un desordre genètic? / Santos, Mauro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
L'alcoholisme i la malaltia hepàtica alcohòlica són entitats clínicament molt heterogènies. El per què algunes persones esdevenen alcohòliques no és conegut. Tampoc ho és perquè només alguns alcohòlics desenvolupen malaltia hepàtica alcohòlica. [...]
El alcoholismo y la enfermedad hepática alcohólica son entidades clínicamente heterogéneas. No se sabe por qué algunas personas se vuelven alcohólicas. Tampoco se sabe por qué sólo algunos alcohólicos desarrollan la enfermedad hepática alcohólica. [...]

2006
UAB divulga, febrer 2006, p. 1-3
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.